Bermuda

 

Giriş:
BERMUDA

Bermuda’nın Geçmişi:


Bermuda’da ilk tarihi
1500lerde başlamaktadır. 1511’de Peter Martyr d’Anghiera yayımladığı
Legato Babylonica’da Bermuda’dan bahsetmiştir. İspanyol ve
Portekizli gemiciler ülkeye taze et ve içme suyu sağlamak amacıyla
gelmişlerdir. 1609’da Virginia’ya giden sömürgecilerin gemisinin
karaya oturmasıyla İngilizler bu adayla tanışmışlardır. Daha sonra
İngiliz Kraliyeti adına adada hak iddia edildi. Bu tarihten itibaren
adada sürekli olarak kalınmaya başlandı.


Ülkede turizm, Kraliçe
Victoria döneminde Kuzey Amerika’daki kış rüzgârlarından kaçan
insanların bölgeye gelmesiyle başlamıştır. Turizmin ülkeye ekonomik
katkısı büyüktür. Fakat son yıllarda uluslar arası ticaret turizmi
sollamıştır. Bermuda, kıyıdan uzak mali merkez olma yolunda büyük
bir yol kat etmiştir. 1995’de Birleşik Krallıktan bağımsızlığı
kazanmak için yapılan referandum boşa çıkmıştır. Fakat şu anki
yönetim bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.


Taşımacılık
 

Bermuda’da Hava alanları:
1 (2006)
Döşeli
pistleri (asfalt) olan hava alanları:
Toplam: 12,438’den
3,047 m ‘e: 1 (2006)

Karayolları:
Toplam:
447 km

Asfaltlanmış: 447 km

Not:
kamuya ait yol 225 km, özel yol 222 km (2002)

Bermuda’da Limanlar ve terminaller:
Hamilton,
Saint George

Askerlik
 
Bermuda Kuvvet Komutanlıkları:

Bermuda’nın düzenli askeri kuvvetleri bulunmamaktadır. Bermuda Polis
Hizmeti, Bermuda Sahil Güvenlik, Bermuda Denetimi
Askeri
görev yaşı ve zorunluluk:
18 ve 25
yaş arasındakileri kapsar. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan Bermuda
Denetiminin gerektirdiği gibi seçilebilecek durumda olan erkekler
zorunlu askerlik için kayıt yapılabilir. Hizmet süresi 39 aydır.
(2007)

İletişim
 
Bermuda’da Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar:
56,000
(2002)

Bermuda’da Telefonlar – cep telefonu:
49,000
(2004)

Bermuda’da Telefon sistemi:
Genel
Değerlendirme: Sistem iyi durumda
Yerel:
Tamamen otomatik dijital telefon sistemi mevcuttur. Ana hatlar fiber
optiktir.


Uluslar arası: Ülke kodu 1–441, denizaltı kablosu – 3(fiber optik),
uydu dünya istasyonları – 3 (2005)

Bermuda’da Radyo yayın istasyonları:
AM 5, FM
3, kısa dalga 0 (2005)

Bermuda’da Televizyon yayın istasyonları:
3 (2005)

Internet ülke kodu:
.bm
Bermuda İnternet sahibi:
8,114
(2006)

Internet kullanıcıları:
39,000
(2005)

Ekonomi
  
Bermuda’da Ekonomiye genel bakış:


Bermuda dünyada kişi başı en
yüksek geliri sağlayan ülke konumundadır. Kişi başı gelir Birleşik
Devletlerinkinden % 50 daha fazladır. Bermuda, uluslar arası ticaret
ve turizm için lüks olanaklar bakımından mali hizmet sağlayan
ekonomiye sahiptir. Birçok sigorta şirketi 11 Eylül 2001’deki
saldırılardan ve 2005’teki Katrina Kasırgası’ndan sonra ülkeye
yeniden yerleşmeye başlamıştır. Bu da uluslar arası ticaret
sektöründe patlamaya sebep olmuştur. Bermuda’da turizm endüstrisi en
büyük ilk iki sektörden biridir. Birçok ana malzemenin ve yiyeceğin
ithal edilmesi ülkenin aleyhinedir. Bermuda’nın endüstri sektörü
küçüktür fakat yapı sektörü büyümeye başlamıştır.

 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
 4.5
milyar $ (2004 tahmini)
 
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):

 Mevcut
değil
 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
 % 4.6
(2004 tahmini)
 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
 69,900 $
(2004 tahmini)
 
Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
 Tarım: %
1

Endüstri: % 10

 


Hizmet: % 89 (2006 tahmini)
 İş
gücü:
 38,360
kişi (2004)
 İş
gücü- iş alanlarına göre:
 Tarım ve
balıkçılık % 3, işçi % 17, rahip % 19, uzman ve teknik eleman % 21,
yönetim ve idari % 15, satış % 7, hizmet: % 19 (2004 tahmini)
 
İşsizlik oranı:
 % 2.1
(2004 tahmini)
 
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
 % 19
(2000)
 
