Ticari Çeviri

Ticari çeviri bir şirketin profesyonelliğinin göstergesidir. Bu gruba pazarlama, insert gibi broşürlerden tutunda web sayfası çevirisine kadar her tür çeviri girmektedir. İşletmelerin dış ticaret işlemlerinde yabancı şirketlerle yazışmalarında, anlaşmalar yapılmasında, istek ve arzın ifade edilmesinde çeviri büyük önem taşımaktadır. Karşılıklı taleplerin doğru ifade edilmesi için çeviri tam olmalı ve mesajı doğru biçimde iletmelidir. Bu tür çevirilerde yapılacak hatalar yanlış anlaşılmalara ve büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Fatura gibi resmi kayıtlara geçen önemli belgelerin çevirisi de ticari çeviri kapsamına girer. Resmi belgeler oldukları için çevirileri literatüre uygun biçimde özenle yapılmalıdır.

Ticari Çeviri

Terimlerin hedef dildeki resmi ya da yaygın kullanımları göz önünde bulundurulmalı ve mümkün olduğunca tecrübeli ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Şirketlerin ihracata yönelik pazarlama programlarında uzman çevirmenlerle çalışılması şarttır. Ürünlerin tanıtımında, kaynak dilde verilmek istenen mesajın hedef dile metine tam anlamıyla dönüştürülebilmesi için şirketin pazarlama politikası anlaşılmalı ve kelimesi kelimesine çeviri yerine mesajın hedef dilin kültürüne ve taleplerine en uygun biçimde ifade edilmesine dikkat edilmelidir.

Reklam çevirileri yazılı ve görsel olarak iki gruba ayrılabilir. Yazılı reklamlarda mesajın içeriği tam olarak ifade edilecek şekilde ve dilbilgisi kurallarına özen gösterilerek metin hedef dile tercüme edilir. Televizyon gibi görsel medyalarda reklam çevirileri biraz daha karışık ve zordur. Zaman zaman dublaja uygun ve saniyelerle ölçülen süre kısıtlamalarıyla çeviri yapılması gerekir ve bu yapılırken verilen mesaj zarar görmemeli ve dilbilgisi kurallarına uygun hazırlanmalıdır.

Ayrıca şirketlerin kendilerini ve ürünlerini sadece bulundukları ülke içerisinde değil dünya çapında tanıtmak için web sayfalarını farklı dillerde hazırlamaları günümüzde yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. Web sayfalarının farklı dillerde hazırlanması şirketin dünya çapında göz önünde olmasını sağlar ve şirketin prestijinin ve saygınlığının bir göstergesidir. Web sayfası çevirilerinde tüm dillerde aynı metnin ve içeriğin kullanıldığına dikkat edilmelidir.