Arjantin

Giriş: Arjantin
Geçmişi: 1816’da, Rio Plata’nın Birleşmiş Eyaletleri İspanyadan bağımsızlıklarını ilan etmiştir.Sonuç olarak, Bolivya, Paraguay, ve Uruguay kendi yollarına gitmiştir, fakat bölge Arjantin olarak kalmıştır. Ülkenin nüfusu ve kültürü daha sonra Avrupa’dan göçlerle biçimlenmiştir, fakat en önemlisi 1860-1930 yılları arasında İtalya ve İspanya’dan yapılan göçlerdir. 20.yüzyılın ortalarına kadar Arjantin tarihinin çoğu Fedaralist ve Unitaristler ile sivil ve askeri gruplar arasındaki iç çatışmalarla şekillenmiştir. II. Dünya Savaşı’ından sonraki hükümette Peronist otorite ve müdahale çağını 1979’da gücü eline alan askeri cunta takip etmiştir. 1983’te demokrasi geri gelmiştir, ve birçok mücadeleye karşın ayakta kalmayı başarmıştır, bunlardan en kötüsü şiddetli protestolara ve birçok geçici başkanın istifasına neden olan 2001-2002 yılları arasında yaşanan yoğun ekonomik krizdir. Ekonomi 2002’de dibe vurduğundan beri büyük ölçüde iyileşmiştir. Hükümet 2005’te genel borçlarını yeniden müzakere etti ve 2006’nın başında kalan sorumluluklarını IMF’ye ödedi. 
Coğrafya
Konumu: Güney Amerika’nın güneyinde, Güney Atlas Okyanusu’nun sınırında, Şili ve Uruguay arasında
Coğrafi Koordinatları: 34 00 G, 64 00 B
Harita dizini: Güney Amerika
Yüzölçümü: toplam:2,766,890 km²toprak:2,736,690 km²

su:30,200 km²

 

Yüz ölçüm karşılaştırma: ABD’nin 3/10’undan biraz daha küçük
Kara sınırları: toplam: 9,861 kmkomşu ülkeleri: Bolivya 832 km, Brezilya 1,261 km, Şili 5,308 km, Paraguay 1,880 km, Uruguay 580 km
Kıyı boyu: kıtasal deniz: 12 nmbitişik bölge: 24 nm

özel ekonomik bölge: 200 nm

kıtasal şelf: 200 nm veya kıtasal deniz  kenarına

 

Deniz hakları:
İklim: güneydoğuda kurak; güneybatıda alt antartik iklim
Zemin: kuzey bölümünde Pampas’ın zengin ovaları, güneyde Patagony platosu boyunca uzanan düzlük,batı sınırı boyunca Andes kayalıkları
Rakım uç değerleri: en alçak nokta: Laguna del Carbon -105 m (Santa Cruz eyaletinde Puerto San Julian ve Comandante Luis Piedra Buena arasına yerleşmiştir)en yüksek nokta: Cerro Aconcagua 6,960 m (Mendoza eyaletinin kuzeybatı köşesine yerleşmiştir)
Doğal Kaynakları: otlakların verimli ovaları, kurşun, çinko,kalay,bakır,demir cevheri, manganez, petrol, uranyum
Toprak kullanımı: ekilebilir toprak: 10.03%kalıcı ekinler: 0.36%

diğer: 89.61% (2005)

