Belarusça Çeviri

Belarus dili, Hint-Avrupa dil ailesinin Doğu Slav dilleri grubuna dahildir. Eski
Belarusça’nın, 14. yy’dan itibaren türemeye başladığı düşünülmektedir. Belarus ve
Polonya’da resmi dil statüsünde bulunan Belarus dilini dünya genelinde 9 milyon insanın
konuştuğu tahmin edilmektedir. Ne var ki Rusça’nın güçlü etkisi dilin günlük hayattaki
kullanımını azaltmıştır. Bugün Belarus dilini okuyan, yazan ve konuşan Belaruslu
nüfusun tüm Belarus nüfusunun %30’u olduğu bilinmektedir.
Belarusça çeviri

Yazımında Kiril Alfabesi’nin kullanıldığı dil, 1918’den bu yana 32 harf ile ifade
edilmektedir. 11-12. yy.larda Glagolitic alfabenin kullanıldığı dil, zaman içinde Latin
harfleri ve Arap harfleri kullanılarak da yazıya geçirilmiştir. Fonetik olarak ise, Belarus
dili, 48 sessiz ve 6 sesli harf ile ifade edilmektedir.

Belarus dilinin Rusça ve Ukrayna dili ile karşılıklı anlaşılabilir olması, bu dillerin
gerçekten ayrı birer dil mi yoksa bir dilin farklı lehçeleri mi olduğu tartışmasına yol
açmaktadır. Dil bilimciler bu konuda ikiye ayrılıyorlarsa da dillerin kökeninin bir olduğu
hususunda hemfikirdirler.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından 1991’de Belarus’un bağımsızlığını ilan
etmesi ile, dil uluslararası alanda tanınmaya başlanmış, saygınlık kazanmıştır.

Belarusça Çeviri için lütfen bizden fiyat alınız.

 

Çeviri Hizmetlerimiz: Çeviri Dillerimiz:
Belarusça Akademik Çeviri İngilizce Çeviri
Belarusça Hukuki Çeviri Fransızca Çeviri
Belarusça Medikal Çeviri Rusça Çeviri
Belarusça Teknik Çeviri Arapça Çeviri
Belarusça Web Sitesi Çevirisi Almanca Çeviri