Brezilya

 

Giriş:
BREZİLYA

Brezilya’nın Geçmişi:


Minais Gerais’de bulunan fosil
kalıntıları yerli halkın bundan en az 8,000 yıl önce yerli halkın
Brezilya olarak bilinen bölgede yaşadığını göstermektedir. İlk
olarak modern insan topluluklarından Avrupalılar 22 Nisan 1500’de
bölgeye ayakbastı. Pedro Alvares Cabral bölgeye geldiğinde Portekiz
adına hak iddia etti. 1530lara kadar Portekiz Hint-Çin dolaylarından
yüksek gelir elde ettiği için bu bölgeyle ilgilenemedi. Bunun
sonucunda bazı topluluklar burayı işgal etmeye başladı. Özellikle
Fransa ve Hollanda bu bölgeye gözlerini diktiler. Bu yüzden
Portekiz, harcama yapmadan Brezilya’yı yönetimi altında tutacak bir
sistem kurdu. Araziyi işletip vergisini veren soylular toprağı
işletiyordu. Fakat sadece iki bölge bu sistemi tam anlamıyla
uyguladığı için sistem hemen kaldırıldı.  


Üç yüzyıl süren Portekiz
hâkimiyetinden sonra Brezilya 1822’de bağımsız bir millet haline
geldi ve 1889’da cumhuriyeti ilan etti. Güney Amerika’daki en
kalabalık ülke olan Brezilya’da yaklaşık yarım yüzyıl süren askeri
müdahale 1985’te askeri rejimi savunanların yönetimi sivil
yöneticilere bırakmasıyla sona erdi. Brezilya’da endüstride ve
tarımda gelişme devam etmektedir. Mevcut doğal kaynaklarını ve iş
gücünü kullanan ülke, Güney Amerika’nın en büyük ekonomi gücü ve
bölgesel lideri haline gelmiştir. Fakat ülkede gelir dağılımının
adaletsizliği ülke için hala büyük bir sorundur.


Askerlik
 

Brezilya Kuvvet Komutanlıkları:
Brezilya
Ordusu, Brezilya Donanması, Hava Savunma ve Deniz Birlikleri,
Brezilya Hava Kuvvetleri (2007)
Askeri
görev yaşı ve zorunluluk:


21–45 yaş aralığında olanlar
için askerlik hizmeti zorunludur. Zorunlu askerlik hizmet süresi 9 –
12 ay arasıdır. 17 – 45 yaş aralığında olup gönüllü askerlik hizmeti
yapanların oranı gittikçe artmaktadır. 1980lerin başında kadınların
da orduda askerlik görevini yapmalarına izin veriliyordu. Brezilya,
Güney Amerika’da bayanların rütbe yükseltmesini kabul eden ilk
ülkedir. Bayanlar Donanma ve Hava Kuvvetlerinin bayan yedek
birliklerinde yer alır. (2001)


Coğrafya
 

Brezilya’nın

Konumu:
Güney
Amerika’nın doğusundadır. Atlantik Okyanusu ile sınırı
bulunmaktadır.   

Brezilya’nın Coğrafi Koordinatları:
10 00 G,
55 00 B

Brezilya’nın Harita dizini:
Güney
Amerika

Brezilya’nın Yüzölçümü:
toplam:
8,511,965 km²

toprak: 8,456,510 km²
su:
55,455 km²
Not:
Arquipelago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade,
Ilhas Martin Vaz, ve Penedos de Sao Pedro e Sao Paulo dâhil.


Brezilya Yüz ölçüm karşılaştırma:
Yüzölçümü
Birleşik Devletlerden biraz küçüktür. .

