İngiltere

Giriş: İNGİLTERE

İngiltere Geçmişi:
Büyük Britanya ve İrlanda
Birleşmiş Krallığı 19. yy’ ın deniz ve endüstrideki egemen gücü olarak
parlamentoya ait demokrasinin gelişiminde, bilim ve edebiyatın
ilerleyişinde öncü rol oynamıştır. Zirvedeyken, İngiliz İmparatorluğu dünya
yüzeyinin ¼ ‘ünden fazla bir alana yayılmış durumdaydı. 20. yy’ ın ilk
yarısında iki dünya savaşında İngiltere’nin gücünün ciddi anlamda tükendiği
ve İrlanda Cumhuriyeti’nin birlikten çekildiği görülmüştür. İkinci yarısı,
İmparatorluğun parçalanması ve İngiltere’nin kendini modern ve zengin bir
Avrupa ulusu olarak tekrar yapılandırmasına şahit oldu. Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin değişmez beş üyesinden biri, NATO ve Cumhuriyet’ in
kurucusu olarak İngiltere, yabancı politikaya küresel yaklaşımın
takipçisidir; şimdilerde Avrupa topraklarıyla bütünleşme hızını
arttırmaktadır. Bir Avrupa Birliği üyesi olarak Ekonomik ve Parasal Birlik’
in dışında kalmayı tercih etmiştir. Ayrıca Karasal Reform İngiltere’nin
önemli bir mevzusudur. İskoçya Parlamento’ su, Galle
için Ulusal Topluluk ve Kuzey İrlanda Topluluğu 1999′ da kurulmuştur
fakat sonuncusu barış süresindeki anlaşmazlıklar sebebiyle askıya
alınmıştır.
Coğrafya
İngiltere Konumu: Batı Avrupa, Kuzey Atlantik
Okyanusu ve Kuzey Denizi arasındaki İrlanda’nın kuzeydeki altıncı adasını
da kapsayan adalar, Fransa ‘nın Kuzey Batısı
İngiltere Coğrafi Koordinatları: 54 00 K, 2 00 B
İngiltere Harita dizini: Avrupa
İngiltere Yüzölçümü: toplam: 244,820 km²toprak: 241,590 km²

su: 3,230 km²

not:Rockall ve Shetland Adaları dahilİngiltere Yüz ölçüm karşılaştırma:Oregon’dan çok az daha küçüktürİngiltere Kara sınırları:toplam: 360 kmkomşu ülkeler: İrlanda 360 kmİngiltere Kıyı boyu:12,429 kmİngiltere Deniz hakları:bölgesel deniz : 12 nmözel balık avı bölgesi: 200 nm

