Almanca Çeviri

Almanca En Yaygın Avrupa Birliği Dili

 • Almanca, dünya genelinde 200 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Bunların 120 milyonunun anadili Almancadır.
 • Avrupa Birliği’nin en çok konuşulan resmi dili olan Almanca, Türkiye-AB ilişkileri gereği, önemini daha uzun yıllar koruyacaktır.
 • Dünya genelinde ise en yaygın konuşulan ilk on dilden birisidir
 • Almanca, sanayileşmenin adeta simgesi haline gelmiş olan Almanya ve dünya genelinde yatırımcıların en çok güvendikleri bankaları bulunduran İsviçre dahil olmak üzere, günümüz iktisadî ve sanayi merkezlerinin iletişim dilidir.
 • Türkiye’de ise, özellikle İstanbul ve Akdeniz kıyı şeridinde yaşayan 25,000 Alman vatandaşı bulunmaktadır.

Almanca Çeviri

Nitelikli Almanca Çeviri Prensibi

İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman sanayileşme hareketinin bir parçası olarak, Türkiye’den Almanya’ya büyük bir iş göçü gerçekleşmiştir—ki bu nüfus şu anda 2,5 milyon dolaylarındadır. Diğer taraftan bu sanayileşme hareketi, Almancanın Türkiye’de orta öğretim müfredatına birinci yabancı dil olarak alınması şeklinde yansımıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de yaygın olarak öğrenilen yabancı dillerden biri olan Almanca, çeviri piyasasındaki rekabeti artırmış, fiyatların düşmesi ile beraber Almanca Çeviri kalitesinde de bir düşme gözlenmiştir.

Dolayısıyla Almanca çeviri, gerek yukarıda belirttiğimiz yaygın kullanımdan ötürü en yoğun iş talebi gelen dillerden biri halini almış, fakat piyasanın olumsuz etkilerini de üzerinde hissetmiştir. Onlinetercumanlik.com, bu rekabetli ortam içinde dahi nitelikli Almanca çeviriden ödün vermemeyi kendisine düstur edinmiştir.

Almanca Türkçe Çeviri ve Zorlukları

 • Almanca, Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir Batı Germen dilidir. Türkçe ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur.
 • Almanca, diğer diller gibi geleneksel bölgesel lehçelere ek olarak, bu bölgeler içindeki ülkelerde de büyük farklılıklar gösterir. Bu yüzden Almanca, birden fazla standart türü olan bir dil olarak değerlendirilmelidir. Bu standart türlerin ve farklı lehçelerin varlığı da çevirmenin yükümlülüklerini arttırır.
 • Almancada, Türkçede olmayan bir “dilbilgisel cins” kuralı vardır. Yani sözcükler, yapılarına göre eril, dişil veya yansız olabilirler. Fakat bu cinslerin karmaşıklığı (örneği, “kız” sözcüğü dişil değil yansızdır: “das Mädchen”) ve düşülebilecek hataların önlenmesi, çevirmenin dil hâkimiyetine bağlıdır.
 • Dilbilgisel cinslerin yanında, Türkçedekine benzer olarak, Almancada bir de ismin hallere göre çekimlenmesi söz konusudur. Bu iki kural birleştirildiğinde görülür ki üç dilbilgisel cins ve dört ismin hali çekimi, sözcüğün 16 farklı şekilde çekimlenmesini sağlar. Bu durum da çevirmenin oldukça dikkati olmasını gerektirir.
 • Tüm bunlara ek olarak, Almancanın cümle yapısındaki temel farklılıklar da göz önünde bulundurulursa, nitelikli bir çeviri için çevirmen seçiminde ne kadar ihtiyatlı davranılması gerektiği açıkça görülecektir.

Almanca Çeviride Güven

Peki, aralarında böylesi temel farklılıklar bulunan ve çeviri piyasasındaki rekabetin böylesi büyük olduğu bu iki dil arasında yapılacak bir tercümenin kalitesine nasıl güveneceksiniz?

Almanca Çeviri için Ehil, Deneyimli, Uzman Tercüman Kadrosu

Onlinetercumanlik.com, size en kaliteli Almanca çeviri hizmetini vermek için çevirmen seçiminde büyük hassaslık göstermektedir:

 • Çevirmenlerimizin tamamı resmi dilin Almanca olduğu ülkelerden yaşamış ya da yaşamaktadırlar.
 • 2003 yılından beri hizmet veren çekirdek kadrosunun yanında, çevirmen kadromuzun tamamı en az üç yıl deneyimlidir.
 • Çevirmenlerimiz, hukuktan tıbba, güzel sanatlardan iktisada kadar pek çok farklı alanda uzmanlaşmışlardır. Bize ilettiğiniz metnin çevirisi, yalnızca o alanda uzman çevirmenlerimizce yapılır.
 • Çevirmenlerimiz, müşterilerimizden gelen yorumlar ışığında performans değerlendirmesine tâbi tutulurlar. Bu değerlendirmeye, yapılan çevirinin kalitesinin yanında, terminolojinin doğru kullanımı, istenilen formata uygun oluşu ve metnin zamanında teslimi de dâhildir.

Nitelikli, Kaliteli, İlkeli, Güvenilir Almanca Çeviri

Onlinetercumanlik.com ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Şirketi,

 • Kaliteli Almanca tercüme ve zamanında iş teslimini kendisine ilke edinmiş,
 • Yerel ve küresel bakış açısına sahip,
 • Profesyonel disiplin ve amatör ruhla çalışan ekibiyle, size en güvenilir Almanca çeviri hizmetini sunacağını garanti eder.

 

Çeviri Hizmetlerimiz: Çeviri Dillerimiz:
Almanca Akademik Çeviri İngilizce Çeviri
Almanca Hukuki Çeviri Fransızca Çeviri
Almanca Medikal Çeviri Rusça Çeviri
Almanca Teknik Çeviri Çince Çeviri
Almanca Web Sitesi Çevirisi Arapça Çeviri