Brezilya’nın

Kara sınırları:
Toplam:
16,885 km

Sınır komşuları: Arjantin
1,261 km, Bolivya 3,423 km, Kolombiya 1,644 km, Fransız Guyanası
730.4 km, Guyana 1,606 km, Paraguay 1,365 km, Peru 2,995 km, Surinam
593 km, Uruguay 1,068 km, Venezuela 2,200 km   

Brezilya’nın Kıyı boyu:
Denize
kıyı boyu: 7,491 km

Brezilya’nın Deniz hakları:
Karasal
deniz:12 nm

Yakınsal bölge: 24 nm
Özel
ekonomik bölge:  200 nm

Kıtasal şelf: 200 m veya kıtanın sınırının kenarına kadar

Brezilya’da İklim:
Tropikal
iklim hâkimdir. Güneyi daha ılıktır.   

Brezilya’da Zemin:
Kuzeyde
düz ve sıralı alçak kesimler hâkimdir. Bazı ovalar, tepeler, dağlar
ve dar kıyı şeridi bulunmaktadır.  

Brezilya’nın Rakım uç değerleri:
En alçak
noktası: Atlantik Okyanusu 0 m 
En
yüksek noktası: Pico da Neblina 3,014 m

Brezilya’nın Doğal Kaynakları:
Boksit,
altın, demir filizi, manganez, nikel, fosfat, platin, kalay,
uranyum, petrol, su gücü, kereste   

Brezilya’nın Toprak kullanımı:
Tarım
alanı: % 6.93

Sürekli tarım ürünleri: % 0.89
Diğer:
% 92.18 (2005)

Brezilya’da Sulanan arazi:
29,200
km² (2003)

Brezilya’da Doğal afetler:

Kuzeydoğuda kuraklıklar yaşanmaktadır. Güneyde de zaman zaman seller
ve donma olayları kendini gösterir.  

Brezilya’nın Çevre – bugünkü sorunları:
Amazon
Çanağındaki orman alanlarının tahribatı doğal ortamı mahvetmektedir
ayrıca bölgeye özgü olan bitki ve hayvan türleri de tehlikededir.
Rio de Janeiro, Sao Paulo ve diğer büyük şehirlerde hava ve su
kirliliği hat safhadadır. Ciddi seviyelere ulaşan petrol atıkları,
toprağın taşınması bölgeyi olumsuz yönde etkilemektedir.     

Brezilya Çevre – uluslar arası anlaşmalar:
Gruplar:
Antarktik-Çevresel Protokol, Antarktik-Deniz Yaşamı Kaynakları,
Antarktik Fokları, Antarktik Antlaşması, Biyofarklılık, İklim
Değişikliği, İklim Değişikliği – Kyoto Protokolü, Çevresel
Modifikasyon, Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atıklar, Ozon
tabakası korunması, Deniz Kanunu, Deniz İkmali, Gemi Kirliliği,
Sulak Alanlar, Tropikal Kereste – 83, Tropikal Kereste – 94, Balina
Avcılığı

İmzalanmış ama onaylanmamış:
Belirtilen antlaşmalardan hiçbiri

Brezilya

Coğrafya – not:
Güney
Amerika’daki en büyük ülkedir. Şili ve Ekvator dışında bütün Güney
Amerika ülkeleri ile sınırı bulunmaktadır.     

Ekonomi
 
 
Brezilya’da Ekonomiye genel bakış:


Tarım, madencilik, üretim ve
hizmet sektörlerine dayana Brezilya ekonomisi diğer Güney Amerika
ülkelerinden daha ağır basmakta ve yerini dünya pazarında
sağlamlaştırıp genişletmektedir. 2001 ve 2003 yılları arasında reel
ücretler düştü ve ülke ekonomisi ortalama % 2.2 de olma büyümeyi
başardı. Bu süreçte ülke birçok yerel ve uluslar arası kaynaklı
ekonomik sorunlar yaşadı. Bu ekonomik sorunlar bir önceki başkan
Cardoso’nun ortaya koyduğu programın işlemesine engel olmuştur.
2004’ten bu yana her yıl ülke ekonomisinde iş imkânlarını ve reel
ücretleri arttıran büyüme kaydedildi. Ekonomik programın üç direği
artan döviz oranları, enflasyon-hedefli rejim ve sıkı mali
politikadır.


