Hindistan

Giriş: HİNDİSTAN
Hindistan’ın
Geçmişi:

Hint Vadi medeniyeti MÖ 5,000lere
dayanan en eski medeniyetlerden biridir. Kuzeydoğudaki Arya
kabileleri, MÖ 1,500lerde şu anki Hindistan’a göç etti.

İmparator
Ashoka yönetimi altında Maurya hanedanı tarafından kurulan
imparatorluk MÖ 3. yüzyılda Güney Asya’yı egemenliği altına
aldı. MÖ 180 yıllarında ise Orta Asya’ya doğru işgal hareketleri
başladı. MS 3. yüzyılda ise Hindistan, Gupta hanedanlığı
yönetimi altında altın çağını yaşadı.

11. ve 12.
yüzyılda Orta Asya’dan başlayan Türk istilaları sonrasında
ülkenin kuzeyi Delhi Sultanlığı tarafından yönetildi. Bu
istilalardan sonra 15. yüzyıl ortalarında Hindistan’a Avrupalı
kâşifler ve tüccarlar akın etmeye başladı. 19. yüzyıla kadar
Britanya ülkenin tümünü kontrolü altında tutmayı başardı. Fakat
Mohandas GANDHI ve Jawaharlal NEHRU 1947’de ülkeyi bağımsızlığa
kavuşturdu. Kıta altı bölge Hindistan ve Pakistan olarak ikiye
ayrıldı. İki ülke Arassında çıkan savaş sonrasında Doğu
Pakistan, Bangladeş adını aldı.

 

Coğrafya  

Hindistan’ın
Konumu:
Güney Asya’da
bulunan ülkenin Umman Denizi ve Bengal Körfezi ile sınırı
bulunmaktadır. Burma ve Pakistan’ın arasındadır.
Hindistan’ın
Coğrafi Koordinatları:
20 00 K, 77 00 D
Hindistan’ın
Harita dizini:
Asya
Hindistan’ın
Yüzölçümü:
toplam:
3,287,590
km² toprak:
2,973,190
km² su:
314,400
km²
Hindistan Yüz
ölçüm karşılaştırma:
Yüzölçümü Birleşik
Devletlerin üçte birinden biraz daha büyüktür.

Hindistan’ın
Kara sınırları:
Toplam:
14,103
km. Sınır Komşuları: Bangladeş
4,053 km, Bhutan 605 km, Buram 1,463 km, Çin 3,380 km, Nepal
1,690 km,
Pakistan
2,912 km
Hindistan’ın
Kıyı boyu:
Denize kıyı
boyu:
7,000
km.
Hindistan’ın
Deniz hakları:
karasal
deniz:12 nm
yakınsal bölge: 24 nmözel ekonomik bölge: 200 nm
veya kıtasal sınıra kadar
Hindistan’da
İklim:
Güneyde muson
iklimi görülürken kuzeyden ılıman iklim hâkimdir.
Hindistan’da
Zemin:
Güneyde yüksek ova
(Dekkan Platosu), Ganj boyunca düz veya engebeli ovalar, batıda
çöller ve kuzeyde Himalayalar bulunmaktadır.
Hindistan’ın
Rakım uç değerleri:
En alçak
noktası: Hint Okyanusu 0 m
En yüksek noktası: Kanchenjunga 8,598 m
Hindistan’ın
Doğal Kaynakları:
Kömür( Hindistan
dünyanın en büyük dördüncü kömür rezervine sahiptir.), demir
filizi, manganez, mika, boksit, titanyum filizi, krom, doğal
gaz, mücevher, petrol, kireçtaşı, ekilip dikilebilir arazi
Hindistan’ın
Toprak kullanımı:
Tarım alanı:
%
48.83Sürekli tarım ürünleri: % 2.8

Diğer: %
48.37
(2005)

