Güney Kore

Giriş: GÜNEY KORE
Güney Kore’nin
Geçmişi:

Kore’nin tarihi,
Dangun tarafından efsanevi Gojoseon’un MÖ 2333’te kurulmasıyla
başlar. MÖ 2.yüzyılda Çin yazı sistemini benimsemesi ve 4.
yüzyılda Budizm’in ülkeye gelmesi Üç Kore Krallığı’nın (Goguryeo,
Baekje, Silla)üstünde büyük etkileri olmuştur.

Üç krallığın Silla
çatısı altında birleşmesi ile 19. yüzyıla kadar Kore tek bir
yönetim tarafından idare edildi ve politik ve kültürel
bağımsızlığını sürdürdü. Joseon Hanedanlığı’nın ikinci bölümüne
rağmen Kore’nin izolasyon politikası ona ‘Münzevi Krallık’ adını
kazandırdı. 19. yüzyıla kadar süren Avrupa’nın ve Japonya’nın
koloni haline getirme hedefi 1910’da Japonya’nın Kore’yi işgal
etmesiyle gerçekleşti. Japonlar II. Dünya Savaşı’nın sonuna
kadar Kore’de kaldılar. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kore
Yarımadasının güneyinde Kore Cumhuriyeti kuruldu. Adanın
kuzeyinde ise Komünist rejim hâkimdi. 1950 ve 1953 yıllarındaki
Kore Savaşlarında Birleşik Devletler ve Birleşmiş Milletler
birlikleri Güney Kore’yi Çin ve Sovyet Birliği tarafından
desteklenen Kuzey Kore’nin saldırılarından korumaya çalıştılar.
1953’te ateşkes imzalandı ve adanın ikiye ayrılması
kararlaştırıldı. Bu dönemden sonra ekonomik gelişmeler sayesinde
Güney Kore’nin kişi başına düşen GSYİH’si Kuzey Kore’ninkinden
14 kat daha fazla oldu. 37 yıl süren askeri hâkimiyetten sonra
1993’te Kım Young-Sam sivil başkan seçildi.

 

Coğrafya  
Güney
Kore’nin
Konumu:
Doğu Asya’daki
ülkenin güney kesiminin Japon Denizi ve Sarı deniz’e kıyısı
bulunmaktadır.
Güney Kore’nin
Coğrafi Koordinatları:
37 00 K, 127 30 D
Güney Kore’nin
Harita dizini:
Asya
Güney Kore’nin
Yüzölçümü:
toplam:
98,480
km² toprak:
98,190
km² su:
290
km²
Güney Kore Yüz
ölçüm karşılaştırma:
Yüzölçümü;
Indiana’dan biraz büyüktür..
Güney
Kore’nin
Kara sınırları:
Toplam:
238
km.
Sınır Komşuları: Kuzey Kore 238
km
Güney Kore’nin
Kıyı boyu:
2,413 km
Güney Kore’nin
Deniz hakları:
kıtasal
deniz: 12 nm; Kore Boğazı’nda 3 nm ile 12 nm arasında değişir.
yakınsal bölge: 24 nmözel ekonomik bölge: 200 nm

