Belarus

Giriş: Belarus
Belarus’un Geçmişi: 6. ve 12. yüzyıllar arası bugünkü Belarus’un olğugu yerde şimdi olduğu gibi Slavlar yaşardı.lk Doğu Slavları Varangianlarla yavaş yavaş etkileşim içine girdi ve Varangianlar onları Kievan Rus ülkesi altında topladı.Belarus bağımsızlığını ilk olarak 25 Mart 1918’de Belarus Halk Cumhuriyetini kurarak ilan etti. Cumhuriyet kısa ömürlüydü ve rejim Almanların çekilmesiyle bi kenara atıldı. 1919’da Belarus Sovyet Sosyalist Belarus Cumhuriyeti adını aldı. SSCB’nin 70 yıl süren tamalayıcı ögesi olduktan sonra, Belarus 1991’de bağımsızlığını ilan etti. Belarus Rusya’ya diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerin olduğundan daha yakın oldu, politik ve ekonomik bağları koparmamaya gayret etti. Belarus ve Rusya 8 Aralık 1999’da daha derin politik ve ekonomik iş birliğini amaçlayan iki kişilik bir antlaşma imzaladılar. Belarus’un anlaşmanın çerçevesini kabul etmesine rağmen hala tamamlanması gereken ciddi uygulamalar var. İlk başbakan olan Alexandr LUKASHENKO Temmuz 1994’te seçilmesinden bu yana gücünü istikrarlı bir biçimde otoriter yollardan pekiştirdi. Devlet konuşma ve basın özgürlüğüne, özgürce toplantılar düzenlemeye ve dini ibadetlerin devamına kısıtlamalar getirmiştir.
Belarus Coğrafya
Belarus’ in Konumu: Doğu Avrupada Polonya’nın doğusundadır.
Belarus’un Coğrafi Koordinatları: 53 00 K, 28 00 D
Belarus’un Harita dizini: Avrupa
Belarus’un Yüzölçümü: toplam: 207,600 km²toprak: 207,600 km²

su: 0 km²

BelarusYüz ölçüm karşılaştırma: Kansas’tan çok az küçüktür.
Belarus’unKara sınırları: Toplam: 2,900 kmSınır Komşuları: Letonya 141 km, Litvanya 502 km, Polonya 407 km, Rusya 959 km, Ukrayna 891 km
Belarus’unKıyı boyu: 0 km (denize kıyısı yoktur)
Belarus’unDeniz hakları: Bulunmaz. (denize kıyısı yoktur.)
Belarus’taİklim: Denizsel iklim ile karasal iklim arasında geçiş iklimidir; kışlar soğuk, yazlar serin ve nemlidir.
Belarus’ta Zemin (Toprak Yapısı- Arazi) : Genellikle düzlüktür, çok fazla bataklık vardır.
Belarus’unRakım uç değerleri: En alçak noktası: Nyoman Nehri 90 mEn yüksek noktası: Dzyarzhynskaya Hara 346 m
Belarus’unDoğal Kaynakları: Ormanlar, Bataklık Kömürü tortusu, az miktarda bulunan petrol ve doğal gaz, dolomitimsi kireç taşı, kireçli topraklar, kum, çakıl ve kil.
Belarus’unToprak kullanımı: Tarım alanı: % 26.77Sürekli tarım ürünleri: % 0.6

Diğer: %72.63 (2005)

Belarus’taSulanan arazi: 1,310 km²
Belarus’ta Doğal afetler: Mevcut Değil.
Belarus’unÇevre – bugünkü sorunlar: Böcek zehiri kullanımından kaynaklanan toprak kirlenmesi; Ülkenin güney kısmı 1986’da Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kaza sonrası serpinti yüzünden kirlenmiştir.
BelarusÇevre – uluslar arası anlaşmalar: Gruplar: Hava Kirliliği, Hava Kirliliği-Nitrojen Oxidler, Hava Kirliliği Sülfür-85, Biyofarklılık ,İklim Değişikliği ,İklim değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Çevresel Modifikasyon, Deniz Kanunu, Deniz Kirliliği, Tehlikeli Atık Maddeler, Ozon tabakasının korunması, Gemi Kirliliği, Bataklık Alanlarİmzalanmış ama onaylanmamış: seçilmiş anlaşmalardan hiçbiri
BelarusCoğrafya – not: Denizlere kıyısı yoktur; Buzul aşındırması Belarus arazisinin düz olmasının ve 11,000 tane gölün oluşmasının nedenidir.
Belarus Halk
Belarus’unNüfusu: 9,724,723 kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: %14.7 ( erkek 733,010 / kadın 691,734 )15-64 yaş: % 70.4 ( erkek 3,327,119 / kadın 3,520,690 )

65 yaş ve üstü: % 14.9 ( erkek 471,863 / kadın 980,307 ) (2007 tahmini.)

