İzlanda

Giriş: İzlanda
İzlanda’da Geçmişi: 9. ve 10. yüzyılda çoğunlukla
Norslar tarafından yerleşilen İzlanda, en son yerleşim yapılan
Avrupa ülkesidir. Norslar genelde Norveç, İskandinavya’nın her
hangi bir yerinden ve de İngilteredeki Nors yerleşimlerinden
geldiler ve bunların sayesinde Kelt elementi de İzlanda
kültürüne tanıtıldı. İzlanda kültürü çoğunlukla İskandinav
kültürünün örneklerini taşır ama eski şiirlerde Kelt etkilerini
de görmek mümkündür.

16.yüzyılın ortalarına doğru Danimarka Kralı Chiristian III
Lüteryanizmi halka tamamen aşılamaya başladı. İzlada’nın son
Katolik piskoposu 1550 yılında idam edilince ülke tamamen
Lütheryan oldu.Lütheryanizm ülkede o zamandan bu yana en etkili
mezhep olmuştur.
1814’te Napolyon savaşlarına
müteakiben Kiel Antlaşması imzalanmış ve İzlanda’ya hükmeden
Danimarka-Norveç İmparatorluğu iki ayrı krallık haline
gelmiştir.İzlanda Danimarka himayesi altında kalmıştır.
19.yüzyılda ülkedeki hava koşulları iyice kötüleşmiş ve ülke
Kuzey Amerika ve çoğunlukla Kanada’ya fazla sayıda toplu göçler
vermiştir.Bu sıralarda İzlanda’da Jon Sigurdsson önderliğinde
yeni özgürlük hareketleri başladı.

İkinci Dünya Savaşında
Danimarka’nın 9 Nisan 1940’da Almanya’nın işgaline uğraması
İzlanda ve Danimarka arasındaki ilişkileri kötüleştirdi.Bir ay
sonra Britanya silahlı güçleri İzlanda’nın tarafasızlığını ihlal
ederek Reykjavík limanına yanaştılar. Bu, İzlanda’nın savaş
boyunca Müttefik kuvvetlerin işgali altında kalmasına neden
oldu. 1941’de İngilizler ayrıldı ve işgal Amerikan güçleri
tarafından devralındı. Amerikan yardımıyla yapılan halk
oylamasında İzlanda resmi olarak 17 Haziran 1944’te bağımsız bir
cumhuriyet haline geldi. İşgal güçleri 1946 yılında ülkeyi terk
etti. İzlanda iç çalkantılar ve isyanlar arasında 30 Mart
1949’da NATO’ya üye oldu.

1970lere Soğuk Savaş damgasını
vermuştu ve bu dönemde İngiltere ile İzlanda’nın balık
alanlarını genişletmesiyle ilgili bir sürü tartışma ortaya
çıkmıştı. Ekonomi, 1990’ların ortalarından İzlanda’nın 1994’te
Avrupa Ekonomik Alanına girdiği zamana kadar çeşitlendirildi ve
liberalize edildi.

İzlanda Coğrafya  
İzlanda’ inKonumu: Kuzey Avrupa’da, Büyük
Britanya’nın kuzey-batısında Grönland Denizi ve Kuzey Atlantik
Okyanusunun arasında bir ada ülkesidir.
İzlanda’daCoğrafi Koordinatları: 65 00 K, 18 00 B
İzlanda’da Harita dizini: Arktik Bölge
İzlanda’da Yüzölçümü: toplam:103,000 km²
toprak:100,250 km² 

su:2,750 km²

İzlandaYüz ölçüm
karşılaştırma:
Kentucky’den çok az küçüktür.
İzlanda’daKara sınırları: Toplam: 0 km
İzlanda’daKıyı boyu: 4,970 km
İzlanda’daDeniz hakları: karasal deniz:12 nmözel ekonomik bölge: 200 nm 

