Hong Kong

Giriş: Hong Kong
Hong Kong’un Geçmişi: Hong Kong olarak bilinen bölgedeki
insan yerleşimleri Paleolitik döneme kadar dayanır. Bölge, Qin
hanedanlığı zamanında Çin İmparatorluğu’nun topraklarına
katılmıştı ve Tang ve Song Hanedanlıkları zamanında ticaret ve
donanma merkezi olarak hizmet vermiştir. Bölgenin kayıtlara
geçen ilk Avrupalı ziyaretçisi 1513 yılında ziyaret eden
Portekizli denizci Jorge Alvares’dir. İngiltere ile ilişkiler
Doğu Hindistan İngilteresi’nin Canton şerhi civarlarına ticaret
merkezi kurmasıyla başladı.
1841 yılında işgal edilen Hong
Kong bir sonraki yıl Çin tarafından teslim edilmiştir; birçok
bitişik ada 19 yüzyılda Hong Kong ‘a eklenmiştir. Çin ve
İngiltere arasında 19 Aralık 1984 yılında yapılan anlaşmaya
uyularak Hong Kong 1 Temmuz 1997 yılında Hong Kong Özel yönetim
Bölgesi halini aldı (Çin’e bağlı). Anlaşma gereğince Çin “tek
ülke iki sistem” formülünü kabul edecek, Çin sosyalist ekononik
sistemini ülkeye dayatmayacak ve gelecek 50 yıllık dönem
içerisinde Hong Kong savunma ve dış işleri haricinde tüm
konularda tam bir özerklik yaşayacaktı.
Hong Kong Coğrafyası  
Hong Kong’ inKonumu: Doğu Asya’dadır. Çin ve Güney Çin
Denizi’ sınırındadır.
Hong Kong’unCoğrafi Koordinatları: 22 15 K, 114 10 D
Hong Kong’un Harita dizini: Güney Doğu Asya
Hong Kong’un Yüzölçümü: toplam: 1,092 km²
toprak: 1,042 km² 

su: 50 km²

Hong KongYüz ölçüm
karşılaştırma:
Washington, DC ‘nin altı katı
kadardır.
Hong Kong’unKara sınırları: Toplam: 30 km
Sınır Komşuları: Çin 30 km
Hong Kong’unKıyı boyu: 733 km
Hong Kong’unDeniz hakları: karasal deniz: 3nm
Hong Kong’daİklim: Yarı Tropikal muson iklimi;
Kışları serin ve nemli, bahardan yaza sıcak ve yağışlı,
sonbaharda kıcak ve güneşli.
Hong Kong’daArazi(toprak
yapısı):
Tepelik alanlardan dik yamaçlı
dağlara; Kuzeyde ovalar vardır.
Hong Kong’unRakım uç
değerleri:
En alçak noktası: Güney Çin Denizi
0 m
En yüksek noktası: Tai Mo Shan 958 m
Hong Kong’unDoğal
Kaynakları:
Muhteşem derinlikte limanlar,
Feldspat minerali.
Hong Kong’unToprak
kullanımı:
Tarım alanı: % 5.05
Sürekli tarım ürünleri: % 1.01 

Diğer: % 93.94 (2001)

Hong Kong’daSulanan arazi: 20 km² (1998 tahmini)
Hong Kong’da Doğal afetler: Dönemsel tayfunlar.
Hong Kong’unÇevre – bugünkü
sorunlar:
Hızlı şehirleşmeden kaynaklanan
hava ve su kirliliği.
Hong KongÇevre – uluslar
arası anlaşmalar:
Gruplar: Deniz kirliliği
(katılımcı üye), Gemi kirliliği (katılımcı üye)
Hong KongCoğrafya – not: 200’den fazla adadır.
Hong Kong Halk  
Hong Kong’unNüfusu: 6,980,412 kişi (Temmuz 2007
tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: %13 ( erkek 476,089 /
kadın 434,326 )
15-64 yaş: % 74 (erkek 2,515,518 / kadın 2,652,660 ) 

65 yaş ve üstü: %12.9 ( erkek 419,479 / kadın 482,340 ) (2007
tahmini.)

