Ermenistan

Giriş: Ermenistan
Geçmişi:

Ermenistan
Hristiyanlık ‘ı resmi olarak benimseyen ilk ulus olmaktan ötürü
kendisiyle gurur duyar (4üncü yy ‘ın başı). Özerklik dönemlerine karşın,
Ermenistan yüzyıllarca Roma, Bizans, Arabistan, Pers  ve Osmanlı gibi
çeşitli imparatorlukların boyunduruğu altında kalmıştır. Ermenistan ‘ın
batı kısmında 1. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Türkiye, tahminen 1 milyon
ermeninin ölümüyle sonuçlanan diğer zorlu deneyimlerle ilişkilendirilen
bir dayatılmış tekrar yerleşim siyaseti uygulamıştır. Ermenistan ‘ın
doğu kısmı 1828 ‘de Osmanlılar tarafından Rusya ‘ya devredilmiştir; bu
bölge bağımsızlığını 1918′ e kadar ertelemiştir ama Sovyet Kızıl Ordu’
su tarafından 1918′ de ihlal edilmiştir. Ermeni liderler Müslüman
Azerilerle olan süreli anlaşmazlıkla yüzünden  Dağlık Karabağ ‘ı
,Moskova tarafından 1920’ de Sovyet Azerbaycan ‘a devredilen, özellikle
ermeni nüfuslu bölgeyi, yeniden istila edilmiş bir biçimde değişmeden
bırakmışlardır. Ermenistan ve Azerbaycan bu bölge için 1988′ de mücadele
etmeye başlamıştır; bu mücadele iki ülkenin de 1991’ de Sovyetler
Birliği’nden bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından iyice
kızışmıştır. Mayıs 1994’ten bu yana ateşkes yapıldığında ermeni
kuvvetleri yalnızca Dağlık Karabağ’ı değil Azerbaycan bölgesinin önemli
bir kısmını da almıştır. İki tarafın ekonomisi de barış çözümü için
önemli bir ilerleme kaydedememeleri sebebiyle zarar görmüştür. Türkiye
Ermenistan’ı  ekonomik bir abluka altına almıştır ve bilinen sınırları
Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerdeki ermeni istilası yüzünden
kapatmıştır.

Coğrafya
Konumu:

Güneybatı Asya,
Türkiye ‘nin  doğusu 

Coğrafi Koordinatları:

40 00 K, 45 00 D

Harita dizini:

Asya

Yüzölçümü:

toplam: 29,800 km²

toprak: 28,400 km²

su: 1,400 km²

Yüz ölçüm karşılaştırma:

Maryland ‘dan biraz
küçük

 

Kara sınırları:

toplam: 1,254 km

sınırı olan
ülkeler:Azerbaycan-tüm 566 km, Azerbaycan-Nahcivan kuşatılmış bölgesi
221km, Gürcistan 164, İran 35 km, Türkiye 268 km

 

Kıyı boyu:

0 km (kara ile
kuşatılmış)

 

Deniz hakları:

hiç yok (kara ile
kuşatılmış)

 

İklim:

dağlık kara sahası,
sıcak yazlar, soğuk kışlar

 

Zemin:

dağlık Ermenistan
kıta sahası; küçük orman arazisi; hızlı akan ırmaklar; Aras Irmağı
vadisinde iyi toprak

 

Rakım uç değerleri:

en düşük nokta: Debed
nehri 400 m

en yüksek nokta:
Aragats Lerrnagagat’ dağları 4,090 m

 

Doğal Kaynakları:

küçük altın madeni
yatakları, bakır, mobilden, çinko, alüminyum maden cevheri

 

Toprak kullanımı:

ekilebilir toprak:
16.78%

sürekli ürünler:
2.01%

diğerleri: 81.21%
(2005)

 

Sulanan arazi:

2,860 km² (2003)

 

Doğal afetler:

ara sıra şiddetli
depremler; kuraklıklar

 

Çevre – bugünkü sorunlar:

