Avustralya

Giriş: AVUSTRALYA
Avustralya’nın Geçmişi: Aborjinler ilk olarak ülkeye 40,000 yıl önce Kuzeydoğu Asya!dan geldiler. Aborjinlerin 17. yüzyıla kadar yaşam tarzları hakkında fazla bilgi yoktur. 17. yüzyılda ise Avrupalıların, pusulayı kullanmasıyla ülkeye ayak bastılar. 1606’da Avustralya karasına ilk ayak basan kişi Hollandalı denizci Willem Janszoon’dur. Kaptan James Cook, 1770’de Büyük Britanya’nın adına ülkeyi işgal etti ve buraya Yeni Güney Galler adını verdi. 350,000 olarak tahmin edilen ülkenin nüfusu Avrupalıların ülkeye yerleşmesi sonucu gittikçe azaldı.18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde ise ülkede 6 koloni kuruldu ve bu koloniler birleşerek Avustralya Milletler Topluluğu’nu kurdu. Doğal kaynaklarının zenginliği sebebiyle yeni ülke Tarımsal uygulamalarda ve üretim alanında başarılı oldu ve Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Büyük Britanya’ya destek verdi.Son yıllarda ülkenin Pazar ekonomisi diğer ülkelerle yarışacak seviyeye ulaştı. 1990larda ekonomisi en fazla büyüyen ülkelerden biri oldu.

 

Coğrafya
Avustralya’nın Konumu: Tek kıta ülkesi olan Avustralya, Hint Okyanusu ve Güney Pasifik Okyanusu’nun arasında yer almaktadır.
Avustralya’nın Coğrafi Koordinatları: 27 00 G, 133 00 D
Avustralya’nın Harita dizini: Okyanusya
Avustralya’nın Yüzölçümü: toplam: 7,686,850 km²toprak: 7,617,930 km²

su: 68,920 km²

Not: Lord Howe Adası’nı ve Macquarie Adası’nı kapsamaktadır.

Avustralya Yüz ölçüm karşılaştırma: ABD’nin birbirine sınırdaş 48 eyaletinden biraz daha küçüktür.
Avustralya’nın Kara sınırları: Hiçbir ülkeyle sınırı yoktur.
Avustralya’nın Kıyı boyu: 25,760 km
Avustralya’nın Deniz hakları: karasal deniz:12 nm 

kıtasal şelf: 24 nm

 

özel ekonomik bölge: 200 nm

 

kıtasal şelf: 200 nm veya kıtasal sınırın kenarına kadar

 

 

Avustralya’da İklim: İklim genellikle kurak veya yarı kuraktır; güneyi ve doğusu sıcak iken kuzeyi tropikal iklime sahiptir.
Avustralya’da Zemin: Genellikle araziye çöller ve alçak platolar hâkimdir; güneydoğusunda verimli topraklar bulunmaktadır.
Avustralya’nın Rakım uç değerleri: En alçak noktası: Eyre Gölü 12 mEn yüksek noktası: Kosciuszko Dağı 2,229 m
Avustralya’nın Doğal Kaynakları: Boksit, kömür, demir filizi, bakır, kalay, altın, gümüş, uranyum, nikel, tungsten, mineral kumlar, kurşun, çinko, mücevherat, doğal gaz ve petrol çıkarılmaktadır.
Avustralya’nın Toprak kullanımı: Tarım alanı: % 6.15 (Ekilmiş otların oluşturduğu 27 milyon hektarlık alan dâhil)Sürekli tarım ürünleri: % 0.04

Diğer: % 93.81 (2005)

Avustralya’da Sulanan arazi: 25,450 km² (2003)
Avustralya’da Doğal afetler: Kıyı boyunca kasırgalar, ciddi kuraklıklar ve orman yangınları ülkede yaşanan doğal afetlerdir.
Avustralya’nın Çevre – bugünkü sorunları: Aşırı otlatmadan kaynaklanan toprak erozyonu, endüstriyel gelişim, şehirleşme ve doğru şekilde yapılamayan tarım uygulamaları, düşük kalite su kullanımının sonucu ortaya çıkan toprak tuzlanması, çölleşme, tarımsal kullanım amaçlı temizlemeler bitki türlerini ve doğal yaşamdaki hayvan türlerini olumsu olarak etkilemektedir. Dünyanın en büyük mercan kayası olan Büyük Barrier Kayası artan gemicilik ve buna bağlı olarak çevresindeki nüfus sebebiyle tehlike altındadır. Bunların yanında içilebilir su yetersizliği ülke için başlı başına bir sorundur.
Avustralya Çevre – uluslar arası anlaşmalar: Gruplar: Antarktik – Çevresel Protokolü, Antarktik Deniz Yaşamı Kaynakları, Antarktik Fokları, Antarktik Antlaşması, Hava Kirliliği, Biyofarklılık, İklim Değişikliği, Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Çevresel Modifikasyon, Tehlikeli Atıklar, Deniz Kanunu, Deniz İkmali, Deniz hayatının korunması, Ozon tabakası korunması, Gemi Kirliliği, Tropikal Kereste – 83, Tropikal Kereste – 94, Sulak Alanlar, Balina Avcılığıİmzalanmış ama onaylanmamış: İklim Değişimi – Kyoto Protokolü

