Tıbbi Çeviri ve Zorlukları

İngilizce’nin öneminin artmasıyla birlikte diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi tıp alanında da İngilizce olmadan güncel gelişmeler takip edilememekte, her gün yayınlanan yeni ve binlerce makale anlaşılamamaktadır. Bu da tıp eğitim dilinin çoğu üniversitede Türkçe olduğu ülkemizde İngilizce’nin önemini daha da artırmaktadır.

Ayrıca modern tıbbın ana kaynağının latince olması, yeni bir teknik dili doğurmuştur.  Bu yüzden tıbbi terimlerin kullanıldığı latinceyi bilmeyen bir tercümanın İngilizce bile olsa tıbbi tercüme yapması oldukça zor olacak,ve tercüme hatalarının sık rastlanmasına sebep olacaktır.Bugün ülkemizdeki Türkçe çeviri kitapları ve yayınları incelediğimizde,tıbbi dil bilgisi olmayan kişiler tarafından çevrilen kitaplarda ve yayınlarda oldukça fazla tercüme hatası saptanmaktadır. Bunun asıl sebebi de,bazı tıbbi terimlerin İngilizce’dekiyle aynı şekilde tüm dillerde kullanılmasıdır.

Örnek vermek gerekirse,”processus uncinatus”latince bir kelimedir ve pankreas organındaki bir bölgeyi anlatmaktadır. Ülkemizdeki tıp dünyasında da bu kelime genelde unsinat proçes şeklinde kullanılmaktadır. Bu şekilde çevrildiğinde bunu her tıp doktoru anlayacaktır.Ancak bunu bilmeyen bir çevirmen her ne kadar sözlüğe baksa dahi tam doğru olarak çeviremeyebilir. Bu yüzden her tıbbi çevirmenin hem ülkemizde kullanılan tıp latincesini,hem de tıbbi İngilizceyi iyi bilmesi gerekmektedir.

Tıbbi çeviride diğer bir önemli konu da, kompleks cümleleri anlamadaki zorluklardır. Tıbbi latinceyi bilmeyen bir çevirmen sözlüğe baksa dahi cümlenin gelişindeki karmaşıklığı-eksik dil ve cümle yapısı bilgisi nedeniyle-yanlış yorumlayabilir bu da yine tercüme hatalarına sebep olabilir.

Örneğin “FDDNP binds to plaques….”şeklinde başlayan bir cümlede “plaque” kelimesi için sözlüğe baktığınızda “levha,plaket,tabela..vs.” gibi manalarla karşılaşılır..Ve bu cümle “FDDNP plaketlere bağlanır” gibi çevrilirse çok komik bir durum olmuş olur. Halbuki buradaki “plaque” kelimesi nörolojik(sinirsel) sistemdeki “plak” isimli oluşumu tarifler. Her ne kadar bir plağa benzediği için bu isim verilmiş olsa da en doğru kelimeyi kullanmak her zaman okuyucu için çok daha anlamlı olacaktır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki,İngilizce bir tıbbi çeviri yapabilmek için tıbbi dil bilmeden sözlüğe bakmak bile,en anlamlı ve verimli bir tercüme için yeterli olmayacaktır. Medikal Çeviri ihtiyaçlarınız için bize ulaşınız.