DDT zehirli
kimyasallardan toprak kirliliği; vatandaşlar hayvan-bitki atıklarını
yakacak odun için kullandığında 1990 enerji krizi ormanı tahribe
sebebiyet verdi; Hrazdan (Razdan) ve Aras nehirlerinin kirliliği; Sevana
Lich (Sevan Gölü) kanalizasyonu, hidrogüç için bir kaynak olarak içme
suyu desteklerini tehdit etmesi kullanılması sonucu, aktif sismik
bölgede oluşuna rağmen Metsamor nükleer güç fabrikasını yeniden
başlatması 

 

Çevre – uluslar arası anlaşmalar:

taraf: hava
kirliliği, biyolojik çeşitlilik, hava değişimi, hava değişimi-Kyoto
Protokolü, çölleşme, zararlı atıklar, deniz kuralları, ozon tabakasını
koruma, sulak alan imzalanmış ama onaylanmamış: hava kirliliği-sürekli
organik kirletenler

 

Coğrafya – not:

Lesser Kafkas
Dağlarında kara ile kuşatılmış; Sevan Lich (Sevan Gölü) dağlık bölgedeki
en büyük dağdır.

 


Halk
Nüfus:

2,971,650 (Temmuz
2007 tahmini)

 

Yaş dağılımı:

0-14 yaş: 19.5%
(erkek 307,610/kadın 271,381)

15-64 yaş: 69.3%
(erkek 962,126/kadın 1,098,192)

65yaş ve üstü: 11.2%
(erkek 132,705/kadın 199,636) (2007 tahmini)

 

Ortalama yaş:

toplam: 30.8 yaş

erkek: 28.1 yaş

kadın: 33.6 yaş (2007
tahmini)

 

Nüfus artış oranı:

-0.129% (2007
tahmini)

 

Doğum oranı:

12.34 doğumlar/1,000
nüfus (2007 tahmini)

 

Ölüm oranı:

8.29 ölümler/1,000
nüfus (2007 tahmini)

 

Net göç oranı:

-5.34 göçebe(ler)/1,000
nüfus (2007 tahmini)

 

Cinsiyet oranı:

doğumda: 1.16 erkek(ler)/kadın

15 yaşın altında:
1.133 erkek(ler)/kadın

15-64 yaş: 0.876
erkek(ler)/kadın

65 yaş ve üzeri:
0.665 erkek(ler)/kadın

toplam nüfus: 0.894
erkek(ler)/kadın (2007 tahmini)

 

Bebek ölüm oranı:

toplam: 21.69
ölüm/1,000 canlı doğum

male: 26.69
ölüm/1,000 canlı doğum

female: 15.91
ölüm/1,000 canlı doğum (2007 tahmini)

 

Ortalama yaşam süresi:

toplam nüfus : 72.12
yaş

erkek: 68.52 yaş

kadın: 76.29 yaş
(2007 tahmini)

 

Doğurganlık oranı:

1.34 çocuk
doğumu/kadın (2007 tahmini)

HIV/AIDS – adult
prevalence rate:    

0.1% (2003 tahmini)

HIV/AIDS – people
living with HIV/AIDS:     

2,600 (2003 tahmin)

HIV/AIDS – deaths:

l200′ den daha
az(2003 tahmini)

 

Uyruk:

adı: Ermenistan

sıfatı: Ermeni

 

Etnik gruplar:

%97.9’u Ermeni, %1.3′
ü Yezidi (Kürt) , %0.5′ i Rus, %i 0.3′ ü diğerleri (2001 nüfus sayımı)

 

Dinler:

papaya ilişkin
Ermeniler  %94.7,diğer Hristiyanlar  %4, Yezidiler (doğal tapınma
ilkeleriyle tek tanrıcılar) %1.3

 

Diller:

Ermeniler %97.7,
Yezidiler  %1, Rusya %0.9, diğerleri %0.4 (2001 nüfus sayımı)

 

Okuryazarlık oranı:

tanım: 15 yaş ve üstü
okuyup yazabiliyor

toplam nüfus:% 98.6

erkek: % 99.4

kadın: % 98 (2003
tahmini)

 


