Birleşik Arap Emirlikleri

Giriş: BAE
BAE’nin Geçmişi: BAE, Umman Körfezinin kuzey-batısında ve Arap Körfezinin güneyinde yaşayan şeyhliklerin kabileler halinde organize olmasıyla kurulmuştur. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in yoldaşlarının evi olmasıyla ünlü olduğundan 7. yüzyılda İslamiyeti kabul etti. Daha sonra,16.yüyılda ülkenin bazı bölümleri Osmanlı İmparatorluğu’nun doğrudan etkisi altına girdi. Ondan sonra, 17 ve 19. yüzyıllarda hem Avrupa hemde Arap Donanmalarının bölgeyi kontrol altına almalarına ragmen bölge gemilere saldırılar yapan yağmacıları barındırmasından dolayı Korsan Kıyısı olarak bilindi.Bölge Eyaletleri 19. yüzyılda İngilizler ile yaptıkları anşalmalarla İngilterenin garantörlüğünü savunma ve dış ilişkiler konularında kabul etti. 1971 yılında bu eyaletlerin 6 tanesi ( Abu Zaby, ‘Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah, Dubai, ve Umm al Qaywayn ) BAE’lerini kurmak için birleştiler. 1972’de bunlara Ra’s al Khaymah’da eklendi. BAE’lerinde kişi başına düşen GSYİH’sı Avrupa’nın büyük ülkelerindeki oranla yarışmaktadır. Fazla petrol gelirleri, dış politikadaki ılımlı duruşu BAE’nin bölgede çok önemli bir rol oynamasına izin vermektedir.
BAE Coğrafyası
BAE’ in Konumu: Orta Doğuda, Basra körfezi ile Umman Körfezi’ne kıyısı bulunur ve Umman ve Suudi Arabistan’ın arasındadır.
BAE’nin Coğrafi Koordinatları: 24 00 K, 54 00 D
BAE’nin Harita dizini: Orta Doğu
BAE’nin Yüzölçümü: toplam: 83,600 km²toprak: 83,600 km²su: 0 km²
BAEYüz ölçüm karşılaştırma: Maine ‘den çok az küçüktür.
BAE’ninKara sınırları: Toplam: 867 kmSınır Komşuları: Suudi Arabistan 457 km, Umman 410 km
BAE’ninKıyı boyu: 1,318 km
BAE’ninDeniz hakları: karasal deniz: 12nmBitişik Bölge: 24 nmÖzel Ekonomik Bölge: 200nm

Kıtasal Şelf: 200 nm veya kıtasal deniz kenarına

BAE’deİklim: Genelde çöl iklimi yaşanır; Doğusunda dağların bulunduğu bölümler daha serindir.
BAE’deArazi(toprak yapısı): Düz ve çorak kıyı ovaları yükselerek yerini verimsiz kum yığınlarının bulunduğu geniş çöl arazisine bırakır; Doğusunda dağlar bulunur.
BAE’ninRakım uç değerleri: En alçak noktası: Basra Körfezi 0 mEn yüksek noktası: Jabal Yibir 1,527 m
BAE’ninDoğal Kaynakları: Petrol, Doğal Gaz
BAE’ninToprak kullanımı: Tarım alanı: % 0.77Sürekli tarım ürünleri: % 2.27Diğer: % 96.96 (2005)
BAE’deSulanan arazi: 760 km² (2003)
BAE’de Doğal afetler: Kum ve toz fırtınaları sıklıkla görülür.
BAE’ninÇevre – bugünkü sorunlar: Bitkilerin tuzdan arındırılması nedeniyle tatlı su kaynaklarında kıtlık olması; çölleşme; petrol atıklarından kaynaklanan kıyı kirliliği.
BAEÇevre – uluslar arası anlaşmalar: Gruplar: Biyofarklılık ,İklim Değişikliği ,İklim Değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme, Tehlikedeki türler, Tehlikeli Atık Maddeler, Deniz kirliliği, Ozon tabakası korunmasıİmzalanmış ama onaylanmamış: Deniz Kanunu
BAECoğrafya – not: Dünya’nın en önemli ham petrol taşıma yolu olan Hürmüz Boğazının güneyinde stratejik bir konuma sahiptir.
BAE Halk
BAE’ninNüfusu: 4,444,011 kişiNot: Bu sayıda, önceki tahminlerden daha çok yerli olmayan göçmen oranı 2005 yılı nüfus sayımı sonuçlarını temel almıştır. (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: %20.6 ( erkek 467,931 / kadın 447,045 )15-64 yaş: % 78.5 (erkek 2,558,029 / kadın 932,617 )65 yaş ve üstü: %0.9 ( erkek 24,914 / kadın 13,475 )

not: 15-64 yaş grubundaki nüfusun % 73.9’u ülke vatandaşı değildir. (2007 tahmini.)

