Noter Tasdikli Çeviri

Çeviriler aşağıdakilerden bir tanesiyle yapılmışsa onaylanmış çeviri olarak kabul edilir;

    1) Belgenin Yeminli Tercüman tarafından çevirisi yapıldıysa;

Belge çevirisi yeminli tercüman tarafından yapıldıysa tercümanın şerhi çevirdiği belgenin altına noter tasdiki yapılmadan önce yazılır buda şu anlama gelir, tercüman ilgili notere yeminini daha önceden yapmalıdır. Bazı ülkelerde tercüman kişinin çevirdiği belgenin altına imzasını atması yeminli çeviri anlamına gelmektedir.

    2)Belgenin tasdik edilmiş tercüman ya da tercüme bürosu tarafından çevirisi yapılması;

Türkiye’de yeminli çeviri yapabilecek kişinin tanımları tam yapılmasa da kanunen ilgili dili bildiğini üniversite diploması ya da yurtdışında ilgili dil konusunda eğitim aldığını diplomasının çevirisiyle kanıtlamış her Türk vatandaşının ikamet ettiği şehirde bazı noterlere tam ve doğru çeviri yapacağı konusunda ilgili notere başvurmasıyla olanaklıdır. Türkiye’de Yeminli Tercüme yapabilecek çeviri büroları bünyelerinde ilgili dilleri çalıştıran çeviri bürolarıdır. Dünyada bu şu şekildedir;
Örneğin: Türkiye’de
Tarafımdan tercüme edilmek üzere verilen …………………………..belgesi tarafımca İngilizce dilinden Türkçe Diline tam ve doğru çevrilmiştir.
Dünyada;
I, Mrs xxx yyyy, a member of the Institute of Translators & Interpreters, competent to translate from ……………. into ……………., hereby declare that the annexed translation in the …………… language of ……………………., and executed by me is, to the best of my professional knowledge and belief, a true and faithful rendering of the …………….original.
Tercüme büroları da tercümanlarının yerine tercümanlarının yetkin olduklarını bildikleri takdirde kendilerinin kaşeleriyle tasdik etme yetkisine sahiptir.

Türkiye’de ;
Tarafımıza tercüme edilmek üzere verilen …………………..belgesi büromuzun ………….dilinde yetkin …………………….tercümanı………………… tarafından yapılmıştır.
Dünyada :
xxxx yyyy zzzz , a member of the Association of Translation Companies, hereby declare that the annexed translation in the …………… language of …………………… was executed by a professional translator competent to translate from …………… into ……………, and is to the best of our professional knowledge and belief, a true and faithful rendering of the ……………original.
Herkes kendisini yetkin, işin ehli tercüman olarak niteleyeceğinden dolayı biz size tercümanın işin ehli olduğunu sahip olduğu diplomalar ve referanslarıyla kanıtlamak isteriz.

3) Noter önünde yemin
Bu yukarda ki durumlara çok uygundur. Burada tek fark noterin yapılan çevirinin yeminli tercüme olduğu konusunda imzasını atmasıdır. Noter yetkilisinin çevrilen her dili bilemeyeceğinden dolayı ileride çıkacak olası problemler için tercümanın sunmuş olduğu diploma ve beyanları son derece önemlidir. Noterin çeviriye imza atması o çevirinin 100% doğru ve iyi bir çeviri olduğu anlamına gelmez.

YASALLAŞMIŞ ÇEVİRİLER (Apostil Çevirileri)

Türkiye’de bir çevirinin yasallaşması için yeminli tercüman tarafından çevirisi yapıldıktan sonra mutlaka noter tasdiki olması gerekir. Uluslar arası geçerli olabilmesi için noter tasdiki yapılan çevirinin ilgili illerindeki valiliklerin hukuk işlerine başvurup apostil tasdiki yaptırmakla olmaktadır. Apostil tasdiki, Lahey konvansiyonuna imza atmış ülkelerde geçerlidir. Lahey konvansiyonuna imza atmamış ülkeler konsolosluk tasdiki gibi tasdikler istemektedir.