Yönetim
Ülke adı:

geleneksel uzun
şekli: Ermeni Cumhuriyeti 

geleneksel kısa
şekli: Ermenistan 

yerel uzun şekli:
Hayastani Hanrapetut’yun

yerel kısa şekli:
Hayastan

ilki: Ermeni Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti ; Ermeni Cumhuriyeti

 

Bağımlılık durumu:
Yönetim biçimi:

cumhuriyet

 

Başkenti:

adı: Yerevan

coğrafi
koordinatları: 40 11 K, 44 30 D

zaman farklılığı: UTC+4
(Washington, DC nin saatinden 9 saat ileri Standart Zaman boyunca)

yaz saati uygulaması:
+1saat, Mayıs’ın son Pazar günü başlar; Ekim’ in son Pazar günü  sona
erer.

 

İdari bölgeler:

11 vilayet (marzer,
tekili – marz); Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark’unik’, Kotayk’,
Lorri, Shirak, Syunik’, Tavush, Vayots’ Dzor, Yerevan

 

Bağımsızlık:

21 Eylül 1991
(Sovyetler Birliği)

 

Milli bayramı:

Bağımsızlık Günü, 21
Eylül (1991)

 

Anayasa:

5 Temmuz 2005’te
millet çapında referandum kararı alınmıştır; değişiklikler 27 Kasım
2005’te milli referandum ile kabul edilmiştir

 

Kanun sistemi:

sivil hukuk sistemi
temel alınır

 

Oy hakkı:

18yaş; evrensel

 

Katıldığı uluslar arası örgütler:

 

 

 

Siyasi Durum

devlet başkanı:
Başkan Robert KOCHARIAN (30 Mart 1998′ den beri)

hükümet başkanı:
Başbakan Serzh SARGSYAN (4 Nisan 2007′ den beri)

kabine: Bakanlar
Kurulu cumhurbaşkanı tarafından tayin edilir

seçimler:en çok oyu
alan başkanlığa beş yıl için seçilir (ikinci dönem de seçilebilir); son
seçim 19 Şubat ve 5 Mayıs 2003′ te yapılmıştır(gelecek seçim 2008 ‘de);
cumhurbaşkanı başkan ve millet meclisinin çoğunluk desteğinin teyit
edilmesi ile atanır; cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu eğer Millet
Meclisi programı kabul etmeyi reddederse geri adım atmak zorundadır.

seçim sonuçları:
Robert KOCHARIAN başkanlık için yeniden seçildi ;-Robert KOCHARIAN’ nın
oy oranı %67.5, Stepan DEMIRCHYAN’ nınki %32.5-

Legislative branch:

tek meclisli
sistemdeki Millet Meclisi yada  Azgayin Zhoghov (131 koltuk; üyeler
hizmet vermek için en çok oyu alan şeklinde 4 yıllığına seçilirler; (90
üye parti listesince seçilir; 41 ‘i direkt oyla)

seçimler:en son 25
Mayıs 2003 ‘te yapılmıştır (gelecek seçim 2007 ‘nin baharında
yapılacaktır)

seçim sonuçları:
parti tarafından oy oranıyla %23.5, Adalet Bloğu %13.6, Kanun  Hükmü
%12.3, ARF (Dashnak) %11.4, Ulusal Birlik Partisi %8.8, Birleşmiş İşçi
Partisi %5.7, diğerleri %24.7; gruptan koltuklar –Cumhuriyetçi Parti 39,
Kanun Hükmü 20, Adalet Bloğu14, ARF (Dashnak) 11, Ulusal Birlik 7,
Birleşmiş İşçi 6, Halk Vekil Grubu 16, bağımsız (ihtilafta yada grup
içinde değil)18; not – Mart 2006′ ya göre; yasama meclisinde oy
blokları  görevlendirilen ihtilaf için daha düzenlidir ve çeşitli
partilerden üyelerle olabilir; grup içinde koltuk değişimi sıkça
yaşanırken partiler katılan yada bağımsızlıklarını duyuran
milletvekilleri vardır

Judicial
branch:         

Anayasa Mahkemesi;
Temyiz Mahkemesi

Political parties and
leaders:           

