Kamerun


Giriş:

Kamerun

Kamerun’un Geçmişi:
Günümüzde Kamerun olarak bilinen
yere ilk yerleşimler Neolitik dönemde yapılmıştır. Bölgenin
daimi yerleşimcileri Bakalar gibi cüce olan gruplardı.
Portekizli denizciler ülkeyi 1472 yılında keşfettiler. Takip
eden yüzyıllarda Avrupalıların kıyı insanıyla ticaret ilgisi
arttı ve Hristiyan Misyonerler kıyı kesimlerden iç kısımlara
doğru yayılım gösterdiler. 19 yüzyılın başlarında Modibo Adama
Adamawa İmparatorluğunu kurdu. 1961 yılında eski Fransız
Kamerunu ve İngiliz Kamerunu şu anki ülkeyi oluşturmak için
birleştiler. Kamerun; petrol endüstirisinin, demiryollarının,
kara yollarının, ve tarımsal gelişmenin hızlanmasını sağlayan
istikrarı genelde destekledi. Demokratik Reform’a karşı yavaş
bir hareketlilik olmasına rağmen, politik güç başbakan Paul
BIYA’nın başını çektiği etnik oligarşiye sıkı sıkıya
kenetlenmiştir.

Kamerun Coğrafyası

Kamerun’un
Konumu:
Batı Afrika’dadır. Biafra körfezi
kıyısında, Ekvatoral Gine ve Nijerya’nın arasındadır.
Kamerun’un Coğrafi Koordinatları: 6 00 K, 12 00 D

Kamerun’un Harita dizini:
Afrika

Kamerun’un Yüzölçümü:
toplam: 475,440 km² toprak: 469,440 km² su: 6,000 km²

Kamerun
Yüz ölçüm karşılaştırma:
Kaliforniya’dan çok az büyüktür.

Kamerun’un
Kara sınırları:
Toplam: 4,591 km Sınır Komşuları: Orta Afrika
Cumhuriyeti 797 km, Çad 1,094 km, Kongo Cumhuriyeti 523 km,
Ekvatoral Gine 189 km, Gabon 298 km, Nijerya 1,690 km

Kamerun’un
Kıyı boyu:
402 km

Kamerun’un
Deniz hakları:
karasal deniz:12 nmBitişik Bölge: 24nm

Kamerun’da
İklim:
Yükseltiye göre farklılık
gösterir; kıyı kesimler tropikal iken kuzey kesimler yarı kurak
ve sıcaktır.

Kamerun’da
Zemin (Toprak Yapısı- Arazi) :
Güneydeki kıyı ovaları,
ortasındaki platosu, batısındaki dağları ve kuzeyindeki
ovalarıyla çeşitlilik gösterir.

Kamerun’un
Rakım uç değerleri:
En alçak noktası: Atlas Okyanusu 0
m
En yüksek noktası: Fako 4,095 m
( Kamerun Dağı üzerindedir.)

Kamerun’un
Doğal Kaynakları:
Petrol, boksit, demir, kereste, su
gücü.

Kamerun’un
Toprak kullanımı:
Tarım alanı: % 12.54 Sürekli tarım ürünleri: %2.52
Diğer: %84.94 (2005)

Kamerun’da
Sulanan arazi:
260 km² (2003)

Kamerun’da Doğal afetler:
Monoun Gölü ve Nyos Gölü
volkanlarından periyodik olarak salınan zehirli gazların
oluşturduğu volkanik hareketlilik.

Kamerun’un
Çevre – bugünkü sorunları:
Su kaynaklı hastalıklar yaygındır;
ormanların aşırı tahribatı; kaçak avcılık; aşırı balık avcılıkğı.

Kamerun
Çevre – uluslar arası anlaşmalar:
Gruplar: Biyofarklılık ,İklim
Değişikliği ,İklim değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme,
Tehlikedeki Türler, Deniz Kanunu, Tehlikeli Atık Maddeler, Ozon
tabakası korunması, Tropikal Kereste-83, Tropikal Kereste-94,
Gemi Kirliliği, Bataklık Alanlar, Balina Avcılıgı
İmzalanmış ama onaylanmamış:
seçilmiş anlaşmalardan hiçbiri

Kamerun
Coğrafya – not:
Bazen Afrika’nın menteşesi olarak
bahsedilir Kamerun’dan; ülkenin her yerinde sönmüş veya hala
aktif volkanlardan izler ve termal kaynakların olduğu alanlar
vardır. Yarı-Saharalık Batı Afrika’da en yüksek dağ olan Kamerun
Dağı aktif volkanik bir dağdır.
Kamerun Halkı  

