AvusturyaGiriş:


 AvusturyaAvusturya Geçmişi:Avusturya bir zamanlar büyük Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun
iktidar merkezi iken 1.Dünya Savaşında yenilgiye uğradıktan sonra
küçük bir cumhuriyet haline dönüşmüştür. 1938 yılında Nazi
Almanya’sının katılımının ve 1945 yılında galip gelen Müttefiklerin
sonraki işgalinin ardından Avusturya’nın durumu on yıl belirsiz
kalmıştır. 1955 yılında imzalanan Devlet Anlaşması, işgale son verip
Avusturya’nın bağımsızlığını tanımış ve Almanya ile birleşmeyi
yasaklamıştır. Aynı yıl, bir anayasa ile Sovyet askeri birliklerinin
çekilmesine bir şart olarak, ülkenin “daimi tarafsızlığı” ilan
edilmiştir. 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve Avusturya’nın
1995’te Avrupa Birliği’ne girişi, bu tarafsızlığın anlamını
değiştirmiştir. Zengin ve demokratik bir ülke olan Avusturya 1999
yılında Avrupa Birliği Ekonomi ve Para Birliği’ne katılmıştır.


CoğrafyaAvusturya Avusturya Konumu:Orta Avrupa’da, İtalya ve Slovenya’nın kuzeyindedir.Avusturya Coğrafi Avusturya Koordinatları:


47
20 Kuzey, 13 20 DoğuAvusturya Harita dizini:AvrupaAvusturya Yüzölçümü:Toplam: 83,870 km²Kara: 82,444 km²


Su:
1,426 km²Avusturya Yüz ölçüm karşılaştırma:Maine eyaleti yüzölçümünden biraz küçüktür.Avusturya Kara sınırları:Toplam:

2,562 kmSınır ülkeleri: Çek Cumhuriyeti 362 km, Almanya 784 km
, Macaristan
366
km, İtalya 430 km
, Lihtenştayn
35
km, Slovakya 91 km
, Slovenya
330
km, İsviçre 164 kmAvusturya Kıyı boyu:


0
km (karayla çevrili)Avusturya Deniz hakları:Hiçbiri (karayla çevrili)Avusturya İklim:Ilıman; karasal, bulutlu; kışları sık sık yağan yağmurla soğuk
geçer, alçak bölgeleri bir miktar kar yağışı ve dağlık bölgeleri
yoğun kar yağışı alır; yazları ara sıra sağanak yağışlarla ılık
geçer.Avusturya Zemin:Batısı ve güneyi çoğunlukla dağlıktır (Alpler); doğu ve kuzey
sınırları boyunca arazi çoğunlukla düz ya da hafifçe eğimlidir.Avusturya Rakım uç değerleri:


En
alçak noktası: Neusiedler See 115 m


En
yüksek noktası: Grossglockner 3,798 mAvusturya Doğal Kaynakları:Petrol, kömür, linyit, kereste, demir madenleri, bakır, çinko,
antimon, magnezit, tunsten, grafit, tuz, su enerjisiAvusturya Toprak kullanımı:Ekilebilir toprak: % 16.59Sürekli ürünler: %0.85Diğerleri: %82.56 (2005)Avusturya Sulanan arazi:


40
km² (2003)Avusturya Doğal afetler:Toprak kayması, çığ, depremAvusturya Çevre – bugünkü sorunlar:Hava ve toprak kirliliğinin neden olduğu orman bozulmaları; toprak
kirliliği, zirai kimyasalların kullanımından dolayı meydana gelir;
hava kirliliği de kömür ve akaryakıtla çalışan elektrik santralleri
ve sanayi tesislerinin ve kuzey ve güney Avrupa arasında
Avusturya’dan geçen kamyonların yaydığı gazlardan meydana gelir.Avusturya Çevre – uluslar arası anlaşmalar:Hava Kirliliği, ,Hava Kirliliği – Nitrojen Oksitler, Hava Kirliliği
– Sürekli Organik Kirleticiler, Hava Kirliliği – Sülfür 85, Hava
Kirliliği – Sülfür 94, Hava Kirliliği – Uçucu Organik Bileşikler,
Antarktik Anlaşma, Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişimi, İklim
Değişimi- Kyoto Protokolü, Çölleşme, Yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya olan türler, Çevresel Değişim, Tehlikeli atıklar, Deniz
Kanunu, Ozon Tabakası Koruma, Gemi Kirliliği, Tropikal Kereste 94,
Sulak alanlar, Balina Avcılığı anlaşmalarına taraftır.İmzalı fakat onaysız:


seçili anlaşmaların hiçbiriAvusturya Coğrafya – not:Karayla çevrilidir; kolayca geçilebilir birçok Alp Dağları geçit ve
vadileriyle Orta Avrupa’nın dönüm noktasında stratejik bir konuma
sahiptir; en önemli nehri Danube nehridir; dik eğimler, verimsiz
topraklar ve başka yerlerdeki düşük sıcaklıklardan dolayı nüfus,
doğu bölgesindeki alçak arazilerde yoğunlaşmıştır.


Halk


 Avusturya


Nüfus:


 8.192.880 (Temmuz 2006 tahminleri)Avusturya

Yaş
dağılımı:


 


0 –
14 yaş arası:


%15,4 (645.337 erkek/614.602 bayan)


15
– 64 yaş arası:


%67,5 (2.782.712 erkek/2.749.620 kadın)


65
yaş ve üzeri:


%17,1 (567.752 erkek/832.857 kadın) (2006 tahminleri)Avusturya


Ortalama yaş:


 Toplam:


40,9Erkek: 39,8Kadın: 42 (2006 tahminleri)


 Avusturya


Nüfus artış oranı:


 


%
0.09 (2006 tahminleri)Avusturya


Doğum oranı:


 8.74 doğum /1000 nüfus (2006 tahminleri)Avusturya

Ölüm
oranı:


 9.76 ölüm/1000 nüfus (2006 tahminleri)Avusturya

Net
göç oranı:


 1.94 göçmen /1000 nüfus (2006 tahminleri)Avusturya


Cinsiyet oranı:


 Doğumda: 1.05 erkek/kız


15
yaş altı: 1.05 erkek/kız15–64 yaş arası: 1.01 erkek/kadın


65
yaş ve üzeri: 0.68 erkek/kadınToplam nüfus: 0.95 erkek/kadın (2006 tahminleri)Avusturya


Bebek ölüm oranı:


 Toplam: 4,6 ölüm / 1000 canlı doğumErkek: 5.65 ölüm / 1000 canlı doğumKız: 3,5 ölüm / 1000 canlı doğum (2006 tahminleri)Avusturya


Ortalama yaşam süresi:


 Toplam nüfus: 79,07 yılErkek: 76,17 yılKadın: 82,11 yıl (2006 tahminleri)Avusturya


Doğurganlık oranı:


 1,36 çocuk /kadın (2006 tahminleri)


 Avusturya


Uyruk:


 İsim: Avusturyalı(lar)Sıfat: AvusturyalıAvusturya


Etnik gruplar:


 Avusturyalılar %91,1, eski Yugoslavlar %4 (Hırvatlar, Slovenler,
Sırplar ve Boşnaklar)Avusturya


Dinler:Diller:Roman Katolik %73,6, Protestan %4,7, Müslüman %4,2, diğer %3,5,
belirlenmemiş %2, hiçbiri %12 (2001 nüfus sayımına göre)


Tüm
ülkeyi kapsayan resmi dil: AlmancaCarinthia eyaletindeki resmi dil: SlovenceBurgenland eyaletindeki resmi dil: HırvatçaMacarca: Burgenland eyaletindeki resmi dilAvusturya


