Fransa

Giriş:  
Geçmişi: Birinci ve İkinci Dünya
Savaşlarından sonuç olarak galip çıkmış görünse de Fransa kraliyet,
zenginlik, insan gücü ve baskın bir ulus sıralamasında oldukça büyük
kayıplardan dolayı sıkıntı çekti. Bununla beraber bugün Fransa dünyadaki en
modern ülkelerden biridir ve Avrupa ulusları içerisinde bir liderdir.
1958’den beri daha önceki parlamenter demokrasilerde yaşanan tutarsızlıklara
dirençli bir başkanlık demokrasisi inşa etmiştir. Son yıllarda Almanya ile
uzlaşma ve işbirliği Ocak 1999’da ortak para birimi olan avro’nun
başlangıcını içeren Avrupa ekonomik bütünleşmesinde merkez rol sağlamıştır.
Şu anda AB’nin dış politikalarına doğru ilave destek için AB’nin askeri
becerilerini geliştirmek üzere Fransa ön saflarda çaba göstermektedir.
Coğrafya  
Konumu: Batı Avrupa, Biscay Körfezi ve
İngiltere Kanalı ile sınır, Belçika ve İspanya arasında, UK’nın
güneydoğusunda; Akdeniz’e sınır, İtalya ve İspanya arasında.
Fransız Guyanası: Brezilya ve Surinam arasında Atlantik Okyanusunun
kuzeyi ile sınırda Güney Amerikanın kuzeyiGuadalup: Karayip Denizi ve Kuzey Atlantik Okyanusu arasındaki
Karayip Adaları, Porto Riko’nun güneydoğusu

Martinik: Karayip Denizi ve Kuzey Atlantik Okyanusu arasındaki
Karayip Adaları, Trinidad ve Tobago’nun kuzeyi

Reunion: Güney Afrika, Hint Okyanusunda ada Madagaskar’ın doğusu

Coğrafi Koordinatları: 46 00 N, 2 00 EFransız Guyanası:4 00 N, 53 00 WGuadalup: 16 15 N, 61 35 W

Martinik: 14 40 N, 61 00 W

Reunion: 21 06 S, 55 36 E

Harita dizini:

Avrupa
Fransız Guyanası:Güney AmerikaGuadalup: Orta Amerika ve Karayipler

Martinik: Orta Amerika ve Karayipler

Reunion: Dünya

Yüzölçümü: toplam: 643,427 km2;
547,030 km2 (metropolit Fransa)
kara:640,053 km2; 545,630 km2 (metropolit Fransa)su: 3,374 km2; 1,400 km2 (metropolit Fransa)

not: ilk rakamlar Fransız Guyanası, Guadalup, Martinik ve Reunion’un
deniz aşırı bölgelerini içerir.

Yüz ölçüm karşılaştırma: Teksas’tan biraz küçük
Kara sınırları: metropolit Fransa – toplam:
2,889 km
sınır ülkeler: Andora 56.6 km, Belçika 620 km, Almanya 451 km, İtalya
488 km, Lüksemburg 73 km, Monako 4.4 km, İspanya 623 km, İsviçre 573 kmGuadalup – toplam: 10.2 km

sınır üklkeler: Hollanda Antilleri (Sint Maarten) 10.2 km

Fransız Guyanası – toplam: 1,183 km

sınır ülkeler: Brezilya 673 km, Surinam 510 km

Kıyı boyu: toplam:4,668 kmmetropolit Fransa: 3,427 km
Deniz hakları: karasuları:12 deniz milibitişik bölge:24 nmmünhasır ekonomik bölge: 200 deniz mili (Akdeniz’e uygulanmaz)

kıta sahanlığı: 200-m derinlik veya işletme derinliği

İklim: Genel olarak soğuk kışlar ve
ılık yazlar, ancak Akdeniz boyunca ılık kışlar ve sıcak yazlar; bazen güçlü,
soğuk, kuru, mistral olarak bilinen kuzey-kuzeybatı karayeli
Fransız Guyanası: tropik; sıcak, nemli; küçük mevsimsel ısı
değişkenliğiGuadalop ve Martinik: alizelerle astropikal tabiatlı; orta ölçüde
yüksek nem; yağmur mevsimi (Haziran-Ekim); ortalama sekiz yılda bir yıkıcı
siklonlara (kasırga) karşı açık