 

Avustralya Coğrafya – not: Dünyanın en küçük kıtası ve en büyük altıncı ülkesi olan Avustralya’nın nüfusu genellikle doğu ve güneydoğu kıyısına yakın kesimlerde toplanmıştır. Rahatlatıcı deniz meltemi batı kıyıdaki Perth şehrini etkilemektedir ve dünyanın en sürekli esen rüzgârlarından biridir.
Halk
Avustralya’nın Nüfusu: 20,434,176 kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: % 19.3 ( erkek 2,023,375 / kadın 1,929,229 )15-64 yaş: % 67.4 ( erkek 6,945,068 / kadın 6,831,653 )

65 yaş ve üstü: % 13.2 ( erkek 1,197,494 / kadın 1,507,357) (2007 tahmini.)

Avustralya’da Ortalama yaş: Toplam: 37.1 yaşErkek: 36.3 yaş

Kadın: 38 yaş (2007 tahmini)

Avustralya’da Nüfus artış oranı: % 0.824 (2007 tahmini)
Avustralya’da Doğum oranı: 12.02 doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
Avustralya’da Ölüm oranı: 7.56 ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Avustralya’da Net göç oranı: 3.78 göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
Avustralya’da Cinsiyet oranı: Doğumda: 1.05 erkek/kadın15 yaş altı: 1.049 erkek/kadın

15-64yaş arası: 1.017 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.794 erkek/kadın

Toplam Nüfus: 0.99 erkek/kadın (2007 tahmini)

Avustralya’da Bebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 4.57 ölümErkek: 1000 canlı doğumda 4.95 ölüm

Kadın: 1000 canlı doğumda 4.16 ölüm (2007 tahmini)

Avustralya’da Ortalama yaşam süresi: Toplam nüfus: 80.62 yaşErkek: 77.75 yaş

Kadın: 83.63 yaş (2007 tahmini)

Avustralya’de Doğurganlık oranı: 1.44 çocuk/kadın (2007 tahmini)
Avustralya’da Uyruk: İsim: Avustralyalı (tekil veya çoğul)Sıfat: Avustralyalı
Avustralya’da Etnik gruplar: % 92 beyaz ırk, % 7 Asyalı, % 1 diğerleri
Avustralya’da Dinler: % 26.4 Katolik, % 20.5 Anglikan, % 20.5 diğer Hıristiyan,% 1.9 Budist, % 1.5 Müslüman, % 12.7 belirtilmemiş, %15.3 hiçbiri % 12.7 belirtilmemiş. (2001 nüfus sayımı)
Avustralya’da Diller: % 79.1 İngilizce, % 2.1 Çince, % 1.9 İtalyanca, % 11.1 diğerleri % 5.8 belirtilmemiş (2001 nüfus sayımı)
Avustralya’da Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup yazabilir.Toplam Nüfus: % 99

Erkek: % 99

Kadın: % 99 (2003 tahmini)

 

Yönetim
Avustralya’nın Ülke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: Avustralya İmparatorluğuKabul Edilen Kısa Biçimi: Avustralya
Avustralya’nın Bağımlılık durumu:
Avustralya’nın Yönetim biçimi: Federal parlamenter demokrasi ülkenin yönetim biçimidir.
Avustralya’nın Başkenti: İsim: Canberracoğrafi koordinatları: 35 17 G, 148 09 D

zaman farkı: UTC+10 (Standart zaman boyunca Washington Dc’den 15 saat ileri)

Gün ışığından yararlanma süresi: +1saat, Ekim ayı son Pazar günü başlar; Mart ayı son Pazar günü sona erer.

