Tıbbi Çeviri ve Önemi

Tıbbi çeviri sağlık alanındaki çok geniş yelpazeye sahip belge, rapor ve dokümanların yazıldığı kaynak dilden diğer hedef dile tercüme edilmesine verilen isimdir. Bu çeviri türünün ilgilendiği konu ve alanları çoklu medya tıbbi uygulamaları, psikoloji makaleleri, hasta bilgi dosyaları, tıbbi metinler, hastalar ve tıp çalışanları için yazılan kullanıcı rehberleri, tıbbi reçeteler, klinik, toksikolojik, farmakolojik ve biyolojik bilgiler, tıbbi ekipmanlar, kullanım kitapçıkları, broşürler ve yazılımlar, tıbbi anketler, ekipmanlar, paketleme işaretleri ve tıp terminolojisine ait sözcükler olarak sıralayabiliriz. Tıbbi çeviri ayrıca hasta bilgilerini ve tarihsel kayıtları, klinik araştırma raporlarını, patent uygulamalarını, tıbbi tabloları, hastane taburcu bilgilerini, genel tıp belgelerini, ürün spesifikasyonlarını, sigorta tazminat taleplerini, el kitaplarını ve tıbbi terminoloji ile ilgili diğer bir çok belgeleri içerir.

Tıbbi çevirmenler çeviri yaparken güncel tıp terminolojisini, temel kitapçıkları ve tıp kitaplarını her zaman için yardımcı kaynak olarak kullanırlar. Tıbbi çeviri uzmanlaşmanın yoğun olduğu bir alandır ve ancak söz konusu alanda engin bilgisi olan kaynak ve hedef dili mükemmel olarak kullanabilen nitelikli doktorlar gibi uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Çeviri türleri arasında en fazla öncelik tıbbi çeviriye verilir. Çünkü bu çeviri türü o andaki acil ihtiyaçları karşılamak için dikkatli bir şekilde hızlı çevirinin yapılmasını gerektirebilecek bir alandır . Bir başka önemli konu tıbbi dokümanların ve belgelerin çevirisi için sadece söz konusu dili konuşan çevirmenlere güvenilemeyeceğidir. Çevirmenler tıbbi metnin arzulanan manasını verebilmek için halihazırdaki güncel terminolojiyi ve jargonu kullanırlar.

Tıbbi çeviri hem ilgili dilde ustalaşmış olan o dilin doğal konuşanları hem de tıbbi alanda derin bilgi sahibi olan kişiler tarafından yapılabilir. Zira bazı tıbbi terimler ve bu terimlerin anlamları bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Çevirmen bütün bunları dikkate alarak kendisine tahsis edilen işi en iyi şekilde yapabilmeyi hedefler.

Tıbbi tercüme oldukça uzmanlaşmış bilgiyi gerektirir. Kelimelerin kullanımı tam ve açık olmalı ve hangi durumda olursa olsun hiçbir belirsizliğe mahal bırakmamalıdır. Tıbbi çeviriyi hatalı olarak almak karışıklıklara, hayal kırıklıklarına, gecikmelere ve insan hayatının kayıplarına yol açabilir. Bu çeviri türü konu olarak bir çok uzmanlık alanını içine alır. En doğru olan söz konusu alanda uzmanlaşmış ve yeterli tecrübeye sahip olan çevirmenlerden yararlanmaktır. Böylece ortaya çıkan çeviri hatasız bir metin olur.

Tıbbi çevirmenler acil olmanın önemini ve tıbbi belgenin çevirisindeki baskının mahiyetini her zaman için çok iyi bilirler ve çeviriyi talep edenlerin hızlı ve doğru tıbbi çeviri isteklerini karşılarlar. Tıbbi çevirmenler çevirisi yapılmış dokümanlarda karşılaşılabilecek olan şüpheleri ortadan kaldırmak ve açıklamalar yapmak için zaman zaman online olmalıdırlar. Belgenin müşteriye verilmesinden önce bir başka uzman tarafından kontrol edilmesi her zaman için tavsiye edilir. Bu belgenin daha iyi bir kaliteye sahip olmasını ve hatadan arınmış olarak müşteriye ulaşmasını sağlayacaktır.