Medikal Çeviride Kaynak Dile Hâkimiyet

Özellikle orijinali İngilizce yazılmış literatürlerde, çoğu zaman 12-13 satırı bulan uzun cümleleri anlamak ve istenileni eksiksiz aktarmak konusunda kaynak dile özgün kelime kullanışlarını doğru algılamak (örneğin İngilizcede sıkça kullanılan “gerunds” ve edilgen anlam vermek için kullanılan fiil 3.hallerine dikkat etmek gibi) büyük önem taşımaktadır.

Özellikle Türkçe ve İngilizce gibi dil yapıları ve ifade mantıkları birbirinden oldukça farklı iki dil bakımından dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Ayrıca cümledeki öğeler arasında, vurgulanmak istenen noktalara da özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin, İngilizce dilindeki tıp literatürlerinde geçen “while” ve “when” kelimelerinin verdiği anlam ile “whereas” kelimesinin verdiği anlam arasında farklılık vardır.

Kaynak Dile Hâkimiyet
Hedef Dile Hâkimiyet
Çeviri Becerisi
Çeviri Metin Türü