Hindistan’da
Sulanan arazi:
558,080 km²
(2003)
Hindistan’da
Doğal afetler:
Kuraklıklar,
ansızın bastıran seller, yıkıcı yıldırım ve fırtınalar,
depremler
Hindistan’ın
Çevre – bugünkü sorunları:
Orman alanlarının
tahribatı, toprak erozyonu, aşırı otlatma, çölleşme, endüstriyel
atıkların ve araç salınımlarının sebep olduğu hava kirliliği,
lağım pisliğinin ve haşere öldürücü ilaçların aşırı
kullanımından kaynaklanan su kirliliği; çeşme suyu ülke çapında
içilebilir nitelikte değildir. Zaten büyük olan nüfusun gün
geçtikçe çoğalması sebebiyle doğal kaynakların kurutulması
Hindistan Çevre
– uluslar arası anlaşmalar:
Gruplar:
Antarktik – Çevre Protokolü, Antarktik – Deniz Yaşamı
Kaynakları, Antarktik Antlaşması, Biyofarklılık, İklim
Değişikliği, İklim değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme,
Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atıklar, Çevre Modifikasyonu,
Deniz Kanunu, Ozon tabakası korunması, Gemi Kirliliği, Sulak
Alanlar, Tropikal Kereste – 83, Tropikal Kereste – 94, Balina
Avcılığı
İmzalanmış ama onaylanmamış:
Belirtilen antlaşmalardan hiçbiri
Hindistan
Coğrafya – not:
Güney Asya
kıta altı bölgesini kontrol etmektedir. Hint Okyanusu ticaret
yollarının yakınında bulunması ülkenin lehinedir. Dünyanın en
büyük üçüncü dağı olan

Kanchenjunga Nepal sınırı boyunca
uzanmaktadır.
Halk  
Hindistan’ın
Nüfusu:
1,129,866,154
kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0–14 yaş: %
31.8
( erkek
188,208,196/ kadın
171,356,024
)
15–64 yaş: %
63.1 ( erkek
366,977,821/ kadın
346,034,565
)
65 yaş ve üstü: % 5.1
( erkek
27,258,259/ kadın
30,031,289
) (2007
tahmini.)
Hindistan’da
Ortalama yaş:
Toplam:
24.8
yaş
Erkek:
24.5
yaş
Kadın:
25.2yaş
(2007 tahmini)
Hindistan’da
Nüfus artış oranı:
%
1.606
(2007 tahmini)
Hindistan’da
Doğum oranı:
22.69
doğum/1000 nüfus (2007 tahmini)
Hindistan’da
Ölüm oranı:
6.58
ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Hindistan’da
Net göç oranı:
-0.05
göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)
Hindistan’da
Cinsiyet oranı:
Doğumda:
1.12
erkek/kadın
15 yaş altı:
1.098
erkek/kadın15-64yaş arası:
1.061
erkek/kadın65 yaş ve üzeri:
0.908
erkek/kadınToplam Nüfus:
1.064
erkek/kadın (2007 tahmini)
Hindistan’da
Bebek ölüm oranı:
Toplam: 1000
canlı doğumda
34.61
ölüm
Erkek: 1000 canlı doğumda
39.42
ölümKadın: 1000 canlı doğumda

29.23
ölüm (2007 tahmini)

Hindistan’da
Ortalama yaşam süresi:
Toplam
nüfus:
68.59
yaş Erkek:
66.28
yaşKadın:
71.17
yaş (2007 tahmini)
Hindistan’da
Doğurganlık oranı:
2.81
çocuk/kadın (2007 tahmini)
Hindistan’da
Uyruk:
İsim: Hintli
(tekil veya çoğul)
Sıfat: Hintli
Hindistan’da
Etnik gruplar:
% 72 Hintli –
Arya, % 25 Dravidyalı, % Mongol ve diğerleri (2000)
Hindistan’da
Dinler:
% 80.5 Hindu, %
13.4 Müslüman, % 2.3 Hıristiyan, % 3.7 diğerleri, % 0.1
belirlenmemiş (2002 Nüfus sayımı)
Hindistan’da
Diller:
İngilizceye
ortak bir dil gibi görünse de aslında ulusa, politik ve ticari
antlaşmalar için en önemli dildir. Hintçe, ulusal dildir ve
nüfusun % 30 ‘unun ana dilidir; 14 resmi dil daha vardır:
Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam,
Kannada, Oriya, Punjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi, and
Sanskrit. Hindustani, Ülkenin kuzeyindeki nüfusun kullandığı
Hindi/Urdu’nun farklı bir lehçesidir ama resmi bir dil değildir
.
Hindistan’da
Okuryazarlık oranı:
Tanım: 15
yaş ve üzeri okuyup yazabilir.
Toplam Nüfus: % 61 Erkek: % 73.4