Avustralya’nın İdari bölgeleri: 6 eyalet ve 2 bölge bulunmaktadır; Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, Güney Avustralya, Tasmanya, Victorya, Batı Avustralya
Avustralya’da Bağımsızlık: 1 Ocak 1901 (Birleşik Krallık kolonileri federasyonu)
Avustralya’nın Milli Bayramı: Avustralya Günü, 26 Ocak (1788); ANZAK Günü ( Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Kuvvetlerinin 1. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Türkiye’ye 25 Nisan 1915’de çıkartma yapmasının yıl dönümü.
Avustralya Anayasası: 9 Haziran 1900’de hazırlanan anayasa, 1 Ocak 1901’de yürürlüğe girmiştir.
Avustralya’da Kanun sistemi: İngiliz genel hukukunu temel alan yasalar zorunlu ICJ yargı yetkisini belirli şartlar altında kabul etti.
Avustralya’da Oy hakkı: 18 yaş; evrensel ve zorunlu
Avustralya’nın Katıldığı uluslar arası örgütler: ANZUS, APEC, ARF, AsDB, ASEAN (dialog partneri), Avustralya Grubu, BIS, C, CP, EAS, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NAM (misafir), NEA, NSG, OECD, OPCW, Paris Kulübü, PCA, PIF, Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Avustralya’nın Bayrak şekli: Bayrağın direğe asılan kısmının en üst köşesinde Birleşik Krallık bayrağı ve bayrağın tam altında yedi köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızın İmparatorluk veya Federasyon Yıldızı olarak bilinmektedir. 1901’de Avustralya kolonilerinin birleşmesini temsil eden bu yıldızın bir köşesi altı eyaletin her birini betimler ve bir köşesi de Avustralya’nın iç ve dış bölgelerini temsil eder. Dalgalanan kısmında da bir küçük beş köşeli yıldız ve dört büyük yedi köşeli yıldızlı Güney Haç Takımyıldızının bir temsilidir.
Ekonomi
Avustralya’da Ekonomiye genel bakış:
Avustralya; dört büyük Batı Avrupa ülkesine eşit GSYİH ile Avrupa tarzı kapitalist bir ekonomiye sahiptir. Büyük iş imkânları, tüketici güvenilirliği ve tarımsal ürünler ve ham maddelerin yüksek ihracat fiyatları ülke ekonomisini hareketlendirmektedir. Avustralya’nın ekonomik gücü; yaptığı reformlara, düşük enflasyon oranına ve dünyanın gelişmekte olan süper gücü Çin ile geliştirdiği yakın ilişkilere dayanmaktadır. Ticari denge 2006’da sağlanmasına rağmen kuraklık ve yüksek ithalat talepleri ticari açığı son zamanlarda arttırmıştır. Barınma ücretlerindeki artış 2005 yılında en yüksek seviyelere ulaşmıştır. 2002’den beri sürdürülen Muhafazakâr mali politikalar Avustralya bütçesini iyi seviyelere taşımaya başlamıştır.2007 Ocak ayı temel alındığına ülke çapında 10,033,480 kişi istihdam edilmektedir ve işsizlik oranı % 4.6’dır. Faiz oranları % 5–6 iken son on yıldır enflasyon oranı % 2 ve % 3 arası değişmiştir.
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
674.6 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
644.7milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
% 2.7 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
33,300 $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
Tarım: % 3.8Endüstri: % 26.2

Hizmet: % 70 (2006 tahmini)

İş gücü:
10.66 milyon kişi (2006 tahmini)
İş gücü- iş alanlarına göre:
Tarım: % 3.6Endüstri: % 21.2

Hizmet: % 75.2 (2003)

İşsizlik oranı:
% 4.9 (2006 tahmini)
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
Mevcut Değil.
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
En az: % 10: % 2En fazla: % 10: % 25.4 (1992)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları): % 3.8 (2006 tahmini)
Avustralya Bütçesi: Gelirler: 267 milyar $Giderler: 258 milyar $, mevcut olmayan sermaye giderleri dahil.

(2006 tahmini)

