Azerice Çeviri

Azerice çeviri hizmetlerimiz bizzat Azeri tercüman arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır.

Azerbaycan Türkçesi olarak da bilinen bu dil, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmi dilidir
ve Türkiye, İran, Irak, Gürcistan ve Rusya’da dahil toplam dokuz ülkede 20-30 milyon
kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. Türk dilleri ailesinin Oğuz boyuna
ait olan bu dil, 13. yüzyılda Hazar Gölü’nün batısında Oğuz Türkçesi merkezli olarak
gelişmeye başlamıştır. Azerice bugün Azerbaycan sınırları içerisinde 13 ve toplamda 24
diyalekte ayrılmaktadır.
AZERİCE ÇEVİRİ

Azerice, 16.-19. yy’lar Transkafkasların, lingua franca’sı, ortak dili olmuştur. 19.yy’da
Bakü’nün dışında Tiflis, Yerevan, ve St. Petersburg’da üniversitelerde öğretilen bir dil
konumundaydı.

Azerbaycan, farklı dönemlerde farklı ülke ve kültürlerin etkisi altında kaldığından, dilin
yazımı da bu etkilerin gücüne gore farklılık göstermektedir. Her ne kadar Azerbaycan’da
yaygın olarak kullanılan alfabe Latin alfabesi ise de Azerice’nin yazımında yer yer Kiril
alfabesi de kullanılmaktadır. Bunun yanında Azerice konuşan İranlılar Fars-Arap yazısını
kullanmaktadırlar.

Azerice, Türkçe’deki sesli harflerin farklı okunuşlarını, ya da deyim yerindeyse
Türkçe’nin yazıldığı gibi okunmayan bir dil olmadığını yansıtan bir dildir. Göktürk
döneminde kullanılan “kapalı e” sesini barındıran tek çağdaş Türk yazı dilidir (Gét- (Az.
Get- “Gitmek”); Él (Az. El “İl”).

Türkçe ve Azerice her ne kadar birbirlerine yakın olsalar da özellikle sözlü iletişimde
bir tercümandan destek almak, gerek iki dilde farklı anlamlarda kullanılan sözcüklerden
kaynaklanacak kargaşaları önlemeyi, gerekse iki dilin telaffuzundaki farklılıklardan
kaynaklanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmeyi sağlamak açısından faydalı
olacaktır.  Bu bağlamda onlinetercumanlik.com size en yetkin çeviri hizmetini
sunacağını garanti eder.

 

Çeviri Hizmetlerimiz: Çeviri Dillerimiz:
Azerice Akademik Çeviri İngilizce Çeviri
Azerice Hukuki Çeviri Fransızca Çeviri
Azerice Medikal Çeviri Rusça Çeviri
Azerice Teknik Çeviri Arapça Çeviri
Azerice Web Sitesi Çevirisi Almanca Çeviri