Kamerun’un
Nüfusu:
18,060,382 kişiNot: Bu ülke hakkındaki rakamlar
AIDS’e bağlı ölümler göz önüne alınarak özellikle
hesaplanmıştır. Bu etkiler; düşük yaşam beklentisi, yüksek çocuk
ölümleri oranı, düşük nüfuslanma ve büyüme oranları ve de
beklentilerin aksine nüfus içindeki yaş ve cinsiyet
dağılımlarında değişikliklerin olmasıyla sonuçlanabilir. (Temmuz
2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: 41.3 ( erkek 3,763,332 /
kadın 3,695,053 )
15-64 yaş: % 55.5 ( erkek
5,029,658 / kadın 4,994,786 )
65 yaş ve üstü: %3.2 ( erkek
266,616 / kadın 310,937 ) (2007 tahmini.)

Kamerun’da Ortalama yaş:
Toplam: 18.9 yaşErkek: 18.7 yaşKadın: 19 yaş (2007 tahmini)

Kamerun’da
Nüfus artış oranı:
%2.241 (2007 tahmini)

Kamerun’da
Doğum oranı:
35.07 doğum/1000 nüfus (2007
tahmini)

Kamerun’da
Ölüm oranı:
12.66 ölüm/1000 nüfus (2007
tahmini)

Kamerun’da
Net göç oranı:
0 göçmen/1000 nüfus (2007 tahmini)

Kamerun’da
Cinsiyet oranı:
Doğumda: 1.03 erkek/kadın15 yaş altı: 1.018 erkek/kadın15-64yaş arası: 1.007
erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.857
erkek/kadın

Toplam Nüfus: 1.007 erkek/kadın
(2007 tahmini)


Kamerun’da
Bebek ölüm oranı:
Toplam: 1000 canlı doğumda 65.84
ölüm
Erkek: 1000 canlı
doğumda 70.73 ölüm
Kadın: 1000 canlı doğumda 60.79
ölüm (2007 tahmini)

Kamerun’da Ortalama yaşam süresi:
Toplam nüfus: 52.86 yaşErkek: 52.15 yaşKadın: 53.59 yaş (2007 tahmini)

Kamerun’da Doğurganlık oranı:
4.49 çocuk/kadın (2007 tahmini)

Kamerun’da
Uyruk:
İsim: Kamerunlu(lar)Sıfat: Kamerunlu

Kamerun’da
Etnik gruplar:
Kamerun Dağlıları %31, Ekvatoral
Bantular %19, Kirdiler 11%, Fulalar %10, Kuzey-batı Bantuları
%8, Doğulu Nigritikler %7, diğer Afrikalılar %13, Afrikalı
olmayanlar %1’den azdır.

Kamerun’da
Dinler:
Yerli inanışlar %40, Hristiyan
%40, Müslüman %20

Kamerun’da
Diller:
24 ana Afrikalı dil ailesi grubu,
İngilizce (resmi dil), Fransızca (resmi dil)

Kamerun’da Okuryazarlık oranı:
Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup
yazabilir.,
Toplam Nüfus:
% 67.9
Erkek: %77

Kadın: %59.8 (2001 tahmini)

Yönetim  

Kamerun’un
Ülke adı:
Kabul Edilen Uzun Biçimi: Kamerun
Cumhuriyeti
Kabul Edilen
Kısa Biçimi: Kamerun
mahalli uzun biçimi: Republique
du Cameroun/Republic of Cameroon

mahalli kısa biçimi: Cameroun/Cameroon

Önceki İsmi: Fransız Kamerun’u,
İngiliz Kamerun’u, Kamerun Federal Cumhuriyeti, Kamerun Birleşik
Cumhuriyeti


Kamerun’un Bağımlılık durumu:

Kamerun’un
Yönetim biçimi:
Cumhuriyet, Çok partili başkanlık
sistemi

Kamerun’un Başkenti:
İsim: Yaounde coğrafi koordinatları: 3 52 K,
11 31 D
zaman farkı: UTC+1(Standart
zaman boyunca Washington Dc’den 6saat ileri)

Kamerun’un
İdari bölgeleri:
10 il: Adamaoua, Centre, Est,
Extreme-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest

Kamerun’da Bağımsızlık:
1 Ocak 1960 (Birleşmiş Milletler
adına bölgenin yönetimini yapan Fransız yönetiminden)

Kamerun’un
Milli bayramı:
Cumhurityet Bayramı (Ulus Günü),
20 Mayıs (1972)

Kamerun Anayasası:
20 Mayıs 1972’de referandumla
onaylandı; 2 Haziran 1972’de kabul edildi; Ocak 1996’da tekrar
gözden geçirildi.

