Türkçe İngilizce Teknik Çeviri

Türkçe İngilizce Teknik Çeviriler geniş anlamda edebi olmayan bütün çevirileri, yani elektronik, hukuk, ekonomi veya spor vs. ile ilgili olan metinlerin çevirilerini kapsamaktadır. Dar anlamda ise teknik çeviri kimya, bilgisayar bilimleri, otomotiv mühendisliği, coğrafya gibi mühendislik dallarına dair metinlerin çevirileri anlamına gelmektedir. Teknik alanların sayısı sayılamayacak kadar çoktur. Aynı zamanda terminolojileri de günlük olarak genişlemekte ve değişmektedir. Dahası aynı alanda dahi birbiri ile rekabet eden firmalar rakiplerinin ürünlerinden farklılaştırmak için aynı nesneye farklı terimleri sıklıkla kullanmaktadırlar.

TÜRKÇE İNGİLİZCE TEKNİK ÇEVİRİ konusunda lütfen bizden fiyat alınız

İdeal olan teknik metnin çeviri yapılacak şirketin terminolojisine hâkim olan söz konusu alandan uzman biri tarafından çevrilmesidir. Örneğin oem bilgisayar parçaları ile ilgili bir metnin bir oem bilgisayar uzmanı tarafından çevrilmesi en çok arzu edilen durumdur. Çünkü aynı parçanın farklı firmalar tarafından farklı isimlerle adlandırılması ihtimali yüksektir. Fakat açık olan bir şey vardır ki o da bunun pratikte pek de mümkün olmamasıdır. Önemli olan çevirmenin metnin içerdiği teknik kavramlara hâkim olması böylece metnin onu okuyan mühendis veya teknisyene doğru düşünceyi taşımasıdır. Müşteri hedef dildeki ilgili dosyaları ayrıca çizimleri ve kaynak dildeki aynı konularla ilgili olan belgeleri çevirmene sağlayarak çevirinin kalitesine inanılmaz bir katkıda bulunabilir. Sonrasında, özellikle çeviri basım için hazırlanan bir çeviri ise, terminolojinin çevirmen ve müşteri arasında oluşturulacak diyalog vasıtasıyla orijinal halini getirilmesi zorunludur.

Sözlükler teknik anlamda terminolojik problemlerin doğru cevaplarını her zaman içlerinde barındırmazlar. Teknik konularda uzman olmayan çevirmenler Almanca Spannung kelimesini baskı veya voltaj olarak, Geschwindigkeit kelimesini hız, çabukluluk veya oran olarak çevirebilirler. İddia İspanyolcada reclamo veya reivindicación olabilir. Açık olan bir şey vardır o da doğru seçimin bağlama göre değişeceğidir. Teknik bir çevirmen hangi terimin doğru olarak kullanılacağını bilen kişidir.

Ölçü birimlerinin tercümesi/dönüştürülmesi çevirmen için bir başka mücadele alanıdır. Bu mücadele sadece galon ağırlık ölçüsünü kiloya çevirmek için doğru dönüşüm faktörünü bulmayı emretmez aynı zamanda bir mikroçipin ağırlığını ton biriminden veya boyutlarını mil ölçülerine göre ifade etmekten kaçınmamızı sağlayan doğru ondalık birimlerini seçmeyi gerektirir. Yetenekli teknik çevirmenler Fahrenheitı Santigrata çevirmenin veya tam tersi bir dönüşüm yapmanın aynı birimler arasındaki sıcaklık farklılıklarının dönüşümünden farklı bir formülü gerektirdiğini bilirler. Ayrıca standart vida büyüklükleri gibi bazı birimlerin dönüştürülmeyeceğini bilirler. Bunun yanında sayıların ne zaman ve nasıl yuvarlanabileceğinin de bilgisine sahiptirler.

Belgenin içindeki terminoloji ve bilgiler doğru olsa dahi teknik yazımın teknik olmayan kişiler tarafından taklit edilmesi, imkânsız olmasa da, çok zor olan kendine has bir stili vardır. Yüksek kalitedeki bir teknik çeviri hem doğru terminolojiyi hem de belgenin tipine ve hedeflenen okuyucu kitlesine uygun bir stili içinde harmanlar. Ameliyat işlemlerini tanımlayan bir metin doktorlar için farklı meslek dışında olanlar için farklı bir terminolojiyi kullanmayı gerektirecektir. Aşırı teknik çeviri meslek dışında olanlar için anlaşılmaz olabilirken aynı zamanda popüler kelimelerin çeviride kullanılması doktorlar tarafından bir saldırı olarak algılanabilir. Bu yüzden çevirmen ne zaman “böbrek üzerinde zehirleyici etki”’yi ne zaman ise “nefrotoksisite” kelimesini kullanacağını bilir.

Safiye TINGIR Çeviri Hizmetlerinde tecrübeli teknik çevirmenler doğru ve uygun terminolojiyi ve hedef kitlenizin bildiği bir stilli kullanarak metninizin çevirisini yaparlar. Başka yerlerde daha ucuza çeviri yaptırabilirsiniz fakat hiçbiri size Safiye TINGIR Çeviri Hizmetlerinde tanımlanan özeni ve kaliteyi sunmayacaktır.