Bahreyn

Giriş: Bahreyn
Doğu ile Batı arasındaki stratejik konum, verimli topraklar, tatlı su kaynakları ve inci avcılığı Bahreyn’i uzun yıllar kentsel bir yerleşme yapmıştır.İnci Avcılığı 20yüzyılda yapay inci ve 1930 yılında petrol bulunana kadar ana geçim kaynağı olmuştu. MÖ.2300 yıllarında Bahreyn Mezopotamya ve İndus Vadisi arasında antik bir ticaret yolunun merkezi olmuştu.Bahreyn’in MS. 620 yılında islamiyeti kabul etmesinden önce ülke Diofizit Hristiyanlığının merkeziydi. 899 yılında mileneryan İsmaili merhebine mensup Karmatyanlar ülkenin kontrolünü ele aldılar ve insanlar arasında gelirlerin ve malların eşit dağıtıldığı ütopya tarzı bir ülke kurmaya çalıştılar.1782’de El Kalifa ailesi Bahreyn’i Perslerden aldı. Bu hakimiyeti devam ettirmek için aile 19.yüzyılda İngiltere ile bir kaçtane anlaşma imzaladı ve bu anlaşmalar Bahreyn’i İngiltere mandasına soktu. Takım adalar 1971 yılında bağımsızlıklarını kazandı. Bahreyn küçük yüz ölçümü ve körfezin ortasında yer alması büyük komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmasını ve denge tavrı içerisinde olmasını gerektirir. Petrol yataklarının azalmasıyla karşı karşıya kalan Bahreyn Petrol işlemeye ve arıtmaya dönmüş ve kendisini uluslar arası bir bankacılık merkezine dönüştürmüştür. 1999’da yönetime gelen Kral HAMAD bin Isa El Kalifa Şiilerle ilişkileri geliştirmek için biz dizi politik ve ekonomik reform geliştirmiştir ve Şiiler 2006 yılı parlemento ve belediye seçimlerinde oy kullanmışlardır. En büyük Şii birliği olan El Vifak mecliste en fazla sandalye sayısını kazanmıştır. Fakat, Şiiler bundan memnun olmamışlar ve düşük şiddetli olaylar ve sokak gösterileriyle öfkelerini gün yüzüne çıkarmışlardır.
Bahreyn Coğrafyası
Bahreyn’ in Konumu: Orta Doğuda, Suudi Arabistan’ın doğusundadır ve Basra körfezinde takım adadır.
Bahreyn’in Coğrafi Koordinatları: 26 00 K, 50 33 D
Bahreyn’in Harita dizini: Orta Doğu
Bahreyn’in Yüzölçümü: toplam: 665 km²toprak: 665 km²su: 0 km²
BahreynYüz ölçüm karşılaştırma: Washington, DC ‘nin üç katı büyüklüğündedir.
Bahreyn’inKara sınırları: 0 km
Bahreyn’inKıyı boyu: 161 km
Bahreyn’inDeniz hakları: karasal deniz: 12nmbitişik bölge: 24 nmKıtasal şelf: kararlaştırılan sınırlara kadar uzanır.
Bahreyn’deİklim: Genellikle kuraktır; kışları ılıman ve yumuşak, yazları çok sıcak ve nemlidir.
Bahreyn’deArazi(toprak yapısı): Genellikle çöllerin bulunduğu ovalar merkezdeki dik kayalara doğru yükselir.
Bahreyn’inRakım uç değerleri: En alçak noktası: Basra Körfezi 0 mEn yüksek noktası: Jabal ad Dukhan 122 m
Bahreyn’inDoğal Kaynakları: Petrol, Doğal Gaz, Balık ve İnci
Bahreyn’inToprak kullanımı: Tarım alanı: %2.82Sürekli tarım ürünleri: %5.63Diğer: % 91.55 (2005)
Bahreyn’deSulanan arazi: 40 km² (2003)
Bahreyn’de Doğal afetler: Dönemsel kuraklıklar; Kum fırtınaları.
Bahreyn’inÇevre – bugünkü sorunlar: Kum fırtınaları, dönemsel kuraklık ve tarım alanlarının giderek azaltılması sonucunda çölleşme gözlenir; dağıtım istasyonları, petrol rafinerileri ve geniş tankerlerin atıkları ile petrol sızıntılarından kaynaklanan kıyı kirliliği(deniz yaşamına, kıyılara ve mercan resiflerine zarar verir); tatlı su kıtlığı, deniz suyu ve Yer altı suları tek su kaynağıdır.
BahreynÇevre – uluslar arası anlaşmalar: Gruplar: Biyofarklılık ,İklim Değişikliği ,İklim Değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme, Deniz Kanunu, Tehlikeli Atık Maddeler, Deniz Kanunu, Ozon tabakası korunması, Bataklık Alanlarİmzalanmış ama onaylanmamış: Seçili anlaşmaların hiç biri.
BahreynCoğrafya – not: Orta Doğudaki ana petrol yataklarına yakındır; Batı Dünyasının petrolünün sağlandığı Basra Körfezinde stratejik bir konuma sahiptir.
Bahreyn Halk
Bahreyn’inNüfusu: 708,573 kişiNot:Ülke vatandaşı olmayan 235,108 kişi bu sayıya dahildir. (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: %26.9 ( erkek 96,217 / kadın94,275 )15-64 yaş: % 69.5 (erkek 284,662 / kadın 207,555 )65 yaş ve üstü: %3.7 ( erkek 13,451 / kadın12,413 ) (2007 tahmini.)
Bahreyn’de Ortalama yaş: Toplam: 29.7 yaşErkek: 32.7 yaşKadın: 26.1 yaş (2007 tahmini)
Bahreyn’deNüfus artış oranı: % 1.392 (2007 tahmini)
Bahreyn’deDoğum oranı: 17.53 doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
Bahreyn’deÖlüm oranı: 4.21 ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Bahreyn’deNet göç oranı: 0.6 göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
Bahreyn’de Cinsiyet oranı: Doğumda: 1.03 erkek/kadın15 yaş altı: 1.021 erkek/kadın15-64yaş arası: 1.372 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 1.084 erkek/kadın