kıtasal şelf: 200 nm veya kıtasal deniz kenarına

İzlanda’daİklim: Kuzey Atlantik akıntısı nedeniyle
ılıman; kışları ılık ve rüzgarlı, yazları nemli ve serin.
İzlanda’nınArazisi: Buz tarlaları ve dağ zirvelerinin
arasında çoğunlukla platolar bulunur; kıyılar ise koylarla ve
fiyordlarla şekillenmiştir.
İzlanda’daRakım uç
değerleri:
En alçak noktası:Atlas Okyanusu
(0m)
En yüksek noktası: Hvannadalshnukur 2,110 m ( Vatnajokull
Buzulundadır.)
İzlanda’daDoğal Kaynakları: Balıkçılık, Su Gücü, Jeotermal
Enerji, diatomite(tebeşire benzer yumuşak bir kayaç)
İzlanda’daToprak kullanımı: Tarım alanı: 0.07%
Sürekli tarım ürünleri: 0% 

Diğer: 99.93% (2005)

İzlanda’daSulanan arazi: (Mevcut Değil.)
İzlanda’da Doğal afetler: Depremler ve Volkanik Faaliyetler.
İzlanda’daÇevre – bugünkü
sorunlar:
Gübre akıntısından kaynaklanan su
kirliliği; Gereği gibi arıtılamayan kirli sular.
İzlandaÇevre – uluslar arası
anlaşmalar:
Gruplar: Hava Kirliliği, Hava
Kirliliği-Kalıcı Organik kirleticiler, Biyofarklılık ,İklim
Değişikliği ,İklim değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme,
Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atık Maddeler, Kyoto Protokolü,
Deniz’in Kanunu, Deniz Kirliliği, Ozon tabakası korunması, Gemi
Kirliliği, Sınırları Aşan Hava Kirliliği, Sulak Alanlar ,Balina
Avcılığı
İmzalanmış ama onaylanmamış: Çevresel
Modifikasyon(Değişiklik), Deniz Yaşamının Korunması.
İzlandaCoğrafya – not: Grönland ve Avrupa arasında
stratejik bir konuma sahiptir; En batıdaki Avrupa ülkesidir;
Reykjavik dünyanın en kuzeyindeki başkenttir. Bu ülkede buzlarla
kaplanan alan tüm Avrupa kıtasında buzlarla kaplanan alandan
daha fazladır.
İzlanda Halk  
İzlanda’daNüfusu: 301,931 kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: 21.4% ( erkek 32,759 /
kadın 31,845 )
15-64 yaş: 66.8% ( erkek 102,161 / kadın 99,411 ) 

65 yaş ve üstü: 11.8% ( erkek 16,162 / kadın 19,593 ) (2007
tahmini.)

İzlanda’da Ortalama yaş: Toplam: 34.5 yaşErkek: 34 yaşKadın:35 yaş (2007 tahmini)
İzlanda’daNüfus artış oranı: 0.824% (2007 tahmini)
İzlanda’daDoğum oranı: 13.57 doğum/1000 nüfus (2007
tahmini)
İzlanda’daÖlüm oranı: 6.77 ölüm/1000 nüfus (2007
tahmini)
İzlanda’daNet göç oranı: 1.43 göçmen/1000 nüfus (2007
tahmini)
İzlanda’daCinsiyet oranı: Doğumda: 1.04 erkek/kadın15 yaş
altı: 1.029 erkek/kadın15-64yaş arası: 1.028 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.825 erkek/kadın

Toplam Nüfus: 1.002 erkek/kadın (2007 tahmini)

