Yeminli Tercüman

Yeminli tercüman ne demektir?

Yeminli tercüman bildiği dili (İngilizce, Almanca,Fransızca vb) diploma ve ya buna benzer evraklarla kanıtlayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tercüme yapabilmesi için verilen yemin zaptını imzalamasıyla elde edilen sıfattır.

Bu birçok ülkede farklılık göstermektedir mesela Japonya’da kişiler çevirdikleri belgelerin altına imza atmaları halinde Yeminli Tercüman sıfatıyla imza atma anlamına gelmekte iken bizim ülkemizde mutlaka bir noter huzurunda dil bildiğimiz evraklarla beraber yapmamız gereken bir iştir. Safiye TINGIR Çeviri Hizmetleri olarak biz her dilde çeviri yapabilecek tarzda profesyonel anlamda yeminli tercüman arkadaşları bünyemizde bulundurmaktayız.

Yeminli tercümanların bağlı bulundukları kuruluşlar başta noterler olmak üzere kaymakamlıklar, valilikler, konsolosluklar ve Adalet bakanlığıdır. Yeminli Tercüman kaşesi bulunan bir evrak noterden tasdiki yapıldıktan sonra Apostil tasdiki için Valiliklere götürülür ve Apostil tasdikleri yapılabilir.
Yeminli Tercüman

Yeminli tercüman bildiği dille ilgili bitirmiş olduğu bölüme, yurtdışında bu dili bilip bilmediğini belirleyen belgelere göre seçilirler. Yemin zaptını imzalayabilmeleri için Yeminli Tercüman arkadaşların mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Yemin zaptı Yeminli Tercüman olacak kişinin çevirisini en doğru şekilde yapacağına dair imzaladığı şerhtir.

Yabancı Dil bilen herkes yemin zaptı çıkaramaz çünkü kişi 30 yıl Almanya’da yaşamasına rağmen Türk Dilini bilmediği için bu onun tercüme yapabileceği anlamına gelmez. Her dil bilen kişi Yeminli Tercüman olamaz.

Noter Tasdikli olacak bir evrak Yeminli Tercüme Bürosu tarafından 3 nüsha hazırlanır. Biri kendisinde, biri noterde biride müşteride kalacak şekilde hazırlanır. Çevirisi üstte olmak kaydıyla orijinal dili olan nüsha altta kalır. Bu üç nüsha için Yeminli Tercüme Bürosu ek ücret talep etmez fakat siz notere götürdüğünüz nüsha için notere ek ücret ödemek zorundasınız şu anda bu ücret şehrine göre değişmekle beraber ortalama 26 – 44 YTL arasındadır. Ücreti artıran ya da azaltan faktörler vardır. Lütfen yeminli tercüman kaşeli tercüme edilmiş belgenizle, noter kurumunun alacağı ücreti karıştırmayınız ikisi ayrı olan ücretlerdir.

Yeminli tercüme büroları bünyelerinde birçok dil çiftinde yetkin tercüman arkadaşları serbest zamanlı (freelance) olarak istihdam edebilirler.
Eğer dil biliyorsanız yaptığınız çevirilerinize yeminli tercüman kaşesi bastırabilirsiniz. Tabiî ki bu altına imza atacak yeminli tercüman arkadaşımız tarafından kontrol edilecektir. Bu iş için dil çiftine göre ücretin yarısı yada daha fazlası onay ücreti olarak tarafınızdan alınacaktır.

Yeminli tercüme gerektiren belgeler genellikle vukuatlı nüfus örneği, ikametgah, pasaport, nüfus cüzdanı, askerlik terhis belgesi, askerlik durumunu bildiren belge, sabıka kaydı, evlenme cüzdanı, bonservis, tapu, araç ruhsatı, maaş bordrosu, vekaletname, sözleşme, ticari fatura, sözleşme, yemin zaptı gibi evraklardır.

Yeminli tercüman kişinin imzaladığı bir belge mutlaka ilgili noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir bunun amacı yeminli tercüman o notere imza atmıştır ve imzası sadece o ilgili noterde geçerlidir. Bu şu anlama geliyor siz belgenizi çevirttiniz Yeminli Tercümanın imzası olduğu belgede Ankara 24. noterinin ismi geçiyor fakat siz bu evrakı Ankara 25. Noterine götürdünüz bu işlem geçerli olmamaktadır çünkü yeminli tercüman kaşesini vuran kişinin Ankara 25. noterinde yemin zaptı bulunmamaktadır. Yeminli Tercüme’de diller konusunda bir fiyatlandırma bulunmamaktadır. Çünkü bazı dillerde yeminli tercüman çok fazla sayıda iken bazı dillerde sayıları son derece azdır. Nadir dillerdeki yeminli tercüman ücretleri daima fazladır.

 

Almanca Türkçe Tercüman

Arapça Türkçe Tercüman

İngilizce Türkçe Tercüman

İspanyolca Türkçe Tercüman

Fransızca Türkçe Tercüman