Sulanan arazi: 15,500 km² (2003)
Doğal afetler: Andes’teki San Miguel de Tucuman ve Mendoza bölgeleri deprem bölgeleridir; pamperos,otlakları ve kuzeydoğuyu vurabilecek şiddetli kasırgalardır; şiddetli sel
Çevre – bugünkü sorunlar: çevresel problemler (kırsal ve kentsel) endüstrileşen ekonomilerde tipiktir; ağaçsızlanma ,toprak kaybı,çölleşme,hava ve su kirliliği gibi not: Arjantin gönüllü sera gazı hedefinde dünyada bir liderdir
Çevre – uluslar arası anlaşmalar: taraf: Antartik-Çevresel Protokol, Antartik-Deniz Yaşamı Kaynakları, Antartik Taahhütler, Antartik Antlaşması, Biyoçeşitlilik, İklim Değişimi , İklim Değişimi -Kyoto Protokolü,Çölleşme,Nesli tükenen Türler,Çevresel Değişim,Tehlikeli Atıklar,Deniz Yasası,Deniz Kirliliği, Ozon Tabakasını Koruma,Gemi Kirliliği,Sulak Alanlar, Balina Avcılığıimzalanmış fakat onaylanmamış:Deniz Yaşamını Koruma
Coğrafya – not: Güney Amerika’nın ikinci en büyük şehri (Brezilya’dan sonra); stratejik konumu Güney Atlas ve Güney Pasifik okyanusu arasında deniz geçidine bağlıdır(Macellan Boğazı, Beagle Kanalı, Drake Geçidi); çeşitli jeofiziksel manzaralar kuzeyde tropik iklimden güneyde tundraya kadar çeşitlenir; Laguna del Carbon Batı Yarımküre’nin en alçak noktasıyken Cerro Aconcagua Batı Yarımküre’nin en yüksek dağıdır 
Halk
Nüfus: 40,301,927 (Temmuz 2007 tahmini.)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: 24.9% (erkek 5,134,958/kadın4,905,181)15-64 yaş: 64.4% (erkek 12,979,588/ kadın 12,967,507)

65 yaş ve üstü: 10.7% (erkek 1,769,593/ kadın 2,545,100) (2007 tahmini.)

Ortalama yaş: toplam: 29.9 yaşerkek: 29 yaş

kadın: 31 yaş (2007 tahmini.)

Nüfus artış oranı: 0.938% (2007 tahmini.)
Doğum oranı: 16.53 doğum/1,000 nüfus (2007 tahmini.)
Ölüm oranı: 7.55 ölüm/1,000 nüfus (2007 tahmini.)
Net göç oranı: 0.4 göç/1,000 nüfus (2007 tahmini.)
Cinsiyet oranı: doğumda: 1.05 erkek/kadın15 yaş altı: 1.047 erkek/kadın

15-64 yaş: 1.001 erkek/kadın

65 yaş ve üstü: 0.695 erkek/kadın

toplam nüfus: 0. erkek/kadın (2007 tahmini.)

Bebek ölüm oranı: toplam: 14.29 ölüm/1,000 canlı doğumerkek: 16.11 ölüm /1,000 canlı doğum

kız: 12.38 ölüm /1,000 canlı doğum (2007 tahmini.)

Ortalama yaşam süresi: toplam nüfus: 76.32 yaşerkek: 72.6 yaş

kadın: 80.24 yaş(2007 tahmini)

Doğurganlık oranı: 2.13 doğan çocuk/kadın (2007 tahmini.)HIV/AIDS – adult prevalence rate:

0.7% (2001 tahmini)

HIV/AIDS – people living with HIV/AIDS:

130,000 (2001 tahmini)

HIV/AIDS – deaths:

1,500 (2003 tahmini)

Uyruk: adı: Arjantinsıfatı: Arjantin

 

Etnik gruplar: beyaz(daha çok İspanyol ve İtalyan) 97%, mestizo (beyaz ve Amerindian soyundan karışık), Amerindian, veya diğer beyaz olmayan gruplar 3% 
Dinler: nominal Roman Katolik 92% (uygulamada 20%’den az ), Protestan 2%, Yahudi 2%, diğer 4% 
Diller: İspanyol (resmi), İngiliz, İtalyan, Alman, Fransız 
Okuryazarlık oranı: tanım:15 yaş ve üstü okur-yazartoplam nüfus: 97.1%

erkek: 97.1%

kadın: 97.1% (2003 tahmini.)

 

 

Yönetim
Ülke adı: kabul edilen uzun biçimi: Arjantin Cumhuriyetikabul edilen kısa biçimi: Arjantin

mahalli uzun biçimi: Republica Argentina

mahalli kısa biçimi: Argentina

Bağımlılık durumu:
Yönetim biçimi: cumhuriyet
Başkenti: Buenos Airescoğrafi koordinatları: 34 36 S, 58 27 W

zaman farkı: UTC-3 (Standart Zamanda Washington, DC’den 2 saat ötede)