Okuryazarlık oranı:


 Tanım: 15 yaş ve üzeri okuryazardır.Toplam okuryazar: %98Erkek: NAKadın: NAYönetim


 Avusturya

Ülke
adı:


 Resmi uzun ismi:


Avusturya CumhuriyetiResmi kısa ismi:


AvusturyaYerel uzun ismi:


Republik OesterreichYerel kısa ismi:


OesterreichAvusturya


Bağımlılık durumu:


 


 Avusturya


Yönetim biçimi:


 Federal cumhuriyetAvusturya


Başkenti:


 ViyanaCoğrafi koordinatları: 48 12 Kuzey, 16 22 DoğuSaat farkı: Eşgüdümlü Evrensel Saat + 1 (Washington, DC ‘den 6 saat
ileri)


Yaz
saati uygulaması: +1 saat, Mart ayının son Pazar günü başlar, Ekim
ayının son Pazar günü sona erer.


 Avusturya


İdari bölgeler:


 


9
eyalet (Bundeslaender, tekil Bundesland); Burgenland, Kaernten (Carinthia),
Niederoesterreich (Aşağı Avusturya), Oberoesterreich (Yukarı
Avusturya), Salzburg, Steiermark(Styria) Tirol, Vorarlberg, Wien
(Viyana)Avusturya


Bağımsızlık:


 


976
(Avusturya Margravate kuruldu); 17
Eylül 1156 (Avusturya Duchy
kuruldu); 11 Ağustos 1804 (Avusturya İmparatorluğu ilan edildi); 12
Kasım 1918 (cumhuriyet ilan edildi)Avusturya


Milli bayramı:


 Ulusal Gün, 26 Ekim (1955); not – daimi tarafsızlık yasasının
kabulünün kutlanmasıAvusturya


Anayasa:


 1920; 1929’da değiştirilmiş; 1 Mayıs 1945’te yenilenmişAvusturya


Kanun sistemi:


 Roma hukuk temeline dayalı medeni kanun sistemi kullanılır;
kanunların yargı denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır; ayrı
idari ve hususi/cezai temyiz mahkemeleri vardır; zorunlu Uluslar
arası Adalet Divanı yargı yetkisini kabul eder.Avusturya

Oy
hakkı:


 Genel oy kullanma hakkı: 18 yaşAvusturya


Katıldığı uluslar arası örgütler:


 

ACCT (gözlemci),
AfDB, AsDB, Australia Group, BIS, BSEC (gözlemci), CE, CEI, CERN,
EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G- 9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO,
ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO,
Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, NAM
(misafir), NEA, NSG, OAS (gözlemci), OECD, OIF (gözlemci), OPCW,
OSCE, Paris Club, PCA, PFP, SECI (gözlemci), UN, UNCTAD, UNDOF,
UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNMEE, UNOMIG, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL,
WCO, WEU (gözlemci), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC


 Avusturya


Bayrak şekli:


 Eşit boylarda yatay şekilde kırmızı (üstte), beyaz ve kırmızı olmak
üzere üç adet şeritten oluşur.Avusturya

Ekonomi


 Avusturya


Ekonomiye genel bakış:


 