Kamerun’da
Kanun sistemi:
geleneksel yasalardan etkilenen
Fransız Sivil Hukuk Sisteminin üzerine kuruludur; zorunlu ICJ
yargılama yetkisini kabul etti.

Kamerun’da
Oy hakkı:
20 yaş; evrensel

Kamerun’un
Katıldığı uluslar arası örgütler:
ACCT, ACP, AfDB, AU, BDEAC, C,
CEMAC, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (imza sahibi),
ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC,
IOM, IPU, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, NAM, OIC, OIF, OPCW, PCA, UN,
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO,
WMO, WTO
Kamerun’unBayrak şekli: Zemin, yeşil (gönder tarafında),
kırmızı(ortada) ve sarı olmak üzere üç eşit dikey şeritten
oluşmuştur. Kırmızı şeridin üzerinde beş köşeli bir yıldız
bulunur (bayrağın tam ortasındadır.) Etiyopya’nın meşhur pan-Afrika
renklerini kullanır.
KamerunEkonomisi  
Kamerun’da Ekonomiye genel
bakış:
Makul miktarda bulunan petrol
kaynakları ve elverişli tarım imkanlarıyla Kamerun Yarı-Sahara
Afrikasında en çok yardım yapılan ekonomilerden birine sahiptir.
Fakat Kamerun hala, çok sıkı güvenlik önlemleri ve girişimciler
için olumlu yatırım ortamı olmaması gibi diğer gelişmemiş
ülkelerin sorunlarının benzeri birçok sorunla karşı karşıyadır.
1990 yılından beri devlet, ülkenin bankalarını tekrardan
sermayeye kavuşturmak, ticareti geliştirmek, tarımda kendine
yetebilirliği sağlamak ve yatırım ortamını canlandırmak için
tasarlanan IMF ve Dünya Bankası programlarını uygulamaya
başlamıştır. Haziran 2000’de devlet, IMF sponsorluğundaki üç
yıllık yapısal uyum paketini tamamladı; fakat IMF yoksulluğu
azaltma, özelleştirme ve bütçenin daha da şeffaflaştırılması
gibi reform paketlerini uygulatmak için devlete baskı
yapmaktadır. Uluslararası petrol ve kakao fiyatları ülke
ekonomisine büyük bir etki yapmaktadır.
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(satın alma gücü paritesi):
42.48 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(resmi döviz kuru):
16.27 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– gerçek büyüme hızı):
%3.5 (2006 tahmini)
 Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) –
kişi başına (PPP):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– sektörlere göre dağılım:
2,400 $ (2006 tahmini)
 İş güçü:
Tarım: %45.2 Endüstri: %16.1 Hizmet: % 38.7 (2002 tahmini)
  

 

 

 

İş gücü- iş alanlarına göre:

6.394 Milyon (2006 tahmini)
İşsizlik oranı:
Tarım: %70 Endüstri: %13 Hizmet: %17
Yoksulluk sınırı altındaki
nüfus:
Yüzdelik paya göre ev geliri ya
da gideri:
%30 (2001 tahmini)
%48 (2000 tahmini)
En az: 10%: %1.9En fazla: 10%: %36.6 (1996)

Enflasyon oranı (tüketici
fiyatları):
%2.4 (2006 tahmini)

Kamerun Bütçesi:
Gelirler: 3.339 milyar $Giderler: 3.157 milyar $ , Mevcut
olmayan sermaye giderleri dahil. (2006 tahmini)

Kamerun’da Tarım – Ürünleri:
Kahve, kakao, pamuk, kauçuk, muz,
yağ tohumları, tahıllar, nişasta kökü; canlı hayvan; kereste.

Sanayiler:
Petrol üretimi ve arıtımı,
alüminyum üreimi, besin işleme tesisleri, hafif tüketici
eşyaları dokuma sanayisi , kereste sanayisi, gemi tamiratı.

Kamerun’un Endüstriyel üretimin
gelişme hızı:
% 4.2 (1999 tahmini)

Kamerun’un Elektrik üretimi:
3.924 milyar kWh (2004)

Kamerun’un Elektrik tüketimi:
3.649 milyar kWh (2004)

Kamerun’un Elektrik ihracatı:
0 kWh (2004)

Kamerun’un Elektrik ithalatı:
0 kWh (2004)

Kamerun’un Petrol üretimi:
82,300 varil/gün (2005 tahmini)

Kamerun’un Petrol tüketimi:
24,000 varil /gün (2004 tahmini)

Kamerun’un Petrol ihracatı:
Mevcut Değil. varil /gün

Kamerun’un Petrol ithalatı:
Mevcut Değil. varil/ gün

Kamerun’un Doğal gaz üretimi:
0 cu m (2004 tahmini)