Tarım-Sanayi Partisi
[Vladimir BADALYAN]; Ermeni Partisi (Hayastan) [Myasnik MALKHASYAN];
Emeni Ulusal Hareketi yada EUH [Artashes ZURABYAN]; Ermeni Ramkavar
Liberal Partisi ya da ERLP [Harutyun MIRZAKHANYAN, başkan];Ermeni
Devrimci Federasyonu (“Dashnak” Parti) yada EDF [Hrant MARKARYAN];
Demokratik Parti [Aram SARKISYAN]; Adalet Bloğu [Stepan DEMIRCHYAN]
(Demokratik Parti, Ulusal Demokratik Parti, Ulusal Demokratik Birlik,
Halk Partisi ve Cumhuriyet Partisi uzlaşmıştır); Ulusal Demokratik Parti
[Shavarsh KOCHARIAN]; Ulusal Demokratik Birlik yada UDB [Vazgen
MANUKIAN]; Ulusal Uyanış Partisi [Albert BAZEYAN]; Ulusal Birlik
Partisi  [Artashes GEGHAMYAN]; Ermeni Halk Partisi [Stepan DEMIRCHYAN];
Cumhuriyet Partisi [Aram SARKISYAN];  Ermeni Cumhuriyetçi Parti yada ECP
[Andranik MARGARYAN]; Kanun Hükmü Partisi  [Artur BAGHDASARYAN]; Anayasa
Hakları Birliği [Hrant KHACHATURYAN]; Birleşmiş İşçi Partisi  [Gurgen
ARSENYAN]

Political pressure
groups and leaders:      

Yerkrapah Birliği
[Manvel GRIGORIAN]

International
organization participation:     

ACCT (gözlemleyici),
AsDB, BSEC, CE, CIS, EAEC (gözlemleyici), EAPC, EBRD, FAO, GCTU, IAEA,
IBRD, ICAO, ICCt (imza sahibi), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF,
Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, MIGA, NAM (gözlemleyici), OAS
(gözlemleyici), OIF (gözlemleyici), OPCW, OSCE, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO,
UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatic
representation in the US:         

misyon başkanı: Elçi
Tatoul MARKARIAN

adalet ve nısfet:
2225 R Street NW, Washington, DC 20008

telefon: [1] (202)
319-1976

FAX: [1] (202)
319-2982

genel danışma(lar):
Los Angeles

 

Diplomatic
representation from the US:

 

misyon başkanı: Elçi(vacant);
Charge d’Affaires Anthony F. GODFREY

elçilik: 1 American
Ave., Yerevan 375082

posta adresi:
American Embassy Yerevan, US Department of State, 7020 Yerevan Place,
Washington, DC 20521-7020

telefon: [374](10)
464-700

FAX: [374](10)
464-742

 

Bayrak şekli:

mavi, kırmızı,
turuncu eşit yatay üç şerit

 

Ekonomi

Planlanan eski Sovyet
merkezli sistem altında, Ermenistan ham madde ve enerji değiş tokuşuyla
tezgah, tekstil ve diğer ürtilmiş ürünleri kardeş cumhuriyetlere temin
ederek bir modern endüstriyel sektör geliştirmiştir.SSCB’ nin  Aralık
1991′ deki iç kargaşasından sonra, Ermenistan Sovyet dönemindeki büyük
tarım-endüsti  komplekslerinden küçük çapta tarıma geçmiştir. Tarım
sektörünün uzun dönemde daha fazla yatırım ve yeni teknolojiye ihiyacı
vardır. Endstrinin özelleşmesi düşük bir hızda olmuştur ama yeni
yönetimce bu durum onarılmıştır. Ermenistan gıda ithal eder ve mineral
kaynakları (bakır,altın, alüminyum maden cevheri) azdır. Ermenistan
hükmü altındaki Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde süren tartışmalar ve ilk
Sovyetler Birliği merkezi yönetimin yıkılması 1990ların başında acı bir
ekonomik düşüşe büyük katkıda  bulunmuştur. Fakat 1994′ ten bu yana
Ermenistan Hükümeti 1995 2006 yılları arasında meyveleri alınan  iddialı
IMF sponsorluğunda ekonomik liberalleşme programını uygulamaktadır.
Ermenistan enflastonu düşürmeyi, para birimin dengelemeyi ve çoğu
küçük-ve orta- büyüklükteki özel girişimleri başarmıştır.ekonomik
gelişime rağmen Ermenistan’ ın işsiz sayısı fazladır