kıtasal şelf: belirlenmemiş

Güney Kore’de
İklim:
Ülkede ılıman
iklim görülmektedir. Yazlarda kışlardakinden daha fazla yağmur
yağışı alır.
Güney Kore’de
Zemin:
Genellikle tepeler
ve dağlar geniş yer kaplar. Batı ve güney kıyısında ovalar yer
almaktadır.
Güney Kore’nin
Rakım uç değerleri:
En alçak
noktası: Japon Denizi 115 m
En yüksek noktası:
Halla-san 1,950 m
Güney Kore’nin
Doğal Kaynakları:
Kömür, tungsten,
grafit, kurşun, su gücü potansiyeli
Güney Kore’nin
Toprak kullanımı:
Tarım alanı:
%
16.58Sürekli tarım ürünleri: % 2.01
Diğer: %
81.41
(2005)
Güney Kore’de
Sulanan arazi:
8,780 km²
(2003)
Güney Kore’de
Doğal afetler:
Bazen meydana
gelen tayfunlar, etkisi yüksek rüzgâr ve seller getirir.
Güneybatı’da ise düşük seviyeli sismik aktiviteler meydana
gelir.
Güney Kore’nin
Çevre – bugünkü sorunları:
Büyük şehirlerde
hava kirliliği, asit yağmurları, lağımın ve endüstriyel
atıkların suya karışması sonucunda su kirliliği, sürüklenen ağ
balıkçılığı
Güney Kore
Çevre – uluslar arası anlaşmalar:
Gruplar:
Antarktik-Çevresel Protokol, Antarktik-Deniz Yaşamı Kaynakları,
Antarktik Antlaşması, Biyofarklılık, İklim Değişikliği, İklim
değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme, Tehlikedeki Türler,
Çevresel Modifikasyon, Tehlikeli Atıklar, Deniz Kanunu, Deniz
İkmali, Ozon Tabakasının Korunması, Gemi Kirliliği, Tropikal
Kereste–83, Tropikal Kereste–94, Sulak Alanlar, Balina Avcılığı
İmzalanmış ama onaylanmamış:
Belirtilen antlaşmalardan hiçbiri
Güney
Kore
Coğrafya – not:
Kore Boğazı’nda
stratejik öneme sahiptir.
Halk  
Güney Kore’nin
Nüfusu:
49,044,790
kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: %
18.3
( erkek
4,714,103/ kadın
4,262,873
)
15-64 yaş: %
72.1 ( erkek
18,004,719/ kadın 17,346,594
)
65 yaş ve üstü: % 9.6
( erkek
1,921,803/ kadın
2,794,698
) (2007 tahmini.)
Güney Kore’de
Ortalama yaş:
Toplam:
35.8
yaş Erkek:
34.8
yaş
Kadın:
36.8
yaş (2007 tahmini)
Güney Kore’de
Nüfus artış oranı:
%
0.394
(2007 tahmini)
Güney Kore’de
Doğum oranı:
9.93
doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
Güney Kore’de
Ölüm oranı:
5.99
ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Güney Kore’de
Net göç oranı:
0 göçmen/1000
nüfus (2007 tahmini)
Güney Kore’de
Cinsiyet oranı:
Doğumda:
1.08 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.106 erkek/kadın15-64yaş arası: 1.038
erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.688
erkek/kadın

Toplam Nüfus: 1.01 erkek/kadın
(2007 tahmini)

Güney Kore’de
Bebek ölüm oranı:
Toplam: 1000
canlı doğumda
6.05
ölüm
Erkek: 1000 canlı doğumda
6.43
ölümKadın: 1000 canlı doğumda

5.64
ölüm (2007 tahmini)

Güney Kore’de
Ortalama yaşam süresi:
Toplam
nüfus:
77.23
yaş Erkek:
73.81
yaşKadın:
80.93
yaş (2007 tahmini)
Güney Kore’de
Doğurganlık oranı:
1.28 çocuk/kadın
(2007 tahmini)
Güney Kore’de
Uyruk:
İsim: Koreli
(tekil veya çoğul)
Sıfat: Koreli
Güney Kore’de
Etnik gruplar:
20.000 Çinli
hariç; ülke tek bir gruptan oluşmaktadır.
Güney Kore’de
Dinler:
% 26.3 Hıristiyan
(% 19.7 Protestan ve % 6.6 Roma Katolik), % 23.2 Budist, % 1.3
diğerleri veya bilinmiyor, % 49.3 hiçbiri (1995 nüfus sayımı)
Güney Kore’de
Diller:
Korece ve
İngilizce
Güney Kore’de
Okuryazarlık oranı:
Tanım: 15
yaş ve üzeri okuyup yazabilir.
Toplam Nüfus: % 97.9 Erkek: % 99.2

