Medikal Çeviride Hedef Dile Hâkimiyet

Medikal Çeviride Hedef Dile Hâkimiyet; Terminoloji hâkimiyeti genellikle hedef dil bakımından ortaya çıkar. Özellikle süreli yayınlar için hazırlanan makale ve çalışmalarda kelimelerle birlikte kullanılan edatlar (prepositions) dahi büyük önem kazanır. Ayrıca, hastalık isimleri, sendromlar, belirtiler, test parametreleri gibi teknik kelimelerin doğru karşılığı oldukça büyük önem kazanmaktadır.

Ülkemizde belirli hastalıkların tedavisinin başarılı ile yapılması, sağlık sektörünün canlanmasına neden olmuştur. Tetkik ve tedavileri ülkemizde yapılan hastaların, kendi ülkelerine dönüşü sırasında aldıkları epikriz belgelerindeki hastalık, teşhis, test parametreleri, yapılan operasyon ve işlemlerin isimlerinin terminolojiye uygun ve hatasız belirtilmesi, hastalarının tedavi ve takiplerinin devamında şüphesiz hayati önem kazanmaktadır. Daha önce vurguladığımız, cümlelerin bağlanmasında kullanılan birtakım kelimeleri yerinde ve doğru kullanmanın önemi bu noktada da kendisini göstermektedir.

Kaynak Dile Hâkimiyet
Hedef Dile Hâkimiyet
Çeviri Becerisi
Çeviri Metin Türü