Teknik Çeviride Proje Yönetimi

 Proje yönetimi, özellikle teknik çeviride, son derece önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak başarılı bir proje yönetimi ile, hata olasılığı minimuma indirilebilmekte, gereksinimleri başarılı şekilde karşılayan bir çeviri sunulmakta ve müşteriye kolay ve tatmin edici bir çeviri deneyimi sunulabilmektedir.

Genel olarak teknik çeviriyi değerlendirdiğimizde, iş süreci açısından aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır:
* Teknik çeviride terminoloji çok önemlidir.
* Teknik çeviriler uzun soluklu işlerdir.
* Teknik çeviride, iş yoğunluğu daha yüksek olduğundan, çeviri hızı en az çeviri kalitesi kadar önemlidir.

Bu açıdan bakıldığında, terminoloji, zaman ve hız gibi etmenlerin optimize edilmesi, son derece yüksek önem taşımaktadır. Ancak bu şekilde, müşteriye, sorunsuz bir iş teslim edilebilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, teknik çeviri müşterileri genel olarak çeşitli sanayi alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu da, ilgili işleri tarafımıza göndermekte olan kişilerin, çeviri müşterisi olarak, çeviri işlerine ilişkin son derece kısıtlı zamanı olduğu anlamına gelmektedir.

Bu doğrultuda bakıldığında, teknik çeviri, “anahtar-teslim” çeviri anlayışının benimsenmesi gereken önemli çeviri alanlarından biridir. Etkili süreç ve proje yönetimi ise, müşteriye, sorunsuz, kolay ve kaliteli bir çeviri sunabilmenin tek yoludur.

Proje yönetiminde, ilgili işin analizi son derece önemlidir. Proje yöneticisi, ilgili iş ile ilgili terminolojiyi doğru tahlil etmeli, çevirmenlerini doğru seçmeli, çevirmenlerinin yetkinliğinden emin olmalıdır. Çeviride yoğun şekilde kullanılmakta olan terimlerin öncelikle belirlenmesi ve uzun soluklu bir işte, tutarlı biçimde kullanılması oldukça önemlidir. Birden fazla tercümanın çalışmakta olduğu projelerde, bu tutarlılığı sağlamak için, proje yöneticisi, hangi çevirmen destek yazılımlarının kullanılacağını belirlemek ile yükümlüdür. Zira, bu esnada yapılabilecek herhangi bir hata tüm proje kalitesini önemli ölçüde etkileyecektir.

Bir diğer önemli husus, proje yöneticisi tarafından, ilgili işin yedeklenmesi, kullanılacak çeviri belleğinin oluşturulması / kullanılması ve ilgili kaynakların belirlenmesi gibi teknik hususların kesin şekilde açıklanması ve uygulamaya konulmasıdır. Zira, herhangi bir elektrik kesintisi / bilgisayar virüsü, hatta doğal afet gibi durumlarda, veri kaybı riski en aza indirgenebilmektedir.  Bunun haricinde, aynı müşterinin birden fazla belgesinden oluşan teknik çeviri işlerinde, tüm ayrı belgelerde tutarlılığın sağlanması, ancak bir çeviri belleği oluşturularak, aynı ifadeler için aynı karşılığın kullanılmasından emin olarak sağlanabilmektedir.

Benzer şekilde, zaman, teknik çevirinin en önemli halkalarından biri olarak nitelendirilmektedir. Önceden de belirttiğimiz gibi, zaman, teknik çeviri müşterilerinin, sanayi alanlarında faaliyet göstermekte olması münasebeti ile son derece önemlidir. Zira çeviri sürecinde herhangi bir gecikme, kimi zaman, işletme, üretim, uygulama veya pazarlama gibi son derece farklı iş süreçlerinde,” zincir-reaksiyon” etkisi yaratarak, müşterimiz için son derece ciddi sonuçlar ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu doğrultuda, proje yöneticisi, zamanın etkili planlamak ile yükümlüdür. Bu zaman planlanmasında genel olarak, proje adımlarının zaman aralıkları belirlenmeli, çevirmenlerin çeviri hızları dikkate alınarak, kapasiteleri doğrultusunda tamamladıkları iş miktarları gözetilmeli ve olası herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırmak için, gerekli ek destek önlemleri önceden planlanmalıdır. Zira, birden fazla mekanizmanın ortak bir ürün ortaya koyduğu çeviri sürecinde, bir çoğu hatanın öngörülebilmesi mümkündür. Tabi ki, bu noktada proje yöneticisinin deneyimi önem kazanmaktadır. Kalitenin sağlanması, zamana uygun hareket edilmesi ve teknik işlemlerin sorunsuz şekilde yerine getirilmesi, ancak “hataya karşı korumalı” bir sistemin benimsenmesi ile mümkün olabilmektedir. Proje yönetimi dediğimiz kavram, bu noktada, “hatasız süreç yönetimi” olarak değiştirilebilir.

Özetle, proje yönetiminde, ilgili işin gereksinimleri ortaya konulmalı, ortaya çıkabilecek olan hatalara yönelik riskler en aza indirilmeli, çeviri süreci ve diğer teknik süreçler devamlı olarak gözetilmeli ve gerçek-zamanlı bir kontrol uygulamaya konmalıdır.

İşte, Onlinetercumanlik.com olarak temel aldığımız mantık, tam da budur. Her işte olduğu gibi, bizim işimizde de hatalar meydana gelebilmektedir. Ancak, bu hataları öngörerek, ortaya çıkmalarına engel olmak veya herhangi bir hata anında, önceden tanımlanmış olan önlemleri uygulamaya koymak suretiyle, ilgili hatanın olumsuz sonuçlarından kaçınmak mümkün olabilmektedir.

Profesyonel bakış açımız, bunu gerektirir.