Toplam Nüfus:1.255 erkek/kadın (2007 tahmini)

Bahreyn’deBebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 16.18 ölümErkek: 1000 canlı doğumda 18.89 ölümKadın: 1000 canlı doğumda 13.4 ölüm (2007 tahmini)
Bahreyn’de Ortalama yaşam süresi: Toplam nüfus: 74.68 yaşErkek: 72.18 yaşKadın: 77.25 yaş (2007 tahmini)
Bahreyn’de Doğurganlık oranı: 2.57 çocuk/kadın (2007 tahmini)
Bahreyn’deUyruk: İsim: Bahreynli(ler)Sıfat: Bahreynli
Bahreyn’deEtnik gruplar: Bahreynli olanlar %62.4, Bahreynli olmayanlar %37.6 (2001 nüfus sayımı)
Bahreyn’deDinler: Müslüman (Şii ve Sünni) %81.2, Hristiyan %9, diğer %9.8 (2001 nüfus sayımı)
Bahreyn’deDiller: Arapça, İngilizce, Farsça, Urduca
Bahreyn’de Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup yazabilir.Toplam Nüfus: %86.5Erkek: % 88.6

Kadın: % 83.6 (2001 nüfus sayımı)

Yönetim
Bahreyn’inÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: Bahreyn KrallığıKabul Edilen Kısa Biçimi: Bahreynmahalli uzun biçimi: Mamlakat al Bahrayn