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
 En az: %
10: mevcut değil

En fazla: % 10: mevcut değil
 
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları):
% 2.8
(Kasım 2005)
 
Bermuda Bütçesi:
Gelirler:
738 milyon $  

Giderler: 665 milyon $
(2004–2005)
 
Bermuda’da Tarım – Ürünleri:
Muz,
meyve, narenciye, çiçek, süt ürünleri, bal
 
Sanayiler:
Uluslar
arası ticaret, turizm, elektrik üretimi
 
Bermuda’nın Endüstriyel üretimin gelişme hızı:
Mevcut
değil
 
Bermuda’nın Elektrik üretimi:
682.5
milyon kWh (2005)
 
Bermuda’nın Elektrik tüketimi:
616.7
milyon kWh (2005)
 
Bermuda’nin Elektrik ihracatı:
0 kWh
(2004)
 
Bermuda’nın Elektrik ithalatı:
0 kWh
(2004)
 
Bermuda’nın Petrol üretimi:
0 bbl/gün
(2004)
 
Bermuda’nın Petrol tüketimi:
4,658 bbl
/gün (2005 tahmini)
 
Bermuda’nin Petrol ihracatı:
0 bbl
/gün
 
Bermuda’nın Petrol ithalatı:
0 bbl/
gün
 
Bermuda’nın Doğal gaz üretimi:
0 cu m
(2004 tahmini)
 
Bermuda’nın Doğal gaz tüketimi:
0 cu m
(2004 tahmini)
 
Bermuda’da İhracat:
1.469
milyar $  (2004 tahmini)
 
Bermuda’da İhracat malları:
Ecza
malzemelerinin yeniden ihraç edilmesi
 
Bermuda’da İhracat ortakları:
İspanya %
35, Birleşik Krallık % 18.4, İsveç % 8.7, Almanya % 4.1 (2006)
 
Bermuda’da İthalat:
982
milyon $  (2004 tahmini)
 
Bermuda’da İthalat malları:
Giyim,
yakıt, makine ve taşımacılık malzemeleri, yapı malzemeleri,
kimyasallar, yiyecek ve canlı hayvan
 
İthalat ortakları:
Güney
Kore % 21.5, Birleşik Krallık % 16.7, Almanya % 16.1, İtalya % 13.4,
İspanya % 8.8 (2006)  
 
Bermuda Dış borç:
160
milyon $ (1999/2000)
 
Bermuda Ekonomik yardım – alıcı
Yardım
almıyor.
 
Bermuda’nın Para birimi (kod):
Bermuda
Doları
 Döviz
kurları:
Bermuda
Dolarının Amerikan Dolarına oranı: 1.0000 (Amerikan Dolarına sabit
oran)
 
Bermuda’da Mali yıl:
1 Nisan –
31 Mart  
 Halk 
Bermuda’nın Nüfusu:
66,163
kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş
dağılımı:
0–14 yaş:
% 18.3 ( erkek 6,094 / kadın 6,014)
15–64
yaş: % 69.2 ( erkek 22,696 / kadın 23,094)

65 yaş
ve üstü: % 12.5 ( erkek 3,597 / kadın 4,668) (2007 tahmini.)


Bermuda’da Ortalama yaş:
Toplam:
40.6 yaş
Erkek:
39.7 yaş

Kadın:
41.4 yaş (2007 tahmini)

Bermuda’da Nüfus artış oranı:
% 0.576
(2007 tahmini)

Bermuda’da Doğum oranı:
11.26
doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)

Bermuda’da Ölüm oranı:
7.84
ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)

Bermuda’da Net göç oranı:
2.34
göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)

Bermuda’da Cinsiyet oranı:
Doğumda:
1.02 erkek/kadın
15 yaş
altı: 1.013 erkek/kadın


15-64yaş arası: 0.983 erkek/kadın

65 yaş
ve üzeri: 0.771 erkek/kadın

Toplam
Nüfus: 0.959 erkek/kadın (2007 tahmini)

Bermuda’da Bebek ölüm oranı:
Toplam:
1000 canlı doğumda 8.08 ölüm
Erkek:
1000 canlı doğumda 9.58 ölüm

Kadın:
1000 canlı doğumda 6.56 ölüm (2007 tahmini)

Bermuda’da Ortalama yaşam süresi:
Toplam
nüfus: 78.13 yaş
Erkek:
76 yaş

Kadın:
80.29 yaş (2007 tahmini)

Bermuda’da Doğurganlık oranı:
1.88
çocuk/kadın (2007 tahmini)

Bermuda’da Uyruk:
İsim:
Bermudalı (tekil veya çoğul)
Sıfat:
Bermudalı

Bermuda’da Etnik gruplar:
 % 54.8
zenci, % 34.1 beyaz, % 6.4 karma, % 4.3 diğer ırklar, % 0.4
belirlenmemiş (2000 nüfus sayımı)

Bermuda’da Dinler:
% 23
Anglikan, % 15 Roma Katolik, % 11 Afrikalı Metodist Piskopoz, % 18
diğer Protestan, % 12 diğerleri, % 6 hiçbir dini seçmemiş, % 1
belirlenmemiş, %14 hiçbiri (2000 nüfus sayımı)

Bermuda’da Diller:
İngilizce
(resmi), Portekizce

Bermuda’da Okuryazarlık oranı:
Tanım: 15
yaş ve üzeri okuyup yazabilir.
Toplam
Nüfus: % 98

Erkek:
% 98

Kadın:
% 99 (2005 tahmini)

Coğrafya
 
Bermuda’nın Konumu:
Kuzey
Amerika’ya yakındır. Kuzey Atlantik Okyanusu’nda adalar
topluluğudur. Güney Carolina’nın güneyinde yer almaktadır.