İzlanda’daBebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 3.27
ölüm
Erkek: 1000 canlı doğumda 3.41ölümKadın: 1000 canlı doğumda 3.12 ölüm (2007 tahmini)
İzlanda’da Ortalama yaşam
süresi:
Toplam nüfus: 80.43 yaşErkek: 78.33 yaşKadın: 82.62 yaş (2007 tahmini)
İzlanda’da Doğurganlık oranı: 1.91 çocuk/kadın (2007 tahmini)
İzlanda’daUyruk: İsim: İzlandalı(lar)Sıfat: İzlandalı
İzlanda’daEtnik gruplar: Eski Nors’ların ve Celtlerin (Keltler)
soyundan gelenlerin olurşturduğu homojen karışım nüfusun %94’ünü
oluştururken yabancı kökenliler nüfüsun %6’sını oluşturur.
İzlanda’daDinler: İzlanda Lutheryan Kilisesi 85.5% ,
Reykjavik Serbest Kilisesi 2.1%, Roma Katolik Kilisesi 2%
Hafnarfjorour Serbest Kilisesi 1.5%,Diğer Hristiyanlar 2.7%,
Diğerleri ya da Açıkça Bilinmeyenler 3.8%, Hiç Birine Mensup
Olamayanlar 2.4% (2004)
İzlanda’daDiller: İzlandaca, İngilizce, Nordik
Dilleri ve Almanca bir çok kişi tarafından konuşulur.
İzlanda’da Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup
yazabilir.
Toplam Nüfus:
99%
Erkek: 99%

Kadın: 99% (2003 tahmini)

Yönetim  
İzlanda’daÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: İzlanda
Cumhuriyeti
Kabul Edilen Kısa Biçimi: İzlandamahalli uzun biçimi: Lydveldid Island

 

mahalli kısa biçimi: Island

İzlanda’da Bağımlılık durumu:
İzlanda’daYönetim biçimi: Anayasal Cumhuriyet
İzlanda’da Başkenti: İsim: Reykjavik
Coğrafi koordinatları: 64 09 K, 21 57 BZaman farkı: UTC (Standart zaman boyunca Washington Dc’den 5
saat ileri)
İzlanda’daİdari bölgeleri: 8 bölge: Austurland,
Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra,
Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland
İzlanda’da Bağımsızlık: 1 Aralık 1918 (Danimarka
Kraliyetinin egemenliği altında özerk bir eyalet oldu); 17
Haziran 1944 (Danimarka’dan ayrıldı)
İzlanda’daMilli bayramı: Kurtuluş(Bağımsızlık)Günü, 17
Haziran (1944)
İzlanda Anayasası: 16 Haziran 1944, 17 Haziran 1944′
deki etkin; Bir çok kez değiştirildi.
İzlanda’daKanun sistemi: Sivil Hukuk Sistemi Danimarka
Kanunu üzerine kurulu; zorunlu ICJ yargılama yetkisini kabul
etmedi.
İzlanda’da Oy hakkı: 18 yaş;evrensel
İzlanda’daKatıldığı uluslar
arası örgütler:
Arktik Konsey, AsDB, Avustralya
Grubu, BIS, CBSS, CE, EAPC, EBRD, EFTA, FAO, IAEA, IBRD, ICAO,
ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO,
Interpol, IOC, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NATO, NC, NEA, NIB,
OECD, OPCW, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WCO, WEU
(hakları sınırlı üye), WHO, WIPO, WMO, WTO
İzlanda’daBayrak şekli: Mavi zemin üzerine ana hatları
beyazla belirlenmiş ve bayrağın köşelerine doğru uzanan kırmızı
haç; Danimarka bayrağında olduğu gibi haçın yatay kısmı yukarıya
doğru kaymıştır.
İzlandaEkonomisi
İzlanda’da Ekonomiye genel
bakış:
İzlanda’nın ekonomisi kayda değer
eşit gelir dağılımı, düşük işsizlik oranı ve geniş kapsamlı
refah sistemi olsa da yinede temel olarak İskandinav tarzı
kapitalist bir düzen üzerine kuruludur. Diğer doğal kaynakların
eksikliğinde (fazlaca bulunan jeotermal enerji haricinde),
ekonomi çoğunlukla ithalat kazanımlarının %70ini karşılayan ve
nüfusun %6sına iş kaynağı sağlayan balıkçılık endüstrisi üzerine
kuruludur. Ekonomi balıkçılık stoklarının azalmasına duyarlı
olduğu kadar ana ihraç malları olan balık ve balık ürünlerinin,
aluminyumun ve ferrosilikonun dünya piyasalarındaki
dalgalanmalarına da duyarlıdır. Hükümet politikaları mevcut
bütçe açığını azaltmayı, yabancı alımını sınırlandırmayı,
enflasyonu, balıkçılık ve tarım politikalarını iyileştirmeyi ve
ekonomiyi çeşitlendirmeyi içerir. Hükümet, öncelikle
İzlandalıların balıkçılık kaynakları üzerinde kontrollerini
kaybedeceği endişesiyle Avrupa Birliği üyeline karşıdır.
İzlanda’nın ekonomisi son on yılda üretim ve servis
endüstirileriyle çeşitlenmektedir ve yazılım ürünleri üretimi,
biyo-teknoloji ve finansal servisler de yer almaya
başlamıştır.Turizm sektörü de balina izleme ve çevre turizmine
olan eğilimler yüzünden gelişmektedir. 2000yılından beri büyüme
2002 yılında-%1den 2004 yılındaki%8e kadar çeşitlilik
gösterdi.Amerikan askeri üssünün 2006 yılında Keflavik’e
yaklaşması ulusal ekonomiyi birazcık etkiledi; İzlanda’nın düşük
işsizlik oranına, alternetif üs işleriyle el uzatıldı.
$$11.38 milyar(2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(satın alma gücü paritesi):
$ $13.71 milyar (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(resmi döviz kuru):
2.6% (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– gerçek büyüme hızı):
$36,000 (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– kişi başına (PPP):
Tarım:8.4%
Endüstri: 15.6% 