mahalli kısa biçimi: Al Bahrayn

Önceki ismi: Dilmun

Bahreyn’in Bağımlılık durumu:
Bahreyn’inYönetim biçimi: Anayasal Monarşi
Bahreyn’in Başkenti: İsim: Manamacoğrafi koordinatları: 26 13 K, 50 35 Dzaman farkı: UTC+3 (Standart zaman boyunca Washington’dan 8 saat ileri.)
Bahreyn’inİdari bölgeleri: 5 Vilayet: Asamah, Janubiyah, Muharraq, Shamaliyah, WasatNot: Her vilayet atanan bir başkan tarafından yönetilir.
Bahreyn’de Bağımsızlık: 15 Ağustos 1971 (İngiltere’den)
Bahreyn’inMilli bayramı: Ulus günü, 16 Aralık (1971); Not: 15 Ağustos 1971 İngiltere’den bağımsızlığın kazanıldığı tarihtir, 16 Aralık 1971 ise İngilizkorumasının kalktığı tarihtir.
Bahreyn Anayasası: 14 Şubat 2002’de kabul edildi.
Bahreyn’deKanun sistemi: İslami Yasalar ve İngiliz kamu yasaları üzerine kurulmuştur.
Bahreyn’deOy hakkı: 20 yaş;evrensel
Bahreyn’inKatıldığı uluslar arası örgütler: ABEDA, AFESD, AMF, FAO, G-77, GCC, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (imza sahibi) , ICRM, IDB, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Bahreyn’inBayrak şekli: Basra Körfezi ülkelerinin geleneksel rengi olan kırmızı ile birlikte bayrağın gönder kısmında beş uçlu beyaz bant vardır; bu beş uç İslamiyet’in temellerini temsil eder.
BahreynEkonomisi
Bahreyn’de Ekonomiye genel bakış:
Çok gelişmiş iletişim ve ulaşım olanaklarıyla Bahreyn körfezde bir çok çokuluslu şirkete ev sahipliği yapar. Son yıllarda Bahreyn’in güçlü ekonomik büyümesini destekleyen Petrol üretimi ve arıtımı; ülkenin ihracatının %60’ını, devlet gelirlerinin %70’den fazlasını ve GSYİH’nın %11’ini oluşturur.Bahreyn ekonomisinin diğer yapıtaşları ise finans ve inşaat sektörleridir. Bahreyn petrole bağımlılığı azaltmak için ekonomisini çeşitlendirme ve özelleştirme yollarını etkin bir biçimde denemektedir. Bu denemelerin bir parçası olarak, bir körfez ülkesi ve ABD arasında imzalanan ilk serbest ticaret anlaşması olan 2006 yılın FTA anlaşmasını görebiliriz. Uzun vadedeki büyük ekonomik problemler özellikle gençler arasındaki işsizlik, tükenmekte olan su ve petrol kaynaklarıdır.
18.02 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
12.14 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
% 7.8 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
 Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
25,800 $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
Tarım: %0.5Endüstri: %38.7Hizmet: % 60.8 (2004 tahmini)
İş gücü: 352,000 (2006 tahmini)Not:Nüfusun 15-64 yaş grubundaki %44’ü Bahreyn’li değildir. (2006 tahmini)
İş gücü- iş alanlarına göre:
Tarım: % 1Endüstri: % 79Hizmet: %20
% 15 (2005tahmini)
İşsizlik oranı:
Mevcut Değil.
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
En az: 10%:Mevcut Değil. .En fazla: 10%: Mevcut Değil.
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları): %3.5 (2006 tahmini)5,852
Bahreyn Bütçesi: Gelirler: 5.582 milyar $Giderler: 4.197 milyon $, 700 milyon $ ‘lık sermaye giderleri dahil. (2006 tahmini)
Bahreyn’deTarım – Ürünleri: Meyve, Sebze; Kümes hayvanları, Mandıra ürünleri; karides, balık
Sanayiler: Petrol işleme ve arıtma, Alüminyum eritme, Demir dökümü, Gübre sanayisi, kıyı bankacılığı (offshore bankacılık), sigortacılık, gemi tamiratı, turizm.
Bahreyn’in Endüstriyel üretimin gelişme hızı: %2
Bahreyn’inElektrik üretimi: 7.794 milyar kWh (2004)
Bahreyn’in Elektrik tüketimi: 7.248 milyar kWh (2004)
Bahreyn’in Elektrik ihracatı: 0 kWh (2006)
Bahreyn’inElektrik ithalatı: 0 kWh (2006)
Bahreyn’in Petrol üretimi: 188,300 varil/gün (2005 tahmini)
Bahreyn’in Petrol tüketimi: 27,000 varil /gün (2004 tahmini)
Bahreyn’in Petrol ihracatı: 0 varil /gün
Bahreyn’in Petrol ithalatı: 0 varil/ gün
Bahreyn’in Doğal gaz üretimi: 9.75 milyar cu m (2004 tahmini)
Bahreyn’in Doğal gaz tüketimi: 9.75 milyar cu m (2004 tahmini)
Bahreyn’de İhracat: 12.62 milyar $ (2006 tahmini)
Bahreyn’de İhracat malları: Petrol ve petrol ürünleri, Alüminyum, Dokuma
Bahreyn’de İhracat ortakları: Suudi Arabistan 3.3%, ABD 2.6%, BAE 2.3% (2005)
Bahreyn’de İthalat: 9.036 milyar $ (2006 tahmini)
Bahreyn’de İthalat malları: Ham petrol, Makineler, Kimyasallar.
İthalat ortakları: Suudi Arabistan 36.5%, Japonya 6.6%, Almanya 6.4%, ABD 5.4%, İngiltere 5%, BAE 4.1% (2005)
Bahreyn Dış borç: 7.267 milyar $ (2006 tahmini)
Bahreyn Ekonomik yardım – alıcı:

