Crowdsourcing Metodundaki Kalite

Crowdsourcing Metodundaki Kalite

Çeviri kalitesi, crowdsourcing metodundaki en önemli konudur.
Ortak görüş bu tip çevirilerin profesyonel çevirilerden daha iyi olduğu yöndedir. Bundaki temel kanı ise şudur : “kullanıcılar en iyisini bilir”. Çünkü son kullanıcıya kadar çeviri herkes tarafından kontrol edilmiş olur. Ve ayrıca rahat bir ortam vardır. Başka bir neden ise çevirilerin genelde küçük parçalardan oluşmasıdır. Maliyet nedeniyle, profesyonel çevirmenler tarafından kontrol ettirilmezler. Zaten, son kullanıcılar birkaç dakikada çevirideki problemli yerleri düzeltebilmektedirler.
Bazı verilere göre son kullanıcıların çeviriyi belli bir topluluğun yaptıklarını bildikleri için çeviri hatalarına karşı toleranslı davrandıklarını gösteriyor. Diğer taraftan, facebook kullanıcılarının birçoğu çevirilerin böyle yapıldığını bilmezler. Bazen küçük dillerde çeviri yapılırken bu dili iyi bilen profesyonel çevirmenleri bulmak çok zor olabilir. Bu nedenle, crowdsourcing metodunu kullanmakla dili iyi bilmeyen profesyonel çevirmenler arasında tercih yapılmak zorunda kalınabilir. Tabi buda kaliteyi etkileyecektir.
Crowdsourcing, metoduyla belli bir kalite tarifi yapılamaz. Kaliteyi artırmak çeşitli süreçler gerektirebilir. Örneğin; ilk sözlüğü oluşturma ve terminoloji üzerinde anlaşma olmadan, çeviriler tutarlılık göstermez. Bu problem ürünlerin yeni versiyonları geliştirildiğinde vurgulandı. Bu problem dikkate alınması gereken bir problemdir fakat süreçlerin iyi yönetilmesiyle aşılabilir.
Çeviri kalitesinin bir yönü de marka kalitesidir. Crowdsourcing metodunda bu eksiklik hissedilebilir. Ancak, insanların çevirilerde gelenek ve göreneklerini kendi dillerine çevirmesi çeviride avantaj sağlayabilir.

SONUÇLAR
Genelde crowdsourcing metodundan olumlu sonuç elde edilir. Hatta bazen profesyonel çevirilerden bile kaliteli olabilmektedir. Elbette bu yöntemin bazı sorunları vardır ama bunlar üstesinden gelinebilecek sorunlardır. Önemli olan bu yöntemi günlük hayata uygulayabilecek zemin oluşturmaktır.