Güney Afrika Bayrağı

Güney Afrika Bayrağı

Güney Afrika Bayrağı Küçük Boyutlu

Güney Afrika Bayrağı Orta Boyutlu

Güney Afrika Bayrağı Büyük Boyutlu

Güney Afrika Logo

 

Güney Afrika
Bayrağının Şekli:


İki eşit yatay şerit bulunmaktadır ve bu renklerin sırası üstten alta
kırmızı ve mavidir. Ortadaki yeşil şerit ise yatay olarak Y biçimde ayrılıp
bu iki şeridi ikiye böler. Y şeklinin dalları gönderin her iki köşesine
kadar uzanır. Dar sarı şeritler tarafından bölünen dalların olduğu yerde Y
şekli ikizkenar üçgeni kucaklar. Kırmızı ve mavi şeritler yeşil şerit
tarafından, kolları ise dar beyaz çizgiler tarafından bölünür.


Resmi İsmi:

Güney Afrika Cumhuriyeti.


Yerel İsmi:

Suid Afrika


Yerel Resmi İsmi:


Republic of South Africa

Konumu:

Afrika

Durumu:

Birleşmiş Milletler Ülkesi.

Başkenti:

Pretoria (idari başkent)

Büyük Şehirleri:

Cape Town (yasama yapılan başkent), Bloemfontein (adli
başkent), Johannesburg, Durban

Nüfusu:

41,749,000

Yüz ölçümü:

1,221,040 km2

Para Birimi:

Rand


Diller:

Afrikaan, İngilizce, Xhosa, Zulu

Dinler:

Siyah Hıristiyan Kilisesi, Hollanda Reformist Kilisesi, Roma
Katolik