Bahamalar

Giriş: BAHAMALAR


Bahamalar’ın Geçmişi:


Bölgeye daha önceden insanlar
yerleşmiş olsa da Bahamalar’ın asıl tarihi Küba ve diğer bölgelerden
gelen denizaşırı Tainoların 7. yüzyılda yerleşmesiyle başlar.
Buradaki insanlar Lukayanlar olarak bilinir. Christopher Colombus’un
yenidünyaya ilk adımını Bahamalar’ın güneyi olan ve Watling Adası
olarak bilinen San Salvador adasına attı. Colombus, Lucayanlarla
bağlantı kurdu ve mal değiş tokuşu yaptı.


Lukayanlar daha sonra köle
olarak Hispaniola’ya götürüldü. Buradaki ağır şartlar altına ezilen
Lukayanlar buradan kaçmaya başladı. Lukayanlar bu bölgeden gittikten
sonra 1647’de İngilizlerin Bermuda’dan buraya gelinceye kadar hiçbir
topluluk Bahamalar’da kalmadı. Bölge, 1717’de İngiliz sömürgesi
haline geldi. 1793’te bağımsızlığını kazandığından beri Bahamalar
turizm, uluslar arası bankacılık ve yatırım yönetimi sayesinde
yüksek refah düzeyine ulaştı. Jeopolitik konumu sebebiyle ülke
uyuşturucu kaçakçılığı bakımından büyük bir geçiş noktasıdır.
Genellikle buradaki gemiler Birleşik Devletlerden gelip Avrupa’ya
hareket eder. Ayrıca Birleşik Devletlere girmek isteyen mültecilerin
geçiş bölgesidir.


Askerlik
 

Bahamalar Kuvvet Komutanlıkları:
Bahama
Kraliyet Savunma Kuvvetleri: Deniz, Hava Kanadı (2006)

Askeri
görev yaşı ve zorunluluk:
18 yaşına
girenler gönüllü olarak askerlik hizmetini yerine getirebilir.
Zorunlu askerlik hizmeti yoktur. (2001)  
Halk  

Bahamalar’ın Nüfusu:
305,655
kişi
Not:
yapılan tahminlerde AIDS dikkate alınmaktadır. Bilindiği gibi AIDS,
düşük yaşam beklentisine, yüksek oranda bebek ölümlerine, düşük
nüfusa ve büyüme oranına sebep olmaktadır. (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş
dağılımı:
0–14 yaş:
% 27 ( erkek 41,268 / kadın 41,186)
15–64
yaş: % 66.5 ( erkek 99,961 / kadın 103,230)
65 yaş
ve üstü: % 6.5 ( erkek 8,176 / kadın 11,834) (2007 tahmini.)


Bahamalar’da Ortalama yaş:
Toplam:
28.1 yaş
Erkek:
27.3 yaş
Kadın:
28.9 yaş (2007 tahmini)

Bahamalar’da Nüfus artış oranı:
% 0.602
(2007 tahmini)

Bahamalar’da Doğum oranı:
17.3
doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)

Bahamalar’da Ölüm oranı:
9.13
ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)

Bahamalar’da Net göç oranı:
—2.15
göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)

Bahamalar’da Cinsiyet oranı:
Doğumda:
1.02 erkek/kadın
15 yaş
altı: 1.002 erkek/kadın

15-64yaş arası: 0.968 erkek/kadın

65 yaş
ve üzeri: 0.691 erkek/kadın

Toplam
Nüfus: 0.956 erkek/kadın (2007 tahmini)

Bahamalar’da Bebek ölüm oranı:
Toplam:
1000 canlı doğumda 24.17 ölüm
Erkek:
1000 canlı doğumda 29.58 ölüm
Kadın:
1000 canlı doğumda 18.65 ölüm (2007 tahmini)

Bahamalar’da Ortalama yaşam süresi:
Toplam
nüfus: 65.66 yaş
Erkek:
62.37 yaş
Kadın:
69.02 yaş (2007 tahmini)

Bahamalar’da Doğurganlık oranı:
2.15
çocuk/kadın (2007 tahmini)

Bahamalar’da Uyruk:
İsim:
Bahamalı (tekil veya çoğul)
Sıfat:
Bahamalı

Bahamalar’da Etnik gruplar:
 % 85
zenci, % 12 beyaz, % 3 Asyalı  

Bahamalar’da Dinler:
% 35.4
Vaftist, % 15.1 Anglikan, % 13.5 Roma Katolik, % 8.1
Yahudi-Hıristiyan, % 4.8 Tanrının Kilisesi, % 4.2 Metodist,  % 15.2
diğer Hıristiyan, % 2.9 hiçbiri veya belirlenmemiş, % 0.8 diğerleri
(2000 Nüfus sayımı)
Bahamalar’da Diller:
İngilizce
(resmi dil), Creole (Haitili göçmenler arasında)

