Boşnakça Çeviri

Boşnakça Çeviri hizmetlerimiz konusunda lütfen bizden fiyat alınız.

Boşnakça, Hırvatça, Sırpça, ve Karadağca ile beraber, Hint-Avrupa dil ailesinin Güney Slav dil grubuna bağlı Şotokovyan değişke dizgisinin (diasystem) bir parçasıdır ve bu dört dilin dördü de karşılıklı anlaşılabilir niteliktedir. Kimi dilbilimciler bu dört dilin dördünü de bir dil—Sırp-Hırvat dili—olarak kabul ederler.

Boşnakça dili, dilin ismi itibariyle bir tartışma konusudur; zira Boşnak terimi, Bosna-Hersek’te yaşayan Hırvatlar ve Sırplar gibi diğer “Bosnalılar”ı kapsamaz.
Boşnakça Çeviri
Yalnızca Boşnak dili olarak ele alındığında, Boşnakça konuşan insan sayısının 2.5 milyon kadar olduğu kabul edilmektedir. Sırp-Hırvat dili olarak değerlendirildiğinde ise, dili 15 milyon kişinin konuştuğu tahmin edilmektedir.
Boşnak dili, ağırlıklı olarak Latin alfabesi kullanılarak yazılıyorsa da yer yer Kiril alfabesi ile de yazıya geçirilmektedir. Bunun yanında özellikle Osmanlı hükümranlığı döneminde Arap harfleri de Boşnak dilinin yazımı için kullanılmıştır.

Bunların yanında Bosna Hersek topraklarında uzun yıllar süren Osmanlı hükümranlığı, Boşnak diline Türkçe pek çok sözcüğün de yerleşmesini sağlamıştır. Ülke hakkında pek bilgisi olmayan bir Türk, Saraybosna’da “hoş geldin” diye karşılandığında, veya çevresindekilerden “aşk olsun”, “başın sağolsun” gibi deyimleri duyduğunda şaşıracaktır.

 

Çeviri Hizmetlerimiz: Çeviri Dillerimiz:
Boşnakça Akademik Çeviri İngilizce Çeviri
Boşnakça Hukuki Çeviri Fransızca Çeviri
Boşnakça Medikal Çeviri Rusça Çeviri
Boşnakça Teknik Çeviri Arapça Çeviri
Boşnakça Web Sitesi Çevirisi Almanca Çeviri