Endonezya

 

Giriş: ENDONEZYA
Endonezya’nın
Geçmişi:

Endonezya’da
yapılan çalışmalara göre Endonezya’da yaşayan ilk insanları
geçmişi mö 500,000’e dayanmaktadır. Fakat Endonezya’da yaşayan
ilk insanların kalıntılarının kime ait olduğu elbette zordur.
Ama bu coğrafyada yakın tarihte yaşayanlar Avustronezya
insanlarıdır. Bu toplum şu anki modern toplumların birçoğunun
temelini atmıştır. Bu topluluk, Endonezya’ya MÖ 2,000lerde
gelmiştir. Bu topluluk ilerledikçe Malezya insanlarının
yerlerinin değişmesine sebep olmuştur. Topluluk özellikle
tarımda ileri gitmiş ve Hint krallıkları ve Çin ile ticari
ilişkiler kurmuştur. Ticaret faaliyetleri Endonezya tarihini
şekillendirmede büyük rol oynamıştır.

MS 7. yüzyılda
Srivijaya krallığı ticaretin ve ticaretin sonucunda ülkeye giren
Hinduizm ve Budizm’in etkisiyle kısa zamanda büyümeye başladı.
13. yüzyıldan itibaren bu coğrafyada da ilk Müslüman topluluklar
oluşmaya başladı. 16. yüzyılın sonuna kadar ülkenin tamamı
İslam’la tanışmıştır.

Yine aynı
yüzyılda Avrupalılar ve özellikle denizcilikte ileri olan
Portekizliler ülkeye geldi ve Hindistan cevizi, karanfil ve
biber gibi ürünleri tekeline almaya başladılar.

Sömürge dönemi
boyunca ülkeyi uzun bire süre Hollandalılar yönetti. 20.
yüzyılın başına kadar Hollandalıların kontrol ettiği bölge şu
anki Endonezya sınırlarına dayandı. ıı: dünya savaşı sırasında
Japon istilası ülkedeki Hollandalıların egemenliğine son
vermiştir. Japonya, ülkesine atılan atom bombalarından sonra
savaştan çekilince Endonezya, 1945’de bağımsızlığını ilan etti.

Coğrafya  
Endonezya’nın
Konumu:
Güneydoğu Asya’da
bulunan ada ülkesi, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu arasında
bulunmaktadır.
Endonezya’nın
Coğrafi Koordinatları:
5 00 G, 120 00 D
Endonezya’nın
Harita Dizini:
Güneydoğu Asya
Endonezya’nın
Yüzölçümü:
toplam:
1,919,440
km² toprak: 1,826,440
km²

su: 93,000
km²

Endonezya Yüz
Ölçüm Karşılaştırma:
Ülkenin yüzölçümü
Teksas’ın üç katından biraz küçüktür.

Endonezya’nın
Kara Sınırları:
Toplam:
2,830
km Komşu ülkeler: Doğu Timur 228
km, Malezya 1,782 km, Papua Yeni Gine 820 km,
Endonezya’nın
Kıyı Boyu:
54,716 km
Endonezya’nın
Deniz Hakları:
karasal
deniz:12 nm
özel ekonomik bölge: 200 nm
Endonezya’da
İklim:
Ülkede tropikal
iklim hâkimdir. Mevsimler sıcak ve nemli geçer. Yüksek
kesimlerde daha ılık geçer.
Endonezya’da
Zemin:
Ada ülkesi olduğu
için kıyılar genellikle alçaktır; büyük adaların iç kesimlerinde
dağlar bulunmaktadır.
Endonezya’nın
Rakım Uç Değerleri:
En alçak
noktası: Hint Okyanusu 0 m
En yüksek noktası: Puncak Jaya 5,030 m
Endonezya’nın
Doğal Kaynakları:
Petrol, kalay,
doğal gaz, nikel, kereste, boksit, bakır, verimli toprak, kömür,
altın, gümüş
Endonezya’nın
Toprak Kullanımı:
Tarım alanı:
%
11.03Sürekli tarım ürünleri: % 7.04