Bahamalar’da Okuryazarlık oranı:
Tanım: 15
yaş ve üzeri okuyup yazabilir.
Toplam
Nüfus: % 95.6
Erkek:
% 94.7

Kadın:
% 96.5 (2003 tahmini)     

Taşımacılık
 
Bahamalar’da Hava alanları:
64 (2006)Döşeli
pistleri (asfalt) olan hava alanları:
Toplam:293,047 m’ den fazla: 2


2,438’den 3,047 m ‘e: 3

1,524’den 2,437 m ‘e: 14


914’den 1,523 m’ e: 9

914 m
altı: 1 (2006)

Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları:
Toplam:
35

1,524’den 2,437 m ‘e: 3

914’den 1,523 m’ e: 10

914 m
altı: 22 (2006)

Karayolları:
Toplam:
2,693 km

Asfaltlanmış: 1,546 km

Asfaltlanmamış: 1,147 km (2004)

Bahamalar’daki Limanlar ve terminaller:
Freeport,
Nassau, South Riding Point

 
 
Yönetim
  
Bahamalar’ın

Ülke adı:
Kabul
Edilen Uzun Biçimi: Bahamalar Cumhuriyeti
Kabul
Edilen Kısa Biçimi: Bahamalar
 
Bahamalar’ın Bağımlılık durumu:
  
Bahamalar’ın Yönetim biçimi:
Ülkede
yönetim biçimi başkanlık/parlamenter demokrasidir.  
  
Bahamalar’ın Başkenti:
İsim:
Nassau  

Coğrafi koordinatları: 25 05
K, 77 21 B
Zaman
farkı: UTC–5 (Standart zaman boyunca Washington DC ile aynı)

Gün
ışığından yararlanma süresi: +1saat, Mart ayı ikinci Pazar günü
başlar; Kasım ayı ilk Pazar günü sona erer.
 
Bahamalar’ın İdari bölgeleri:
21 bölge:
Acklins ve Crooked Islands, Bimini, Cat Island, Exuma, Freeport,
Fresh Creek, Governor’s Harbour, Green Turtle Cay, Harbour Island,
High Rock, Inagua, Kemps Bay, Long Island, Marsh Harbour, Mayaguana,
New Providence, Nichollstown ve Berry Islands, Ragged Island, Rock
Sound, Sandy Point, San Salvador ve Rum Cay
 
Bahamalar’da Bağımsızlık:
10 Temmuz
1973 (Birleşik Krallıktan ayrılma)
 
Bahamalar’ın Milli Bayramı:

Bağımsızlık Günü, 10 Temmuz (1973)
 
Bahamalar Anayasası:
10 Temmuz
1973’te yürürlüğe girdi.      
 
Bahamalar’da Kanun sistemi:
İngiliz
genel hukukuna dayanmaktadır.  
 
Bahamalar’da Oy hakkı:
18 yaş;
evrensel
 
Bahamalar’ın Katıldığı uluslar arası örgütler:
ACP, C,
Caricom, CDB, FAO, G–77, IADB, IBRD, ICAO, ICCt (imza yetkisine
sahip), ICFTU, ICRM, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC,
IOM, ITSO, ITU, MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW (imza yetkisine sahip),
UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
(gözlemci)
 
Bahamalar’ın Bayrak şekli:
Üç eşit
kalınlıkta şerit ve şeritlerin sırası üstten alta olmak üzere deniz
mavisi, altın sarısı ve deniz mavisidir. Gönder tarafına dayalı
siyah ikizkenar üçgen yer almaktadır.
 
Ekonomi
   
Bahamalar’da Ekonomiye genel bakış:


Bahamalar, ekonomisi büyük
oranda turizme ve uluslar arası bankacılığa dayanan ve istikrarlı
bir şekilde gelişen bir ülkedir. Turizm ve turizme dayalı yapı ve
üretim GSYİH’nin % 60’ını karşılar. Takımadalardaki iş gücünün hemen
hemen yarısının doğrudan veya dolaylı olarak istihdam edilmesini
sağlar. Turizmde büyüme yeni büyük otellerin, tatil beldelerinin ve
dinlenme yerlerinin inşasını sağlamıştır.


Birleşik Devletler
ekonomisinin yavaşlaması ve 11 Eylül 2001’de gerçekleşen saldırılar
birkaç sene bu sektörlerdeki büyümeyi durdurmuştur. Şu anki yönetim
ekonomide iyileşmeyi sağlamakta ve turizm sektöründe özelleştirmeyi
teşvik etmektedir. Bahamalar’ın ekonomisinde ikinci büyük sektör
mali hizmetlerdir. Bu sektör GSYİH’nin % 15’ini oluşturmaktadır.
Fakat Aralık 2000’den bu yana, yönetim mali sektörde birçok
düzenlemeler yaptıktan sonra birçok uluslararası şirket Bahamalar’ı
terk etmeye başlamıştır. Yönetim her ne kadar tarım ve üretim
sektörlerinde büyümeyi amaçlasa da bu sektörler GSYİH’nin % 10’unu
teşkil eder.