Hong Kong’da Ortalama yaş: Toplam:41.2 yaşErkek: 40.9 yaşKadın: 41.4 yaş (2007 tahmini)
Hong Kong’daNüfus artış
oranı:
% 0.561 (2007 tahmini)
Hong Kong’daDoğum oranı: 7.34 doğum/1000 nüfus (2007
tahmini)
Hong Kong’daÖlüm oranı: 6.45 ölüm/1000 nüfus (2007
tahmini)
Hong Kong’daNet göç oranı: 4.72 göçmen/1000 nüfus (2007
tahmini)
Hong Kong’daCinsiyet oranı: Doğumda: 1.08 erkek/kadın15 yaş
altı: 1.096 erkek/kadın15-64yaş arası: 0.948 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.87 erkek/kadın

Toplam Nüfus: 0.956 erkek/kadın (2007 tahmini)

Hong Kong’daBebek ölüm
oranı:
Toplam: 1000 canlı doğumda 2.94
ölüm
Erkek: 1000 canlı doğumda 3.12 ölümKadın: 1000 canlı doğumda 2.74 ölüm (2007 tahmini)
Hong Kong’da Ortalama yaşam
süresi:
Toplam nüfus: 81.68 yaşErkek: 78.99 yaşKadın: 84.6 yaş (2007 tahmini)
Hong Kong’da Doğurganlık oranı: 2.86 çocuk/kadın (2007 tahmini)
Hong Kong’daUyruk: İsim: Çinli/Hong Konglu(lar)Sıfat: Çinli/Hong Konglu
Hong Kong’daEtnik gruplar: Çinli %94.9, Filipinli %2.1, diğer
%3 (2001 nüfus sayımı)
Hong Kong’daDinler: Yerel dinlerin eklektik karışımı
%90, Hristiyan %10
Hong Kong’daDiller: Çince (Cantonese) %89.2 (resmi
dil), diğer Çince lehçeleri %6.4, İngilizce %3.2 (resmi dil),
diğer %1.2 (2001 nüfus sayımı)
Hong Kong’da Okuryazarlık
oranı:
Tanım: 15 yaş ve üzeri en az bir
kere okula gitmiştir.

Toplam Nüfus: % 93.5
Erkek: % 96.9

Kadın: % 89.6 (2002)

Yönetim  
Hong Kong’unÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: Hong
Kong Özel İdare Bölgesi
Kabul Edilen Kısa Biçimi: Hong Kongmahalli uzun biçimi: Xianggang Tebie Xingzhengqu

 

mahalli kısa biçimi: Xianggang

 

Kısaltması : HK

Hong Kong’un Bağımlılık durumu: Çin’in özel yönetim bölgesi.
Hong Kong’unYönetim biçimi: Sınırlı Demokrasi.
Hong Kong’unİdari bölgeleri: Mecut Değil. (Çin’in özel yönetim
bölgesi.)
Hong Kong’da Bağımsızlık: Mecut Değil. (Çin’in özel yönetim
bölgesi.)
Hong Kong’unMilli bayramı: Ulus Günü ( Çin Halk
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü), 1 Ekim (1949); note – 1
Temmuz 1997 Hong Kong özel yönetim bölgesi’nin kuruluşu olarak
kutlanır.
Hong Kong Anayasası: Anayasa, Mart 1990’da Çin Halk
Cumhuriyeti Kongresinde kabul edilen “Hong Kong Mini
Anayasası”dır.
Hong Kong’daKanun sistemi: İngiliz temel kanunu üzerine
kuruludur.
Hong Kong’daOy hakkı: 18 yaş seçim yaşıdır; son yedi
yıldır devamlı olarak Hong Kong’da yaşayanlar oy kullanma
hakkına sahiptir.
Hong Kong’unKatıldığı
uluslar arası örgütler:
APEC, AsDB, BIS, ICC, IHO, IMF,
IMO (hakları sınırlı üye), IOC, ISO (vekil), ITUC, UNWTO
(hakları sınırlı üye), UPU, WCL, WCO, WMO, WTO
Hong Kong’unBayrak şekli: Kırmızı zemin üzerine beyaz,
beş-taç yapraklı şekilli bir bauhinia çiçeği vardır.
Hong KongEkonomisi
Hong Kong uluslar arası ticarete
dayalı serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Geçtiğimiz bir kaç
yıldan beri bölge ana ülke olan Çin’e giderek daha da bağlanmaya
başlamıştır. 1Temmuz 1997 yılında Çin yönetimine geri dönmeden
önce bile Hong Kong Çin ile kuvvetli ticaret ve yatırım
bağlarına sahipti. Geçtiğimiz on yıllık dönemde üretim
merkezlerinin ana karaya taşınmasıyla Hong Kong’un hizmet
sektörü hızla gelişmiştir. Hong Kong ayrıca Çin’de büyüyen
finans merkezleri ile yarışmak için anakaradan daha fazla onay
almak için çabalarını arttırmıştır. Hong Kong’un doğal
kaynakları sınırlıdır, ve besin ve hammadeler ithal edilmelidir.
Toplam ithalat ve ihracatın her biri dolar bazında GSYİH’yı
aşmıştır. Kişi başına düşen Milli gelir Batı Avrupa’daki 4 büyük
ekonomidekileri geçmiştir. 1989’dan 2006’ya kadar GSYİH büyümesi
yıllık en az %5 gibi büyük bir rakamdı; fakat Hong Kong geride
bıraktığımız sekiz yılda küresel ekonomik sıkıntının yaşandığı
2001-02 yıllarında ve 1997-98 yıllarındaki Asya ekonomik
krizinden kaynaklanan iki adet gerilemeden etkilendi.2003
yılındaki SARS salgını da Hong Kong’un ekonomisini etkiledi;
fakat ithalattaki düzgün artış, Çin’in seyahat sınırlamalarını
kaldırmasına sonra turistlerin akın etmesi ve tüketicinin
güveninin geri gelmesi güçlü büyümenin kaldığı yerden devam
etmesini sağladı. Üstelik 2005 yılından sonra Hong Kong
borsasının Çin’deki büyük şirketler tarafından rağbet görmesi
Hong Kong ‘un 2006 yılı pazar paylarını iyileştirmesini ve
finansal bir merkez olmasını sağlamıştır.
Hong Kong’da Ekonomiye genel
bakış:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258.8 milyar $ (2006 tahmini)
188.7 milyar $ (2006 tahmini)
% 6.8 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(satın alma gücü paritesi):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(resmi döviz kuru):
37,300 $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– gerçek büyüme hızı):
Tarım: %0.1
Endüstri: %9 