Bermuda’nın Coğrafi Koordinatları:
32 20 K,
64 45 B

Bermuda’nın Harita dizini:
Kuzey
Amerika’nın doğusu

Bermuda’nın Yüzölçümü:
toplam:
53.3 km²

toprak: 53.3 km²

su: 0
km²

Bermuda Yüz ölçüm karşılaştırma:
Yüzölçümü
Washington DC’nin üçte biri kadarıdır.  

Bermuda’nın

Kara sınırları:
Hiçbir
ülkeyle sınırı yoktur.  

Bermuda’nın Kıyı boyu:
103 km

Bermuda’nın Deniz hakları:
Karasal
deniz:12 nm
Özel
avlanma bölgesi: 200 nm

Bermuda’da İklim:
Dönence
altı iklimi hâkimdir. Nemli ve yağışlıdır. Sert rüzgârların ve
boraların kendini gösterdiği kış mevsimi yaşanır.   

Bermuda’da Zemin:
Verimli
çöküntü ovalarının ayırdığı alçak tepeler bulunmaktadır.  

Bermuda’nın Rakım uç değerleri:
En alçak
noktası: Atlantik Okyanusu 0 m

En yüksek noktası: Town Hill
76 m

Bermuda’nın Doğal Kaynakları:

Kireçtaşı, turizmi harekete geçiren güzel iklim  

Bermuda’nın Toprak kullanımı:
Tarım
alanı: % 20

Sürekli tarım ürünleri: % 0

Diğer:
% 80 (% 55’i gelişmiş, % 45’i kırsal/boş alanlar) (2005)


Bermuda’da Sulanan arazi:
Mevcut
değil

Bermuda’da Doğal afetler:

Kasırgalar (Haziran ve Kasım ayları arasında)

Bermuda’nın Çevre – bugünkü sorunları:
Ülke
istikrarla gelişmektedir.
Bermuda Çevre Notu:Yağışın
boş olduğu 138 mercan adasından ve adacıklardan oluşmaktadır ama hiç
doğal nehir veya göl yoktur. Bazı kesimler 1941 – 1995 yılları
arasında Birleşik Devletler tarafından kiralanmıştır. 


Yönetim
 
Bermuda’nın

Ülke adı:
Kabul
Edilen Uzun Biçimi: Yok
Kabul
Edilen Kısa Biçimi: Bermuda

Önceki
Adı: Somers Adaları

Bermuda’nın Bağımlılık durumu:
Birleşik
Krallığın denizaşırı bölgesidir.  

Bermuda’nın Yönetim biçimi:
Federal
parlamento mevcuttur. Kendi kendini yöneten bir bölgedir.


Bermuda’nın Başkenti:
İsim:
Hamilton

Coğrafi koordinatları: 32 17 K, 64 46 B

Zaman
farkı: UTC–4 (Standart zaman boyunca Washington Dc’den 1 saat ileri)

Gün
ışığından yararlanma süresi: +1saat, Martın ikinci Pazar günü
başlar; Kasımın ilk Pazar günü sona erer.

Bermuda’nın İdari bölgeleri:
9 mahalle
ve 2 belediye*: Devonshire, Hamilton, Hamilton*, Paget, Pembroke,
Saint George*, Saint George’s, Sandys, Smith’s, Southampton, Warwick

Bermuda’da Bağımsızlık:

Bağımsızlığını henüz kazanamadı.

Bermuda’nın Milli Bayramı:
Bermuda
Günü, 24 Mayıs

Bermuda Anayasası:
8 Haziran
1968’de yürürlüğe girdi. 1989’da ve 2003’te anayasada düzenlemeler
yapıldı

Bermuda’da Kanun sistemi:
İngiliz
hukukuna dayanmaktadır.

Bermuda’da Oy hakkı:
18 yaş;
evrensel

Bermuda’nın Katıldığı uluslar arası örgütler:
Caricom
(üye), Interpol, IOC, ITUC, UPU, WCO

Bermuda’nın Bayrak şekli:
Zemin
kırmızıdır. Bayrağın gönder kısmındaki üst köşesinde Birleşik
Krallığın bayrağı yer almaktadır, ayrıca Bermuda’nın arması yer
almaktadır (1609’da Bermuda’ya çıkan geminin batışını gösteren
kalkanı tutan bir aslanlı beyaz ve yeşil kalkan)