Kamerun ‘in Doğal gaz tüketimi:
0 cu m (2004 tahmini)

Kamerun’da İhracat:
4.318 milyar $ f.o.b. (2006
tahmini)

Kamerun’da İhracat malları:
Ham petrol ve petrol ürünleri,
kereste, kakaro çekirdeği, alüminyum, kahve, pamuk.
Kamerun’un İhracat ortakları: İspanya %17.3, İtalya %13.8,
Fransa %9.5, Güney Kore %8.1, İngiltere %8.1, Hollamda %7.9,
Belçika %4.9, ABD %4.3 (2005)

Kamerun’da İthalat:
3.083 milyar $ f.o.b (2006
tahmini)

Kamerun’da İthalat malları:
Makineler, elektrikli malzemeler,
ulaşım malzemeleri, akaryakıt, besin ürünlerim.

İthalat ortakları:
Fransa %24, Nijerya %12, Belçika
%6.3, Çin %5.6, ABD %5.1, Tayland %4.5, Almanya %4.2 (2005)

Kamerun Dış borç:
3.657 milyar $ (2006 tahmini)

Kamerun Ekonomik yardım alıcı:

Ocak 2001’de
Paris Klübü, Kamerun’un borcunu 1.3milyar $’dan 900 milyon $’a
indirme konusunda anlaşmaya vardı; affedilen borç toplam 1.26
milyar $’dır.


Kamerun’un Para birimi (kod):
CFA Frankı. Not: Sorumlu otorite Orta
Afrika Ülkeleri Bankasıdır.

Döviz kurları:
CFA’nın Amerikan Dolarına oranı:
522.59 (2006), 527.47 (2005), 528.29 (2004), 581.2 (2003),
696.99 (2002)

Kamerun’da Mali yıl:
1 Temmuz-30 Haziran

İletişim

Kamerun’da Telefonlar –
kullanımdaki ana hatlar:
99,400 (2004)

Kamerun’da Telefonlar – cep
telefonu:
2.259 milyon (2005)

Kamerun’da Telefon sistemi:
Genel Değerlendirme: Sadece iş ve
devlet işleri için kullanılabilir.
Yerel: Kablo, Mikrodalga telsiz
yayınını ve troposferik dağıtıcı.
Uluslar arası: Ülke kodu 237;
yüzeye kurulu uydu istasyonları: 2 Intelsat (Atlas Okyanusuna)
fiber optik denizaltı kablolar (SAT-3/WASC) Avrupa ve Asya ile
bağlantıyı sağlar.

Kamerun’da Radyo yayın
istasyonları:
AM 2, FM 9, kısa dalga 3, (2001)

Kamerun’da Televizyon yayın
istasyonları:
1 (2001)

Internet ülke kodu:
.cm

Kamerun İnternet hostu sayısı:
39 (2006)

Internet kullanıcıları:
167,000 (2005)

Taşımacılık
 

Kamerun’da Hava alanları:
47 (2006)

Döşeli pistleri (asfalt) olan hava
alanları:

toplam:

11
3,047’den fazla: 2


2,438’den 3,047 m ‘e: 4
1,524’den 2,437 m ‘e :


3

914’den 1,523 m’ e:
1

 

914 m altı: 1
(2006)


Döşenmemiş pistli (asfalt olmayan)
hava alanları:
Toplam: 36,1,524’den 2,437 m ‘e :7914’den 1,523 m’ e: 20

914 m altı:9
(2006)


Karayolları:
Toplam: 50,000 km Asfaltlanmış: 5,000km Asfaltlanmamış: 45,000 (2004)

Kamerun’da Limanlar ve
terminaller:
Douala, Limboh Terminali

Askeri
 

Kamerun
Kuvvet Komutanlıkları:
Kamerun Silahlı Kuvvetleri: Deniz
Kuvvetleri (Deniz Piyadelerini içerir.), Hava Kuvvetleri (Armee
de l’Air du Cameroun, AAC) (2006)

Askeri görev yaşı ve zorunluluk:
18 yaşına gelenlere gönüllü
askerlik; zorunlu askerlik yoktur. (1999)
Askeri hizmet için mevcut insan
gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler:
3,525,307 kişi

yaşları 18-49 arası kadınlar:
3,461,406
kişi (2005
tahmini)
yaşları 18-49 arası erkekler:
1,946,767 kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar:
1,834,600 kişi
(2005
tahmini)
Askeri hizmet için uygun insan
gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler:
191,619
kişiyaşları 18-49 arası kadınlar:
187,082
kişi (2005
tahmini)
Askeri hizmete hazır hale gelen
insan gücü(yıllık)