$150 milyo; not: 1992’den beri Kuveyt ve BAE’den yıllık 50 milyon $ (2002)

Bahreyn’in Para birimi (kod): Bahreyn Dinarı (BHD)
Döviz kurları: BHD’ nin Amerikan Dolarına oranı: – 0.376 (2006), 0.376 (2005), 0.376 (2004), 0.376 (2003), 0.376 (2002)
Bahreyn’de Mali yıl: Takvim Yılı
İletişim
Bahreyn’de Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar: 196,500 (2005)
Bahreyn’de Telefonlar – cep telefonu: 748,700 (2005)
Bahreyn’de Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Modern sistem.Yerel: Bütünleştirilmiş Modern fiber-optik sistem; cep telefonlarının kullanımının artmasıyla dijital şebeke.Uluslar arası: Ülke kodu 973 ,Katar ve BAE’ye troposferik dağıtıcı; Suudi Arabistana mikrodalga telsiz yayını; Katar, BAE ve Suudi Arabistan’a deniz altı kabloları; zemine kurulu uydu istasyonu 1 (1997)
Bahreyn’de Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 3 kısa dalga 0 (1998)
Bahreyn’de Televizyon yayın istasyonları: 4 (1997)
Internet ülke kodu: .bh
Bahreyn İnternet sahibi: 2,165 (2006)
Internet kullanıcıları: 152,700 (2005)
Taşımacılık
Bahreyn’de Hava alanları: 3 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan hava alanları: toplam: 33,047 m ve üzeri: 21,524 ‘ten 2,437 m’ e: 1 (2006)
Karayolları: Toplam: 3,498 kmAsfaltlanmış: 2,768 kmAsfaltlanmamış: 730 km (2003)
Bahreyn’de Limanlar ve terminaller: Mina’ Salman, Sitrah
Askeri
Bahreyn Kuvvet Komutanlıkları: Bahreyn Savunma Kuvvetleri (BDF): Kara Güçleri (Hava güçlerini de kapsar), Donanma, Ulusal Muhafızlar
Askeri görev yaşı ve zorunluluk:

18 yaşına gelenler isteğe bağlı olarak askerlik yaparlar. (2001)

Askeri hizmet için mevcut insan gücü: yaşları 18-49 arası erkekler: 202,126 kişi yaşları 18-49 arası kadınlar: 151,734 kişi (2005 tahmini)
yaşları 18-49 arası erkekler: 161,372 kişi yaşları 18-49 arası kadınlar: 125,488 kişi (2005 tahmini)
Askeri hizmet için uygun insan gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler: 6,013 kişiyaşları 18-49 arası kadınlar: 5,852 kişi (2005 tahmini)
Askeri hizmete hazır hale gelen insan gücü(yıllık)