Birleşik Devletler Telefon Kodları

Ülke Kodu +1

Bazı büyük metropollerde pek çok bölge kodu mevcutken, yerleşimin az olduğu yerlerde tek bir bölge kodu olabilmektedir.Bölge kodları burada listelenemeyecek kadar fazladır ve kodlar düzenli aralıklarla değişmekte veya yenileri eklenmektedir. Güncel değişikliklerin kaydedildiği bölge listelerine http://areacode-info.com/ sitesinden ulaşabilirsiniz.