Reunion: tropik, ancak yüksekliğe bağlı olarak ılımlı sıcaklıklar;
serin ve kuru (Mayıs – Kasım), sıcak ve yağmurlu (Kasım – Nisan)

Zemin: kuzeyde ve batıda çoğunlukla düz
ovalar veya yumuşak tepeler; kalan kısımlar özellikle güneyde Pirineler ve
doğuda Alpler dağlık
Fransız Guyanası:tepelere ve küçük dağlara yükselen alçak sahillerGuadalop: Basse-Terre iç dağlarla birlikte volkanik; Grande-Terre
düşük kalker oluşumlu; diğer yedi adanın çoğunluğu volkanik temelli

Martinik: girintili çıkıntılı sahil hattı ile dağlık; uyuyan volkan

Reunion: çoğunlukla engebeli ve dağlık; sahil boyunca verimli alçak
arazi

Rakım uç değerleri: en alçak noktası: Rhone
River deltası -2 mil
en yüksek noktası: Mont Blanc 4,807 mil
Doğal Kaynakları: Kömür, demir cevheri, boksit,
çinko, uranyum, antimon, arsenik, kalya taşı, feldispat, florospar,
alçıtaşı, kereste, balık
Fransız Guyanası: altın madenleri, petrol, kaolin, niyobiyum,
tantalum, kil
Toprak kullanımı: tarıma uygun alan:33.46%sürekli ekinler:2.03%diğer: 64.51%

not: Fransız Guyanası – tarıma uygun alan 0.13%, sürekli ekinler
0.04%, diğer 99.83% (orman %90, diğer %10); Guadalop – tarıma uygun alan
11.70%, sürekli ekinler 2.92%, diğer 85.38%; Martinik – tarıma uygun alan
9.09%, sürekli ekinler 10.0%, diğer 80.91%; Reunion – tarıma uygun alan
13.94%, sürekli ekinler 1.59%, diğer 84.47% (2005)

Sulanan arazi: toplam:26,190 km2;metropolit Fransa: 26,000 km2 (2003)
Doğal afetler: metropolit Fransa: su
baskını; çığ; kış ortası rüzgar fırtınaları; kuraklık; Akdeniz yakınında
güneyde orman yangınları
deniz aşırı bölgeleri: kasırgalar (siklonlar), su baskını, volkanik
hareket (Guadalop, Martinik, Reunion)
Çevre – bugünkü sorunlar: asit yağmuru nedeniyle kısmi
orman hasarı; endüstriyel ve araç kaynaklı hava kirliliği; şehir atıkları ve
tarım atıkları nedeniyle su kirliliği
Çevre – uluslar arası anlaşmalar: taraf oldukları: Hava
Kirliliği, Hava Kirliliği-Nitrojen Oksitler, Hava Kirliliği –Sürekli Organik
kirleticiler, Hava Kirliliği -Sülfür 85, Hava Kirliliği -Sülfür 94, Hava
Kirliliği –Uçucu Organik Karışımlar, Antarktika-Çevre Protokolü,
Antarktika-Deniz Yaşam Kaynakları, Antarktika Fokları, Antarktik Antlaşması,
Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişimi, İklim Değişimi -Kyoto Protokolü,
Çölleşme, Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atıklar, Denizler Kanunu, Deniz
Atıkları, Deniz Hayatını Koruma, Ozon Tabakasını Koruma, Gemi Kirliliği,
Tropik Ağaçlandırma 83, Tropik Ağaçlandırma 94, Sulak Alanlar, Balina
Avcılığı
imzalanan ama onaylanmayan: seçilen antlaşmaların hiçbiri
Coğrafya – not: En büyük Batı Avrupa Ülkesi

