Portekiz Bayrağı

Portekiz Bayrağı

Portekiz Bayrağı Küçük Boyutlu

Portekiz Bayrağı Orta Boyutlu

Portekiz Bayrağı Büyük Boyutlu

Portekiz Logo

Portekiz Bayrağının Şekli:Zemin yeşil (gönder tarafında, bayrağın beşte ikisini oluşturur) ve kırmızı olmak üzere (beşte üçünü oluşturur) iki dikey şeritten meydana gelmektedir. Bu şeritlerin ayrıldığı yerde Portekiz arması bulunmaktadır.
Resmi İsmi:
Portekiz Cumhuriyeti.Yerel İsmi:
PortugalYerel Resmi İsmi:

República Portuguesa

Konumu: Avrupa
Durumu: Birleşmiş Milletler Ülkesi.
Başkenti: Lizbon
Büyük Şehirleri: Oporto
Nüfusu: 9,877,000
Yüz ölçümü: 92,390 km2
Para Birimi: Euro (€)
Diller: Portekizce
Dinler: Roma Katolik.