kıta sahası: kıta sahası düzenlemelerinde yada sınırlar üzerindeki
anlaşmalara bağlı olarak belirlenmiştirİngiltere İklim:Kuzey Atlantik Dalgası
üzerindeki kuzeybatı rüzgarlarının baskın oluşuyla ılımandır, günlerin %50
‘sinden fazlası bulutludur.
İngiltere Zemin:çoğunlukla engebeli tepeler ve
alçak dağlar; doğu ve güneydoğuda engebeli araziler
İngiltere Rakım uç değerleri:en düşük nokta: The Fens
-4 m
en yüksek nokta: Ben Nevis 1,343 mİngiltere Doğal Kaynakları:kömür, petrol, doğal gaz, demir
madeni cevheri, kurşun, çinko, altın, kalay, kireç taşı, tuz, kil, tebeşir,
alçı taşı, potas, silika kumu, kayağantaş, tarıma elverişli toprak
İngiltere Toprak kullanımı:tarıma elverişli toprak:
%23.23
sürekli ürünler:% 0.2diğerleri: %76.57 (2005)İngiltere Sulanan arazi:1,700 km² (2003)İngiltere Doğal afetler:kış kasırgaları; sellerİngiltere Çevre – bugünkü sorunlar:Zaralı gaz yayılımlını
azaltmaktadır (Kyoto Protokolü’nün, 1990’daki seviyesinin %12.5’lik bir
bölümünü azaltmayı öngören tasarılarının resmi olarak uyulması gereken
amaçlarını gerçekleştirmek ve 2010 itibariyle yayılımlını yerel %20’lik
azaltmaya yönelmeyi kabul etmiştir); 2005’ten bu yana hükümet, arazi
yükseltme bölgelerindeki endüstriyel ve ticari atığın miktarının 1998’deki
seviyesinden %85 oranında azaltmıştır ve yeniden işlenilip kullanılır hale
getirmiştir yada evsel atıkların en azından %25’ini ,2015 itibariyle %33’e
indirerek, çürümüş organik maddeli gübre haline getirmiştir
İngiltere Çevre – uluslar arası anlaşmalar:taraf: Hava Kirliliği,
Hava Kirliliği-Nitrojen Oksitler, Hava Kirliliği-Sürekli Organik Kirletici
Maddeler, Hava Kirliliği-Sülfür 94, Hava Kirliliği-Uçucu Organik
Bileşenler,Antartik Çevre Protokolü, Antartik- Deniz Yaşamı Doğal
Kaynakları, Antartik Fokları, Antartik Antlaşması, Biyolojik Çeşitlilik
,İklim Değişikliği, İklim Değişikliği – Kyoto Protokolü, Çölleşme, Yok
olmak üzere olan türler, Çevresel Değişiklik, Zararlı Atıklar, Deniz
Hukuku, Deniz Kirliliği, Deniz Yaşamını Koruma, Ozon Tabakasını Koruma,
Gemi Kirliliği, Tropikal Kereste 83, Tropikal Kereste 94, Yaş topraklar,
Balina Avcılığı
imzalanmış fakat onaylanmamıştır: seçilmiş anlaşmalardan hiçbiriİngiltere Coğrafya – not:önemli Kuzey Atlantik deniz
şeritlerinin yanındadır; Fransa’dan ve bağlı tünel vasıtasıyla İngiliz
Kanalı altından yalnızca 35km’dir; yoğun koy şeridi sebebiyle, gelgitli
sulardan 125km daha fazlada yerleşim alanı yoktur
Halk 
İngiltere Nüfus:
60,776,238 (Temmuz 2007
tahmini)

İngiltere Yaş dağılımı:
0-14 yaş: 17.2% (erkek
5,349,053/kadın 5,095,837)
15-64 yaş:67% (erkek 20,605,031/kadın 20,104,313)65 yaş ve üzeri: 15.8% (erkek 4,123,464/kadın 5,498,540) (2007
tahmini)
İngiltere Ortalama yaş:
toplam: 39.6 yaşerkek: 38.5 yaş

kadın:40.7 yaş (2007 tahmini)
İngiltere Nüfus artış oranı:
%0.275 (2007 tahmini)
İngiltere Doğum oranı:
10.67 doğum/1,000 nüfus (2007
tahmini)

İngiltere Ölüm oranı:
10.09 doğum/1,000 nüfus (2007
tahmini)
İngiltere Net göç oranı:2.17 göçmen(ler)/1,000 nüfus
(2007 tahmini)
İngiltere Cinsiyet oranı:doğumda: 1.05 erkek(ler)/kadın15 yaş altı: 1.05 erkek(ler)/kadın

15-64 yaş: 1.025 erkek(ler)/kadın

65 yaş ve üzeri : 0.75 erkek(ler)/kadın

toplam nüfus:0.98 erkek(ler)/kadın (2007 tahmini)İngiltere Bebek ölüm oranı:toplam: 5.01 ölüm/1,000
canlı doğum
erkek:5.58 ölüm/1,000 canlı doğumkadın: 4.4 ölüm/1,000 canlı doğum (2007 tahmini)İngiltere Ortalama yaşam süresi:toplam nüfus: 78.7 yaşerkek: 76.23 yaşkadın: 81.3 yaş (2007 tahmini)İngiltere Doğurganlık oranı:1.66 doğan çocuk/kadın (2007
tahmini)
İngiltere Uyruk:Adı:Bruton(lar)
İngilizler(kolektif çoğunluk)
Sıfatı:İngilizİngiltere Etnik gruplar:%92.1’i beyaz (İngilizlerin
%83.6’sı, İspanyolların %8.6, Gallelilerin
%4.9’u, Kuzey İrlandalıların %2.9’u ); %2’si siyah Hintlilerin %1.8’i,
Pakistanlıların % 1.3’ü, karışık %1.2’si, diğer %1.6’sı (2001 nüfus sayımı)

Etnik grup

nüfus 

Toplamın %’si 

 

 

 Beyaz İngilizler

&&&&&&&050366497.&&&&0050,366,497

%85.67

 

 

 

Beyazlar (diğerleri)

&&&&&&&&03096169.&&&&003,096,169

%5.27

 