Halk
Nüfus: toplam:62,752,136not: 60,876,136 metropolit Fransa’da (Haziran 2006 tahmini.)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: 18.3% (erkek
5,704,152/dişi 5,427,213)
15-64 yaş:65.3% (erkek 19,886,228/dişi 19,860,506)65 yaş ve üzeri: 16.4% (erkek 4,103,883/dişi 5,894,154) (2006
tahmini)
 Ortalama yaş: toplam:39.1erkek:37.6dişi: 40.7 (2006 tahmini)
 Nüfus artış oranı: 0.35% (2006 tahmini)
 Doğum oranı: 11.99 doğum /1,000 nüfus (2006
tahmini)
 Ölüm oranı: 9.14 ölüm / 1,000 nüfus (2006
tahmini.)
 Net göç oranı: 0.66 göçmen /1,000 nüfus (2006
tahmini)
 Cinsiyet oranı: doğumda:1.05 erkek/dişi15 yaş altı:1.05 erkek/dişi15-64 yaş: 1 erkek/dişi

65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/dişi

toplam nüfus: 0.95 erkek/dişi (2006 tahmini)

Bebek ölüm oranı: toplam: 4.21 ölüm/1,000
canlı doğum
erkek:4.71 ölüm/1,000 canlı doğumdişi: 3.69 ölüm/1,000 canlı doğum (2006 tahmini)
Ortalama yaşam süresi: toplam nüfus:79.73 yaşerkek:76.1 yaşdişi: 83.54 yaş (2006 tahmini)
Doğurganlık oranı: 1.84 doğan çocuk/kadın (2006
tahmini)
Uyruk: isim:Fransızsıfat: Fransız
Etnik gruplar: Germen, Slav, Kuzey Afrika,
Çinhintli, Bask azınlıklı Keltler ve Latinler
deniz aşırı bölgeleri: siyah, beyaz, melez, Doğu Hintli, Çinli,
Amerikan-Hintli melez
Dinler:Diller: Katolik 83%-88%, Protestan 2%,
Yahudi 1%, Müslüman 5%-10%, bağımsız 4%
denizi aşırı bölgeleri: Katolik, Protestan, Hindu, Müslüman, Budist,
putperestFransızca 100%, hızla artan bölgesel lehçe ve diller (Provencal,
Breton, Alsatian, Korsika, Katalan, Bask, Flaman)
denizi aşırı bölgeleri: Fransızca, Bölgesel Şive
Okuryazarlık oranı: tanım: 15 yaş üzeri
okur-yazar
toplam nüfus:99%erkek: 99%

dişi: 99% (2003 tahmini)


Yönetim
 Ülke adı: uzun ismi: Fransız
Cumhuriyeti
kısa ismi:Fransayerel ismi: Republique francaise

yerel kısa ismi: France


Bağımlılık durumu:
Yönetim biçimi: cumhuriyet
Başkenti: adı:Pariscoğrafi koordinatları:48 52 N, 2 20 Esaat farkı: GMT+1 (Standart saat)

yaz saati: +1hr, Mart’ın ilk Pazar günü başlar; Ekim’in son Pazar
günü biter.

İdari bölgeler: 26 bölge (bölgeler, tek- bölge);
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie (Aşağı Normandiya), Bourgogne,
Bretagne (Brittany), Centre, Champagne-Ardenne, Corse (Korsika), Franche-Comte,
Guadalop, Guyane (Fransız Guyanası), Haute-Normandie (Yukarı Normandiya),
Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Reunion,
Midi-Pyrenees, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Cote d’Azur, Rhone-Alpes
not: Fransa 22 büyükşehir (Corse veya Korsika’nın bölgesel devletini
içeren) ve 4 deniz aşırı bölgesine ayrılmıştır ve 96 büyükşehir ve 4 deniz
aşırı bölgeye tekrar bölünmüştür.