Kadın: % 47.8 (2001 nüfus
sayımı)

Yönetim  

Hindistan’ın
Ülke adı:
Kabul Edilen
Uzun Biçimi: Hindistan Cumhuriyeti
Kabul Edilen Kısa Biçimi:
Hindistan
Mahalli uzun biçimi:

Bharatiya Ganarajya

Mahalli kısa biçimi:
Bharat

Hindistan’ın
Bağımlılık durumu:
 
Hindistan’ın
Yönetim biçimi:
Ülkede yönetim
biçimi federal cumhuriyettir.
Hindistan’ın
Başkenti:
İsim: Yeni
Delhi
Coğrafi
koordinatları:
28 36
K, 77 12 D

Zaman farkı: UTC+5.5 (Standart
zaman boyunca Washington DC’den 10.5 saat ileri)

Gün ışığından yararlanma
süresi: +1saat, Mart ayı son Pazar günü başlar; Ekim ayı son
Pazar günü sona erer.

Hindistan’ın
İdari bölgeleri:
28 eyalet ve 7
birlik bölgeleri*: Andaman ve Nikobar Adaları*, Andhra Pradesh,
Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh*, Chhattisgarh,
Dadra ve Nagar Haveli*, Daman ve Diu*, Delhi*, Goa, Gujarat,
Haryana, Himachal Pradesh, Jammu ve Kashmir, Jharkhand,
Karnataka, Kerala, Lakshadweep*, Madhya Pradesh, Maharashtra,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Puducherry*,
Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh,
Uttarakhand, Batı Bengal
Hindistan’da
Bağımsızlık:
15 Ağustos 1947
(Birleşik Krallıktan ayrılma)
Hindistan’ın
Milli Bayramı:
Cumhuriyet Günü –
26 Ocak (1950)
Hindistan
Anayasası:
24 Ocak 1950’de
uyarlandı ve birçok kez düzeltmeler yapıldı.
Hindistan’da
Kanun sistemi:
İngiliz genel
hukukuna dayanmaktadır; yasama uygulamalarının adli incelemesi
yapılmaktadır. Zorunlu ICJ yargılama hakkını belli şartlar
altında kabul etti, ayrı kişisel hukuk kuralları Müslümanlara,
Hıristiyanlara ve Hindulara uygulanmaktadır.
Hindistan’da Oy
hakkı:
18 yaş; evrensel
Hindistan’ın
Katıldığı uluslar arası örgütler:
AfDB, ARF, AsDB,
ASEAN (diyalog ortağı), BIMSTEC, BIS, C, CERN (gözlemci), CP,
EAS, FAO, G- 6, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM,
IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM
(gözlemci), IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, NAM, OAS
(gözlemci), ONUB, OPCW, PCA, PIF (ortak), SAARC, SACEP, SCO
(gözlemci), UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL,
UNMEE, UNMIS, UNMOVIC, UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WTO
Hindistan’ın
Bayrak şekli:
Üş eşit yatay
şerit ve bu şeritlerin renkleri yukardan aşağıya sırasıyla
safran, beyaz ve yeşil; beyaz şeridin tam ortasında mavi chakra
( 24 telli tekerlek) bulunmaktadır. Nijer’in bayrağına benzer.


Ekonomi
 
Hindistan’da Ekonomiye genel bakış:
Hindistan’ın
ekonomisi geleneksel kasaba çiftçiliğe, modern tarıma ve el
sanatına dayanmaktadır. Hizmet sektörü ekonomik büyümenin en
önemli kaynağıdır. Hizmet sektöründe iş gücünün üçte biri
istihdam edilmekte iken iş gücünün beşte üçü tarımda yer
almaktadır. Hindistan hükümeti, dünyanın gelişimine ayak
uydurarak yabancı ticaret ve yatırım üzerindeki kontrolünü
azalttı.2006’da tarım dışı ürünlerde ortalama % 12.5 gümrük
vergisi alındı. 2006’da Devlet tekelindeki endüstrilerde
özelleştirilmesi durgundu ve özelleştirme hala tartışma
yaratmaya devam etmektedir. Ekonomik büyüme Yeni Delhi’nin
federal mali açığını azaltmasına yardımcı oldu.
Hint ekonomisi son yirmi yıldır
düzenli şekilde büyüyor. Harklı sosyal gruplara, ekonomik
gruplara, jeolojik bölgelere ve kırsal ve kentsel bölgelerle
mukayese edildiğinde ekonominin büyümesi oldukça düzensizdir.
Son zamanlarda, Hindistan, birçok eğitimli, İngilizce konuşan
insanlardan çok uluslu ortaklıklar kurmak amacıyla
faydalanmasını bilmiştir.
Ülkede ekonomik eşitsizlik
oldukça az olmasına rağmen (Gini katsayısı: 2000’de 32.5) bu
eşitsizlik giderek artmaktadır. Büyük ve artan nüfus temel
sosyal, ekonomik ve çevresel bir sorundur.
  

 

 

 

 

 

 

Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH)
(satın alma gücü paritesi):

4.156 trilyon
$ (2006 tahmini)
Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
804 milyar $
(2006 tahmini)
Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
%
9.2
(2006 tahmini)
Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
3,800 $
(2006 tahmini)
Gayrisafi
yurtiçi hâsıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
Tarım: %
19.9
Endüstri: %
19.3Hizmet: %
60.7
(2006 tahmini)
 İş gücü:
509.3 milyon
kişi (2006 tahmini)
 
İş gücü- iş alanlarına göre:
Tarım: %
60
Endüstri: %
12Hizmet: %
28
(2003)
 
İşsizlik oranı:
%
7.8
(2006 tahmini)
Yoksulluk
sınırı altındaki nüfus:
%
25
(2003 tahmini)
Yüzdelik paya
göre ev geliri ya da gideri:
En az: % 10:
%
3.5En fazla: % 10: %
33.5
(1995)
Enflasyon oranı
(tüketici fiyatları):
%
5.3
(2006 tahmini)
Hindistan
Bütçesi:
Gelirler:
109.4
milyar $
Giderler:
143.8 milyar
$,
15

milyar $’lık sermaye giderleri dâhil.
(2006 tahmini)
Hindistan’da
Tarım – Ürünleri:
Pirinç, buğday,
zeytin tohumu, pamuk, Hint keneviri, çay, şeker pancarı,
patates, sığır, su bufalosu, koyun, keçi, kümes hayvanları,
balık
Sanayiler: Tekstil ürünleri,
kimyasallar, yiyecek işleme, taşımacılık malzemeleri, çimento,
madencilik, petrol, makine sanayisi, yazılım
Hindistan’ın
Endüstriyel üretimin gelişme hızı:
%
7.5
(2006 tahmini)
Hindistan’ın
Elektrik üretimi:
630.6 milyar
kWh (2004)
Hindistan’ın
Elektrik tüketimi:
587.9 milyar
kWh (2004)
Hindistan’ın
Elektrik ihracatı:
60 milyon
kWh (2004)
Hindistan’ın
Elektrik ithalatı:
1.5 milyar
kWh (2004)
Hindistan’ın
Petrol üretimi:
785,000 bbl/gün
(2004 tahmini)
Hindistan’ın
Petrol tüketimi:
2.45 milyon
bbl /gün (2004 tahmini)
Hindistan’ın
Petrol ihracatı:
350,000 bbl
/gün (2001)
Hindistan’ın
Petrol ithalatı:
2.09 milyon
bbl/ gün (2001)
Hindistan’ın
Doğal gaz üretimi:
28.2 milyar
cu m (2004 tahmini)
Hindistan’ın
Doğal gaz tüketimi:
30.83 milyar
cu m (2004 tahmini)
Hindistan’da
İhracat:
112 milyar $
(2006 tahmini)
Hindistan’da
İhracat malları:
Tekstil ürünleri,
değerli taş ve mücevherler, mühendislik ürünleri, kimyasallar,
deri ürünleri,
Hindistan’da
İhracat ortakları:
Birleşik
Devletler %

16.7, Birleşik Arap Emirlikleri %
8.5, Çin % 6.6, Singapur % 5.3, Birleşmiş
Krallık % 4.9,
Hong Kong

% 4.4, (2005)
Hindistan’da
İthalat:
187.9 milyar
$ f.o.b (2006 tahmini)
Hindistan’da
İthalat malları:
Ham petrol, makine
ürünleri, değerli taşlar, gübre, kimyasallar
İthalat
ortakları:
Çin % 7.3,
Birleşik Devletler %