İdari bölgeler: 23 eyalet ve1 özerk şehir; Buenos Aires, Buenos Aires Başkent Federal*, Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego – Antartida e Islas del Atlantico Sur, Tucumannot:ABD Antartika için herhangi bir iddiayı tanımamaktadır
Bağımsızlık: 9 Temmuz 1816 (İspanya)
Milli bayramı: Devri Günü, 25 May (1810)
Anayasa: 1 May 1853;1860‘ta başlayıp birçok kez düzeltilmiştir
Kanun sistemi: ABD ve Batı Avrupa yasa sistemlerinin karışımı; ICJ yargı mahkemesi zorunlu kabul edilmemiştir
Oy hakkı: 18 yaş;evrensel ve zorunlu
Katıldığı uluslar arası örgütler: 

 

 

 

Siyasi Durum

devlet başkanı: Başkan Nestor KIRCHNER (25 Mayıs 2003’ten beri); Yardımcı Başkan Daniel SCIOLI (25 Mayıs 2003’ten beri); not –başkan hem devlet hem de hükümet başkanıdırhükümet başkanı: Başkan Nestor KIRCHNER (25 Mayıs 2003’ten beri); Yardımcı Başkan Daniel SCIOLI (25 Mayıs 2003)

kabine: Kabine başkan tarafından atanır

seçimler:başkan ve yardımcı başkan 4 yıl için halk oyuyla aynı zamanda seçilir (ikinci dönem için geçerli); en son seçim 27 Nisan 2003’te yapılmıştır (bir sonraki seçim 28 Ekim 2007’de yapılacaktır)

seçim sonuçları:27 Nisan 2003 başkanlık seçim sonuçları: Carlos Saul MENEM 24.3%, Nestor KIRCHNER 22%, Ricardo Lopez MURPHY 16.4%, Adolfo Rodriguez SAA 14.4%, Elisa CARRIO 14.2%, diğer 8.7%; bir sonraki 25 Mayıs 2003 için aday olan kati hazırlayıcı seçimde, KIRCHNER seçim öncesi adaylığını geri çeken MENEM’in temerrüdü ile mükafatlandırılmıştır

Legislative branch:

iki meclisli Ulusal Meclis Congreso Nacional,senato(72 koltuk;üyeler direk oyla seçilir; üyelerin 1/3’ü halen her 2 yıldan 6 yıla seçilir) ve Vekil Bölümü (257 koltuk; üyeler direk oyla seçilir; üyelerin yarısı her 2 yıldan 4 yıla seçilir)

seçimler: Senato –en son 23 Ekim 2005’te  yapıldı (bir sonraki 2007’de yapılacaktır);Vekil Bölümü –en son 23 Ekim 2005’te yapıldı (bir sonraki 2007’de yapılacaktır

seçim sonuçları: Senato –blok veya parti oylarının yüzdesi – FV 45.1%, FJ 17.2%, UCR 7.5%, diğer 30.2%;blok veya parti koltukları – FV 14, FJ 3, UCR 2, diğer 5;Vekil Bölümü – blok veya parti oylarının yüzdesi – FV 29.9%, UCR 8.9%, ARI 7.2%, PJ 6.7%, PRO 6.2%, FJ 3.9%, diğer 37.2%; blok veya parti koltukları – FV 50, UCR 10, PJ 9, PRO 9, ARI 8, FJ 7, diğer 34; not – Senato ve Vekil Bölümü koltukları tüm Senato ve Vekil Bölümünü değil senatör ve vekillerin sayısını belirtir

Judicial branch:

Yüce Mahkeme veya Corte Suprema (9Yüksek Mahkeme hakimi senato onayı ile başkan tarafından atanır)

not: Yüce Mahkeme güncel olarak 2 doldurulmamış boşluğa sahiptir ve Arjantin Meclisi Yüce Mahkeme hakimlerinin sayısını beşe düşürmek için yasa tasarısı  konusunu düşünmektedir

Political parties and leaders:

Eşitlikçi Cumhuriyet veya ARI için Onay[Elisa CARRIO];Zafer veya FV için sözcü[Nestor KIRCHNER]; Federal Ara blok veya  IF (yaklaşık 12 partiyi kapsayan geniş bir koalisyon; PRO); Adalet Sözcüsü veya FJ; Adaletçi Parti veya PJ (Peronist umbrella political organization); Radikal Vatandaş Birliği veya UCR [Gerardo MORALES]; Cumhuriyetçi Teklif veya PRO (Federal Yenilik Hareketi veya RECREAR’ni kapsar[Ricardo LOPEZ MURPHY] ve Değişim için Taahhüt veya CPC [Mauricio MACRI]); Sosyalist Parti veya PS [Ruben GIUSTINIANI]; Her şey için Birlik [Patricia BULLRICH];birkaç yerel parti