Bağımsızlık:
486 (Clovis tarafından
birleştirildi)
Milli bayramı: Fete de la Federation, 14 Temmuz
(1790); not – çoğunlukla yanlış olarak Bastil günü olarak adlandırılmasına
rağmen kutlama aslen Bastil akınının ilk yıldönümü tatilini (14 Temmuz
1789’da) ve meşrutiyetin kurulmasını yad eder, diğer isimleri Fete Nationale
(Milli Bayram) ve quatorze juillet (Temmuzun 14’ü)
Anayasa: 28 Eylül 1958’de referandum ile
adapte edilen, 4 Ekim 1958’den itibaren geçerli; 1962’de başkan seçimi ile
ilgili düzeltilmiş; 1992 EC Maastricht Antlaşması, 1996 Amsterdam
Antlaşması, 2000 Nice Antlaşması hükümleine göre düzeltilmiş; 1993’te
göçmenlik yasalarınu sıkılaştırmak üzere düzeltilmiş; 2000’de yedi yıllık
başkanlık dönemini beş yıl olarak düzeltilmiş; 2005’te AB anayasal
antlaşmasını Fransa anayasası ile uyumlu hale getirmek ve AB katılım
antlaşmalarının referandum ile yapılmasının kabul edilme kararını sağlamak
üzere 2005’te düzeltilmiştir.
Kanun sistemi: Yerli kavramlarla medeni hukuk;
kanun yapma değil idari işlemlerin incelenmesi
Oy hakkı: 18 yaş; evrensel
Katıldığı uluslar arası örgütler: ABEDA, ACCT, AfDB, Arctic
Council (izleyici), AsDB, Australia Group, BDEAC, BIS, BSEC (izleyici), CBSS
(izleyici), CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FZ, G- 5, G- 7, G-
8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS,
IFTU, IHO, ILO, IMF, IMO, InOC, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, MIGA,
MINURSO, MINUSTAH, MONUC, NATO, NEA, NSG, OAS (izleyici), OECD, OIF, OPCW,
OSCE, Paris Club, PCA, PIF (partner), SECI (izleyici), SPC, UN, UN Security
Council, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMEE, UNMIL, UNMOVIC,
UNOCI, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WADB (bölgesel olmayan), WCL, WCO,
WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Bayrak şekli: Üç eşit genişlikte dikey
şeritler halinde mavi, beyaz ve kırmızı; Fransız üçrengi olarak da bilinir,
bayrağın tarihi 1790’a ve Fransız Devrimine dayanır; tasarım ve/veya renkler
Belçika, Çad, Cote d’Ivoire, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda’yı içeren bir
dizi diğer bayrak ile benzerdir; tüm Fransız bağımlı yerler için resmi
bayraktır.
Ekonomi
Ekonomiye genel bakış: Fransa daha çok pazar
mekanizmalarına bağlı genişletilmiş hükümet temelli ve müdahaleli iyi
durumda modern bir ekonomiye geçişin ortasındadır. Hükümet birçok büyük
şirketi, bankayı ve sigortacıyı ya kısmen ya da tamamen özelleştirmiş ve Air
France, Fransa Telekom, Renault ve Thales gibi önde gelen firmalara
sorumluluk vermiştir. Bu durum bazı sektörlerde özellikle enerji, toplu
taşıma, ve savunma endüstrilerinde güçlü bir duruş sağlar. Telekomünikasyon
sektörü aşamalı olarak rekabete açılmaktadır. Fransa’nın liderleri,
kanunlar, vergi politikaları ve gelir eşitsizliğini azaltan sosyal
harcamalar ve kamu sağlığı ve refahı için serbest pazarlar etkisi ile sosyal
eşitliği sağlayan bir kapitalizme bağlı kalırlar. Hükümet 2006’da artan iş
Pazar esnekliği ile istihdamı artırmak üzere tedbirler oluşturmaya
odaklandı; buna rağmen nüfus hükümetin ekonomiyi canlandırmasına engel
olarak sendika reformlarını reddetti. Vergi yükü Avrupa’nın en yükseği
olarak kalmaya devam ediyor (2005’te gayrisafi yurtiçi hâsılanın neredeyse
%50’si). Gezinen ekonomik yavaşlama ve esnek olmayan bütçe maddeleri
muhtemelen bütçe açığını 2006’da Avrupa sınırının GSYİH sınırının %3 üzerine
itti; işsizlik %9 dolaylarında. Yıllık en az 75 milyon yabancı turist sayısı
ile Fransa dünyada en çok ziyaret edilen ülkedir ve turizm geliri en yüksek
üçüncü ülkedir.
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (satın alma gücü
paritesi):
$1.871 trilyon (2006 tahmini.)

