Medikal Çeviri Becerisi

Dört önemli özellik arasında diğerlerine nazaran daha büyük önem taşıyan çeviri becerisi, daha önce ele aldığımız kaynak ve hedef dilin entegrasyonunda kendisini ortaya koyan, kaynak ve dile hâkimiyetin ötesinde ayrıca kompozisyon yeteneğini de öne çıkaran özel birtakım vasıfları da içinde taşır. Bu durum kendisini özellikle, bir metni çevirmek için okunduğunda anlamanın yeterli olacağının düşünüldüğü ancak metinden anlaşılan düşünce ve unsurların ifadeye dönüştürülme aşamasında başarısız olunduğunda kendisini gösterir.

Çeviri sürecinin başarısı, kaynak metinde belirtilen hususların hedef dile uygun şekilde yapılandırılması, tıbbi terminolojiye adaptasyonu ve gerek yazılı olarak yayınlandığında gerekse okunduğunda ses uyumuna uygun hale getirilmesi gibi kendi içinde önemli ve farklı çabaları gerektirmektedir. Şüphesiz ki, belirtilen bu zorlu aşamaları gerektiği ölçüde tamamlayabilmek ancak medikal çeviri alanında ciddi birikim ve deneyim sahibi olmakla mümkün olabilmektedir. Söz konusu birikim ve deneyimin oranı ve niteliği, çevirmenlerin çeviri kalitesi bakımından da birbirlerinden farklarını ortaya koymaktadır.

Görülüyor ki, çeviri mesleğinde kat edilen mesafe ve gösterilen performans miktarı, çevirmenlerin arasında bile bu denli belirleyici iken, sadece çeviri metniyle ilgili alan bilgisine sahip olmanın tek başına yeterli ve gerekli görmek, ancak medikal çeviri süreci konusundaki bilinç ve ciddiyet düzeyini gösterir.

Temel olarak, kaynak ve hedef dile hâkimiyeti olan çeviri becerisi yüksek bir hekimin medikal çeviride herkese rehberlik edecek düzeyde olması doğal olarak ideal ve beklenen bir durumdur. Nitekim bizlerin de deneyimli çevirmenler olarak bilgi ve görüşüne sık sık başvurduğumuz değerli hocalarımız bulunmaktadır ve bizler öğrencileri olmaktan gurur duymaktayız. İtiraz edilmesi gereken anlayış, diğer kriterleri ele almaksızın sadece hekim olmanın medikal çeviri için ideal zemin oluşturacağını düşünmektir.

Kaynak Dile Hâkimiyet
Hedef Dile Hâkimiyet
Çeviri Becerisi
Çeviri Metin Türü