Japonca Çeviri

2000 Yıllık Bir Dil, Özgün Bir Kültür, Yenilikçi Bir Ülke

 • 2000 yıllık geçmişe sahip bir dil olan Japonca ( 日本語 ), dünya genelinde 130 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Büyük bölümü Japonya ve Palau’da olmak üzere, A.B.D., Brezilya, Singapur gibi dünyanın farklı ülkelerinde de Japonca konuşan göçmen topluluklar bulunmakta ve büyümektedir.
 • Gerek özgün kültürü ve sanat anlayışı ile, gerekse ileri teknolojisi iledünyada saygı duyulan bir ülke olan Japonya, bu sayede Japonca’ya olan ilgiyi de güçlendirmeyi başarmıştır. Yalnızca 2003 yılında dünyada Japonca eğitimi gören öğrenci sayısı 2.3 milyon dolaylarındadır.
 • 1970’lerde Türkiye’de düzenlenmeye başlanan Japonca konuşma yarışmaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iletişimin geliştirilmesi açısından önemliydi. Gelişen siyasî, kültürel ilişkiler ve küresel piyasa ekonomisi Japonca’nın Türkiye için daha önemli bir yere gelmesini sağlayacak, Türkiye’de Japonca bilen çevirmenlere olan ihtiyacı arttıracaktır.

Japonca Çeviri

Yoğun Çeviri Trafiği

Türkiye-Japonya arasındaki genişleyen ticaret hacminin bir sonucu olarak, Japonca, çeviri trafiğinin de gittikçe yoğunlaştığı bir dildir. Fakat bu yoğun çeviri trafiği ile artan rekabet ve düşen fiyatlar, maalesef ki çeviri kalitesinin de düşmesine sebep olmaktadır. Safiye Tıngır Tercümanlık, bu rekabetli ortam içinde dahi nitelikli Japonca çeviriden ödün vermemeyi düstur edinmiştir.

Japonca Çevirilerde Dikkat Çekenler

 • Japonca, tıpkı Çince ve Arapça gibi, her şeyden önce yazma sistemini öğrenmenin büyük çaba gerektirdiği bir dildir.
 • Japonca, aslına bakılırsa, dil yapısı açısından Türkçe’ye benzemekte ve kimi dilbilimcilerce Türkçe ile aynı dil ailesinin, Ural-Altay Diller Ailesi’nin Altay kolunun bir parçası kabul edilmektedir. Fakat diğer bir görüşe göre ise bu diller arasındaki benzerlik dillerin kökeninden ziyade bu diller arasındaki etkileşimdir. Bu görüşteki dilbilimciler, Ryukyu adalarında konuşulan Korece ve Japonca gibi dilleri Altay kolundan ayırarak Japonik diller ya da Ryukyu dilleri olarak sınıflandırırlar.
 • Japonca, halk kültürünün bir yansıması olarak, nezaketin büyük önem taşıdığı bir dildir. Yaş farkı, yakınlık, sosyal statü gibi pek çok farklı etkene göre değişen konuşma biçimi, taynago ( 丁寧語 – nezâket dili), sonkaygo ( 尊敬語 – saygı dili) ve kenyogo ( 謙譲語 – alçakgönüllülük dili) olarak üç farklı grupta incelenebilir.
 • Yazı dilinde Japonca, üç farklı yazı sisteminin biraraya gelmesi ile oluşmuştur. Bunlar Çince kökenli bir logografik yazı olan kanji ( 漢字 ) ile hiragana ( ひらがな ya da 平仮名 )ve katakana (カタカナ ya da 片仮名 ) adlı hece yazılarıdır. Bunların yanında günümüz Japonya’sının reklamcılık ve internet dilinde Latin alfabesinin kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Ayrıca Sino-Japon rakamlarının yanında Arap rakamlarının kullanımı da yaygındır.
 • Japonca, ülkenin küçük yüzölçümüne rağmen, düzinelerce lehçeye ayrılan bir dildir. Her ne kadar bu küçük lehçeler üç ana lehçe grubunda toplansa da aralarındaki farklar hayli büyüktür—örneğin Tōhoku ya da Kagoşima gibi lehçeler, ülkenin diğer taraflarından gelenler için tamamen anlaşılmaz olabilirler.

Japonca Çeviride Güven

Peki, arasında böylesi temel farklılıklar bulunan, ve çeviri piyasasındaki rekabetin giderek arttığı bu iki dil arasında yapılacak bir tercümenin kalitesine nasıl güveneceksiniz?

Ehil, Deneyimli, Uzman Kadro

Safiye Tıngır Tercümanlık, size en kaliteli Japonca çeviri hizmetini vermek için çevirmen seçiminde büyük hassaslık göstermektedir:

 • Çevirmenlerimizin tamamı resmi dilin Japonca olduğu ülkelerde yaşamış ya da yaşıyorlardır.
 • 2003 yılından beri hizmet veren çekirdek kadrosunun yanında, çevirmen kadromuzun tamamı en az üç yıl deneyimlidir.
 • Çevirmenlerimiz, hukuktan tıbba, güzel sanatlardan iktisata kadar pek çok farklı alanda uzmanlaşmışlardır. Bize ilettiğiniz metnin çevirisi, yalnızca o alanda uzman çevirmenlerimizce yapılır.
 • Çevirmenlerimiz, müşterilerimizden gelen yorumlar ışığında performans değerlendirmesine tâbi tutulurlar. Bu değerlendirmeye, yapılan çevirinin kalitesinin yanında, terminolojinin doğru kullanımı, istenilen formata uygun oluşu ve metnin zamanında teslimi de dahildir.

Nitelikli, İlkeli, Güvenilir Japonca Çeviri

Safiye Tıngır Tercümanlık ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Şirketi,

 • Kaliteli Çeviri ve zamanında iş teslimini kendisine ilke edinmiş,
 • Yerel ve küresel bakış açısına sahip,
 • Profesyönel disiplin ve amatör ruhla çalışan ekibiyle, size en güvenilir Japonca çeviri hizmetini sunacağını garanti eder.

 

Çeviri Hizmetlerimiz: Çeviri Dillerimiz:
Japonca Akademik Çeviri İngilizce Çeviri
Japonca Hukuki Çeviri Fransızca Çeviri
Japonca Medikal Çeviri Rusça Çeviri
Japonca Teknik Çeviri Arapça Çeviri
Japonca Web Sitesi Çevirisi Almanca Çeviri