Dil Okulları için İngilizce Seviyem Ne Düzeyde Olmalı?

Yurtdışı Dil okullarında her türlü seviyeye uygun yabancı dil eğitimi verilmektedir.Yurtdışı Dil Okullarında eğitim görmek için orta

veya ileri düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmanız gerekli değildir.Yabancı Dil seviyeniz başlangıç düzeyde olsa bile dil

okulları sizi kendilerinin seviye tespit sınavı sonucuna göre yabancı dil seviyenize uygun bir sınıfa yerleştirir. Seviyenizi ölçmek

için okulun ilk günü seviye tespit sınavını tabi tutulursunuz.Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır bunun

sonucu olarak en uygun yabancı dil sınıfına yerleştirilirsiniz.

Daha fazla bilgi için

Safiye TINGIR Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ve Tercüme Hizmetleri