 

Diğer: % 81.93
(2005)

Endonezya’da
Sulanan Arazi:
45,000 km²
(2003)
Endonezya’da
Doğal Afetler:
Zaman zaman
meydana gelen seller, ciddi kuraklıklar, tsunamiler, depremler,
volkanik hareketler, orman yangınları ülke için büyük
sorunlardır.
Endonezya’nın
Çevre – Bugünkü Sorunları:
Ormanlık alanların
tahribatı, endüstriyel atıkların ve lağım pisliğinin sebep
olduğu su kirliliği, kentsel kesimlerde hava kirliliği, orman
yangınlarından çıkan dumanlar ve sisler
Endonezya Çevre
– Uluslar Arası Anlaşmalar:
Gruplar:
Biyofarklılık, İklim Değişikliği, İklim Değişimi – Kyoto
Protokolü, Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atıklar,
Deniz Kanunu, Deniz hayatının korunması, Ozon tabakasının
korunması, Gemi Kirliliği, Tropikal Kereste – 83, Tropikal
Kereste – 94, Sulak Alanlar
İmzalanmış ama onaylanmamış:
Belirtilen antlaşmaların hiçbiri
Endonezya
Coğrafya – Not:
17,508 adadan oluşan takımada
ülkesidir ve bunların 6,000’inde yaşanmaktadır. Ekvator çizgisi
ülkeden geçer. Hint Okyanusunun ve Pasifik Okyanusunun
birleştiği stratejik yere sahiptir.
Halk  
Endonezya’nın
Nüfusu:
234,693,997
kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş Dağılımı: 0-14 yaş: %
28.7
( erkek
34,309,176/ kadın
33,148,341
)
15-64 yaş: % 65.6 ( erkek
77,132,708/ kadın 76,731,481
)

65 yaş ve üstü: % 5.7 ( erkek
5,956,471/
kadın
7,415,820
)

(2007 tahmini.)

Endonezya’da
Ortalama Yaş:
Toplam: 26.9
yaş
Erkek: 26.4 yaş

Kadın: 27.4 yaş (2007 tahmini)

Endonezya’da
Nüfus Artış Oranı:
%
1.213
(2007 tahmini)
Endonezya’da
Doğum Oranı:
19.65
doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
Endonezya’da
Ölüm Oranı:
6.25
ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Endonezya’da
Net Göç Oranı:
-1.27
göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
Endonezya’da
Cinsiyet Oranı:
Doğumda:
1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.035 erkek/kadın

15-64yaş arası: 1.005
erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.803
erkek/kadın

Toplam Nüfus: 1.001
erkek/kadın (2007 tahmini)

Endonezya’da
Bebek Ölüm Oranı:
Toplam: 1000
canlı doğumda
32.14
ölüm
Erkek: 1000 canlı doğumda
37.39
ölüm

Kadın: 1000 canlı doğumda
26.63
ölüm (2007 tahmini)

Endonezya’da
Ortalama Yaşam Süresi:
Toplam
nüfus:
70.16
yaş Erkek: 67.69
yaş

Kadın: 72.76
yaş (2007 tahmini)

Endonezya’da
Doğurganlık Oranı:
2.38
çocuk/kadın (2007 tahmini)
Endonezya’da
Uyruk:
İsim:
Endonezyalı (tekil veya çoğul)
Sıfat: Endonezyalı
Endonezya’da
Etnik Gruplar:
% 40.6
Javalı, % 15 Sundanlı, % 3.3 Madurlu, % 2.7

Minangkabau,
% 2.4
Betavi
, % 2.4
Bugis, % 2 Banten, % 1.7 Banjen, % 29.9 diğerleri ve
belirlenmemiş (2000 nüfus sayımı)
Endonezya’da
Dinler:
% 86.1 Müslüman, %
5.7 Protestan, % 3 Roma Katolik, % 1.8 Hindu, % 3.4 diğerleri ve
belirlenmemiş (2000 nüfus sayımı)
Endonezya’da
Diller:
Bahasa Endonezya
dili, İngilizce, Hollandaca, yerel lehçeler
Endonezya’da
Okuryazarlık Oranı:
Tanım: 15
yaş ve üzeri okuyup yazabilir.
Toplam Nüfus: % 90.4

