Arjantin Telefon Kodları

Ülke Kodu +54

 

Buenos Aires
şehri ve banliyöleri

11 + 4 +
Yerel
Numara

Buenos Aires
şehri
ve banliy
öleri
(cep
telefonlar
ı)

11 + 15 + 4
+

Yerel Numara

Güney
Arjantin: San Juan, San Luis,
La Pampa, Buenos Aires ve güneyi kapsayan bölgeler.

2 +
Bölge Kodu
+ 4 +

Yerel Numara

Kuzey
Arjantin: La Rioja, Cordoba,
Santa Fe, Entre Ros ve kuzeyi kapsayan bölgeler.

3 +
Bölge Kodu
+ 4 +

Yerel Numara