2003 ve 2006 arasında ülkede
ticaret fazlası ortaya çıktı ve yine bu dönemde 1992’den beri ilk
döviz fazlası kaydedildi.  Tarımdaki üretim oranı ihracata da katkı
sağlamaktadır. Ekonomi yönetimi ülkede gayet başarılı iken yine bazı
ekonomik sorunlar da yaşanmaktadır. Bunlardan birincisi borçlarla
ilgilidir. Yönetim yerel borcu 1994’ten 2003’e kadar arttı. 2006’da
borç profilini iyileştirmeye başladı. İş imkanı sağlamak ve
yönetimin borç yükünü azaltmak için istikrarlı büyümenin sağlanması
oldukça önemlidir.


Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
1.655
trilyon $ (2006 tahmini)

Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):

967
milyar $ (2006 tahmini)

Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
% 3.7
(2006 tahmini)

Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
8,800 $
(2006 tahmini)

Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
Tarım: %
8

Endüstri: % 38

Hizmet: % 54 (2006 tahmini)
  İş
gücü:
96.34
milyon kişi (2006 tahmini)
  İş
gücü- iş alanlarına göre:
Tarım: %
20

Endüstri: % 14

Hizmet: % 66 (2003 tahmini)
 
İşsizlik oranı:
% 9.6
(2006 tahmini)

Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:
% 31
(2005)

Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
En az: %
10: % 0.7

En fazla: % 10: % 31.27 (2002)

Enflasyon oranı (tüketici fiyatları):
% 3 (2006
tahmini)

Brezilya Bütçesi:
Gelirler:
244 milyar $  

Giderler: 219.9 milyar $,
mevcut olmayan sermaye giderleri dâhil.
(2007
ilk yarısı tahmini)

Brezilya’da Tarım – Ürünleri:
Kahve,
soya fasulyesi, buğday, pirinç, mısır, şeker pancarı, kakao,
narenciye, et 

Sanayiler:
Tekstil
ürünleri, ayakkabı, kimyasallar, çimento, demir filizi, kalay,
çelik, uçak malzemeleri, motorlu araçlar ve parçaları, diğer makine
ve malzemeleri

Brezilya’nın Endüstriyel üretimin gelişme hızı:
% 3.2
(2006 tahmini)

Brezilya’nın Elektrik üretimi:
546
milyar kWh (2005)

Brezilya’nın Elektrik tüketimi:
415.9
milyar kWh (2005)

Brezilya’nın Elektrik ihracatı:
7 milyon
kWh (2004)

Brezilya’nın Elektrik ithalatı:
39 milyar
kWh; Paraguay sağlıyor. (2005)

Brezilya’nın Petrol üretimi:
1.59
milyon bbl/gün (2006 tahmini)

Brezilya’nın Petrol tüketimi:
2.1 miyon
bbl /gün (2006 tahmini)

Brezilya’nın Petrol ihracatı:
278,400
bbl /gün (2005)

Brezilya’nın Petrol ithalatı:
379,400
bbl/ gün (2005)

Brezilya’nın Doğal gaz üretimi:

9.66milyar cu m (2004 tahmini)

Brezilya’nın Doğal gaz tüketimi:
17.28
milyar cu m (2004 tahmini)

Brezilya’da İhracat:
137.5
milyar $ f.o.b (2006 tahmini)

Brezilya’da İhracat malları:

Taşımacılık malzemeleri, demir filizi, soya fasulyesi, ayak giyimi,
kahve, otomobil

Brezilya’da İhracat ortakları:
Birleşik
Devletler % 17.9, Arjantin % 8.6, Çin % 8.2, Almanya % 4.1 (2006)

Brezilya’da İthalat:
91.4
milyar $ (2006 tahmini)