Erkek: % 94

Kadın: % 86.8 (2004 tahmini)

Yönetim  

Endonezya’nın
Ülke Adı:
Kabul Edilen
Uzun Biçimi: Endonezya Cumhuriyeti
Kabul Edilen Kısa Biçimi:
Endonezya

Mahalli uzun biçimi: Republik Indonesia

 

Mahalli kısa biçimi: Indonesia

Endonezya’nın
Bağımlılık Durumu:
 
Endonezya’nın
Yönetim Biçimi:
Ülkenin yönetim
biçimi cumhuriyettir.
Endonezya’nın
Başkenti:
İsim:
Cakarta
coğrafi
koordinatları:
6 10
G, 106 48 D

 

zaman farkı: UTC+7 (Standart zaman boyunca Washington DC’den
12 saat ileri)

Endonezya’nın
İdari Bölgeleri:
30 il, 2 özel
bölge* ve 1 özel başkent bölgesi**: Aceh*, Bali, Banten,
Bengkulu, Gorontalo, Irian Jaya Barat, Jakarta Raya**, Jambi,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku,
Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua,
Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta*
Endonezya’da
Bağımsızlık:
17 Ağustos 1945
(ilan edilen tarih), 27 Aralık 1949 (Hollanda tarafından
tanınması)
Endonezya’nın
Milli Bayramı:
Bağımsızlık Günü –
17 Ağustos (1945)
Endonezya
Anayasası:
Ağustos 1945; 1949
Federal Anayasası ve 1950 Geçici Anayasası tarafından
yürürlükten kaldırıldı. 5 Temmuz 1959’da yeniden düzenlendi;
2002’ye kadar bazı düzeltmeler yapıldı.
Endonezya’da
Kanun Sistemi:
Roma – Hollanda
hukukuna dayanmaktadır. Yerli kavramlar, yeni suç prosedürü ve
seçim kuralları eklenerek değişiklikler yapıldı. Zorunlu ICJ
yargılama hakkını kabul etmedi.
Endonezya’da Oy
Hakkı:
17 yaş; evrensel,
evli kişiler yaşları ne olursa olsun oy kullanabilirler.
Endonezya’nın
Katıldığı Uluslar Arası Örgütler:
APEC, APT, ARF, AsDB, ASEAN, BIS,
CP, EAS, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB,
IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM
(gözlemci), IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, NAM, OIC, OPCW,
OPEC, PIF (ortak), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNOMIG,
UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Endonezya’nın
Bayrak Şekli:
Üstten alta olmak
üzere iki yatay şerit ve bu şeritlerin renkleri sırasıyla
kırmızı ve beyazdır. Monako’nun ve Polonya’nın bayraklarına
benziyor.
Ekonomi
Endonezya’da
Ekonomiye Genel Bakış:
Birçok dili
kendinde barındıran ülke, Asya mali krizi atlatmaya çalıştı ve
yoksullukla, artan işsizlik oranı, altyapı tesislerinin
yetersizliği, banka sektörünün tam olarak oturmaması,
yatırımların eksikliği ve bölgeler arası gelir dağılımının eşit
olmayışı ile mücadele etmektedir. Ülkede 2004 Aralık ayında
meydana gelen tsunaminin ve Mayıs 2006’daki depremin yaralarını
sarmada oldukça yavaş hareket etmektedir. Azalan petrol üretimi
ve yeni araştırma bölgeleri için ayrılan bütçenin yetersizliği
ülkeyi ithalatçı ülke pozisyonuna düşürmüştür.
Ekonomik reformcular 2006’da
yatırım ortamı, mali sektör ve altyapının hazırlanmasını
kapsayan üç paket hazırlamıştır. Fakat bu planları gerçeğe
çevirmekte yönetim yetersiz kaldı.