Political parties and leaders:

Eşitlikçi Cumhuriyet veya ARI için Onay[Elisa CARRIO];Zafer veya FV için sözcü[Nestor KIRCHNER]; Federal Ara blok veya  IF (yaklaşık 12 partiyi kapsayan geniş bir koalisyon; PRO); Adalet Sözcüsü veya FJ; Adaletçi Parti veya PJ (Peronist umbrella political organization); Radikal Vatandaş Birliği veya UCR [Gerardo MORALES]; Cumhuriyetçi Teklif veya PRO (Federal Yenilik Hareketi veya RECREAR’ni kapsar[Ricardo LOPEZ MURPHY] ve Değişim için Taahhüt veya CPC [Mauricio MACRI]); Sosyalist Parti veya PS [Ruben GIUSTINIANI]; Her şey için Birlik [Patricia BULLRICH];birkaç yerel parti

Political pressure groups and leaders:

Eczacılık Labaratuarı ‘nın Arjantin Birliği (CILFA); Arjantin Endüstriyel Birliği (sanayiciler birliği); Arjantin Yerel Konfederasyonu veya CRA (medyum arsa sahipleri birliği için küçük); Arjantin Yerel Toplumu (geniş arsa sahipleri birliği);iş organizasyonları;Arjantin İşçileri Merkezi veya CTA (çalışan ve çalışmayan işçiler için radikal bir birlik); Genel İşçilik Konfederasyonu veya CGT (Peronist-leaning umbrella labor organization); Peronist-baskın işçilik hareketi; Piquetero grupları (hükümet yanlısı ya da karşıtı olabilecek popüler protesto organizasyonları); Roman Katolik Kilisesi;öğrenciler

International organization participation:

ABEDA, AFDB, Avustralya Grup, BCIE, BIS, CAN (üye), CSN, FAO, G-6, G-15, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCT, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, NSG, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UN Güvenlik Konseyi (geçici), UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNMOVIC, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatic representation in the US:

görev bakanı: Büyük elçi Jose Octavio BORDON

arşiv: 1600 New Hampshire Caddesi  NW, Washington, DC 20009

telefon: [1] (202) 238-6400

FAX: [1] (202) 332-3171

genel konsolosluk: Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York

Diplomatic representation from the US:

görev bakanı: Büyük elçi Earl Anthony WAYNE

elçilik: Avenida Colombia 4300, C1425GMN Buenos Aires

mail adresi:uluslar arası mail: elçilik cadde adresini kullanır; APO adresi: Bölüm 4334, APO AA 34034

telefon: [54] (11) 5777-4533

FAX: [54] (11) 5777-4240

 