Çok
gelişmiş Pazar ekonomisi ve yüksek yaşam standardıyla Avusturya’nın
ekonomisi, diğer Avrupa Birliği ekonomilerine özellikle Almanya
ekonomisine sıkıca bağlıdır. Ayrıca Avusturya ekonomisi özellikle
bankacılık ve sigorta sektörlerinde orta, doğu ve Güneydoğu Avrupa
ile büyük ölçüde güçlü ticari ilişkilerden yararlanmaktadır. Ülke
ekonomisi büyük bir hizmet sektörünü, sağlam bir sanayi sektörünü ve
küçük ama çok gelişmiş bir tarım sektörünü nitelemektedir. Ülkenin
Avrupa Birliğine üye olması, Avusturya’nın tek pazara girişi ve yeni
Avrupa Birliği ekonomilerine yakınlığı ile yabancı yatırımcıların
akın etmesine neden olmuştur. Giden hükümet, yönetimi daha etkin
hale getirme, daha rekabetçi bir iş ortamı yaratma, yatırım bölgesi
olarak Avusturya’nın cazibesini daha da güçlendirme ve etkili
emeklilik reformları gerçekleştirmeye yönelik kapsamlı bir ekonomik
reform programını başarıyla takip etmiştir; fakat 2005–2006
yıllarındaki düşük vergiler, 2006 yılında küçük bir bütçe açığına
neden olmuştur. Zayıf yurtiçi tüketimi ve Avrupa’daki yavaş büyüme,
ülke ekonomisinin 2002 – 2005 yılları arasındaki büyüme oranının
%3’ün altında seyretmesine neden olmuştur. Avrupa’nın her tarafında
gerçekleşen yüksek ilerlemeden dolayı 2006 yılında Avusturya
%3,3’lük bir büyüme göstermiştir. Hem Avrupa Birliği hem de Orta
Avrupa ülkelerinin özellikle de yeni Avrupa Birliği üyelerinin artan
rekabet ortamını karşılamak için, Avusturya’nın bilgiye dayalı
ekonomi sektörlerini yeniden yapılandırmaya ve üzerinde durmaya,
daha büyük iç piyasa esnekliğini ve yaşlanan nüfusu ile daha büyük
iç piyasa iştirakini teşvik etmeyi sürdürmesi gerekecektir.Avusturya


Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):


 279,5 milyar $ (2006 tahminleri)Avusturya


Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)  (resmi döviz kuru):


 309,3 milyar $ (2006 tahminleri)Avusturya


Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):


 


%
3,3 (2006 tahminleri)Avusturya


Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):


 35,500 $ (2006 tahminleri)Avusturya


Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:


 Tarım: %1,8Sanayi: % 30,4Hizmetler: %67,8 (2005)Avusturya

İş
gücü:3,88 milyon (2006)


İş
gücü- iş alanlarına göre:


 Tarım: % 3Sanayi: %27Hizmetler: % 70 (2005 tahminleri)Avusturya


İşsizlik oranı:


 


%
4,9 (2006)Avusturya


Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:


 


%
5,9 (2004)Avusturya


Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:


 


En
düşük % 10:

% 3,3


En
yüksek % 10:

% 22,5 (2004)Avusturya


Enflasyon oranı (tüketici fiyatları):


 


%
1,6 (2006)Avusturya


Bütçe:


 Gelir: 155,9milyar $Gider: 161,6 milyar $; NA$ sermaye harcamaları dâhil (2006)Avusturya


Tarım –Ürünler:


 Hububat, patates, şeker pancarı, şarap, meyve; süt ürünleri, sığır,
domuz, kümes hayvanları; keresteAvusturya


Sanayiler:


 İnşaat, makinecilik, araçlar ve parçaları, gıda, metal, kimyasal,
kereste ve ağaç işleme, kâğıt ve mukavva, iletişim teçhizatı, turizmAvusturya


Endüstriyel üretimin gelişme hızı:


 


%
5,7 (2006)Avusturya


Elektrik üretimi:


 64,9 milyar KW/saat (2005)Avusturya


Elektrik tüketimi:


 65,2 milyar KW/saat (2005)Avusturya


Elektrik ihracatı:


 17,73 milyar KW/saat (2005)Avusturya


Elektrik ithalatı:


 20,4 milyar KW/saat (2005)Avusturya


Petrol üretimi:


 Günde 25,360 varil (2004)Avusturya


Petrol tüketimi:


 Günde 282,000 varil (2004)Avusturya


Petrol ihracatı:


 Günde 30,140 varil (2004)Avusturya


Petrol ithalatı:


 Günde 157,500 varil (2005)Avusturya


Doğal gaz üretimi:


 1,637 milyar metre küp (2005)Avusturya


Doğal gaz tüketimi:


 


9
milyar metre küp (2004)Avusturya


İhracat:


 133,3 milyar $ f.o.b. (2006)Avusturya


İhracat malları:


 Makine ve donanım, motorlu araçlar ve parçaları, kâğıt ve mukavva,
madeni eşyalar, kimyasal maddeler, demir ve çelik, tekstil ürünleri,
gıda maddeleriAvusturya


İhracat ortakları:


 Almanya % 31,2 İtalya % 8,7 ABD % 5,8 İsviçre % 5,2 Fransa % 4,2
(2005)Avusturya


İthalat:


 134,3 milyar $ f.o.b. (2006)Avusturya


İthalat malları:


 Makine ve donanım, motorlu araçlar, kimyasal maddeler, madeni
eşyalar, petrol ve petrol ürünleri, gıda maddeleriAvusturya


İthalat ortakları:


 Almanya % 45,9 İtalya % 6,6 İsviçre % 4,5 (2005)Avusturya

Dış
borç:


 594,3 milyar $ (Ekim 2006 tahminleri)Avusturya


Ekonomik yardım – alıcı


 


 Avusturya

Para
birimi (kod):Avusturya


Döviz kurları:


 Euro (EUR)


1
Ocak 1999 tarihinde, Avrupa Para Birliği Euro para birimini, üye
ülkelerin mali kuruluşları tarafından kullanılacak ortak para birimi
olarak yürürlüğe koydu; 1 Ocak 2002 tarihinde Euro birimi üye
ülkeler içerisinde gündelik işlemler için tek para birimi oldu.Euro / Amerikan doları – 0,7964 (2006), 0,8041 (2005), 0,8054
(2004), 0,886 (2003), 1,0626 (2002)


 Avusturya

Mali
yıl:


 Takvim yılı


İletişim


 Avusturya


Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar:


 3,705 milyon (2005)Avusturya


Telefonlar – cep telefonu:


 8,16 milyon (2005)Avusturya


Telefon sistemi:


 


Çok
gelişmiş ve elverişliYurtiçi:

her
100 kişi için 45 ana hat mevcuttur; fiber optik ağ çok yaygındır;
tüm telefon uygulamaları ve İnternet servisleri mevcutturUluslar arası: ülke

kodu – 43; uydu istasyonları – 15; ayrıca yaklaşık 600 adet çok
küçük aralıklı terminal mevcuttur (2005)Avusturya


Radyo yayın istasyonları:


 


AM
2, FM 65 (ayrıca birkaç yüz adet aktarıcı), kısa dalga 1 (2001)


 Avusturya


Televizyon yayın istasyonları:


 


10
(ayrıca 1000’den fazla aktarıcı vardır) (2001)Avusturya


Internet ülke kodu:


 


.atAvusturya


İnternet sahibi:


 


2,
062 milyon (2006)Avusturya


Internet kullanıcıları:


 4.65 milyon (2005)


Taşımacılık


 Avusturya

Hava
alanları:


 


55
hava alanı (2006)Avusturya


Döşeli pistleri (asfalt) olan hava alanları:


 Toplam: 253,047 m üstü: 1 adet2,438 m – 3,047 m: 5 adet1,524 m – 2,437 m: 1 adet


914
m – 1,523 m: 3 adet


914
m altı: 15 (2006)


 Avusturya


Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları:


 Toplam: 301,524 m – 2,437 m: 1


914
m – 1,523 m: 3


914
m altı: 26 (2006)Avusturya


Karayolları:


 Toplam: 133,

718 kmAsfalt:

133,718 km
(1,677 km
tercihli yol dahil) (2003)Avusturya


Limanlar ve terminaller:


 Enns, Krems, Linz, Vienna


Military