Avustralya’da Tarım – Ürünleri: Buğday, arpa, şeker pancarı, meyveler, sığır, koyun, kümes hayvanları
Sanayiler: Madencilik, Endüstriyel malzemeler ve taşımacılık malzemeleri, yiyecek işleme, kimyasallar, çelik sanayisi
Avustralya’nın Endüstriyel üretimin gelişme hızı: – % 3.5 (2006 tahmini)
Avustralya’nın Elektrik üretimi: 225.3 milyar kWh (2004)
Avustralya’nın Elektrik tüketimi: 209.5 milyar kWh (2004)
Avustralya’nin Elektrik ihracatı: 27.8 milyar kWh (2004)
Avustralya’nın Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Avustralya’nın Petrol üretimi: 530,000 bbl/gün (2004 tahmini)
Avustralya’nın Petrol tüketimi: 877,300 bbl /gün (2004 tahmini)
Avustralya’nin Petrol ihracatı: 523,400 bbl /gün (2001)
Avustralya’nın Petrol ithalatı: 530,800 bbl/ gün (2001)
Avustralya’nın Doğal gaz üretimi: 37.03 milyon cu m (2004 tahmini)
Avustralya’nın Doğal gaz tüketimi: 26.37 milyon cu m (2004 tahmini)
Avustralya’da İhracat: 117 milyar $ (2006 tahmini)
Avustralya’da İhracat malları: Kömür, altın, yün, et, alüminyum, demir filizi, buğday, makine ve taşımacılık malzemeleri
Avustralya’da İhracat ortakları: Japonya % 20.3, Çin % 11.5, Güney Kore % 7.9, ABD % 6.7, NZ % 6.5, Hindistan % 5 (2005)
Avustralya’da İthalat: 127.7 milyar $ (2006 tahmini)
Avustralya’da İthalat malları: Makine ve taşımacılık malzemeleri, bilgisayarlar ve ofis makineleri, telekomünikasyon malzemeleri ve yedek parçaları, ham petrol ve petrol ürünleri
İthalat ortakları: ABD % 13.9, Çin % 13.7, Japonya % 11, Singapur % 5.6, Almanya % 5.6 (2005)
Avustralya Dış borç: 585.1 milyar $ (30 Haziran 2006)
Avustralya Ekonomik yardım – alıcı ODA, 894 milyon $
Avustralya’nın Para birimi (kod): Avustralya Doları
Döviz kurları: Avustralya Dolarının Amerikan Dolarına oranı: 1.3285 (2006), 1.3095 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003), 1.8406 (2002)
Avustralya’da Mali yıl: 1 Temmuz – 30 Haziran
İletişim
Avustralya’da Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar: 11.46 milyon (2005)
Avustralya’da Telefonlar – cep telefonu: 18.42 milyon (2005)
Avustralya’da Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Yerel ve uluslar arası iletişim muhteşem çalışır.Yerel: Yerel uydu sistemi bulunaktadır. Az nüfuslu alanlarda radyotelefonlar kullanılmaktadır ve cep telefonu kullanımı giderek artmaktadır.

Uluslar arası: Ülke kodu 61, Yeni Zelanda’ya Papua Yeni Gine’ye ve Endonezya’ya deniz altından kablolar uzanmaktadır. Uydu dünya istasyonları – 19 (10 Intelsat – 4 Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu 2 Inmarsat – Hindistan and Pasifik Okyanusu bölgeleri 2 Globalstar, 5 diğeri (2005)

Avustralya’da Radyo yayın istasyonları: AM 262, FM 345, kısa dalga 1 (1998)
Avustralya’da Televizyon yayın istasyonları: 104 (1997)
Internet ülke kodu: .au
Avustralya İnternet sahibi: 7.773 milyon (2006)
Internet kullanıcıları: 14.664 milyon (2005)
Taşımacılık
Avustralya’da Hava alanları: 455 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan hava alanları: Toplam: 311
3,047 m’ den fazla: 102,438’den 3,047 m ’e: 12

1,524’den 2,437 m ‘e: 133

914’den 1,523 m’ e: 143

914 m altı: 13 (2006)

Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları: Toplam: 1441,524’den 2,437 m ‘e: 18

914’den 1,523 m’ e: 143

914 m altı:15 (2006)

Karayolları: Toplam: 810,641 kmAsfaltlanmış: 336,962 km

Asfaltlanmamış: 473,679 km (2004)

Avustralya’da Limanlar ve terminaller: Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay Point, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott, Sydney
Askerlik
Avustralya Kuvvet Komutanlıkları: Avustralya Savunma Kuvvetleri (ASK): Avustralya Ordusu, Kraliyet Avustralya Donanması, Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri, Özel Operasyonlar Komutası bulunmaktadır. (2006)ASK’nin tüm birimleri BM görevleri dâhilindedir ve genellikle Doğu Timur’da ve Sudan’da barışı koruma görevini üstlenmektedir. 2006 – 2007 bütçesinde savunma harcaması 22 milyar $’dır.
Askeri görev yaşı ve zorunluluk: 16 yaşına girenler gönüllü olarak orduya katılabilirler ve kadınlar savaş dışı destek görevlerindeki Ordu savaş birimlerinde görev alabilirler. (2001)