 

. Metmasor’ da
kurulan nükleer güç fabrikaları Ermenistan’ ın 1990ların ortalarının
başlarında zarar gördüğü kronik enerji eksikliğini yok etmiştir ama bu
fabrikalar kapatılmak için uluslar arası baskı altındadır. Metmasor’ u
yerine getirecek enerji kapasitesi olmamasına rağmen şimdi Ermenistan
enerji ihracatı ağıdır.İran ve Ermenistan arasındaki boru hattı
çalışması tamamlanmıştır ve Nisan 2007′ de yetkili hale getirilmesi
planlanmıştır. Rusya ile ekonomik bağlantılar, özellikle enerji
sektöründe, yakın halde kalmıştır. Elektrik dağıtım sistemi 2002′ de
özelleştirilmiştir ve 2005′ te Rusya  RAO-UES tarafından satın
alınmıştır. Ermenistan’ ın ciddi ticaret dengesizliği ulusal yardım,
yurt dışında çalışan Ermenilerin para tesviye etmesiyle ve direkt
yabancı yatırımla biraz dengelemiştir. Ermenistan Ocak 2003′ te WTO’ ya
katılmıştır. Hükümet 2005′ te gümrük idaresi ve vergide gelişim
göstermiş ama yolsuzluk karşıtı önlemlerinin gerçekleştirilmesi daha zor
olacaktır. Yapım ve endüstri sektöründeki yatırımların 20072 de de devam
etmesi beklenmektedir ve GDP’ nin %10′ dan fazla yıllık ortalamasını
garantilemeye yardım edecektir.

 

GDP (purchasing power
parity):

  

15.99 milyar $ (2006
tahmini)

 

GDP (official
exchange rate):

 

6.6 milyar $ (2006
tahmini)

 

GDP – real growth
rate:

  

%13.4 (2006 tahmini)

 

GDP – per capita
(PPP):

  

5,400 $ (2006
tahmini)

 

GDP – composition by
sector:

 

tarım: 17.7%

endüstri: 42%

hizmetler: 40.3%
(Ocak-Kasım 2006 tahmini)

 

Labor force:

  

1.2 milyon (Kasım
2006)

 

Labor force – by
occupation:

 

tarım: %45

endüstri: %25

hizmetler:% 30 (2002
tahmini)

 

Unemployment rate:

  

%7.4 (Kasım 2006
tahmini)

 

Population below
poverty line:

 

%34.6 (2004 tahmini)

 

Household income or
consumption by percentage share:

 

en düşük %10:% 1.6

en yüksek %10: %41.3
(2004)

 

Distribution of
family income – Gini index:

 

41 (2004)

 

Ekonomiye genel bakış:Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü
paritesi):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre
dağılım:
İş gücü:İş gücü- iş alanlarına göre:İşsizlik oranı:Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları):

%2.9 (2006 tahmini)

 

Bütçe:

gelirler: 1.3 milyar
$

giderler: 1.6 milyar
$; $NA’ nın kapital giderleri dahil (FY07 tahmini)

 

 

Tarım – Ürünler:

meyve (özellikle
üzüm), sebze; çiftlik hayvanları

 

Sanayiler:

elmas işleme, metal
kesim tezgahları, sahte para basma makineleri, elektrik motorları,
tekerlekler, örgü giysiler, trikotaj, ayakkabı, ipek fabrikası,
kimyasallar, kamyonlar, araçlar, mikro elektronikler, cücevher üretimi,
yazılım gelişimi, gıda işleme, konyak 

 

Endüstriyel üretimin gelişme hızı:

%-1.2 (2006 tahmini)

 

Elektrik üretimi:

6.317 milyar kWh
(2005)

 

Elektrik tüketimi:

4.374 milyar kWh
(2005)

 

Elektrik ihracatı:

1.012 milyar kWh; not
– bilinmeyen bir kalitede Gürcistan’a ihraç ediyor; Azerbaycan’ daki
Dağlık Karabağ bölgesine olan ihracatı dahil (2004)

 

Elektrik ithalatı:

260 milyon kWh; not –
İran’ dan bilinmeyen kalitede ithal ediyor (2004)

 

Petrol üretimi:

0 bbl/günde(2005)

 

Petrol tüketimi:

41,000 bbl/günde
(2004 tahmini)

 

Petrol ihracatı:

NA bbl/günde

 

Petrol ithalatı:

NA bbl/günde

 

Doğal gaz üretimi:

0 cu m (2004 tahmini)

 

Doğal gaz tüketimi:

1.33 milyar cu m
(2004 tahmini)

Natural gas – exports:

  

0 cu m (2004 tahmini)

 

Natural gas – imports:

  

1.33 milyar cu m
(2004 tahmini)

 

Current account
balance:

  

-247.3 milyon $
(Ocak-Eylül 2006 tahmini)

 

İhracat:

1.056 milyar $ f.o.b.
(2006 tahmini)

 

İhracat malları:

elmaslar, mineral
ürünler, gıda maddeleri, enerji

 

İhracat
ortakları:

Almanya %15.6,
Hollanda %13.7, Belçika %12.8, Rusya %12.2, İsrail %11.5, BM %11.2,
Gürcistan %4.8 (2005)

 

İthalat:

1.684 milyar $ f.o.b.
(2006 tahmini)

 

İthalat malları:

Rusya %13.5, Belçika
%8, Almanya %7.8, Ukrayna %7%, Türkmenistan %6.3, BM %6.2, İsrail %5.8,
İran %4.9, Romanya %4.2 (2005)

 

İthalat ortakları:  Dış borç:

1.16 milyar $ (30
Eylül 2006)

 

Ekonomik yardım – alıcı

ODA, 254 milyon $
(2004)

Para birimi (kod):

dram (AMD)

 

Döviz kurları:

her bir dram 1 BM
dolarlına – 414.69 (2006), 457.69 (2005), 533.45 (2004), 578.76 (2003),
573.35 (2002)

 

Mali yıl: 
İletişim
  Telefonlar –
kullanımdaki ana hatlar:

600,000 (2006)

 

Telefonlar – cep
telefonu:

320,000 (2005)

 

Telefon sistemi:

genel değerlendirme:
sistem yetersiz ;şimdi %90′ ı özeldir ve modernizasyon ve gelişim
geçiriyorlar

mahalli: abonelerin
büyük çoğunluğu ve ene modern aletler Erivan’ dadır (bu sayfalamayı ve
mobil hücresel servisi içirir)

ulusal: ülke kodu-
374; Erivan İran’ ın içinden Trans-Asya-Avrupa fiber-optic kabloya
bağlıdır; ek ulusal hizmeti mikro dalga radyo nakliyle, Bağımsız
Devletler Topluluğu’ na sabithat bağlantısıyla, Moskova’ nın içinden
ulusal cereyan ve dünyanın geri kalanıyla uydu aracılığıyla  mevcuttur;
dünya istasyonları uydusu- 3 (2005)

 

Radyo yayın
istasyonları:

AM 9, FM 16, kısa
dalga 1 (2006)

 

Televizyon yayın
istasyonları:

48 (2 kamu ağı
yanında özel televizyon istasyonları; (geniş çapta çoğunlu olarak Rus
kanalları mevcuttur ) (2006)

 

Internet ülke kodu:

.am

 

İnternet sahibi:

8,163 (2006)

 

Internet kullanıcıları:

150,000 (2005)

 


Taşımacılık
  Hava alanları:

13 (2006)

 

Döşeli pistleri
(asfalt) olan hava alanları:

toplam: 11

3,047 m’ nin üstünde:
2

3,047 m’ den 2,438′
e  : 2

2,437 m’ den1,524′ e
: 4

1,523 m’ den 914′ e :
3 (2006)