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
$2.154 trilyon (2006 tahmini.)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı): 2% (2006 tahmini.)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP): $30,100 (2006 tahmini.)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre
dağılım:
İş gücü:
tarım:2.2%sanayi:20.6%hizmet: 77.2% (2006 tahmini.)
İş gücü- iş alanlarına göre: tarım:4.1%sanayi:24.4%hizmet: 71.5% (1999)
İşsizlik oranı: 8.7% (Aralık 2006 tahmini.)
Yoksulluk sınırı altındaki nüfus: 8.7% (Aralık 2006 tahmini.)
Yüzdelik paya göre ev geliri ya da gideri:
en düşük 10%:3%en yüksek 10%: 24.8% (2004)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatları): 1.5% (2006 tahmini.)
Bütçe: gelirler:$1.15 trilyongiderler: $1.211 trilyon; sermaye harcamaları dahil (2006 tahmini.)
Tarım – Ürünler: buğday, tahıl, şeker pancarı,
patates, şarap üzümleri; sığır eti, süt ürünleri; balık
Sanayiler: makine, kimyasallar,
otomobiller, metalürji, uçaklar, elektronik; tekstil, gıda işleme; turizm
Endüstriyel üretimin gelişme hızı: 0.2% (2006 tahmini.)
Elektrik üretimi: 549.4 milyar kWh (2005)
Elektrik tüketimi: 482.4 milyar kWh (2005)
Elektrik ihracatı: 68.3 milyar kWh (2005)
Elektrik ithalatı: 8 milyar kWh (2005)

Petrol üretimi:
73,500 bbl/gün (2005 tahmini.)
Petrol tüketimi: 1.97 milyon bbl/gün (2005
tahmini.)
Petrol ihracatı: 474,200 bbl/gün (2005)
Petrol ithalatı: 1.89 milyon bbl/gün(2005)
Doğal gaz üretimi: 1.4 milyar cu m (2004 tahmini.)
Doğal gaz tüketimi: 45.41 milyar cu m (2004
tahmini.)
İhracat: $490 milyar f.o.b. (2006
tahmini.)
İhracat malları: makine ve nakliye donanımı,
uçak, plastikler, kimyasallar, eczacılık ürünleri, demir ve çelik,
meşrubatlar

İhracat ortakları:
Almanya 14.7%, İspanya 9.7%,
İtalya 8.7%, UK 8.3%, Belçika 7.1%, Amerika 7.1% (2005)
İthalat: $529.1 milyar f.o.b. (2006
tahmini.)
İthalat malları: makine ve donanım, araçlar, ham
petrol, uçak, plastikler, kimyasallar
İthalat ortakları: Almanya 18.9%, Belçika 10.7%,
İtalya 8.3%, İspanya 7%, Hollanda 6.6%, UK 5.9%, Amerika 5.1% (2005)

