İspanyolca Çeviri

İspanya’dan Şili’ye 610 milyon

 • İspanyolca, dünya genelinde 350 milyon insanın anadilidir ve anadil olarak en yaygın diller sıralamasında ikincidir.
 • Dünya genelinde 20 ülkede resmi dil olarak kabul görmüştür.
 • Birleşmiş Milletler’de kullanılan 6 resmi dilden biri de İspanyolca’dır.
 • Son yıllarda İspanyolca’ya karşı artan ilgi ile, İspanyolca konuşan insan sayısının 500 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir.
 • Türkiye’nin değişen dış politikası, geleneksel Orta Doğu ve Avrupa ilişkilerinin yanında ileride Güney ve Orta Amerika gibi kıtaları da kapsayacaktır. Bu genişlemenin bir getirisi olarak da İspanyolca, Türkiye için gittikçe önem kazanacak bir dildir.

İspanyolca Çeviri

Yoğun Çeviri Trafiği

Bu yaygın kullanımın bir sonucu olarak, İspanyolca, çeviri trafiğinin en yoğun olduğu dillerden biri olma özelliğini de taşımaktadır. Fakat bu yoğun çeviri trafiği ile artan rekabet ve düşen fiyatlar, maalesef ki çeviri kalitesinin de düşmesine sebep olmaktadır. Safiye Tıngır Tercümanlık, bu rekabetli ortam içinde dahi nitelikli İspanyolca çeviriden ödün vermemeyi düstur edinmiştir.

İspanyolca Türkçe Çeviride Dikkati Çekenler

 • İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesinden, Latince kökenli bir dildir. Türkçe ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur.
 • İspanyolca, Keltiberyan, Bask ve Paleohispanik diller gibi İspanya kökenli yerel dillerin yanında, özellikle Berberîler döneminde İspanya’da yaşayan Arap ve Yahudilerin dillerinden de etkilenmiş zengin kültürel geçmişe sahip bir dildir.
 • Coğrafî keşiflerden bu yana başta Güney ve Orta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok farklı yerine yayılan İspanyolca, bu ülkelerde konuşulan yerel dillerden etkilenmiş ve özellikle telaffuzda büyük farklılıklar gelişmiştir. Dolayısıyla, özellikle ardıl ve simultane çeviriye yoğunlaşan çevirmenlerin, İspanya ve Meksika İspanyolcalarına ek olmak üzere, Orta ve Güney Amerika kıtalarında konuşulan İspanyol şivelerine de hakim olmak zorundadır.
 • İspanya İspanyolcası olan Castilian, Avrupa’da konuşulan diller arasında grameri yazılan ilk dil olma özelliğini de taşır. 1492’de Salamanca’da, dilin gramerini kaleme alan Elio Antonio de Nebrija, dili zaten bildiğini söyleyen kraliçeye, “dilin imparatorluğun aracı” olduğu yanıtını vermiştir.
 • İspanyolca’da, Türkçe’de olmayan bir “dilbilgisel cins” kuralı vardır. Yani sözcükler, yapılarına göre eril veya dişil olabilirler. Fakat bu cinslerin karmaşıklığından doğacak hataların önlenmesi, çevirmenin dil hakimiyetine bağlıdır.
 • 50 farklı fiil çekimi ile dilbilgisini inceleyenleri şaşırtacak nitelikte bir dildir.
 • İspanyolca’da evet/hayır ile yanıt verilebilecek soru cümleleri ile ve soru olmayan cümlelerin yapısı aynı olduğu için, metni okumada kolaylık sağlamak adına yazılı dilde ters soru işareti ve ters ünlem işareti kullanımı görülür.
 • Tüm bunlara ek olarak, İspanyolca’nın cümle yapısındaki temel farklılıklar da göz önünde bulundurulursa, nitelikli bir İspanyolca çeviri için çevirmen seçiminde ne kadar ihtiyatlı davranılması gerektiği açıkça görülecektir.

İspanyolca Çeviride Güven

Peki, arasında böylesi temel farklılıklar bulunan ve çeviri piyasasındaki rekabetin böylesi büyük olduğu İspanyolca Türkçe Çeviri ve Türkçe İspanyolca Çeviride çevirinin kalitesine nasıl güveneceksiniz?

Ehil, Deneyimli, Uzman Kadro

Safiye Tıngır Tercümanlık, size en kaliteli İspanyolca çeviri hizmetini vermek için çevirmen seçiminde büyük hassaslık göstermektedir:

 • Çevirmenlerimizin tamamı resmi dilin İspanyolca olduğu ülkelerden yaşamış ya da yaşıyorlardır.
 • 2003 yılından beri hizmet veren çekirdek kadrosunun yanında, çevirmen kadromuzun tamamı en az üç yıl deneyimlidir.
 • Çevirmenlerimiz, hukuktan tıbba, güzel sanatlardan iktisata kadar pek çok farklı alanda uzmanlaşmışlardır. Bize ilettiğiniz metnin çevirisi, yalnızca o alanda uzman çevirmenlerimizce yapılır.
 • Çevirmenlerimiz, müşterilerimizden gelen yorumlar ışığında performans değerlendirmesine tâbi tutulurlar. Bu değerlendirmeye, yapılan çevirinin kalitesinin yanında, terminolojinin doğru kullanımı, istenilen formata uygun oluşu ve metnin zamanında teslimi de dahildir.

Nitelikli, İlkeli, Güvenilir İspanyolca Çeviri

Safiye Tıngır Tercümanlık ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Şirketi,

 • Kaliteli çeviri ve zamanında iş teslimini kendisine ilke edinmiş,
 • Yerel ve küresel bakış açısına sahip,
 • Profesyönel disiplin ve amatör ruhla çalışan ekibiyle, size en güvenilir İspanyolca çeviri hizmetini sunacağını garanti eder.

 

Çeviri Hizmetlerimiz: Çeviri Dillerimiz:
İspanyolca Akademik Çeviri İngilizce Çeviri
İspanyolca Hukuki Çeviri Fransızca Çeviri
İspanyolca Medikal Çeviri Rusça Çeviri
İspanyolca Teknik Çeviri Arapça Çeviri
İspanyolca Web Sitesi Çevirisi Almanca Çeviri