Simültane çeviri ve ardıl çeviri arasındaki farklar?

Simültane tercüme özel donanım, hazırlık ve organizasyon gerektirir. Ardıl çeviri bu kadar geniş kapsamlı değildir. Simültane tercümanlar iş yükü dolayısı ile genelde çiftler halinde çalışır. Ardıl çevirilerde bir diyalog aktarımı söz konusudur ve taraflar genel olarak birbirleri ile etkileşimdedir. Simültane tercümede genelde tek taraflı bir etkileşim vardır ve söylenen her şeyin aktarımı söz konusudur.