Kadın: % 96.6 (2003 tahmini)

Yönetim  
Güney
Kore’nin
Ülke adı:
Kabul Edilen
Uzun Biçimi: Kore Cumhuriyeti
Kabul Edilen Kısa Biçimi: Güney
Kore
Mahalli uzun biçimi:

Taehan-min’guk

Mahalli kısa biçimi:
Han’guk

Güney Kore’nin
Bağımlılık durumu:
 
Güney Kore’nin
Yönetim biçimi:
Ülkede yönetim
biçimi cumhuriyettir.
Güney Kore’nin
Başkenti:
İsim: SeulCoğrafi koordinatları: 37 34 K, 127 00 D

Zaman farkı: UTC+9 (Standart zaman boyunca Washington DC’den
14 saat ileri)

Güney Kore’nin
İdari bölgeleri:
9 bölge ve 2
metropoliten şehir bulunmaktadır.
Bölgeler; Cheju-do, Cholla-bukto
(North Cholla), Cholla-namdo (South Cholla), Ch’ungch’ong-bukto
(North Ch’ungch’ong), Ch’ungch’ong-namdo (South Ch’ungch’ong),
Kangwon-do, Kyonggi-do, Kyongsang-bukto (North Kyongsang),
Kyongsang-namdo (South Kyongsang)
Metropoliten şehirler; Inch’on-gwangyoksi
(Inch’on), Kwangju-gwangyoksi (Kwangju), Pusan-gwangyoksi
(Pusan), Soul-t’ukpyolsi (Seoul), Taegu-gwangyoksi (Taegu),
Taejon-gwangyoksi (Taejon), Ulsan-gwangyoksi (Ulsan

)

Güney Kore’de
Bağımsızlık:
15 Ağustos 1945
(Japonya’dan ayrılması)
Güney Kore’nin
Milli Bayramı:
Kuruluş Günü – 15
Ağustos(1945)
Güney Kore
Anayasası:
17Temmuz 1948’de
hazırlandı. Dokuz kez düzeltildi veya yeniden yazıldı. Şu anki
anayasa 29 Kasım 1987’de onaylandı.
Güney Kore’de
Kanun sistemi:
Avrupa medeni
hukuk sisteminin, Anglo-Amerikan hukukunun ve klasik Çin
düşüncesinin elementlerini birleştirir.
Güney Kore’de
Oy hakkı:
18 yaş; evrensel
Güney Kore’nin
Katıldığı uluslar arası örgütler:
AfDB, APEC, APT,
ARF, AsDB, ASEAN (diyalog ortağı), Avustralya Grubu, BIS, CP,
EAS, EBRD, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA,
IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM,
IPU, ISO, ITU, ITUC, LAIA, MIGA, NEA, NSG, OAS (gözlemci), OECD,
ONUB, OPCW, OSCE (ortak), PCA, PIF (ortak), SAARC (gözlemci),
UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG,
UNWTO, UPU, WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Güney Kore’nin
Bayrak şekli:
Üstte kırmızı ve
altta mavi olmak üzere yin-yang sembolü ve bunun etrafında beyaz
zeminin her köşesinde siyah farklı trigramlar bulunmaktadır.
Ekonomi
Güney Kore’nde
Ekonomiye genel bakış:
1960’tan
beri ülkenin kişi başına düşen GSYİH’si oldukça büyüdü. Bundan
40 yıl önce ülkenin GSYİH’si Afrika ülkelerinin
seviyelerindeydi. 2004’te Güney Kore, dünya ekonomilerinin
trilyon dolarlık kulübüne üye oldu. Güney Kore’nin bu ekonomik
çıkışı yakalamasında devletlerarasındaki yakın ilişkiler, güçlü
iş gücü kaynağı, ithalat sınırlamaları ve özel endüstrilerin
mali yardımlarının etkisi büyüktür. 1997 ve 1999 yılları
arasında yaşanan Asya mali krizi Güney Kore’nin gelişim
modelinde uzun süren aksamalara yol açtı. Bu dönmede yüksek
miktar dış borçlanmalar oldu ve ülke ekonomisi istikrarını
kaybetti. Ülke ekonomisi kendini toparlamaya çalışsa da 2001’de
küresel mali kriz sebebiyle ihracat oranları düştü.
Güney Kore ekonomisi; orta
seviyedeki enflasyon, düşük işsizlik oranı, ihracat fazlalığı ve
gelir dağılımının dengeli olmasından olumlu yönde
etkilenmektedir.

Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) (satın alma gücü paritesi):
1.196
trilyon $ (2006 tahmini)
Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
897.4 milyar
$ (2006 tahmini)
Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
%
4.8
(2006 tahmini)
Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
24,500 $
(2006 tahmini)
Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
Tarım: % 3
Endüstri: % 45 Hizmet: % 52 (2006 tahmini)
İş gücü:
23.77 milyon
kişi (31 Aralık 2006 tahmini)
İş gücü- iş
alanlarına göre:
Tarım: %
6.4Endüstri: %
26.4Hizmet: %
67.2
(2006 tahmini)
İşsizlik oranı:
%
3.3
(2006 tahmini)
Yoksulluk
sınırı altındaki nüfus:
% 15 (2003
tahmini).
Yüzdelik paya
göre ev geliri ya da gideri:
En az: % 10:
% 2.9
En fazla: % 10: % 25 (1992)
Enflasyon oranı
(tüketici fiyatları):
% 2.2 (2006
tahmini)
Güney Kore
Bütçesi:
Gelirler:
200
milyar $
Giderler:
201
milyar $, mevcut olmayan sermaye
giderleri dâhil.
(2006 tahmini)
Güney Kore’nde
Tarım – Ürünleri:
Pirinç, kök
ürünler, arpa, sebze, meyve, sığır, domuz, tavuk, süt, yumurta,
balık
Sanayiler: Elektronik
ürünler, telekomünikasyon malzemeleri, otomobil ürünleri,
kimyasallar, gemi yapımı, çelik
Güney Kore’nin
Endüstriyel üretimin gelişme hızı:
% 8 (2006 tahmini)
Güney Kore’nin
Elektrik üretimi:
345.2 milyar
kWh (2004)
Güney Kore’nin
Elektrik tüketimi:
321 milyar
kWh (2004)
Güney Kore’nin
Elektrik ihracatı:
0 kWh (2004)
Güney Kore’nin
Elektrik ithalatı:
0 kWh (2004)
Güney Kore’nin
Petrol üretimi:
7,378 bbl/gün
(2004 tahmini)
Güney Kore’nin
Petrol tüketimi:
2.149 milyon
bbl /gün (2004 tahmini)
Güney Kore’nin
Petrol ihracatı:
645,200 bbl
/gün (2001)
Güney Kore’nin
Petrol ithalatı:
2.263 milyon
bbl/ gün (2001)
Güney Kore’nin
Doğal gaz üretimi:
0 cu m (2004
tahmini)
Güney Kore’nin
Doğal gaz tüketimi:
27.84 milyar
cu m (2004 tahmini)
Güney Kore’de
İhracat:
326milyar $
f.o.b. (2006 tahmini)
Güney Kore’de
İhracat malları:
Yarı iletkenler,
kablosuz telekomünikasyon malzemeleri, motorlu taşıtlar,
bilgisayarlar, çelik, petrokimyasallar, gemi
Güney Kore’de
İhracat ortakları:
Çin % 21.8,
Birleşik Devletler % 14.6, Japonya % 8.5, Hong Kong % 5.5 (2005)
Güney Kore’de
İthalat:
309.3 milyar
$ f.o.b (2006 tahmini)
Güney Kore’de
İthalat malları:
Makine,
elektronikler ve elektronik malzemeler, petrol, çelik,
taşımacılık malzemeleri, organik kimyasallar, plastikler
İthalat
ortakları:
Japonya % 18.5,
Çin % 14.8, Birleşik Devletler % 11.8, Suudi Arabistan % 6.2
(2005)
Güney Kore Dış
borç:
249.4 milyar
$ (30 Eylül 2006 tahmini)
Güney Kore
Ekonomik yardım – alıcı
ODA, 744 milyon $ (2005)
Güney Kore’nin
Para birimi (kod):
Güney Kore vonu
Döviz kurları: Güney Kore
vonunun Amerikan Dolarına oranı:

955.3
(2006),
1,024.1 (2005),
1,145.3 (2004), 1,191.6
(2003),
1,251.1

(2002)
Güney Kore’de
Mali yıl:
Takvim yılı
İletişim  
Güney Kore’de
Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar:
23.745 milyon
(2005)
Güney Kore’de
Telefonlar – cep telefonu:
38.342
milyon (2005)
Güney Kore’de
Telefon sistemi:
Genel
Değerlendirme: Yerel ve uluslar arası hizmet mükemmel
Yerel: Mevcut değilUluslar arası: Ülke kodu 82,
fiber optik denizaltı kabloları – 1 Kore-Rusya-Japonya, 1
Kore-Japonya-Hong Kong, 3 Kore-Japonya-Çin, 1
Kore-Japonya-Çin-Avrupa, 1 Kore-Japonya-Çin-Birleşik
Devletler-Tayvan, 1 Kore-Japonya-Çin, 1 Kore-Japonya-Hong
Kong-Tayvan, 1 Kore-Japonya, uydu dünya istasyonları – 3
Intelsat (1 Pasifik ve 2 Hint Okyanusu) ve 3 Inmarsat (1 Pasifik


ve
2 Hint Okyanusu

Güney Kore’de
Radyo yayın istasyonları:
AM 61, FM 150,
kısa dalga 2 (2000)
Güney Kore’de
Televizyon yayın istasyonları:
43 (ek olarak 59
kablo operatörü ve 190 röle kablo operatörü) (2005)
Internet ülke
kodu:
.kr
Güney Kore
İnternet sahibi:
5.434 milyon
(2006)
Internet
kullanıcıları:
33.9 milyon
(2005)
Taşımacılık  
Güney Kore’de
Hava alanları:
107 (2006)
Döşeli pistleri
(asfalt) olan hava alanları:
Toplam: 693,047 m’ den fazla: 3


2,438’den 3,047 m ‘e: 21
1,524’den 2,437 m ‘e: 14

914’den 1,523 m’ e: 11

914 m altı: 20 (2006)

Döşenmemiş
pistli (asfalt olmayan) hava alanları:
Toplam: 38914’den 1,523 m’ e: 3 914 m altı: 35 (2006)
Karayolları: Toplam:
100,279
km Asfaltlanmış:
87,032
km ( 3.060
km lik ekspres yolu da kapsar.)
Asfaltlanmamış:
13,247 km
(2004)
Güney Kore’deki
Limanlar ve terminaller:
Inch’on, Masan, P’ohang, Pusan,
Ulsan
Askerlik  
Güney Kore
Kuvvet Komutanlıkları:
Ordu, Donanma,
Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri, Deniz Birlikleri, Ulusal Deniz
Polisi (kıyı güvenlik) (2006)
Askeri görev
yaşı ve zorunluluk:
20 ve 30 yaşları
arasındakiler zorunlu olarak askerlik hizmeti yaparlar. Zorunlu
askerlik hizmeti 24 – 28 aydır. Askeri kola göre 18 yaşındakiler
de gönüllü olarak askerlik hizmeti yapabilir. Yaklaşık 4,000
kadın askeri görevlerde yer almaktadır