Sözlü Tercüme türleri nelerdir ve bunlar hangi amaçlara hizmet ederler?

Bu alanda örneğin: Simultane tercüme, Ardıl ve Fısıltı şeklinde veya müzakereler ve refakat sırasında yapılan tercümeler gibi çeşitli tercüme imkânları bulunmaktadır.
Fısıltı şeklinde veya refakat sırasında yapılan tercümeler, yine eşzamanlı yapılır ve simultane tercümeye benzerler.

Simultane tercümeyle aralarındaki fark ise, tercüman tercüme sırasında bir kabinin içinde değildir, tam aksine dinleyicilerin arasında kendi dinleyicilerinin yanında bulunmaktadır.

Bu tür tercümeler, dinleyici gruplarının daha fazla şahıstan oluşması halinde kargaşalıklara sebebiyet verebilecek olmasından veya dinleyicilerin tümünün tercümeyi duyamama tehlikesi bulunmasından dolayı en fazla üç kişiden oluşan dinleyici grupları için uygunluk arz etmektedir.

Refakat sırasında yapılan tercümelerde, tercümanınız örneğin: Bir yurtdışı seyahatinizde veya yabancı misafirlerinize işletmenizi gezdirirken size “refakat” eder. Grup, bu tercüme sırasında sürekli hareket halinde olduğu için tercüme kabinleri kullanılamaz. Ancak bu nokta da (örneğin: turist grupları rehberliğinde kullanılan) çeşitli teknik imkânlar bulunmaktadır.

Buna mukabil, Ardıl Çeviri ve Müzakereler sırasında konuşulanlar, (gerektiğinde) tercüman tarafından yazılı olarak not edilip ve daha sonra ilgili dile aktarıldığından müzakere sürelerinin iki kat daha uzun sürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür toplantı veya tanıtımlar için hangi tercüme türünün daha uygun olabileceğini önceden belirlemek gerekmektedir. Bu türün belirlenebilmesi için, tercüme sahibi, tercüme organizatörü ve tercümanların da hazır bulunduğu ayrıntılı bir görüşme gereklidir