 

Hintliler

&&&&&&&&01053411.&&&&001,053,411

%1.8

 

 

 

Pakistanlılar

&&&&&&&&&0747285.&&&&00747,285

%1.3

 

 

 

Beyaz İrlandalılar

&&&&&&&&&0691232.&&&&00691,232

%1.2

 

 

 

Karışık ırklardan olanlar

&&&&&&&&&0677117.&&&&00677,117

%1.2

 

 

 

Siyah Karayipliler

&&&&&&&&&0565876.&&&&00565,876

%1.0

 

 

 

Siyah Afrikalılar

&&&&&&&&&0485277.&&&&00485,277

%0.8

 

 

 

Bangledeşliler

&&&&&&&&&0283063.&&&&00283,063

%0.5

 

 

 

Asyalılar (Japon olmayanlar)

&&&&&&&&&0247644.&&&&00247,644

%0.4

 

 

 

Çinliler (doğulu)

&&&&&&&&&0247403.&&&&00247,403

%0.4

 

 

 

Diğerleri

&&&&&&&&&0230615.&&&&00230,615

%0.4

 

 

 

Siyahlar (diğerleri)

&&&&&&&&&&097585.&&&&0097,585

%0.2

 

 

* toplam İngiltere nüfusunun yüzdelik oranları

 


İngiltere Dinler:
Diller:%71.6’sı Hristiyan (Anglikan,
Roman Katolik, Christian, Presbyterian, Methodist), %2.7’si Müslüman, %1’i
Hindu, diğerleri %1.6, açıkça belirtilmeyen yada herhangi bir dini tercihi
var görünmeyen %23.1 (2001 nüfus sayımı)
İngiliz,
Welsh
(Wales halkının yaklaşık %26’sı),
English, Gaelic İskoç formu (İskoçya’da
yaklaşık 60.000)
İngiltere Okuryazarlık oranı:tanımı: 15 yaş ve üzeri
olanlar beş yada daha fazla yıllık okulları bitirmiştir
toplam nüfus:%99erkek:% 99

kadın:%99 (2003 tahmini)Yönetim İngiltere Ülke adı:kabul gören uzun şekli:
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşmiş Krallığı
not – Büyük Britanya İngiltere, İskoçya ve Wales‘i
kapsar
kabul gören kısa şekli: İngiltere

kısaltma:UKİngiltere Bağımlılık durumu: İngiltere Yönetim biçimi:Anayasal monarşiİngiltere Başkenti:adı: Londracoğrafi koordinatları: 51 30 K, 0 10 B

zaman farklılığı: UTC 0 (Standart Zaman boyunca Washington, DC’den 5
saat ileri)

yaz saati uygulaması: +1 saat, Mart’ın son Pazar günü başlar;
Ekim’in son Pazar günü biterİngiltere İdari bölgeler:İngiltere: 47
borough (İngiltere’de Parlamento’ya üye
gönderen kentler), 36 ilçe, 29 Londra’da parlamentoya üye gönderen kent, 12
şehir ve Parlamento’ya üye gönderen kent, 10 bölge, 12 şehir, 3 kraliyete
ait Parlamento’ya üye gönderen kent
Parlamento’ya üye gönderen kentler: Barnsley, Darwen ile Blackburn,
Blackpool, Bolton, Bournemouth, Bracknell Forest, Brighton and Hove, Bury,
Calderdale, Darlington, Doncaster, Dudley, Gateshead, Halton, Hartlepool,
Kirklees, Knowsley, Luton, Medway, Middlesbrough, Milton Keynes, North
Tyneside, Oldham, Poole, Reading, Redcar ve Cleveland, Rochdale, Rotherham,
Sandwell, Sefton, Slough, Solihull, Southend-on-Sea, South Tyneside, St.
Helens, Stockport, Stockton-on-Tees, Swindon, Tameside, Thurrock, Torbay,
Trafford, Walsall, Warrington, Wigan, Wirral, Wolverhamptonilçeler (yada birimsel otoriteler): Bedfordshire, Buckinghamshire,
Cambridgeshire, Cheshire, Cornwall, Cumbria, Derbyshire, Devon, Dorset,
Durham, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Hampshire, Herefordshire,
Hertfordshire, Isle of Wight, Kent, Lancashire, Leicestershire,
Lincolnshire, Norfolk, North Yorkshire, Northamptonshire, Northumberland,
Nottinghamshire, Oxfordshire, Shropshire, Somerset, Staffordshire, Suffolk,
Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire

Londra’da parlamentoya üye gönderen kentler: Barking and Dagenham,
Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Camden, Croydon, Ealing, Enfield, Greenwich,
Hackney, Hammersmith ve Fulham, Haringey, Harrow, Havering, Hillingdon,
Hounslow, Islington, Lambeth, Lewisham, Merton, Newham, Redbridge, Richmond
upon Thames, Southwark, Sutton, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth

şehirler ve Parlamento’ya üye gönderen kentler:Birmingham, Bradford,
Coventry, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle upon Tyne, Salford,
Sheffield, Sunderland, Wakefield, Westminster

bölgeler: Bath and North East Somerset, East Riding of Yorkshire,
North East Lincolnshire, North Lincolnshire, North Somerset, Rutland, South
Gloucestershire, Telford and Wrekin, West Berkshire, Wokingham

şehirler: City of Bristol, Derby, City of Kingston upon Hull,
Leicester, City of London, Nottingham, Peterborough, Plymouth, Portsmouth,
Southampton, Stoke-on-Trent, York

kraliyete ait Parlamento’ya üye gönderen kent : Kensington and Chelsea,
Kingston upon Thames, Windsor and Maidenhead

Kuzey İrlanda: 24 bölge, 2 şehir, 6 ilçe (tarihi)

bölgeler: Antrim, Ards, Armagh, Ballymena, Ballymoney, Banbridge,
Carrickfergus, Castlereagh, Coleraine, Cookstown, Craigavon, Down,
Dungannon, Fermanagh, Larne, Limavady, Lisburn, Magherafelt, Moyle, Newry
ve Mourne, Newtownabbey, North Down, Omagh, Strabane

şehirler: Belfast, Londonderry (Derry)

ilçeler (tarihi): County Antrim, County Armagh, County Down, County
Fermanagh, County Londonderry ve County Tyrone halen günlük dil ile
ilgilidir ama bir yönetim düzeyi oluşturmaz

İskoçya: 32 konsey bölgesi: Aberdeen City, Aberdeenshire, Angus,
Argyll and Bute, Clackmannanshire, Dumfries and Galloway, Dundee City, East
Ayrshire, East Dunbartonshire, East Lothian, East Renfrewshire, City of
Edinburgh, Eilean Siar (Western Isles), Falkirk, Fife, Glasgow City,
Highland, Inverclyde, Midlothian, Moray, North Ayrshire, North Lanarkshire,
Orkney Islands, Perth and Kinross, Renfrewshire, Shetland Islands, South
Ayrshire, South Lanarkshire, Stirling, The Scottish Borders, West
Dunbartonshire, West Lothian
Galle: 11 ilçeye ait Parlamento’ya üye gönderen kent, 9 ilçe, 2
şehir ve ilçeler

ilçeye ait Parlamento’ya üye gönderen kentler: Blaenau Gwent,
Bridgend, Caerphilly, Conwy, Gwynedd, Merthyr Tydfil, Neath Port Talbot,
Newport, Rhondda Cynon Taff, Torfaen, Wrexham

ilçeler: Carmarthenshire, Ceredigion, Denbighshire, Flintshire, Isle
of Anglesey, Monmouthshire, Pembrokeshire, Powys, The Vale of Glamorgan