Hizmet: % 90.9 (2006 tahmini)

 Gayrisafi yurtiçi
hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
3.630.000 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– sektörlere göre dağılım:
Üretim %7.5, inşaat %2.9, Toptan
veya perakende ticaret, restoranlar, ve oteller %43.9, finanse
işleri, sigortacılık, ve gayri menkul mallar %19.6, ulaşım ve
iletişim %7.1, halk hizmetleri ve sosyal hizmetler %18.8
not: Yukardaki veri kamu hizmetlerini içermez. (2005
tahmini)
İş gücü:
% 4.9 (2006 tahmini)
İş gücü- iş alanlarına göre: Mevcut Değil.
En az: 10%: Mevcut Değil. .
En fazla: 10%: Mevcut Değil.
İşsizlik oranı:
Yoksulluk sınırı altındaki
nüfus:
Yüzdelik paya göre ev geliri ya
da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici
fiyatları):
% 2.2 (2006 tahmini)
Hong Kong Bütçesi: Gelirler: 35.16 milyar $Giderler: 33.02 milyar $, 5.9
milyar $’lık sermaye giderleri dahil. (2006 tahmini)
Hong Kong’daTarım – Ürünleri: Taze sebzeler; Kümes hayvanları,
domuz; Balık
Sanayiler: Dokuma, Giyim, Turizm, Bankacılık,
Gemi işletmleri; elektronik, plastik, oyuncak, kol ve duvar
saati sanayileri
Hong Kong’un Endüstriyel
üretimin gelişme hızı:
%4 (2006 tahmini)
Hong Kong’unElektrik üretimi: 38.45 milyar kWh (2005)
Hong Kong’un Elektrik tüketimi: 44.55 milyar kWh (2005)
Hong Kong’un Elektrik ihracatı: 4.497 milyar kWh (2005)
Hong Kong’unElektrik ithalatı: 10.39 milyar kWh (2005)
Hong Kong’un Petrol üretimi: 0 varil/gün (2005 tahmini)
Hong Kong’un Petrol tüketimi: 285,000 varil /gün (2005tahmini)
Hong Kong’un Petrol ihracatı: 0 varil /gün (2005)
Hong Kong’un Petrol ithalatı: 273,000 varil/ gün (2005)
Hong Kong’un Doğal gaz üretimi: 0 milyar cu m (2005 tahmini)
Hong Kong’un Doğal gaz
tüketimi:
2.2 milyar cu m (2005 tahmini)
Hong Kong’da İhracat: 611.6 milyar $ f.o.b. Not: yeniden
ihraç edilenler dahil.(2006 tahmini)
Hong Kong’da İhracat malları: Elektrikli makineler ve
araç-gereçler, dokuma ürünleri, giyim kuşam, ayakkabı, kol ve
duvar saatleri, oyuncaklar, plastik ürünler, değerli taşlar,
basılmıs malzemaler.
Hong Kong’da İhracat ortakları: Çin %45, ABD %16.1, Japonya %5.3
(2005)
Hong Kong’da İthalat: 329.8 milyar $ f.o.b. (2006
tahmini)
Hong Kong’da İthalat malları: Ham veya yarı işlenmiş maddeler,
tüketim malları, sermaye malları, besin ürünleri, petrol (çoğu
tekrardan ihraç edilir.)
İthalat ortakları: Çin %45, Japonya %11, Tayvan %7.2,
Singapur %5.8, ABD %5.1, Güney Kore %4.4 (2005)
Hong Kong Dış borç: 472.9 milyar $ (30 Haziran 2006
tahmini)
Hong Kong Ekonomik yardım –
alıcı:

Mevcut Değil.

Hong Kong’un Para birimi (kod): Hong Kong Doları (HKD)
Döviz kurları: HKD’ nin Amerikan Dolarına oranı:
– 7.7678 (2006), 7.7773 (2005), 7.788 (2004), 7.7868 (2003),
7.7989 (2002)
Hong Kong’da Mali yıl: 1 Nisan-31Mart
İletişim
Hong Kong’da Telefonlar –
kullanımdaki ana hatlar:
3.795 milyon (2005)
Hong Kong’da Telefonlar – cep
telefonu:
8.693 milyon (2005)
Hong Kong’da Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Modern
Servisler muhteşem bir yerel ve uluslar arası servis sunar.
Yerel: Mikrodalga telsiz yayını bağlantıları ve
geniliştirilmiş fiber-optik şebeke.Uluslar arası: Ülke kodu 852; zemine kurulu uydu
istasyonları: 3 Intelsat (1 Pacific Ocean and 2 Indian Ocean);
Guangzhou, Çin’e eş eksenli kablo; ASEAN üye ülkeleriyle,
Japonya ‘yla, Tayvan’la, Avustralya’yla, Orta Doğu’yla ve Batı
Avrupa’yla iletişimi sağlayan 5 adet uluslar arası deniz altı
kablosu mevcuttur.
Hong Kong’da Radyo yayın
istasyonları:
AM 5, FM 9 kısa dalga 0 (2004)
Hong Kong’da Televizyon yayın
istasyonları:
55 (2 TV şebekesi, her biri iki
kanalda yayın yapmaktadır.) (2006)
Internet ülke kodu: .hk
Hong Kong İnternet sahibi: 800,834 (2006)
Internet kullanıcıları: 4.879 milyon (2005)
Taşımacılık  
Hong Kong’da Hava alanları: 3 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan
hava alanları:
toplam: 33,047 m ve
üzeri: 11,524 ‘ten 2,437 m’ e:

1

914 m altı: 1(2006)

Karayolları: Toplam: 1,955 km
Asfaltlanmış: 1,955 km (2005)
Hong Kong’da Limanlar ve
terminaller:
Hong Kong
Askeri  
Hong KongKuvvet Komutanlıkları: Düzenli yerel askeri güçler
yoktur. Çin Halk Cumhuriyeti Özgürlük Ordusunun Hong Kong
Garnizonu Kara Kuvvetlerini, Deniz Kuvvetlerini ve Hava
Kuvvetlerini içermektedir. Bu güçler Pekin’deki Genelkurmay
Karargahına doğrudan bağlıdır ve Guangzhou Askeri bölgesinin
yönetimi altındadır.
Askeri görev yaşı ve
zorunluluk:

18 yaş (2004)

Askeri hizmet için mevcut insan
gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler:
1,743,972 kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar: 1,904,967kişi (2005
tahmini)
Askeri hizmet için uygun insan
gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler:
1,403,088 kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar: 1,527,278 kişi(2005
tahmini)
yaşları 18-49 arası erkekler:
40,343
kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar: 38,234kişi (2005 tahmini)
Askeri hizmete hazır hale gelen
insan gücü(yıllık)
Ülke savunmasından Çin sorumludur.
Askeri Not: