Çeviri Sanat mı ?

Çeviri yapmak hangi dilden olursa olsun çok dikkat edilmesi gereken ve yoğun bir deneyim sonucu oluşan, yani kazanılan bir beceri midir? Yoksa sözlük anlamlarını araştırarak kelimeleri karşılık gelen yerlerine koyarak kendi dilinde düzenleme yapmak mıdır?

Çeviri Sanat mı
Genel olarak dünyada yapılan tercümelere bakılacak olursa bunların çoğunluğunda tercümenin bir tarafının İngilizce olduğu görülecektir.

İngilizce Türkçe çeviri ya da Türkçe İngilizce çeviri. Ülkemizde ise sıklıkla aranılan bir dil olarak İngilizce çeviri karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin veya bireylerin tercüman hizmetlerini araması bilgi değişiminin gerekliliğindendir. Hızla ilerleyen teknoloji karşısında hiçbir birey ya da topluluk bu gelişmelerden geri kalmak istemeyecektir. Dolayısıyla kaliteli bir tercüme hizmeti arayacak veya o dili kendisi öğrenmek isteyecektir. Sıklıkla karşımıza çıktığı için İngilizce-Türkçe ya da tam tersi Türkçe-İngilizce çeviri konusunu biraz inceleyelim.

Ülkemizde birçok insan gelişmişlik adına İngilizce’yi öğrenmekte veya bildiğini savunmaktadır. Ancak bir dili konuşabiliyor olmak o lisanı bilmek değildir. Lisan öğrenirken eğer kültür de edinilebiliyorsa, gelenek veya görenekler de öğrenilebiliyorsa o lisanı gerçekten konuşuyoruz diyebiliriz. İngilizce tercüme yapabilmek için sözlük bilgisine haiz olmak yeterli olmayacaktır. Sözlük bilgisi her yerde edinilebilir ya da satın alınabilir. Fakat kültür birikimi satın alınamaz. Örnek olarak bir film tercümesine değinecek olursak, günlük hayatta geçen olayları anlatırken hangi kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldığını bilmezsek çok komik durumlara düşebiliriz. Dahası bölgesel olarak farklılık gösteren anlamları dahi bilmek gereklilik gösterir. Tercümesi yapılacak her bir konu o alanda belirli bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu nedenle tercümesi yapılacak dili her bir bireyin tüm konularda bilmesi çok zor bir hale gelmektedir. Netice olarak da tercüme hizmetlerini yerine getirmek üzere insanların belirli konularda uzmanlaşması esas hale gelmiştir.

İngilizce Türkçe tercüme hangi konuda olursa olsun o konu ile ilgili bilgisi en yüksek çevirmen aracılığı ile yapılmalıdır. İngilizce Türkçe çeviri yapabilmek için uzmanlaşmak gereklidir. İngilizce Türkçe çeviri yapan bir profesyonel, yaptığı işlem sonucunda mesleki bir tatmin yaşamak uğruna tüm vaktini buna ayıracak ve gerekli olduğu takdirde konunun uzmanları ile irtibata geçerek bilgisini artırmak yoluyla daha iyi bir tercüme ortaya koyacaktır. Bunun sonucunda hem kendi bilgisini artıracak hem de tercüme yaptığı kişinin güvenini sağlamlaştırmış olacaktır.

Çevirmen ve tercüman aynı anlamda kullanılan iki kelime olmasına rağmen gerçekte farklı kullanım alanları olan kelimelerdir. Çevirmen, yazılı olarak bilgi birikimini kullanarak, araştırarak bir lisandan diğer amaçlanan lisana yazılı bilgiyi aktarma işini gerçekleştirir. Tercüman ise konuşurken anında tercüme işlemi yaparak karşılıklı sözlü iletişim kurulmasını sağlar.