 

Döşenmemiş pistli
(asfalt olmayan) hava alanları:

toplam: 2

2,437 m’ den 1,524′
e: 1

1,523 m’ den 914′ e :
1 (2006)

 

 


Demiryolu ve Karayolları:

 

Railways:

  

toplam: 83,945 km

demir yolu geniş
hattı: 83,945 km 1.520-m hat (828 km elektrikli)

açıklama: bazı hatlar
servis dışıdır (2006)

 

Roadways:

  

toplam: 7,633 km

döşeli: 7,633 km
(Express yolların 1,561 km’ yi kapsar) (2003)

 

Limanlar ve
terminaller:
 Askeri Bilgi

Military branches:

 

ordu kuvvetleri: Kara
Kuvvetleri, Dağlık Karabağ’ ın Kendi Savunma Kuvveti (NKSDF), Hava
Kuvvetltleri, Hava Savunma Kuvveti (2006)

 

Military service age
and obligation:

 

18 to 27 years of age
for compulsory military service, conscript service obligation – 12
months; 18 years of age for voluntary military service (2004)

 

Manpower available
for military service:

 

males age 18-49:
722,836

females age 18-49:
795,084 (2005 est.)

 

Manpower fit for
military service:

 

males age 18-49:
551,938

females age 18-49:
656,493 (2005 est.) 

 

Manpower reaching
military service age annually:

 

males age 18-49:
31,774

females age 18-49:
31,182 (2005 est.)

 

Military expenditures
– percent of GDP:

  

3.5% (2006 est.)

 

 

Diğer Bilgiler

Ermenistan Dağlık
Karabağ’ daki etnik yandaşlarını desteklemektedir ve 1990ların
başlarından bu yana Azerbaycan’ ın %16′ sını askeri anlamda ele
geçirmiştir-Avrupa’ daki Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu (OSCE)
uyuşmazlığı çözmeye çalışmaktadır; 800.000′ in üzerinde çoğunluğu etnik
Azeri Eemenistan’ daki işgal edilmiş topraklardan sürüldü; yaklaşık
230.000 etnik Ermeni Azerbaycan’ daki evlerinden Ermenistan’ a
sürülmüştür; Azerbaycan Ermenistan içinden Nahcivan’ ın kuşatılmış
bölgelerine bağlamak için Dağlık Karabağ  transit bir rota
araştırmaktadır; Türkiye ile olan sınırı Dağlık Karabağ üzerindeki
tartışmaları kapalı bırakyı; Gürcistan’ ın Javakheti bölgesindeki etnik
Ermeni grupları daha çok özerkleşme aramaktadır; Emeniler özellikle
Rusya’ ya iş bulmak için göç etmeye devam etmektedirler

Refugees and
internally displaced persons:

 

mülteciler (ülkenin
kökeni): 219,324 (Azerbaycan)

IDPler: 8,400 (Dağlık
Karabağ üzerinde Azerbaycan ile olan anlaşmazlık, çoğunluk 1994′ teki
ateşkesten sonra evine dönmüştür) (2006)

 

Trafficking in
persons:

 

güncel durum:
Ermenistan, UAE’ ye geniş bir cinsel sömürü için kadın ve kızları
kullanma amaçlı, daha küçük çapa, önemli bir kaynak, gidilecek bir
yerdir; direkt Dubai’ ye yada Moskova yoluyla bir çok insan  tüccarı
oraya yönelir; Ermenistan’ da insan ticareti oranı artmıştır.

Tabaka oranı : tabaka
2 izleme listesi- Ermenistan özellikle yürürlükle ilgili ananlarda insan
ticareti buna bağlı olarak yolsuzluk ve kurban koruması-konularında
yeteri kadar iyi olduğunu gösterememiştir.

 Illicit drugs:

 

yerel tüketim için
küçük miktarda kanun dışı yetiştirme; Güneybatı Asya’ dan Rusya’ya ve
Avrupa’ nın geri kalanında daha küçük bir çapa  kanun dışı maddeler
-çoğunluğu afyon ve haşhaş- için küçük transit bir nokta