BAE’de Ortalama yaş: Toplam: 30.1 yaşErkek: 32 yaşKadın: 24.5 yaş (2007 tahmini)
BAE’deNüfus artış oranı: % 3.997 (2007 tahmini)
BAE’deDoğum oranı: 16.09 doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
BAE’deÖlüm oranı: 2.16 ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
BAE’deNet göç oranı: 26.04 göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
BAE’de Cinsiyet oranı: Doğumda: 1.05 erkek/kadın15 yaş altı: 1.047 erkek/kadın15-64yaş arası: 2.743 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 1.849 erkek/kadın

Toplam Nüfus: 2.19 erkek/kadın (2007 tahmini)

BAE’deBebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 13.52 ölümErkek: 1000 canlı doğumda 15.77 ölümKadın: 1000 canlı doğumda 11.15 ölüm (2007 tahmini)
BAE’de Ortalama yaşam süresi: Toplam nüfus: 75.69 yaşErkek: 73.16 yaşKadın: 78.35 yaş (2007 tahmini)
BAE’de Doğurganlık oranı: 2.43 çocuk/kadın (2007 tahmini)
BAE’deUyruk: İsim: Birleşik Arap Emirlikli(ler)Sıfat: Birleşik Arap Emirlikli
BAE’deEtnik gruplar: Birleşik Arap Emirlikli %19, diğer Arap ve İranlılar %23, Güney Asyalı %50, diğer gurbetçiler (Batılıları ve Doğu Asyalıları içerir.) %8 (1982)
not: BAE vatandaşlarının oranı %20’den azdır. (1982)
BAE’deDinler: Müslüman %96 (Şii %16), diğerleri (Hristiyan ve Hinduları içerir) %4
BAE’deDiller: Arapça (resmi dil), Farsça, İngilizce, Hintçe, Urduca
BAE’de Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup yazabilir.Toplam Nüfus: % 77.9Erkek: % 76.1

Kadın: % 81.7 (2003 tahmini)

Yönetim
BAE’ninÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: Birleşik Arap EmirlikleriKabul Edilen Kısa Biçimi: (yok)mahalli uzun biçimi: Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah

mahalli kısa biçimi: (yok)