Brezilya’da İthalat malları:
Makine ve
elektrikli aletler ve taşımacılık malzemeleri, kimyasal ürünler,
petrol, otomotiv parçaları   

İthalat ortakları:
Birleşik
Devletler % 20.4, Arjantin % 8.2, Çin % 7.8, Almanya % 7.5 (2006)  

Brezilya Dış borç:
176.5
milyar $ (30 Kasım 2006 tahmini)

Brezilya Ekonomik yardım – alıcı
30 milyar
$ (2002)

Brezilya’nın Para birimi (kod):
Real
Döviz
kurları:
Realin
Amerikan Dolarına oranı: 2.1761 (2006), 2.4344 (2005), 2.9251
(2004), 3.0771 (2003), 2.9208 (2002)

Brezilya’da Mali yıl:
Takvim
Yılı
Halk  

Brezilya’nın Nüfusu:

190,010,647 kişi

Not:
Brezilya’da Ağustos 2000’de nüfus sayımı yapıldı. Bu sayıma göre
ülkenin nüfusu 169,799,170 idi. Fakat bu sayı, Birleşik Devletler
Nüfus Bürosunun yaptığı araştırmalara göre bu sayı % 3.3 daha azdı.
Yapılan tahminlerde AIDS dikkate alınmaktadır. Bilindiği gibi AIDS,
düşük yaşam beklentisine, yüksek oranda bebek ölümlerine, düşük
nüfusa ve büyüme oranına sebep olmaktadır. (Temmuz 2007 tahmini)

Yaş
dağılımı:
0–14 yaş:
% 25.3 ( erkek 24,554,254 / kadın 23,613,027)
15–64
yaş: % 68.4 ( erkek 64,437,140 / kadın 65,523,447)
65 yaş
ve üstü: % 6.3 ( erkek 4,880,562 / kadın 7,002,217) (2007 tahmini.)

Brezilya’da Ortalama yaş:
Toplam:
28.6 yaş
Erkek:
27.9 yaş
Kadın:
29.4 yaş (2007 tahmini)

Brezilya’da Nüfus artış oranı:
% 1.008
(2007 tahmini)

Brezilya’da Doğum oranı:
16.3
doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)

Brezilya’da Ölüm oranı:
6.19
ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)

Brezilya’da Net göç oranı:
-0.03
göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)

Brezilya’da Cinsiyet oranı:
Doğumda:
1.05 erkek/kadın
15 yaş
altı: 1.04 erkek/kadın

15-64yaş arası: 0.983 erkek/kadın
65 yaş
ve üzeri: 0.697 erkek/kadın

Toplam
Nüfus: 0.976 erkek/kadın (2007 tahmini)


Brezilya’da Bebek ölüm oranı:
Toplam:
1000 canlı doğumda 27.62 ölüm
Erkek:
1000 canlı doğumda 31.27 ölüm
Kadın:
1000 canlı doğumda 23.78 ölüm (2007 tahmini)

Brezilya’da Ortalama yaşam süresi:
Toplam
nüfus: 72.24 yaş
Erkek:
68.3 yaş
Kadın:
76.38 yaş (2007 tahmini)

Brezilya’da Doğurganlık oranı:
1.88
çocuk/kadın (2007 tahmini)

Brezilya’da Uyruk:
İsim:
Brezilyalı (tekil veya çoğul)
Sıfat:
Brezilyalı

Brezilya’da Etnik gruplar:
% 53.7
beyaz, % 38.5 mulatto (beyaz ve zenci karma), zenci % 6.2, diğerleri
% 0.9, belirlenmemiş % 0.7 (2000 nüfus sayımı)     

Brezilya’da Dinler:
Roma
Katolik % 73.6, Protestan % 15.4, Tinselci % 1.3, Bantu/voodoo %
0.3, diğerleri % 1.8, belirlenmemiş % 0.2, hiçbiri % 7.4 (2000 nüfus
sayımı)    

Brezilya’da Diller:

Portekizce (resmi), İspanyolca, İngilizce, Fransızca

Brezilya’da Okuryazarlık oranı:
Tanım: 15
yaş ve üzeri okuyup yazabilir.
Toplam
Nüfus: % 88.6
Erkek:
% 88.4
Kadın:
% 88.8 (2004 tahmini)     

İletişim
 

Brezilya’da Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar:
42.382
milyon (2004)

Brezilya’da Telefonlar – cep telefonu:
86.21
milyon (2005)

Brezilya’da Telefon sistemi:
Genel
Değerlendirme: Sistem iyi çalışmaktadır.
Yerel:
Mikrodalga radyo röle sistemi ve 64 dünya istasyonuyla yerel uydu
sistemi mevcuttur.

Uluslar arası: Ülke kodu 55, Uydu dünya istasyonu – 3 Intelsat
(Atlantik Okyanusu), 1 Inmersat (Atlantik Okyanusu Bölgesinin
doğusu), Mercosur Brezilsat B3 uydu dünya istasyonu ile mikro dalga
radyo röleleri yoluyla bağlantılıdır. (2005)

Brezilya’da Radyo yayın istasyonları:
AM 1,365,
FM 296, kısa dalga 161 (1999)

Brezilya’da Televizyon yayın istasyonları:
138
(1997)

Internet ülke kodu:
.br

Yönetim
 

Brezilya’nın

Ülke adı:
Kabul
Edilen Uzun Biçimi: Brezilya Federasyon Cumhuriyeti
Kabul
Edilen Kısa Biçimi: Brezilya
Yerel
Uzun İsmi: Republica Federativa do Brasil
Yerel
Kısa İsmi. Brasil

Brezilya’nın Bağımlılık durumu:
 

Brezilya’nın Yönetim biçimi:
Ülkede
yönetim biçimi federal cumhuriyettir.  
 

Brezilya’nın Başkenti:
İsim:
Brasilia  

Coğrafi koordinatları: 15 47
G, 47 55 B
Zaman
farkı: UTC–3 (Standart zaman boyunca Washington DC’den 2 saat ileri)
Gün
ışığından yararlanma süresi: +1saat, Ekimin üçüncü Pazar günü
başlar; Şubatın üçünü Pazar günü sona erer.

Not:
Brezilya dört zaman dilimine ayrılmıştır. Bunlardan biri Fernando de
Noronha Adalarına aittir. 


Brezilya’nın İdari bölgeleri:
26 eyalet
ve 1 federal bölge*: Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara,
Distrito Federal*, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco,
Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins

Brezilya’da Bağımsızlık:
7 Eylül
1822 (Portekiz’den ayrılma)

Brezilya’nın Milli Bayramı:

Bağımsızlık Günü – 7 Eylül (1822)

Brezilya Anayasası:
5 Ekim
1988’de yürürlüğe girdi.      

Brezilya’da Kanun sistemi:
Roma
hukuk kurallarına dayanmaktadır. Zorunlu ICJ yargılama yetkisini
kabul etmez.  

Brezilya’da Oy hakkı:
18 yaş;
evrensel

Brezilya’nın Katıldığı uluslar arası örgütler:
AfDB, BIS,
CAN (üye), CPLP, CSN, FAO, G–15, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO,
ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO,
Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur,
MIGA, MINUSTAH, NAM (gözlemci), NSG, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN,
UN Güvenlik Konseyi (geçici) UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Latin
Birliği, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNMOVIC, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO,
WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Brezilya’nın Bayrak şekli:
Yeşil
zemin üzerine ortada büyük sarı baklava şeklinin üzerinde mavi küre
yer alır. Kürenin üzerinde 27 adet beş köşeli beyaz yıldız yer alır.
Her bir yıldız bir federal bölgeyi temsil eder. Kürenin üzerinde
beyaz, ince şeridin üzerinde ORDEM E PROGRESSO sloganı yazılır.
Anlamı Düzen ve Gelişmedir.