Dış borç:
$3.461 trilyon (30 Haziran 2006)
Ekonomik yardım – alıcı
Para birimi (kod):Döviz kurları: avro (EUR)not: 1 Ocak 1999’da Avrupa Para Birliği üye ülkelerin finans
kurumları tarafından ortak para birimi olarak avroyu ilan etti; 1 Ocak
2002’de üye ülkeler içerisinde günlük para işlemlerinde avro yegane para
birimi haline geldi.
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim
Telefonlar –
kullanımdaki ana hatlar:
38.433 milyon; 35.7 milyon
(metropol Fransa) (2005)
Telefonlar – cep
telefonu:
49.37 milyon; 48.058 milyon
(metropol Fransa) (2005)
Telefon sistemi: genel değerlendirme:
oldukça gelişmiş
iç hatlar: kapsamlı kablo ve mikrodalga telsiz röle; kapsamlı
fiber-optik kablo uygulaması; iç hatlar uydu sistemiuluslararası: ülke kodu – 33; uydu yer istasyonu – 2 Intelsat (toplam
5 anten – 2 Hint Okyanusu ve 3 Atlantik Okyanusu), NA Eutelsat, 1 Inmarsat
(Atlantik Okyanusu bölgesi); HF 20’den fazla ülke ile radyotelefon iletişimi

denizaşırı bölümler: ülke kodu: Fransız Guyanası – 594; Guadalop –
590; Martinik – 596; Reunion – 262

Radyo yayın
istasyonları:
AM 41, FM yaklaşık 3,500 (bu
rakam tahminidir ve birçok tekrarlayıcıyı da içerir), kısa dalga 2 (1998)
Televizyon yayın
istasyonları:
584 (artı 9,676 tekrarlayıcı)
(1995)
Internet ülke kodu: metropol Fransa – .fr; Fransız
Guyanası- .gf; Guadalop – .gp; Martinik – .mq; Reunion – .re
İnternet sahibi: 3.149 milyon; 3.148 milyon
(metropol Fransa) (2006)
Internet kullanıcıları: 29.945 milyon; 29.521 milyon
(metropol Fransa) (2006)

Taşımacılık
Hava alanları: toplam:501metropol Fransa: 477 (2006)
Döşeli pistleri
(asfalt) olan hava alanları:
tolam: 292 (metropol
Fransa) 15 (denizaşırı bölgeler)
3,047 m üzeri:13 (metropol Fransa) 3 (denizaşırı bölgeler)2,438 – 3,047 m: 28 (metropol Fransa) 1 (denizaşırı bölgeler)

1,524 – 2,437 m: 96 (metropol Fransa)

914 – 1,523 m: 81 (metropol Fransa) 5 (denizaşırı bölgeler)

914 m altında: 74 (metropol Fransa) 6 (denizaşırı bölgeler) (2006)

Döşenmemiş pistli
(asfalt olmayan) hava alanları:
toplam: 185 (metropol
Fransa) 9 (denizaşırı bölgeler)
1,524- 2,437 m:4 (metropol Fransa)914 – 1,523 m: 73 (metropol Fransa) 2 (denizaşırı bölgeler)

914 m altında: 108 (metropol Fransa) 7 (denizaşırı bölgeler) (2006)

Karayolları: toplam: 956,303 km
(denizaşırı bölgelerdeki 5,083 km yol dahil)
şose: 951,220 km (metropol Fransa; expres yollar 10,490 km dahil)
(2004)

Limanlar ve terminaller:
Basse-Terre (Guadeloupe),
Bordeaux, Calais, Degrad de Cannes (French Guiana), Dunkerque, Fort-de-France
(Martinique), Gustavia (Guadeloupe), La Pallice, La Trinite (Martinique), Le
Havre, Le Port (Reunion), Marin (Martinique), Marseille, Nantes, Paris,
Pointe-a-Pitre (Guadeloupe), Rouen, Strasbourg
Askeri