 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
 6.556
milyar $ (2006 tahmini)
 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):

 6.159
milyar $ (2006 tahmini)
 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
 % 4 (2006
tahmini)
 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
 21,600 $
(2006 tahmini)
 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
 Tarım: %
3

Endüstri: % 7

Hizmet: % 90 (2006 tahmini)
   İş
gücü:
 176,300
kişi (2006 tahmini)
   İş
gücü- iş alanlarına göre:
 Tarım: %
5

Endüstri: % 5

Turizm: % 50

 


Hizmet: % 40 (2003)
  
İşsizlik oranı:
 % 10.2
(2005 tahmini)
 
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
 % 9.3
(2004)
 
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
 En az: %
10: % Mevcut değil

En fazla: % 10: % 27 (2000)
 
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları):
% 1.2
(2004)
 
Bahamalar Bütçesi:
Gelirler:
1.03 milyar $  

Giderler: 1.03 milyar $, 130
milyon $ lık sermaye giderleri dâhil.

(2004–2005)
 
Bahamalar’da Tarım – Ürünleri:

Narenciye, sebze, kümesçilik 
 
Sanayiler:
Turizm,
bankacılık, çimento, petrol taşımacılığı, tuz, rom, aragonit,
eczacılık, spiral kaynaklı çelik boru  
 
Bahamalar’ın Endüstriyel üretimin gelişme hızı:
Mevcut
değil
 
Bahamalar’ın Elektrik üretimi:
1.795
milyar kWh (2004)
 
Bahamalar’ın Elektrik tüketimi:
1.669
milyar kWh (2004)
 
Bahamalar’ın Elektrik ihracatı:
0 kWh
(2004)
 
Bahamalar’ın Elektrik ithalatı:
0 kWh
(2004)
 
Bahamalar’ın Petrol üretimi:
0 bbl/gün
(2004)
 
Bahamalar’ın Petrol tüketimi:
27,000
bbl /gün (2004 tahmini)
 
Bahamalar’ın Petrol ihracatı:
29,000
bbl /gün (gemi taşımacılığı ile) (2003)
 
Bahamalar’ın Petrol ithalatı:
Mevcut
değil
 
Bahamalar’ın Doğal gaz üretimi:
0 cu m
(2004 tahmini)
 
Bahamalar’ın Doğal gaz tüketimi:
0 cu m
(2004 tahmini)
 
Bahamalar’da İhracat:
451
milyon $ (2005 tahmini)
 
Bahamalar’da İhracat malları:
Mineral
ürünler ve tuz, hayvan ürünleri, rom, kimyasallar, meyve ve sebze
 
Bahamalar’da İhracat ortakları:
İspanya %
23.3, Birleşik Devletler % 20.7, Polonya % 14.1, Almanya % 7.2,
Birleşik Krallık % 6, Guatemala % 5.1 (2006)
 
Bahamalar’da İthalat:
2.16
milyar $ (2005 tahmini)
 
Bahamalar’da İthalat malları:
Makine ve
taşımacılık malzemeleri, imal ürünler,  kimyasallar, mineral
yakıtlar, yiyecek ve canlı hayvan   
 
İthalat ortakları:
Birleşik
Devletler % 20.9, Güney Kore % 17.9, Brezilya % 16.8, Japonya %
11.1, İspanya % 6.1 (2006)  
 
Bahamalar Dış borç:
342.6
milyon $ (2004 tahmini)
 
Bahamalar Ekonomik yardım – alıcı
5 milyon
$ (2004)
 
Bahamalar’ın Para birimi (kod):
Bahama
Doları
 Döviz
kurları:
Bahama
Dolarının Amerikan Dolarına oranı: 1 (2006), 1 (2005), 1 (2004), 1
(2003), 1 (2002)
 
İletişim
 
Bahamalar’da Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar:

139,900 (2004)

Bahamalar’da Telefonlar – cep telefonu:

186,000 (2004)

Bahamalar’da Telefon sistemi:
Genel
Değerlendirme: Sistem modern özelliklere sahip.

Yerel: Tamamen otomatik sistem ve bir hayli gelişmiş. 


Uluslar arası: Ülke kodu 1–242, Florida’ya troposferik yayılım
ve denizaltı kablosu vardır. Uydu dünya istasyonu – 2 (2005)

Bahamalar’da Radyo yayın istasyonları:
AM 3,
FM 5, kısa dalga 0 (2006)

Bahamalar’da Televizyon yayın istasyonları:
2
(2006)

Internet ülke kodu:
.bs
Bahamalar Internet sahibi:
591
(2006)

Internet kullanıcıları:

93,000 (2005)