şehirler ve ilçeler:Cardiff, Swanseaİngiltere Bağımsızlık:İngiltere, 10.yy’dan beri
birleşmiş tek ve bağımsız bir devlet olarak var olmuştur; İngiltere ve
Galle arasındaki bu birleşme 1258’de Rhuddlan Devleti ile başlamıştır ama
15362ya kadar Birleşme Yasası ile resmileştirilmemiştir; İngiltere ve
İskoçya Büyük Britanya’ya ebedi olarak katılmayı başka bir Birleşme Yasası
ile 1707 yılında kabul etmiştir; Büyük Britanya ve İrlanda’nın yasamaya
ilişkin birleşimi 1801’de Büyük Britanya ve İrlanda Birleşmiş Krallığı
adını kabulüyle tamamlanmıştır; 1921 Anglo-İrlandalı antlaşması İrlanda’nın
bölünmesini resmileştirdi; Kuzey İrlanda ilçelerinin altı tanesi Kuzey
İrlanda ve ülkenin şimdiki adı olarak Birleşmiş Krallık’ın bir parçası
biçiminde kalmıştır; Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşmiş Krallığı
1927’de kabul görmüştür.
İngiltere Milli bayramı:İngiltere özel bir günü milli
bayram olarak kutlamamaktadır
İngiltere Anayasa:yazılmamıştır; bazı yasalar,
bazı genel kanun ve uygulamalar mevcuttur
İngiltere Kanun sistemi:ilk Roma ve modern anayasa
etkilenmeleriyle genel kanun gelenekleri; 1998 İnsan Hakları Anlaşması
altında uyulması zorunlu olmayan hukuki yenilikleri vardır; zorunlu
ICJ yargılama yertkisinişartlı olarak kabul
etmiştir
İngiltere Oy hakkı:18 yaş; evrenselKatıldığı uluslar arası örgütler:AfDB, Arctic Council
(gözlemci), AsDB, Australia Group, BIS, C, CBSS (gözlemci), CDB, CE, CERN,
EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO,
ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol,
IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, MIGA, MONUC, NATO, NEA, NSG, OAS (gözlemci), OECD,
OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF (ortak), SECI (gözlemci), UN, UN Security
Council, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMOVIC,
UNOMIG, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WEU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
 İngiltere Bayrak şekli:(İskoçya’nın hami koruyucusu)
Aziz Andrew’in çapraz beyaz çarmıhının üstüne eklenmiş olan (İrlanda hami
koruyucusu) Aziz Patrick’in çapraz kırmızı çarmıhının üstüne beyaz kenar
çizgisi çizilmiş (İngiltere hami kurtarıcısı) Aziz Geoerge’un kırmızı
çarmıhı ile mavi alan; aslında Birleşmiş Bayrak olarak bilinir fakat
Birleşmiş Jack olarak isimlendirilir; dizayn ve renkler (özellikle mavi
bayrak) diğer ulus-ülkeler ve onların birleşmiş eyaletlerini ve illerini ve
İngilişz denizaşırı bölgelerini kapsayan bir çok diğer bayrağı temel alır.
Ekonomi İngiltere Ekonomiye genel bakış:Ticari güç ve finansal bağlamda
öncü olan İngiltere Batı Avrupa’da trilyon dolar değerinde ekonomiye sahip
olan beş ülkeden biridir. Geçen 20 yıldan fazla süredir hükümet kamusal
mülkiyeti büyük ölçüde azaltmış sosyal refah seviyesini arttırmayı
hedeflemiştir. Tarım, büyük ölçüde makinalı, yoğundur ve Avrupa
standartlarında % 2’den daha az insan gücü ile gıda ihtiyacının yaklaşık %
60’ında etkin haldedir. İngiltere büyük kömür, doğal gaz ve petrol
rezervlerine sahiptir; İngiltere, endüstriye bağlı ulusların en yüksek
hasılaya sahip olanlarının arasında olması ile GDP’nin %10’unu
oluşturur.endüstri önemli ölçüde azalırken hizmetler, özellikle banka,
sigorta ve iş hizmetleri, son zamanda GDP’nin en büyük kısmını oluşturur.
GDP’nin büyümesi küresel azalmaya eş değer olarak 2001-2003 yıllarında
kötüye gitmiştir, pound’un yüksek değeri ve ‘yeni ekonomi’ balonunun
patlaması üretime ve ithalata zarar vermiştir. Piyasa 2004’te %3.2 oranında
büyümüş sonra 2005 yılında %1.7 oranında azalmış ve 2006’da bu oran 2.7’ye
çıkmıştır. Ekonomi Avrupa’daki en güçlü ekonomilerden biridir; enflasyon,
faiz oranı ve işsizlik oranı düşük kalmıştır. Nispeten iyi ekonomik
performans BLAIR hükümetinin İngiltere’yi Avrupa Ekonomik ve Finans
Birliği’ne (EMU) katılması konusundaki çabaları sayesindedir. Eleştiriler
EMU dışında da iyi bir ekonominin varlığına dikkat çekmektedirler ve
kamuoyu yoklaması İngilizlerin büyük çoğunluğunun euro’ya karşı olduğunu
göstermektedir. Bu arada hükümet, eğitim, ulaşım ve sağlık hizmetlerinin,
yüksek vergi ve büyüyen kamusal açık hesabına mal olmakla, hızını
arttırmıştır.