Hizmet:76% (2006 tahmini)

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– sektörlere göre dağılım:
173,000 kişi (2006 tahmini)
İş gücü: 

 

Tarım:5.1%
Endüstri: %23Hizmet: %71.4 (2005)
  

İş gücü- iş alanlarına göre:

1.3% (2006 tahmini)
Mevcut Değil.
İşsizlik oranı:
Yoksulluk sınırı altındaki
nüfus:
En az: 10%: Mevcut Değil.
En fazla: 10%: Mevcut Değil.
Yüzdelik paya göre ev geliri ya
da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici
fiyatları):
6.8% (2006 tahmini)
İzlanda Bütçesi: Gelirler: $7.345 milyarGiderler: $6.655 milyar, $467
milyon sermaye gideri dahil.
İzlanda ‘daTarım – Ürünleri: Patates, Yeşil sebzeler; Koyun
Eti, Mandıra ürünleri; Balık
Sanayiler: Balık İşleme Tesisleri, Aluminyum
Eritimi, FerroSilikon üretimi; Jeotermal enerji, Turizm.
İzlanda’da Endüstriyel üretimin
gelişme hızı:
5% (2006 tahmini)
İzlanda ‘daElektrik üretimi: 8.474 milyar kWh (2004)
İzlanda’da Elektrik tüketimi: 7.881 milyar kWh (2004)
İzlanda’da Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
İzlanda ‘daElektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
İzlanda ‘da Petrol üretimi: 0 bbl/gün (2004 tahmini)
İzlanda’da Petrol tüketimi: 20,560 bbl /gün (2004 tahmini)
İzlanda ‘da Petrol ihracatı: 0 bbl /gün (2001)
İzlanda’da Petrol ithalatı: 15,470 bbl/ gün (2001)
İzlanda ‘da Doğal gaz üretimi: 0 cu m (2004 tahmini)
İzlanda ‘da Doğal gaz tüketimi: 0 cu m (2004 tahmini)
İzlanda’da İhracat: -$2.932 milyar (2006 tahmini)
İzlanda’da İhracat malları: Balık ve Balık ürünleri %70,
Aluminyum, Hayvansal Gıdalar, FerroSilikon ve Diotamite Kayacı
İzlanda’da İhracat ortakları: Büyük Britanya 17.9%, Almanya
16.4%, Hollanda 13%, ABD 8.1%, İspanya 7.7%, Danimarka 4.3%
(2005)
İzlanda ‘daİthalat: $5.189 milyar (2006 tahmini)
İzlanda’da İthalat malları: Makineler ve Malzemeler , Petrol
ve petrol ürünleri, Besin Maddeleri, Giyim Malları.
İthalat ortakları: Almanya 13.4%, ABD 9.1%, İsveç
8.6%, Danimarka 7.3%, Norveç 7.2%, Büyük Britanya 5.9%, Çin
5.3%, Hollanda 5%, Japonya 4.7% (2005)
İzlanda Dış borç: $1.018 milyar (Agustos 2006
tahmini)
İzlanda Ekonomik yardım – alıcı

