Bulgarca Çeviri

Hangi Bulgarca?

Bulgarca’nın, Aziz Kiril ve Metodiy’in 9. yy’daki Büyük Moravia Seferi sırasında ortaya çıktığı kabul edilir.

29 yüzyıllık geçmişe sahip olan dil, aynı zamanda yazıda kullanılan ilk dildir.

Dünya çevresinde Bulgarca konuşan 12 milyon insan olduğu tahmin edilmektedir. Fakat Bulgaristanlılarla anlaşabilenler yalnızca Bulgarca konuşabilenler değildir. Benzerliklerinden ötürü Bulgarca ve Makedonca karşılıklı anlaşılabilir dillerdir.

Bulgarca, aynı zamanda, 4. yy’da Orta Asya’dan Avrupa’ya göç edip, Erken Orta Çağ’da Doğu Avrupa’da yaşamış olan bir halkın konuştuğu dilin de adıdır. İki dilin birbiriyle karıştırılmaması gerekir.

Türkiye’de yaşayan en büyük yabancı nüfusu Bulgaristan vatandaşları oluşturmaktadır. Cumhuriyet döneminde dört aşamada gerçekleşen bir göç hareketi ile 790,000+ Bulgaristan göçmeni Anadolu’ya yerleşmiş ya da yerleştirilmiştir. Bulgar nüfus, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Konya başta olmak üzere Anadolu’nun pek çok farklı ilinde ikamet etmektedir. (Bal-Göç verileri)Elbette ki bu nüfusun bir kısmı Bulgarca konuşamamaktadır, fakat medenî kanun ile ilgili meseleler, taşınmazlar ile ilgili anlaşmazlıkların dökümü ile işlemler Bulgarca-Türkçe çeviri trafiğinin yoğunluğuna sebep olmaktadır.
Bulgarca Çeviri

Yoğun Çeviri Trafiği

Türkiye’de yaşayan büyük Bulgar göçmen nüfus, bu nüfusun medenî kanun ve taşınmazlar ile ilgili ihtiyaçları ve bu meselelerin belgelenmesi süreci yoğun bir Bulgarca Türkçe çeviri trafiğine sebep olmaktadır. Bu yoğun çeviri trafiği ile artan rekabet ve düşen fiyatlar da maalesef ki çeviri kalitesinin de düşmesine sebep olmaktadır. Safiye Tıngır Tercümanlık, bu rekabetli ortam içinde dahi nitelikli Bulgarca çeviriden ödün vermemeyi düstur edinmiştir.

Bir Fiilin 3000 Farklı Çekimi

Bulgarca, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı bir Slavik dil iken, Türkçe ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlı bir dildir.

İki dilin farklı alfabelerle yazılıyor olması en belirgin zorluktur. 9. yy. Bulgar İmparatorluğu Glagolitik alfabeyi kullanmaktaydı. 19.yy’a kadar, harf sayısı 28 ile 44 arasında değişen farklı alfabeler kullanıldı. Günümüzde kullanılan 30 harfli Kiril Alfabesi’nin kabul edilişi ise 1945 yılına rastlar.

Bulgarca’da Türkçe’de kullanılmayan, “dilbilgisel cins” kuralı bulunmaktadır. Buna göre sözcükler eril, dişil, ya da nötr olabilirler.

Modern Bulgarca’da kullanılan sözcüklerin çoğu Erken ve Orta Dönem Bulgarca’da kullanılan 2000 kadar sözcükten türemiştir. Günümüz Bulgarca’sının %75 kadarı öz Bulgarca sözcüklerdir. Geriye kalanı ise Osmanlı dönemi’nde Bulgarca’ya yerleşen Türkçe, Arapça ve Farsça sözcükler, Sovyet döneminde yerleşen Rusça sözcükler,ve daha az oranda Fransızca ve İngilizce sözcükler oluşturmaktadır.

Bulgarca, bir fiilin çekimi özne, çoğulluk/tekillik, çatı, kip, zaman ve hatta dilbigisel cinse bağlı olarak 3000 farklı şekilde çekimlenebilir.

Bulgarca Çeviride Güven

Peki, arasında böylesi temel farklılıklar bulunan ve çeviri piyasasındaki rekabetin gittikçe büyüğü bu iki dil arasında yapılacak bir tercümenin kalitesine nasıl güveneceksiniz?

Ehil, Deneyimli, Uzman Kadro

Safiye Tıngır Tercümanlık, size en kaliteli Bulgarca çeviri hizmetini vermek için çevirmen seçiminde büyük hassaslık göstermektedir:

Çevirmenlerimizin tamamı Bulgar kökenlidir.

2003 yılından beri hizmet veren çekirdek kadromuzun yanında, çevirmen kadromuzun tamamı en az üç yıl deneyimlidir.

Çevirmenlerimiz, hukuktan tıbba, güzel sanatlardan iktisata kadar pek çok farklı alanda uzmanlaşmışlardır. Bize ilettiğiniz metnin çevirisi, yalnızca o alanda uzman çevirmenlerimizce yapılır.

Çevirmenlerimiz, müşterilerimizden gelen yorumlar ışığında performans değerlendirmesine tâbi tutulurlar. Bu değerlendirmeye, yapılan çevirinin kalitesinin yanında, terminolojinin doğru kullanımı, istenilen formata uygun oluşu ve metnin zamanında teslimi de dahildir.

Nitelikli, İlkeli, Güvenilir Bulgarca Çeviri

Safiye Tıngır Tercümanlık ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Şirketi,

Nitelikli tercüme ve zamanında iş teslimini kendisine ilke edinmiş,

Yerel ve küresel bakış açısına sahip,

Profesyonel disiplin ve amatör ruhla çalışan ekibiyle, size en güvenilir Bulgarca çeviri hizmetini sunacağını garanti eder.

 

Çeviri Hizmetlerimiz: Çeviri Dillerimiz:
Bulgarca Akademik Çeviri İngilizce Çeviri
Bulgarca Hukuki Çeviri Fransızca Çeviri
Bulgarca Medikal Çeviri Rusça Çeviri
Bulgarca Teknik Çeviri Arapça Çeviri
Bulgarca Web Sitesi Çevirisi Almanca Çeviri