İngiltere Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(satın alma gücü paritesi):
1.903 trilyon $ (2006 tahmini)
İngiltere Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) (resmi döviz kuru):
2.341 trilyon $ (2006 tahmini)
İngiltere Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – gerçek büyüme hızı):
2.7 trilyon $ (2006 tahmini)
İngiltere Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
31.400 trilyon $ (2006 tahmini)
İngiltere Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – sektörlere göre dağılım:
tarım:%1endüstri:% 25.6

hizmetler:%73.4 (2006 tahmini)İş gücü:31.1 milyon (2006 tahmini)İngiltere İş gücü- iş alanlarına göre:tarım:% 1.4endüstri: %18.2

hizmetler:%80.4 (2006 tahmini)İngiltere İşsizlik oranı:%2.9 (2006 tahmini)İngiltere Yoksulluk sınırı altındaki nüfus:%17 (2002 tahmini)İngiltere Yüzdelik paya göre ev geliri ya da
gideri:
en düşük %10:% 2.1en yüksek %10:% 28.5 (1999)İngiltere Enflasyon oranı (tüketici fiyatları):%3 (2006 tahmini)İngiltere Bütçe:gelirler: 973 milyar $giderler: 1.04 trilyon $; 87 milyar $ sermaye gideri dahil (2006
tahmini)

İngiltere Tarım –
Ürünler:tahıllar, tohumlar, patates,
sebzeler; inek, koyun, kümes hayvanları; balık
İngiltere Sanayiler:makine aletleri, elektrik güç
teçhizatı, otomasyon teçhizatı, yol-yapım teçhizatı, gemi yapımı, uçaklar,
motorlu taşıtlar ve parçaları, elektronik ve komünikasyon teçhizatları,
metaller, kimyasallar, kömür, petrol, kağıt ve kağıt ürünleri, gıda işleme,
tekstil, kumaş, diğer tüketici ürünleri
İngiltere Endüstriyel üretimin gelişme hızı:%0 (2006 tahmini)İngiltere Elektrik üretimi:363.2 milyar kWh (2004)İngiltere Elektrik tüketimi:345.2 milyar kWh (2004)İngiltere Elektrik ihracatı:2.3 milyar kWh (2004)İngiltere Elektrik ithalatı:9.8 milyar kWh (2004)İngiltere Petrol üretimi:2.075 milyon bbl/günlük (2004
tahmini)
İngiltere Petrol tüketimi:1.827 milyon bbl/günlük (2004
tahmini)
İngiltere Petrol ihracatı:1.498 milyon bbl/günlük (2001)İngiltere Petrol ithalatı:1.084 milyon bbl/günlük (2003)İngiltere Doğal gaz üretimi:95.97 milyar cu m (2004
tahmini)
İngiltere Doğal gaz tüketimi:98.47 milyar cu m (2004
tahmini)
İngiltere İhracat:468.8 milyar $ f.o.b. (2006
tahmini)
İngiltere İhracat malları:üretilmiş ürünler, yakıtlar,
kimyasallar; yiyecek, içecekler, tütün
İngiltere İhracat ortakları:Birleşmiş Milletler %15.1,
Almanya %10.5, Fransa %8.9, İrlanda %7.3, Hollanda %5.5, Belçika %5,
İspanya %4.4 (2005)
İngiltere İthalat:603 milyar $ f.o.b. (2006
tahmini)
İngiltere İthalat malları:üretilmiş ürünler, makinelar,
yakıtlar; gıda
İngiltere İthalat ortakları:Almanya %12.8, BM %8.7, Fransa
%7.1, Hollanda %6.6, Çin %5, Norveç %4.7, Belçika %4.6, İtalya %4 (2005)
İngiltere Dış borç:8.28 trilyon $ (30 Haziran
2006)
İngiltere Ekonomik yardım – alıcıODA, 10.7 milyar $ (2005)
İngiltere Para birimi (kod):
Döviz kurları:İngiliz pound’u (GBP)İngiltere Mali yıl:6 Nisan- 5 Nisanİletişim İngiltere Telefonlar – kullanımdaki ana hatlar:32.943 milyon (2005)İngiltere Telefonlar – cep telefonu:61.091 milyon (2004)İngiltere Telefon sistemi:genel değerlendirme:
yerel ve uluslararası sistemde teknolojik olarak ileri düzeydedir
yerel: yanmış kabloların eşit karışımı, mikrodalga radyo rölesi ve
fiber optik sistemleruluslaraarası: ülke kodu – 44; 40 caxial
denizaltı kablosu; dünya uydu istasyonları – 10 Intelsat (7 Atlantik
Okyanusu 3 Hindistan Okyanusu) 1 Inmarsat (Atlantik Okyanus Bölgesi) ve 1
Eutelsat; en az 8 büyük uluslaraarsı devinim merkezi
İngiltere Radyo yayın istasyonları:219 AM, 431 FM, kısa dalga 3
(1998)
İngiltere Televizyon yayın istasyonları:228 (artı 3,523 tekrarlayıcı)
(1995)
İngiltere Internet ülke kodu:.ukİngiltere İnternet sahibi:6.065 milyon (2006)İngiltere Internet kullanıcıları:37.6 milyon (2005)Taşımacılık İngiltere Hava alanları:471 (2006)İngiltere Döşeli pistleri (asfalt) olan hava
alanları:
toplam: 3343,047 m üzeri: 8

