Bilgisayar Çevirisi

Bu gruba web sayfası, bilgisayar yazılım ürünleri, yardım menüleri, kullanma kılavuzları gibi çeviriler girmektedir. Bilgisayar çevirilerinde, bilgisayar jargonunda kullanılan terimler göz önünde bulundurulmalıdır.

Bilgisayar Çevirisi

Bilgisayar sektöründe bu terimler günlük hayatımızda kullandıklarımızdan farklı anlamlar taşıyabilirler. Sektörde evrensel kullanımı olan bazı terimler birebir kullanılabilmektedir (ör: internet, LAN, browser). Yazılımların kaynak dilden bir başka dile dönüştürülmesinde dikkat edilmesi gereken nokta hâlihazırda kullanımı olan kelimelerin (ör: file – dosya, edit – düzen gibi) ve mesajların (ör: hata mesajları ve uyarılar gibi) yaygın kullanımlarının göz önünde bulundurulmasıdır. Yazılım çevirilerinde ayrıca yazılımın hedeflediği alan konusunda bilgi sahibi olmak da gerekebilir.

Bir muhasebe yazılımının çevirisinde, hedef dilde muhasebe terimlerinin kullanımına dikkat edilmesi veya bir grafik ya da ses düzenleme yazılımında kullanılabilecek bazı sanatsal ifadelerin hedef dile doğru biçimde aktarılabilmesi uzmanlık gerektirebilecek bazı örneklerdir. Bilgisayar donanımlarının yanında gelen kullanım kılavuzu da çeşitli dillerde hazırlanır. Kullanıcıların karşılaşabileceği problemleri ve parçaların kullanımını detaylı olarak anlatan bu eklerde çeviriler, detaylar hakkında açıklayıcı olabilmesi için her dilde mümkün olduğunca kelimesi kelimesine ve son kullanıcıların anlayabileceği biçimde olmalıdır.