5.6,
İsviçre % 4.7 (2005)
Hindistan Dış
borç:
132.1 milyar
$ (30 Haziran 2006)
Hindistan
Ekonomik yardım – alıcı
2.9 milyar $
(2000 tahmini)
Hindistan’ın
Para birimi (kod):
Rupi
Döviz kurları: Rupinin
Amerikan Dolarına oranı:

45.3 (2006), 44.101
(2005), 45.317
(2004), 46.583
(2003), 48.61

(2002)
Hindistan’da
Mali yıl:
1 Nisan – 31 Mart
İletişim  
Hindistan’da
Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar:
49.75 milyon
(2004)
Hindistan’da
Telefonlar – cep telefonu:
69.193
milyon (2005)
Hindistan’da
Telefon sistemi:
Genel
Değerlendirme: En son yapılan telekomünikasyon kuralları ve
politikalarında düzenlemelerin yapılması hızlı büyümeyi teşvik
etmiştir. Yerel hizmet tüm ülke çapında sağlanmaktadır. Her 100
kişiye 10 telefon hattı düşmektedir ve bu, Hindistan için
oldukça düşük bir yoğunluktur. Bu yoğunluk, kırsal kesimde her
100 kişiye ancak 1 telefon hattı düşecek kadar azdır. Ülke
çapında 1.7 milyon kişi telefon hattı almak için sırada
beklemektedir.
Yerel:
yerel hizmet giderek artmaktadır. Fakat bu gelişme kırsal
kesimde daha az gerçekleşmektedir. Cep telefonu hizmeti 1994’te
başladı ve dört büyük şehirde ve 19 telekom devresiyle organize
bir şekilde sürdürülmektedir.
Uluslar arası: Ülke kodu 91,
yer uydu istasyonları – 8 Intelsat (Hint Okyanusu) ve 1 Inmarsat
(Hint Okyanusu bölgesi); Mumbai (Bombay), New Delhi, Kolkata (Calcutta),
Chennai (Madras), Jalandhar, Kanpur, Gandhinagar, Hyderabad, ve
Ernakulam’dan işleyen 9 kapı değişimi;


Hindistan’da
Radyo yayın istasyonları:
AM 153, FM 91,
kısa dalga 68 (1998)
Hindistan’da
Televizyon yayın istasyonları:
562 (1997)
Internet ülke
kodu:
.in
Hindistan
İnternet sahibi:
1.543 milyon (2006)
Internet
kullanıcıları:
60 milyon (2005)
Taşımacılık  
Hindistan’da
Hava alanları:
341 (2006)
Döşeli pistleri
(asfalt) olan hava alanları:
Toplam:2433,047 m’ den fazla: 17

2,438’den 3,047 m ‘e: 51 1,524’den 2,437 m ‘e: 73

914’den 1,523 m’ e: 81

914 m altı: 21 (2006)

Döşenmemiş
pistli (asfalt olmayan) hava alanları:
Toplam: 98
2,438’den 3,047 m ‘e: 1 1,524’den 2,437 m ‘e: 7

914’den 1,523 m’ e: 42

914 m altı:48 (2006)

Karayolları: Toplam:
3,383,344
km Asfaltlanmış:
1,603,705
km Asfaltlanmamış:
1,779,639
km (2002)
Hindistan’daki
Limanlar ve terminaller:
Chennai, Haldia,
Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata (Calcutta), Mumbai (Bombay),
New Mangalore, Vishakhapatnam
Askerlik  
Hindistan
Kuvvet Komutanlıkları:
Ordu, Donanma
(Donanma Hava Kolunu kapsar), Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik,
Farklı Güvenlik ve Askeri Nitelikli Kuvvetler, Ulusal Güvenlik
Birimleri, Hint – Tibet Sınır Polisi, Özel Sınır Kuvvetleri,
Merkezi Yedek Polis Kuvvetleri, Merkezi Endüstriyel Güvenlik
Kuvvetleri, Demiryolları Koruma Kuvvetleri ve Savunma Güvenliği
Askeri görev
yaşı ve zorunluluk:
16 yaşına girenler
gönüllü askerlik yapabilir. (2001)