Bayrak şekli: Beyaz bandın üzerinde merkezlenmiş açık mavi (üstte),beyaz ve açık mavi üç eşit yatay bant Mayısın Güneşi olarak bilinen bir insan yüzüyle parlayan bir sarı güneştir
Ekonomi Arjantin zengin doğal kaynaklarından,yüksek bir okur-yazar kitlesinden,ihraca yönelik tarımsal sektöründen ve çeşitli endüstriyel temellerinden yararlanır.100 yıl önce dünyanın en zengin ülkelerinden olmasına rağmen, Arjantin 20. yüzyılın çoğunda devam eden ekonomik krizler,sürekli mali ve güncel hesap bütçe açığı,yüksek enflasyon,artan dış borç ve maddi mesafelerden zarar görmüştür.1998’in başında,dış borcun yıllık ihracın %400’ünden fazlasıyla eşit olmasıyla, ekonomi yavaşlamış ve eninde sonunda tam bir buhrana sürüklenmiştir;yatırımcıları korkusu Rusya’nın borçlarını ödememesinin, Brezilya devalüasyonunun ve anayasal olarak yasaklanmış üçüncü dönem için Başkan Carlos MENEM’in rağbet görmeyen çabalarından sonraki politik anlaşmazlığın ardından büyümüştür. 1999 sonlarında seçilen Fernando DE LA RUA hükümeti, bütçe açığını kesmek ve güvenlik ve IMF’den kredi almak için birkaç önlem demiştir,fakat ekonomiyi düzeltmek için hiçbir şey işe yaramamıştır.2001 sonlarında mudiler paralarını bankadan geri çekmeye başlamıştır ve hükümet geri çekilmelere katı limitlerle cevap vermiştir.protestolar artınca, DE LA RUA Aralık 2001’de istife etmeye zorlanmıştır.Geçici Başkan Adolfo Rodriguez SAA Arjantin’in dış borçlarını ödememesini ilan etmiştir-tarihte en büyük-,fakat ülke başkanlarından politik destek alamadıktan  sadece birkaç gün sonra istifa etmiştir.Ocak 2002’de Eduardo DUHALDE başkan olmuştur ve pezonun 10 yıl süren çöküşünün sonunu ilan etmiştir -1 ABD doları için 1 pezo.Pezo değerini kaybettiğinde ve enflasyon yükseldiğinde, DUHALDE hükümeti kamu gümrüklerini dondurmuş,mudilerin haklarını azaltmış ve ihraçta yüksek vergi yüklemiştir.Ekonomi krizden dönmeye,enflasyon düşmeye başlamıştır ve DUHALDE özel seçimler  talep etmiştir.Mayıs 2003’te Nestor KIRCHNER Başkan olarak seçilmiştir ve DUHALDE tarafından uygulanan kısıtlamalara devam etmiştir. 2005’te %10 ya da üzerindeki enflasyonun yeniden oluşmasıyla, KIRCHNER yönetimi fiyatları indirmek için birçok iş anlaşmaları yapmak zorunda kalmıştır.Ayrıca hükümet borçlarını yeniden düzenlemiş ve 2006’nın başında IMF’ye Arjantin’in ihraç borcu yükünü azaltan borçlarını ödemiştir .Hükümet gelirlerini destekleyen ve bütçede artışı sağlayan gerçek GDP büyümesi 2003-2006 süresince %9’dur.GDP (purchasing power parity):

599.1 milyar dolar(2006 tahmini.)

GDP (official exchange rate):

210 milyar dolar (2006 tahmini.)

GDP – real growth rate:

8.5% (2006 tahmini.)

GDP – per capita (PPP):

15,000 (2006 tahmini)

GDP – composition by sector:

tarım: 9.5%

endüstri: 35.8%

hizmet: 54.7% (2005 tahmini.)

Labor force:

15.35 milyon (2006 tahmini.)

Labor force – by occupation:

tarım: NA%

endüstri: NA%

hizmet: NA%

Unemployment rate:

10.2% (3. Çeyrek, 2006 tahmini.)

Population below poverty line:

31.4% (Haziran 2006)

Household income or consumption by percentage share:

en az 10%: 1%

en çok 10%: 35% (Haziran 2006)

Distribution of family income – Gini index:

48.3 (Haziran 2006)

 

Ekonomiye genel bakış:
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
İş gücü:
İş gücü- iş alanlarına göre:
İşsizlik oranı:
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları): 10% (Kasım 2006 tahmini.)22.6% of GDP (2006 tahmini.)
Bütçe: gelirler: 52.1 milyar dolarharcamalar: 47.6 milyar dolar;5.4 milyar dolarkıl maddi harcamaları kapsar (2006 tahmini.)

Public debt:

62.2% GDP (2006 tahmini.)

 

Tarım – Ürünler: ayçiçeği, lemon, soya fasulyesi, üzüm,mısır,tütün,yer fıstığı,çay,buğday,hayvancılık,
Sanayiler: yiyecek üretimi,motorlu taşıt,dayanıklı tüketim malları,tekstil,kimyasallar ve petrokimyasallar,baskıcılık,metalurji
Endüstriyel üretimin gelişme hızı: 8.2% (2006 tahmini.)
Elektrik üretimi: 93.94 milyar kWh (2004) 
Elektrik tüketimi: 90.93 milyar kWh (2004) 
Elektrik ihracatı: 4.143 milyar kWh (2004) 
Elektrik ithalatı: 7.7 milyar kWh (2004) 
Petrol üretimi: 745,000 bbl/gün (2005 tahmini.) 
Petrol tüketimi: 470,000 bbl/ gün (2004 tahmini.) 
Petrol ihracatı: 470,000 bbl/ gün (2003) 
Petrol ithalatı: 39,000 bbl/ gün (2003) 
Doğal gaz üretimi: 44.88 milyar cu m (2004 tahmini.) 
Doğal gaz tüketimi: 37.85 milyar cu m (2004 tahmini.)Natural gas – imports:

800 milyon cu m (2004 tahmini.)