3,047 m’den 2,438’e : 33

2,437 m’den 1,524’e: 149 1,523 m’den 914’e:

86

914 m’nin altında:58 (2006)İngiltere Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan) hava
alanları:
Toplam l: 1373,047 m’den 2,438’e: 1İngiltere Karayolları:toplam: 388,008 kmdöşenmiş: 388,008 km (ekspres yolların 3,520 km’si dahil) (2005)İngiltere Limanlar ve terminaller:Hound Point, Immingham, Milford
Haven, Liverpool, London, Southampton, Sullom Voe, Teesport
AskeriAskeri bölümler:Kara Kuvvetleri, Kraliyet Donanması (Kraliyet Bahriyesi dahil), Kraliyet
Hava Kuvvetleri

 

Askeri hizmet yaşı ve zorunluluk durumu:

 

 

16 yaşındakiler gönüllü hizmette bulunabilirler; kadınlar da fakat
mücadeleci bir yapı ve donanma görevlerinde bulunabilecek olması koşulu ile
(2004)

 

Askeri hizmet için insan gücü mevcudiyeti:

 

 

erkekler için yaş: 16-49: 14,607,724

kadınlar için yaş: 16-49: 14,028,738 (2005 tahmini)

 

Askeri güç için insan gücü uygunluk durumu:

 

erkekler için yaş: 16-49: 12,046,268

kadınlar için yaş: 16-49: 11,555,893 (2005 tahmini)

İngiltere teknolojik ilerleme ve en iyi eğitilmiş silahlı babında
dünyadaki en iyilerden biridir. Çeşitli kaynaklara göre, Savunma Bakanlığı
dahil, İngiltere, insan gücü bakımından 28. sırada gelmesine karşın dünyada
askeriyesine finansal olarak en çok önem veren ikinci devlettir. Soğuk
Savaş sonundaki %4.4’lük oranla karşılaştırıldığında total milli GDP’nin
%2.2’sine mal olmaktadır, son dönemde. Ek olarak, mühendislik ve
teknolojiye silahlı kuvvetler için en fazla bütçe ayıran ikinci devlettir.
Nükleer silahlanmada dünya üzerindeki ayan beş ülkeden biridir.

 

 

 

 

 

Diğer
Eğitim:
Oxford ve Cambridge
üniversiteleri dünyada her yerde bilinir. İngiltere’de kolej ve özel
okullarla eğitim tercih edilir ve büyük çoğunlukça bu uygulanır ama bunun
yanı sıra devlet okulları da vardır.
Cambridge Üniversitesi

 

edebiyat:

William Shakespeare İngiliz edebiyat dünyasının en güçlü ve önemli
ismidir. eserleri birçok defa başka ülkelerde basılmış ve oyunları
tiyatrolarda oynanmıştır. Özellikle son dönemde eserlerini sinemada da
görmek mümkün olmuştur.

bilim:

Isaac Newton yerçekimi yasasını bulmasıyla herkes tarafından bilinir.
ayrıca Charles Darwin de evrim teorisi ile çeşitli savlarda bulunmuştur;
her ne kadar dinci gruplar tarafından görüşünün doğruluğu kabul edilmemiş
olsa da bilim dünyası için önemli çalışmalarda bulunmuştur.

Yasa dışı kimyasallar:

 

belli bir seviyede sentetik kimyasalın üreticisidir; Güneybatı Asya
eroini, Latin Amerika kokaini ve sentetik kimyasalını büyük ölçüde tüketir
ve kalpazanlığın merkezidir.