Kısaltma: BAE

BAE’nin Bağımlılık durumu:
BAE’ninYönetim biçimi: BAE federal yönetiminde belirli güçlerle sahip delegelerin ve Emirliklere üye diğer yedek üyelerden oluşan federasyon.
BAE’nin Başkenti: İsim: Abu Dabicoğrafi koordinatları: 24 28 K, 54 22 Dzaman farkı: UTC+4 (Standart zaman boyunca Washington’dan 9 saat ileri.)
BAE’ninİdari bölgeleri: 7 Emirlik: Abu Zaby (Abu Dabi), ‘Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah (Sharjah), Dubai , Ra’s al Khaymah, Umm al Qaywayn (Quwayn)
BAE’de Bağımsızlık: 2 Aralık 1971 (İngiltere’den)
BAE’ninMilli bayramı: Kurtuluş Günü , 2 Aralık (1971)
BAE Anayasası: 2 Aralık 1971; 1996’da sürelki hale getirildi.
BAE’deKanun sistemi: Federal yargılama sistemiyle 1971’de tanışıldı; federal adli sistem ile tamamen bütünleşmeyen Ra’s al Khaymah ve Dubai haricinde tüm emirlikler bunu uygular; tüm emirlikler infaz(ceza), sivil ve ticari konularla ilgili hüküm veren laik mahkemelere ve aile ve dini anlaşmazlıkların çözümü için hüküm veren İslami mahkemelere sahiptir.
BAE’deOy hakkı: Oy hakkı yoktur.
BAE’ninKatıldığı uluslar arası örgütler: ABEDA, AFESD, AMF, FAO, G-77, GCC, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (imza sahibi), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
BAE’ninBayrak şekli: Yeşil(en üstte), beyaz( ortada) ve siyah (en allta) olmak üzere üç eşit yatay şerit üzerine gönder kısmında bir kızmızı dikey şeritten oluşur.
BAEEkonomisi
BAE’de Ekonomiye genel bakış:
Ölçülebilir yıllık ticaret fazlası ve kişi başına düşen milli gelir fazlalığıyla BAE serbest bir ekonomiye sahiptir. Büyük ölçüde başarılı olan ekonomik çeşitlendirme çabalarına rağmen GSYİH’nın yaklaşık %30’u hala doğrudan petrol ve doğal gaz ihracatından sağlanır; ve ülke ekonomisinin geleceği bu ihrac mallarının dalgalanmasına bağlıdır. 30 yıl önceki petrol keşfinden beri BAE küçük çöl prensliklerinin bulunduğu gelişmemiş bir alandan yüksek yaşam standardlarına sahip modern bir ülkeye dönüşmüştür. Hükümet, yeni iş kaynakları bulmak için ve altyapıyı genişletmek için büyük yatırımlar yapmaktadır; ve Kamu alanlarını daha çok özek kuruluş çekmek için özelleştirmeye açmaktadır. Nisan 2004’te BAE Washington ile Ticaret ve Yatırım Çerçevesi Anlaşması imzalamıştır (TIFA)ve Kasım 2004’te ABD’ ile birlikte Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) yapma müzakerelerine başlamayı kabul etmiştir. Yüksek petrol kazançları, yüksek likidite ve 2005-06 yıllarındaki düşük faizli krediler tüketici enflasyonunda ve mal fiyatlanmalarında dalgalanmaya yol açtı. Yükselen fiyatlar BAE’lerinde iş idare masraflarını arttıyor ve BAE’nin yabancılar için cezbediciliğini azaltıyor. Çoğunlukla gurbetçi olan iş gücüne ve petrole bağımlılık BAE ekonomisinin uzun vadede halletmesi gereken sorunlardandır.
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
129.5 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
164 milyar $ (2006 tahmini)
% 8.9 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
 Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
49,700 $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım: Tarım: %2.3Endüstri: %61.9Hizmet: % 35.8 (2006 tahmini)
2.968 milyon(2006 tahmini)
İş gücü:
Tarım: %7Endüstri: %15Hizmet: %78 (2000 tahmini)
İş gücü- iş alanlarına göre:
% 2.4 (2001)
İşsizlik oranı:
Mevcut Değil.
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
En az: 10%:Mevcut Değil. .En fazla: 10%: Mevcut Değil.
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları): %10 (2006 tahmini)
BAE Bütçesi: Gelirler: 60.3 milyar $Giderler: 35.2 milyar $, 5.9 milyar $’lık sermaye giderleri dahil. (2006 tahmini)
BAE’deTarım – Ürünleri: Hurma, sebzeler, karpuz; Kümes hayvanları, yumurta, mandıra ürünleri; Balık
Sanayiler: Petrol ve Petro-kimya ürünleri; Balıkçılık, alüminyum, çimento, gübre, ticari gemi tamirciliği, yapı malzemeleri, bazı bot yapımları, el sanatları, dokuma
BAE’nin Endüstriyel üretimin gelişme hızı: %4 (2000)
BAE’ninElektrik üretimi: 49.52 milyar kWh (2004)
BAE’nin Elektrik tüketimi: 46.05 milyar kWh (2004)
BAE’nin Elektrik ihracatı: 0 kWh (2006)
BAE’ninElektrik ithalatı: 0 kWh (2006)
BAE’nin Petrol üretimi: 2.54 milyon varil/gün (2005 tahmini)
BAE’nin Petrol tüketimi: 400,000 varil /gün (2004 tahmini)
BAE’nin Petrol ihracatı: 2.5 milyon varil /gün
BAE’nin Petrol ithalatı: 0 varil/ gün
BAE’nin Doğal gaz üretimi: 46.29 milyar cu m (2004 tahmini)
BAE’nin Doğal gaz tüketimi: ,40.31 milyar cu m (2004 tahmini)
BAE’de İhracat: 137.1 milyar $ f.o.b. (2006 tahmini)
BAE’de İhracat malları: Ham Petrol %45, doğal gaz, yeniden ihraç edilen mallar, kurutulmuş balık, hurma
BAE’de İhracat ortakları: Japonya %24.5 , Güney Kore %9.8 , Tayvan %5.6 , Hindistan %4.3 (2005)
BAE’de İthalat: 88.89 milyar $ f.o.b. (2006 tahmini)
BAE’de İthalat malları: Makine ve ulaşım malzemeleri, kimyasallar, besin maddeleri.
İthalat ortakları: İngiltere %10, Çin %9.7, ABD %9.4, Hindistan %9.2, Almanya %5.9, Japonya %5.4, Fransa %4.7, Singapur %4.1 (2005)
BAE Dış borç: 39.1 milyar $ (2006 tahmini)
BAE Ekonomik yardım – alıcı:

Kurulduğu tarih olan 1971’den beri Abu Dabi Gelişim Fonu 56 ülkeye yaklaşık 5.2 milyar $ verdi. (2004)

BAE’nin Para birimi (kod): BAE Dirhemi (AED)
Döviz kurları: AED’ nin Amerikan Dolarına oranı: – 3.673 (2006), 3.6725 (2005), 3.6725 (2004), 3.6725 (2003), 3.6725 (2002)Not: Şubat 2002’den beri resmi olarak Amerikan Dolarına sabitlenmiştir.
BAE’de Mali yıl: Takvim yılı
İletişim
BAE’de Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar: 1.237 milyon (2005)
BAE’de Telefonlar – cep telefonu: 4.535 milyon (2006)
BAE’de Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Bütünleşik modern fiber optik servisleri; Mobil telefonların artmasıyla büyüyen dijital şebeke; önemli merkezler Abu Dabi ve Dubai’dir.Yerel: Mikro-dalga telsiz yayını, fiber-optik ve eş eksenli kablolar.Uluslar arası: Ülke kodu 971 , Zemine kurulu uydu istasyonları: 3 Intelsat (1 Atlas Okyanusu, 2 Hint Okyanusu), ve 1 Arabsat. Katar, Bahreyn, Hindistan ve Pakistan’a deniz altı kablolar; Bahreyn’e troposferik dağıtıcı; Suudi Arabistan’a mikrodalga telsiz yayını.
BAE’de Radyo yayın istasyonları: AM 13, FM 8 kısa dalga 2 (2004)
BAE’de Televizyon yayın istasyonları: 15 (2004)
Internet ülke kodu: .ae
BAE İnternet sahibi: 337,092 (2006)
Internet kullanıcıları: 1.397 milyon (2005)
Taşımacılık
BAE’de Hava alanları: 37 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan hava alanları: toplam: 23 3,047 m ve üzeri: 102,438’den 3,047 m ’e:2

1,524 ‘ten 2,437 m’ e: 4

914’ten 1,523 m’e: 4

914 m altı: 3 (2006)

Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava alanları:
toplam: 143,047 m ve üzeri:22,438’den 3,047 m ’e:2

1,524 ‘ten 2,437 m’ e:3

914’ten 1,523 m’e:3

914 m altı: 4 (2006)

Karayolları: Toplam: 1,088 kmAsfaltlanmış: 1,088 km (253 km’lik otoban dahi) (1999)
BAE’de Limanlar ve terminaller: Al Fujayrah, Khawr Fakkan, Mina’ Jabal ‘Ali, Mina’ Rashid, Mina’ Saqr, Mina’ Zayid, Sharjan
Askeri
BAE Kuvvet Komutanlıkları: Kara Kuvvetleri, BAE Donanması( Sahil güvenlik birimlerini de içerir.), BAE Hava ve Hava Savunma Kuvvetleri, askeri nitelik taşıyan birimler(Federal Polis Gücü bunların içindedir.)
Askeri görev yaşı ve zorunluluk:

18 yaşına gelenler gönüllü olarak yapabilirler, zorunluluk yoktur. (2001)

Askeri hizmet için mevcut insan gücü: yaşları 18-49 arası erkekler: 653,181 kişi yaşları 18-49 arası kadınlar: 497,394 kişi (Ülke vatandaşı olmayanları da içerir. 2005 tahmini)
Askeri hizmet için uygun insan gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler: 526,671 kişi yaşları 18-49 arası kadınlar: 419,975 kişi (2005 tahmini)
Askeri hizmete hazır hale gelen insan gücü(yıllık)
yaşları 18-49 arası erkekler: 30,706 kişiyaşları 18-49 arası kadınlar: 29,617 kişi (2005 tahmini)