$6.7 million
(2004)

İzlanda ‘da Para birimi (kod): İzlanda Kronu (ISK)
Döviz kurları: İzlanda Kronunun Amerikan Dolarına
oranı: 70.195 (2006), 62.982 (2005), 70.192 (2004), 76.709
(2003), 91.662 (2002)
İzlanda’da Mali yıl: Takvim yılı
İletişim
İzlanda’da Telefonlar –
kullanımdaki ana hatlar:
193,900 (2005)
İzlanda’da Telefonlar – cep
telefonu:
304,000 (2005)
İzlanda ‘da Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Kapsamlı
Yerel Servis.
Yerel:Cihazlar arası etkileşimi sağlayan şebeke
eş eksenli, fiber-optik ve yedekte bulunan mikrodalga radyo
bağlantılarından oluşur.Uluslar arası: Ülke kodu 354, zemine kurulu uydu
istasyonları: 2 Intelsat (Atlantik okyanusuna) ve 1 Inmarsat (
Atlantik ve Hint okyanuslarına ); not: İzlanda Inmarsat uydusunu
diğer Nordik ülkeleriyle ortak olarak kullanır. (Danimarka,
Finlandiya, İsveç ve Norveç)
İzlanda’da Radyo yayın
istasyonları:
AM 3, FM 70 civarı(tekrar
cihazları dahil), kısa dalga 1 (1998)
İzlanda’da Televizyon yayın
istasyonları:
14 (ek olarak 156 tekrar cihazı)
(1997)
Internet ülke kodu: .is
İzlanda İnternet sahibi: 212,897 (2006)
Internet kullanıcıları: 258,000 (2005)
Taşımacılık  
İzlanda’da Hava alanları: 98 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan
hava alanları:
toplam:5 3,047 m’ den fazla : 1
1,524’den 2,437 m ‘e : 3

914’den 1,523 m’ e:1 (2006)

Döşenmemiş pistli (asfalt
olmayan) hava alanları:
Toplam: 931,524’den 2,437 m
‘e : 3914’den 1,523 m’ e: 2

9

914 m altı: 61(2006)

Karayolları: Toplam: 13,028 km
Asfaltlanmış: 4,241 km ( Şehir içi yolları içermez.)Asfaltlanmamış: 8,787 km (2005)
İzlanda’da Limanlar ve
terminaller:
Grundartangi, Hafnarfjordur,
Hornafjordhur, Reykjavik, Seydhisfjordhur
Military  
İzlandaKuvvet Komutanlıkları: Düzenli Silahlı Birlikleri yoktur;
İzlanda Ulusal Polisi,Adalet Bakanlığı Bünyesinde İzlanda Sahil
Güvenlik Komutanlığı, İzlanda Krizle Mücadele Masası. (2006)
Askeri görev için mevcut erkek: 18-49 yaş arası: 69,038 kişi (2005
tahmini)
18-49 yaş arası: 56,777 kişi (2005
tahmini)
Askeri görev için uygun erkek:
Diğer Bilgiler
Uluslar Arası Anlaşmazlıklar:
İzlanda, Büyük Britanya ve İrlanda
Danimarka’nın Faroe Adalarının kıtasal şelfini 200nm’den daha
fazla genişletmesi gerektiği yönündeki iddasına karşı
çıkmaktadır.