Natural gas – proved reserves:

612.5 milyar cu m (1 Ocak 2005 tahmini.)

Current account balance:

5.81 milyar dolar(2006 tahmini.)

 

İhracat: 37.85 milyar cu m (2004 tahmini.) 
İhracat malları: 7.83 milyar cu m (2004 tahmini.) 
İhracat ortakları: 800 milyon cu m (2004 tahmini.) 
İthalat: 46 milyar dolar f.o.b. (2006 tahmini.) 
İthalat malları: sıvıyağ,akaryakıt ve enerji,tahıl,gıda,motorlu taşıt
İthalat ortakları: Brezilya 15.8%, ABD 11.4%, Şili 11.2%, Çin 7.9% (2005)
Dış borç: 106.8 milyar dolar (30 Haziran 2006 tahmini.)
Ekonomik yardım – alıcı
Para birimi (kod): Arjantin pezosu (ARS)
Döviz kurları: ABD doları başına Arjantin pezosu – 3.0543 (2006), 2.9037 (2005), 2.9233 (2004), 2.9006 (2003), 3.0633 (2002)
Mali yıl:
İletişim
Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar: 8.8 milyon (2005)
Telefonlar – cep telefonu: 22.1 milyon (2005)
Telefon sistemi: genel taahhuk: “1998 Telekominikasyon Liberalleşme Planı”yla yarış ve yabancı yatırım için telekominikasyon piyasasının kurulumuyla,Arjantin modern telekominikasyon teknolojisinin büyümesi için cesaretlenmiştir; fiber-optik ana kablo hattı tüm büyük şehirler arasına kurulmuştur; ana şebekeler tamamen dijitaldir ve telefon servisine ulaşım gelişmektedir; buna karşın, telefon yoğunluğu şimdilerde minimaldir ve telefon servisini evrensel olarak mümkün kılmak zaman alacaktırmahalli: mikrodalga radyo yayını, fiber-optik kablo, ve 40 istasyonla mahalli uydu sistemi;110,000’den fazla telefon ve cep telefonu kullanımı hızla genişlemektedir

uluslar arası: ülke kodu – 54; uydu istasyonları – 112; Atlantis II ve Unisur telgrafları; Buenos Aires’ın yanında 2 uluslar arası ağ geçidi (2005)

Radyo yayın istasyonları: AM 260 (10 tane aktif olmayan istasyonu kapsar), FM (muhtemelen  1,000’den fazla, çoğu lisanssız), kısa dalga 6 (1998)
Televizyon yayın istasyonları: 42 (artı 444 yineleyici) (1997)
Internet ülke kodu: .ar
İnternet sahibi: 1.612 million (2006)
Internet kullanıcıları: 10 milyon (2005)
Taşımacılık
Hava alanları: 1,381 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan hava alanları: Airports – with paved runways:toplam: 154

3,047 m  üstü: 4

2,438’den 3,047 m’ye: 26

1,524’den 2,437 m’ye: 65

914’den 1,523 m’ye: 50

914 m altı: 9 (2006)

 

Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları: 3,047 m üstü: 22,438’den 3,047 m’ye: 2

1,524’den  2,437 m’ye: 49

914’den 1,523 m’ye: 587

914 m altı: 587 (2006)

Karayolları: toplam: 31,902 kmgeniş ölçü: 20,858 km 1.676-m ölçü (141 km elektrikli)

standart ölçü: 2,885 km 1.435-m ölçü (26 km elektrikli)

dar ölçü: 7,922 km 1.000-m ölçü; 237 km 0.750-m ölçü (2005)

Roadways:

toplam: 229,144 km

döşeli: 68,809 km (734 km tercihli yolu kapsar)

döşenmemiş: 160,335 km (2004)

Limanlar ve terminaller: 11,000 km (2005)Merchant marine:

toplam: 41 gemi(1000 GRT veya üstü) 435,969 GRT/707,767 DWT

tip: 2 yığma yük taşıyıcısı,10 kargo, 1 kimyasal tanker,1 yolcu, 3 yolcu/kargo, 21 petrol tankeri, 2 dondurulmuş yük, 1 ro ro gemisi

yabancı sahipli: 11 (6 Şili, 4 İngiltere, 1 Uruguay)

diğer ülkelerde kayıtlı: 24 (1 Bolivya, 1 Şili, 7 Liberya, 9 Panama , 3 Paraguay, 3 Uruguay ) (2006)

