Medikal Çeviride Metin Türü

Çeviri alan bilgisi olarak da ifade edebileceğimiz, çevirisi yapılacak kaynak metnin ilgili olduğu alan konusunda yeterli temel altyapı sahibi olmak oldukça önemlidir. Örneğin tıp ve diş hekimliği içerikli metinlerin çevirilerinin değerli hekim çevirmenlerimizle birlikte biyoloji, medikal biyoloji ve diş hekimliği öğretiminin verildiği fakültelerden mezun olmuş, dolayısıyla teşhis, tetkik, ileri tetkik (BT, MRI, Ultrason, Doppler, PET-BT) değişik operasyon ve uygulamaları da içeren tedavi süreci ile hasta takip ve kontrol süreci konusunda gerekli temel bilgi ve terminoloji deneyimine sahip çevirmenlerce yapılması mutlaka en doğru, kesin ve başarılı sonuçları beraberinde getirecektir.

Medikal çeviri alanındaki metin türleri geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Her bir metin türünün kendine özgü içerik ve formatı mevcuttur. Hatta CTD I ve CTD II örneklerinde görüleceği üzere başlı başına bir hizmet alanı olarak kabul edilmiş çalışmalar da mevcuttur. Geniş çeşitlilik gösteren medikal çeviri türlerinin tümünü burada belirtmek yerine http://www.onlinetercumanlik.com/medikal-ceviri-hizmeti-sundugumuz-baslica-alanlar/ adresindeki sitemizde ele almanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Böylece her biri hakkında ayrıntılı bilgi verip medikal çeviri alanında sürekli hizmet vermeyi düşünen değerli meslektaşlarımıza da belki bir tercih belirleme imkanı sağlamış oluruz. Çünkü belirtmiş olduğumuz gibi, her birinin kendine özgü farklı dil, içerik ve formatı bulunduğundan, aynı metin türü üzerinde uzun süreli çalıştıkça önemli ve etkin bir çeviri dili kendiliğinden oluşmakta, bu anlamlı birikim deneyimle ve yüksek terminoloji hakimiyetiyle birleşmektedir. Nitekim ciddi bir zaman diliminde, sadece tıp ve diş hekimliği alanında önemli ölçüde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanma sürecinde gereksinim duyulan akademik çeviri hizmetinin yanı sıra genellikle özet, giriş, araç ve yöntemler, sonuçlar ve tartışma bölümlerini de içeren klinik çalışma, makale ve süreli yayınların çeviri, kontrol, düzenleme ve redaksiyon süreçlerinde hizmet vermiş deneyimli bir medikal çevirmen olarak, bu alanda çalışmalarına yön vermek isteyen genç çevirmen arkadaşlarımıza, tercih ettikleri bir medikal çeviri türünde ısrarcı olmalarını ve bu alanda uzmanlaşmalarını önemle tavsiye ederim. Ayrıca hastaların sağlık kurumlarına başvurdukları andan itibaren başlayarak medikal geçmiş, tetkik, teşhis, anamnez, tedavi, operasyon veya spesifik tıp uygulamaları ile kontrol ve takip süreçlerini de ele alan epikriz çevirilerinin de temel bilgi altyapısına sahip çevirmenler için oldukça zevkli ve motive edici performans türleri olduğunu kendi payıma ifade etmek isterim.

Medikal çeviri alanında başarılı olmak isteyen arkadaşlarımıza ışık tutacağına inandığım, dört temel dinamiğin önemini vurguladığımız bu yazımızı diğer deneyimli medikal çevirmen meslektaşlarımızın deneyimlerini aktaracakları diğer yazılarımız izleyecektir.

Çeviri mesleğinin farklı alanlarında hizmet veren bütün arkadaşlarımıza verimli ve başarılı çalışmalar diler, saygılar sunarım.

Ümit Yakup DURAL

Kaynak Dile Hâkimiyet
Hedef Dile Hâkimiyet
Çeviri Becerisi
Çeviri Metin Türü