Çeçenistan

Giriş: Çeçenistan
Çeçenistan’nın Geçmişi: Antik dönemde Kafkas Dağlarının kuzey yamaçlarının batısında Çerkesler doğusunda ise Avarlar yaşardı. Çeçenistan, 15 yüzyılda Osmanlı Türklerinin saldırılarıyla sürekli savaşarın yapıldığı Kafkasya’nın kuzeyinde kalan bölgedir. Çeçenistan İslamiyeti kabul ettikten sonra bölgedeki Türk akınları azalmıştır; fakat bu sefer Hristiyan komşular olan Gürcülerin ve Kazakların akınları yoğunlaşmaya başlamıştır. Ruslar Terek Kazaklarının askeri birliğini Volga ve Terek nehri civarından getirdiği kazaklarla 1577 yılında Çeçenistan’da bir ovaya kurmuştur.1783 yılında Rusya ve Gürcü krallığı, şartları gereği gürcülerin Ruslar tarafından korunacağı Georgievsk Antlaşmasını imzaladır.Gürcistan ve diğer kafkas ülkeleri arası iletişimi geliştirmek için Rus İmparatorluğu Kafkas dağlarına etkisini yaymaya başladı. Ruslara karşı şu anki başkadırı köklerini 18 yüzyılda Rusların izlediği yaylımcı politikatan alır. Bu politikada Ruslar Türkler ve İranlılarla mücadele etmiş ve bu mücadelede Çeçen Nakşibendi şeyhi Mansur Ushurma kuzey kafkas kabilelerinden de destek alarak bölgede savaşanlara karşı durmuştur. Mansur Şer-i hukuka dayanan bir Kafkasya- İslam devleti kurmayı umdu; fakat bunu hemde bazı Çeçenleri kendisine karşı çıkmasından hemde Rusların karşı koymalarından dolayı yapamadı. Mansur’un bayrağını 1834’ten 1859’a kadar Ruslarla savaşan Avar soyundan gelen İmam Şamil aldı.Çeçenler 1940 yılında Sovyetlere tekrardan baş kaldırdılar ve bunun sonucunda Çeçen ve İnguş nüfusu İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru Kazakistan ve Sibirya’ya sürüldü (1944). Stalin ve diğerleri Çeçenlerin Alman güçlerine yardım sağladıkları için cezalandırılmaları konusunda tartışıyorlardı; fakat Almanlar Hiçbir zaman Çeçenistan sınırına kadar gelmemişlerdi ve aktif bir gerilla gücü oluşumu Kafkaslardaki Rus güçlerini yok edeceği tehditinde bulunuyordu. Çeçen-İnguşetyası 1956yılında Nikita Kruşyev zamanındaki de-Stalinizmle fes edildi ve Çeçenlere anayurtlarına dönme izni verildi.

Sovyet sistem içerisinde her alanda ilerlemek için gerekli olan Rus dili ile Çeçenler 1956 yılına kadar Ruslaştırma politikalarının hedefi oldular.

Çeçenistan Coğrafyası
Çeçenistan’nın Konumu: Kuzey Kafkasyada yer alan Çeçenistan’ın neredeyse her yanı Rusya ile çevrilidir. Batısında Kuzey Osetya ve İngusetya, kuzeyinde Stravropol, doğusunda Dağıstan ve güneyinde Gürcistan vardır.
Çeçenistan’nın Coğrafi Koordinatları: 44 04 K, 44 25 D
Çeçenistan’nın Harita dizini: Asya
Çeçenistan’nın Yüzölçümü: toplam: 19,300 km²
ÇeçenistanYüz ölçüm karşılaştırma: Batu Vriginya’dan çok az büyüktür.
Çeçenistan’nınKara sınırları: Toplam: Mevcut Değil.Sınır Komşuları: Gürcistan
Çeçenistan’nınKıyı boyu: Mevcut Değil.
Çeçenistan’nınDeniz hakları: Mevcut Değil.
Çeçenistan’daİklim: Bölge Dağlık olduğundan karasal iklim görülmektedir.
Çeçenistan’da Zemin (Toprak Yapısı- Arazi) : Genelde Dağlıktır.
Çeçenistan Halkı
Çeçenistan’nınNüfusu: 1,103,686 kişi
Çeçenistan’da Ortalama yaş: Toplam: 22.7 yaşErkek: 21.6 yaşKadın: 23.9 yaş
Çeçenistan’daUyruk: İsim: Çeçen(ler)Sıfat: Çeçen
Çeçenistan’daEtnik gruplar: Çeçenler %93.5, Ruslar %3.7, Kumuk Türkleri %0.8 ve İnguşlar %0.3
Çeçenistan’daDinler: Nüfusun çoğunluğu Müslüman Sünnidir.
Çeçenistan’daDiller: Çeçence ve Rusca.
Yönetim
Çeçenistan’nınÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: yokKabul Edilen Kısa Biçimi: Çeçenistan 
Çeçenistan’nın Bağımlılık durumu: Rusya’ya bağlı özerk bölgedir.
Çeçenistan’nın Başkenti: İsim: Groznizaman farkı: UTC+3(Standart zaman boyunca Washington Dc’den 8 saat ileri)
Çeçenistan’nınBayrak şekli: Zemin Yeşil(üstte), beyaz(ortada ince bir şerit halindedir) ve kırmızı olmak üzere üç şeritten meydana gelir. Bayrağın gönder kısmında beyaz zemin üzerine altın sarısı işlemeler vardır.
Ekonomi:
Savaş sırasında Çeçen ekonomisi yaralar aldı. GSYİH eğer doğru olarak hesaplandıysa savaş öncesi dönemden çok küçük bir oynama ile farklıydı. Çeçen ekonomisiyle olan sorunlar federal Rus ekonomisi üzerinde etkili oldu -1990larda mali suçlar çeçen finans örgütleri kullanılarak işlendi.Çeçenistan Rusya Federasyonu içerisinde mail işlerde ABD dolarını en çok kullandır. Orada bir çok sahte ABD doları basılır. 1994’te ayrılıkçılar, Nahar isminde yeni bir para birimi çıkarmayı planladılar fakat bu Rusların Çeçenistan’ı İkinci Çeçen savaşında yeniden almasıyla başarılı olmadı.Savaşın bir etkisi olarak Çeçenistan’ın ekonomik potansiyeli yaklaşık %80 oranında harap oldu. Son zamanlarda inşaa edilen tek ekonomi sektörü petrol sektörü oldu. 2003 yılı petrol üretimi günlük 30bin varil olarak tahmin ediliyor. 2003 yılı üretimi tüm Rusya’daki petrol üretiminin yaklaşık %0.6’sına tekabül ediyor. Çeçenistan’da işsizlik oranı yüksektir. ( %60-%70civarlarındadır.) Ekonomik gelişmelere rağmen kaçakçılık ve takas sistemi Çeçenistan ekonomisine ağır darbeler vurmaktadır.Rus hükümetine göre 2000 yılından beri Çeçen ekonomisini yeniden kurmak için 2milyar$’dan fazla para harcanmıştır. Fakat Rus Merkezi Ekonomi Kontrolü kuruluşuna göre 350milyon$’dan fazla para harcanmamıştır.