Lokalizasyon nedir ?

Lokalizayon, kelime anlamı olarak yerelleştirme demek olup, yabancı kaynaklı bir ürünün, hizmetin ya da projenin, hedef ülkenin diline, o dilin kullanılış özellikleri, ülkenin kültürü, gelenekleri, sosyal koşulları göz önüne alınarak dönüştürülmesini ifade eder. Yerelleştirme, sıradan bir tercüme işlemi değildir ve çok önemli oranda uzmanlık ister. Lokalizasyon ülkeler arası anlayış farklılığını ortadan kaldırarak global bir ürünün yerel açıdan algılanmasını sağlar. Çeviri ise kaynak metinden belli kural ve kaideler içerisinde yapılan tercüme işlemidir ve içeriğe dokunmaz.  Anlamlar arasındaki kültürel farklılığa ya da algı olgusuna vurgu yapmaz.