Belarus’ta Ortalama yaş: Toplam: 38.2 yaşErkek: 35.1 yaş

Kadın: 41.1 yaş (2007 tahmini)

Belarus’taNüfus artış oranı: %-0.41 (2007 tahmini)
Belarus’taDoğum oranı: 9.5 doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
Belarus’taÖlüm oranı: 13.98 ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Belarus’taNet göç oranı: 0.38 göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
Belarus’ta Cinsiyet oranı: Doğumda: 1.06 erkek/kadın15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın

15-64yaş arası: 0.945 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.481 erkek/kadın

Toplam Nüfus: 0.873 erkek/kadın (2007 tahmini)

Belarus’taBebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 6.63 ölümErkek: 1000 canlı doğumda 7.67 ölüm

Kadın: 1000 canlı doğumda 5.53 ölüm (2007 tahmini)

Belarus’ta Ortalama yaşam süresi: Toplam nüfus: 70.05 yaşErkek: 64.31 yaş

Kadın: 76.14 yaş (2007 tahmini)

Belarus’ta Doğurganlık oranı: 1.22 çocuk/kadın (2007 tahmini)
Belarus’taUyruk: İsim: Belaruslu(lar)Sıfat: Belaruslu
Belarus’taEtnik gruplar: Belaruslu %81.2, Rus %11.4, Polonyalı %3.9, Ukraynalı %2.4, diğerleri %1.1 (1999 nüfus sayımı)
Belarus’taDinler: Doğulu Ortodoks %80, diğerleri (Müslümanları, Roma Katoliklerini, Protestanları ve Yahudileri içerir ) %20 (1997 tahmini.)
Belarus’taDiller: Belarusca, Rusca , diğer
Belarus’ta Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup yazabilir.,Toplam Nüfus: 99.6 %

Erkek: 99.8 %

Kadın: 99.4 % (1999 nüfus sayımı)

Yönetim
Belarus’unÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: Belarus CumhuriyetiKabul Edilen Kısa Biçimi: Belarus

mahalli uzun biçimi: Respublika Byelarus’

mahalli kısa biçimi: Byelarus’

Önceki ismi: Sovyet Sosyalist Belarus Cumhuriyeti

Belarus’un Bağımlılık durumu:
Belarus’unYönetim biçimi: Adı cumhuriyettir ama aslında diktatörlük ile yönetilir.
Belarus’un Başkenti: İsim: Minskcoğrafi koordinatları: 53 54 K, 27 34 D

zaman farkı: UTC+2 (Standart zaman boyunca Washington Dc’den 7 saat ileri)

Gün ışığından yararlanma süresi: +1saat, Mart ayı son Pazar günü başlar; Ekim ayı son Pazar günü sona erer.