2006’da ve 2007’de yaşanan
deprem, endüstriyel kaza, tsunami, seller; ülkenin ekonomik
gelişimini oldukça yavaşlatmıştır. Endonezya’da nüfusun % 49’u
günde sadece 2 $’den daha az kazanarak geçimlerini
sağlamaktadır.

Gayrisafi
Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) (Satın Alma Gücü Paritesi):
948.3 milyar
$ (2006 tahmini)
Gayrisafi
Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) (Resmi Döviz Kuru):
264.7 milyar
$ (2006 tahmini)
Gayrisafi
Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) – Gerçek Büyüme Hızı):
%
5.5
(2006 tahmini)
Gayrisafi
Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) – Kişi Başına (PPP):
3,900 $
(2006 tahmini)
Gayrisafi
Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) – Sektörlere Göre Dağılım:
Tarım: %
13.1
Endüstri: % 46

 

Hizmet: % 41
(2006 tahmini)

İş Gücü:
108.2 milyon
kişi (2006 tahmini)
İş Gücü- İş
Alanlarına Göre:
Tarım: %
43.3Endüstri: % 18

Hizmet: % 38.7
(2000 tahmini)

İşsizlik Oranı:
%
12.5
(2006 tahmini)
Yoksulluk
Sınırı Altındaki Nüfus:
%
17.8
(2005)
Yüzdelik Paya
Göre Ev Geliri Ya Da Gideri:
En az: % 10:
%
3.6En fazla: % 10: % 28.5
(2004)
Enflasyon Oranı
(Tüketici Fiyatları):
%
13.2
(2006 tahmini)
Endonezya
Bütçesi:
Gelirler:
75.58
milyar $
Giderler: 79.45
milyar $,
mevcut olmayan sermaye giderleri dâhil.

(2006 tahmini)

Endonezya’da
Tarım – Ürünleri:
Pirinç, manyok,
yer fıstığı, kauçuk, kakao, kahve, palmiye yağı, kurutulmuş
Hindistan cevizi, kümes hayvanları, sığır, domuz, yumurta
Sanayiler: Petrol ve doğal
gaz, tekstil ürünleri, giysi, ayakkabı yapımı, madencilik,
çimento, kimyasal gübre, kontrplak, kauçuk, yiyecek, turizm,
Endonezya’nın
Endüstriyel Üretimin Gelişme Hızı:
% 2.6 (2006
tahmini)
Endonezya’nın
Elektrik Üretimi:
123.4 milyar
kWh (2004)
Endonezya’nın
Elektrik Tüketimi:
107.7 milyar
kWh (2004)
Endonezya’nın
Elektrik İhracatı:
0 kWh (2004)
Endonezya’nın
Elektrik İthalatı:
0 kWh (2004)
Endonezya’nın
Petrol Üretimi:
1.136 milyon
bbl/gün (2005 tahmini)
Endonezya’nın
Petrol Tüketimi:
1.168 milyon
bbl /gün (2004 tahmini)
Endonezya’nin
Petrol İhracatı:
474,000 bbl
/gün
Endonezya’nın
Petrol İthalatı:
424,000 bbl/
gün
Endonezya’nın
Doğal Gaz Üretimi:
76 milyar cu
m (2004 tahmini)
Endonezya’nın
Doğal Gaz Tüketimi:
39.4 milyar
cu m (2004 tahmini)
Endonezya’da
İhracat:
102.3 milyar
$ f.o.b (2006 tahmini)
Endonezya’da
İhracat Malları:
Petrol ve gaz,
elektrikli eşyalar, kontrplak, tekstil ürünleri, kauçuk
Endonezya’da
İhracat Ortakları:
Japonya % 21.1,
Birleşik Devletler % 11.5, Singapur % 9.2, Güney Kore % 8.3, Çin
% 7.8, Malezya % 4 (2005)
Endonezya’da
İthalat:
77.73 milyar
$ f.o.b (2006 tahmini)
Endonezya’da
İthalat Malları:
Makine ve
malzemeleri, kimyasallar, yakıt, yiyecek maddeleri
İthalat
Ortakları:
Singapur %16.4,
Japonya % 12, Çin % 10.1, Birleşik Devletler % 6.7, Tayland % 6,
Güney Kore % 5, Suudi Arabistan % 4.7, Avustralya % 4.4 (2005)
Endonezya Dış
Borç:
130.4 milyar
$ (2006 tahmini)
Endonezya
Ekonomik Yardım – Alıcı
ODA, 67
milyar $ (2006 tahmini)