Ports and terminals:

Bahia Blanca, Buenos Aires, Concepcion del Uruguay, La Plata, Punta Colorada, Rosario, San Lorenzo-San Martin, San Nicolas

Military
Arjantin Ordusu, Arjantin Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri (Armada Republica;deniz havacılık bilgisi ve deniz piyadeciliğini kapsar), Arjantin Hava Kuvvetleri (Fuerza Aerea Argentina, FAA) (2007)Military service age and obligation:

gönüllü askeri servis için 18 yaş; zorunlulu yoktur (2001)

Manpower available for military service:

erkek yaş 18-49: 8,981,886

kadın yaş 18-49: 8,883,756 (2005 tahmini.)

Manpower fit for military service:

erkek yaş 18-49: 7,316,038

kadın yaş 18-49: 7,442,589 (2005 tahmini.)

Manpower reaching military service age annually:

erkek yaş 18-49: 344,575

kadın yaş 18-49: 334,649 (2005 tahmini.)

Military expenditures – percent of GDP:

1.3% (2005 tahmini.)

Military – note:

Arjantin askeriyesi ülkenin uzayan ekonomik zorluğunca iyi organize edilmiş zorunlu bir güçtür; ülke son zamanlarda iyi bir iyileşme geçirmiştir ve askeriye şu an kara kuvvetlerini daha etkili daha uyumlu yapmayı amaçlayan “2000 Planı”nı uygulamaktadır (2005)

Diğer Bilgiler
Disputes – international:

Arjantin İngiltere üzerindeki iddialarını sürdürmeye halen devam etmektedir –yönetilmiş Falkland Adaları (Islas Malvinas) ve Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, 1982’de zorla işgal edilmiş Falklands , fakat 1995’te artık zorla yerleşim konusunda anlaşmaya varılmıştır; Antartika’da kıtasal iddia kısmen İngiltere ve Şili iddiaları ile örtüşür (bakınız Antartik tartışmalar);  Arjantin-Brezilya-Paraguay sınırlarının uyumunda idaresi zor bölge; kara para aklama,kaçakçılık,silah, illegal narkotik kaçakçılık ve müfrit organizasyonlar için para toplama mevkisidir; Brezilya ve Uruguay’ın Quarai/Cuareim Nehri’ndeki Braziliera/Brasiliera Adası üzerindeki itiraz edilemeyen tartışması  bu konunun Arjantin’de askıda kalmasına neden olmuştur; Ocak  2007’de,mahkeme Arjantin’in 2 ülke için potansiyel çevre belirtileriyle böyle bir yapımın inşasını durdurmaya yasal hakkı olup olmadığını incelerken Uruguay’ı geçici olarak yöneten ICJ Arjantin’le sınır oluşturan Uruguay Nehri üzerinde 2 kağıt fabrikasının yapımına başlayabilir; 2001’de Şili ve Arjantin tarafından kurulan bitişik sınır komisyonu barınalamayacak Güney Andean Buz Bölgesi’nde(Campo de Hielo Sur) henüz harita ve sınır çizmiştir

Trafficking in persons:

güncel durum: Arjantin esasen kötü amaçlarla cinsel ve işsel amaçlı sömürü amacıyla kırsal ve kentsel bölgelerden kadın ve çocuklar için gidilecek bir ülkedir; ticari cinsel amaçlı sömürü için kullanılan yabancı kadın ve çocuklar esas olarak Paraguay, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve Şili’den gelirler; Bolivyalılar zor işler için kullanılırlar; Arjantin kadınları ve kızları ayrıca cinsel sömürü için komşu ülkelere satılırlar

tabaka oranı: Tabaka 2 İzleme Listesi- Arjantin özellikle savcılıkta karaborsacılıkla savaşmak için artan çabalarını göstermede başarısızlığa uğramıştır

Illicit drugs:

Avrupa’da rağbet gören kokain kullanımı için bir geçiş ülkesi olarak kullanılır; bazı kara para aklama aktiviteleri, özellikle Tri-Border Bölgesi’nde; kent merkezlerinde uyuşturucu tüketimi artmaktadır