Belarus’unİdari bölgeleri: 6 bölge ve 1 belediye*: Brest, Homyel’, Horad Minsk*, Hrodna, Mahilyow, Minsk, Vitsyebsk not: Yönetimsel Bölgeler aynı isimli yönetimsel merkezler tarafından yönetilmektedir.
Belarus’ta Bağımsızlık: 25 Ağustos 1991 (Sovyetler Birliği’nden)
Belarus’unMilli bayramı: Kurtuluş Günü, 3 Temmuz (1944); not: – 3 Temmuz 1944 tarihi Minsk’in Alman Birliklerinden arındığı tarihtir. 25Ağustos 1991 tarihi Belarus’un Sovyetler Birliğinden bağımsızlığını kazanıp ilan ettiği tarihtir.
Belarus Anayasası: 15 Mart 1994; 24 Kasım 1996’da başbakanlık görevine çok genişletilmiş büyük güçler veren anayasa ulusal referandumla tekrardan gözden geçirildi ve 27 Kasım 1996’da yürürlüğe girdi. 17 Ekim 2004’te başbakanlığın süre kısıtlamasının kaldırılmasıyla tekrardan düzenlendi.
Belarus’taKanun sistemi: Sivil Hukuk Sistemi üzerine kurulmuştur.
Belarus’taOy hakkı: 18 yaş; evrensel
Belarus’unKatıldığı uluslar arası örgütler: BSEC (gözlemci), CEI, CIS, EAEC, EAPC, EBRD, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (gözlemci)
Belarus’unBayrak şekli: Zemin, yatay olarak düzenlenmiş kırmızı (üstte) ve yeşil (kırmızının yarısı boyutta ve altta) yatay şeritlerden oluşur. Bayrağın gönder kısmındaki dikey şeritin içinde kırmızı renk ile işlenmiş Belarus’un ulusal motifi vardır.
BelarusEkonomisi
Belarus’ta Ekonomiye genel bakış:
Belarus ekonomisi 2006 yılından %8’den fazla bir büyüme rakamı ilan etti. Rusya ile ticaret (Rusya en büyük ticaret ortağı olmuştur.) büyük ölçüde ticarete eklenen KDV’nin toplanması yönündeki değişiklik nedeniyle 2006 yılında azalma gösterdi. Avrupa ülkeleriyle ticaret arttı. Belarus, başbakan LUKASHENKO’nun ülke sosyalizm pazarındayken başlattığı yapısal reformlardan 1995’den beri çok az etkilendi. Bu politikayı sürdüren LUKASHENKO, yönetim kontrollerini fiyatlara ve döviz kurlarına zorla kabul ettirdi ve ülkenin özel girişimlerin yönetimlerine karışması konusunda haklarını genişletti. 2005’ten bu yana hükümet bazı özel şirketleri kamulaştırdı. Ek olarak, iş yerleri yerel ve merkezi yönetim tarafından sürekli baskı altında tutuluyordu, örneğin: düzenlemelerdeki keyfi değişlikler, sayısız sıkı denetimler, yeni iş düzenlemelerinde önceki olayları kapsayan uygulamalar koymak, bozguncu iş adamı ve fabrika sahiplerini tutuklamak gibi. Geniş ölçekteki yeniden dağıtım projeleri merdivenin en alt basamağında olanlara yardım etti; gini katsayısı dünyanın en düşük olanlarından biridir. Sınırlayıcı ekonomik poltikalar yüzünden Belarus zaten az olan yabancı yatırımcıyı etkileme sorunu çekmektedir. Büyüme son yıllarda güçlü engellere sahip, merkezden yönetilen, yüksek fakat düşme eğiliminde olan enflasyonu olan ekonomiye hala güçlüdür. Belarus Rusya’dan indirimli fiyattan yoğun olarak petrol ve gaz alımı yapar ve Belarus’un büyümesi ucuzdan aldığı Rus petrolünü ve gazını piyasa fiyatından vermesiyle ilişkilendirilebilir. Bu büyüme, Rusya’nın enerjiyi Belarus’a dünya piyasındaki fiyata yakın bir fiyattan vermesiyle 2007 yılında tehlike altına girdi. Rusya Belarus’a sattığı gazın fiyatını 2007 yılı için 47$’dan 100$’a(bin metreküpü) çıkarmayı ve 2001 yılında fiyatları dünya piyasasıyla eşitlemeyi planlamaktadır .
82.94 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
28.98 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
%9.9(2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
8,100 $ (2006 tahmini)
 Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
Tarım: %9.3Endüstri: %31.6

Hizmet: % 59.1 (2006 tahmini)

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
  

İş gücü:

4.3 milyon(31 Aralık 2005)
İş gücü- iş alanlarına göre:
Tarım: %14Endüstri: %34.7

Hizmet: %51.3 (2003 tahmini)

İşsizlik oranı:
%1.6 Not: Açıklanan resmi rakam budur; fakat çok büyük sayılarda işsizler vardır. (2006)
%27.1 (2003)
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
En az: 10%:%5.1En fazla: 10%: %20 (1998)
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları): %9.5 (2006 tahmini)
Belarus Bütçesi: Gelirler:6.578 milyar $Giderler: 7.164 milyar $ , 180 milyon $’lık sermaye giderleri dahil. (2006 tahmini)
Belarus ‘teTarım – Ürünleri: Hububat, patates, sebzeler, şeker pancarı, lepiska; sığır eti, süt
Sanayiler: Metal kesme makineleri için malzemeler, traktör, kamyon, iş makinesi, motosiklet, televizyon, kimyasal lif, gübre, dokuma, radyo, buzdolabı sanayileri.
Belarus’un Endüstriyel üretimin gelişme hızı: % 15.6 (2005 tahmini)
Belarus ‘inElektrik üretimi: 29.33 milyar kWh (2004)
Belarus’un Elektrik tüketimi: 31.05 milyar kWh (2004)
Belarus’un Elektrik ihracatı: 4.723 milyar kWh (2004)
Belarus ‘inElektrik ithalatı: 8.5 milyar kWh (2004)
Belarus ‘in Petrol üretimi: 34,260 varil/gün (2004 tahmini)
Belarus’un Petrol tüketimi: 165,000 varil /gün (2004 tahmini)
Belarus ‘in Petrol ihracatı: 14,500 varil /gün (2004 tahmini)
Belarus’un Petrol ithalatı: 360,000 varil/ gün (2004 tahmini)
Belarus ‘in Doğal gaz üretimi: 180 milyon cu m (2004 tahmini)
Belarus ‘in Doğal gaz tüketimi: 20.5 milyar cu m (2005 tahmini)
Belarus’ta İhracat: 19.61 milyar $ f.o.b. (2006 tahmini)
Belarus’ta İhracat malları: Makine ve malzemeleri, maden ürünleri, kimyasallar, metaller, dokuma ürünleri, besin ürünleri.
Belarus’un İhracat ortakları: Rusya %35.8, Holanda %15.1, İngiltere %7, Ukrayna %5.7, Polonya %5.3, Almanya %4.4 (2005)
Belarus ‘te İthalat: 21.12 milyar $ f.o.b (2006 tahmini)
Belarus’ta İthalat malları: Maden ürünleri, makine ve malzemeleri, kimyasallar, besin maddeleri, metaller.
İthalat ortakları: Rusya %60.6, Almanya %6.7, Ukrayna %5.4 (2005)
Belarus Dış borç: 5.498 milyar $ (30 Haziran 2006)
Belarus Ekonomik yardım alıcı:

194.3 milyon $ (1995)

Belarus ‘in Para birimi (kod): Belarus Rublesi (BYB/BYR)
Döviz kurları: BYB ‘nın Amerikan Dolarına oranı: 2,144.6 (2006), 2,150 (2005), 2,160.26 (2004), 2,051.27 (2003), 1,790.92 (2002)
Belarus’ta Mali yıl: Takvim yılı
İletişim
Belarus’ta Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar: 3,284,300 (2005)
Belarus’ta Telefonlar – cep telefonu: 4.098 milyon (2005)
Belarus ‘te Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Belarus telefon altyapılarının iyileştirilmesinden komşularının gerisinde kalmıştır. Devlet’in şirketi olan Beltelcom, sabit hat ve uzun mesafe servislerinin tek sağlayıcısıdır. Şebeke sisteminden dijital sisteme geçiş yavaş yavaş ilerlemektedir.Yerel: sabit hat dağıtımı gelişmesine karşın kırsal kesimlere hala servis götürülememektedir; Kablosuz 4 GSM operatörü hızlı bir büyüme göstermektedir. Telekomünikasyon teknolojilerinde sıkı bir ülke denetimi vardır.

Uluslar arası: Ülke kodu 375; Belarus’un Trans-Avrupa Hattı (TEL), Trans-Asya-Avrupa (TAE) fiber-optik hattı, ve Trans-Siberya Hattına erişimi vardır(TSL); 3 fiber-optik parça Letonya ile, Polonya ile, Rusya ile, ve Ukrayna’yla bağlantı sağlar; dünyaçapı bağlantı bu altyapı sayesinde mümkündür; Rusya’ya ek analog bağlantıları vardır; Intelsat, Eutelsat, ve Intersputnik uydu istasyonları mevcuttur.

Belarus’ta Radyo yayın istasyonları: AM 28, FM 37, kısa dalga 11 (1998)
Belarus’ta Televizyon yayın istasyonları: 47 (ek olarak 27 kesintisiz yayın) (1995)
Internet ülke kodu: .by
Belarus İnternet sahibi: 33,641 (2006)
Internet kullanıcıları: 3.394 milyon (2005)
Taşımacılık
Belarus’ta Hava alanları: 86 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan hava alanları: toplam: 41
3,047’den fazla: 22,438’den 3,047 m ‘e: 22

1,524’den 2,437 m ‘e : 4

914’den 1,523 m’ e: 1

914 m altı: 12 (2006)

Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları: Toplam: 453,047’den fazla: 1

2,438’den 3,047 m ‘e:1

1,524’den 2,437 m ‘e :2

914’den 1,523 m’ e: 6

914 m altı: 35 (2006)

Karayolları: Toplam: 93,310 kmAsfaltlanmış:81,180 km

Asfaltlanmamış: 12,130 km (2004)

Belarus’ta Limanlar ve terminaller: Mazyr
Askeri
Belarus Kuvvet Komutanlıkları: Belarus Silahlı Kuvvetleri: Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri (2006)
Askeri görev yaşı ve zorunluluk: Zorunlu askerlik 18 ve 27 yaş arasındaki erkekler içindir; Zorunlu Askerlik hizmeti 18 aydır. (2005)
Askeri hizmet için mevcut insan gücü: yaşları 18-49 arası erkekler: 2,520,644 kişi yaşları 18-49 arası kadınlar: 2,564,696 kişi (2005 tahmini)
yaşları 18-49 arası erkekler: 1,657,984 kişiyaşları 18-49 arası kadınlar: 2,102,793 kişi (2005 tahmini)
Askeri hizmet için uygun insan gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler: 85,202 kişiyaşları 18-49 arası kadınlar: 82,037 kişi (2005 tahmini)
Askeri hizmete hazır hale gelen insan gücü(yıllık)