Not: 2004 Aralık’ta meydana gelen tsunaminin verdiği zararları
gidermek amacıyla 6 milyar $ yardım aldı.
Endonezya’nın
Para Birimi (Kod):
Endonezya Rupisi
Döviz Kurları: Rupinin
Amerikan Dolarına oranı:

9,159.3 (2006),
9,704.7 (2005), 8,938.9
(2004),
8,577.1 (2003),
9,311.2
(2002)
Endonezya’da
Mali Yıl:
Takvim Yılı
İletişim  
Endonezya’da
Telefonlar – Kullanımdaki Ana Hatlar:
12.772 milyon
(2005)
Endonezya’da
Telefonlar – Cep Telefonu:
46.91 milyon
(2005)
Endonezya’da
Telefon Sistemi:
Genel
Değerlendirme: Yerel hizmet orta seviyede, uluslar arası hizmet
daha iyi.
Yerel: Ada içinde mikrodalga
sistemi ve HF radyo polis sistemi bulunmaktadır. Yerel uydu
iletişim sistemi mevcuttur.

Uluslar arası: Ülke kodu 62,
Uydu dünya istasyonları – 2 Intelsat, (1 Hint Okyanusu ve 1
Pasifik Okyanusu)

Endonezya’da
Radyo Yayın İstasyonları:
AM 678, FM 43,
kısa dalga 82 (1998)
Endonezya’da
Televizyon Yayın İstasyonları:
54 yerel TV
istasyonu (11 ulusal TV ağı vardır. Her birinin kendi yerel
vericileri mevcuttur.) (2006)
Internet Ülke
Kodu:
.id
Endonezya
İnternet Sahibi:
170,834
(2006)
Internet
Kullanıcıları:
16 milyon (2005)
Taşımacılık  
Endonezya’da
Hava Alanları:
662 (2006)
Döşeli Pistleri
(Asfalt) Olan Hava Alanları:
Toplam: 159
3,047 m’ den fazla: 4
2,438’den 3,047 m ‘e: 15

1,524’den 2,437 m ‘e: 49

914’den 1,523 m’ e: 49

914 m altı: 42 (2006)

Döşenmemiş
Pistli (Asfalt Olmayan) Hava Alanları:
Toplam: 5031,524’den 2,437 m ‘e: 6

914’den 1,523 m’ e: 26

914 m altı: 471 (2006)

Karayolları: Toplam:
368,360
km Asfaltlanmış: 213,649
km

Asfaltlanmamış: 154,711
km (2004)

Endonezya’da
Limanlar Ve Terminaller:
Banjarmasin,
Belawan, Ciwandan, Krueg Geukueh, Palembang, Panjang, Sungai
Pakning, Tanjung Perak, Tanjung Priok
Askerlik  
Endonezya
Kuvvet Komutanlıkları:
Endonezya
Silahlı Kuvvetleri: Ordu, Donanma, Hava Kuvvetleri
Not: Endonezya Silahlı Kuvvetleri,
devlet başkanına göre ikinci plandadır fakat hükümet, Savunma
Bakanlığı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Askeri Görev
Yaşı Ve Zorunluluk:
16 yaşına girenler
zorunlu veya gönüllü olarak orduya katılabilirler ve zorunlu
eğitim süresi 24 aydır. (200)