Kuveyt

Giriş: Kuveyt
Kuveyt’in Geçmişi: Kuveyt’in tarihi MS. 1613 yılına
kadar dayanır. Ülke “Kuveyt Körfezi” olarak bilinen yere sayısız
orta doğu kabilesinden gelen klanların gelip yerleşmesiyle
oluşmuştur. Kabileler genellikle orta Arabistan’dan(tam olarak
Nejed) ve kuzey Arabistan’dan geldiler. Günümüzde Nejed Suudi
Arabistan’ın bir parçasıdır ama kuzey Arabistan Ürdün, Suriye ve
Irak arasında bölüşülmüştür. Ek olarak bazı klanlar Suriye,
Lübnan ve Mısır’ı içeren bölgelerden gelmiştir.
İngiltere 1899 yılından Kuveyt’in
özrgürlüğünü kazandığı yıl olan 1961 yılına kadar El SABAH
hanedanlığının yönetiminde olan ülkeyi dış ilişkilerde ve
savunma konusunda kanatları altına almıştır. 1990 yılında Kuveyt
Irak’ın saldırı ve işgaline uğradı. Haftalar süren hava
bombardımanından sonra ABD’nin başını çektiği BM koalisyon
güçleri 23 Şubat 1991’de Kuveyt’i dört günde özgürlüğe
kavuşturan kara harekatına başladı. Kuveyt 1990-91 yıllarında
çöken petrol altyapısını tamir etmek için 5milyar$ harcadı. El
SABAH ailesi 1991 yılından güç tekrar elde edilinceye kadar
ülkeyi yönetti ve son yıllarda iyice iddialı hale gelen meclisi
tekrardan kurmayı başardı.
Kuveyt Coğrafyası  
Kuveyt’ inKonumu: Orta Doğuda, Basra körfezi
kıyısında, Irak ve Suudi Arabistan’ın arasındadır.
Kuveyt’inCoğrafi Koordinatları: 29 30 K, 45 45 D
Kuveyt’in Harita dizini: Orta Doğu
Kuveyt’in Yüzölçümü: toplam: 17,820 km²
toprak: 17,820 km² 

su: 0 km²

KuveytYüz ölçüm
karşılaştırma:
New Jersey’den çok az küçüktür.
Kuveyt’inKara sınırları: Toplam: 462 km
Sınır Komşuları: Irak 240 km, Suudi Arabistan 222 km
Kuveyt’inKıyı boyu: 499 km
Kuveyt’inDeniz hakları: karasal deniz: 12nm
Kuveyt’teİklim: Genelde kuru çöl iklimi yaşanır;
yazları oldukça sıcak, kışlar ise kısa ve serindir.
Kuveyt’teArazi(toprak
yapısı):
Ovalık alanlardan çöllerin
bulunduğu ovalara doğru yükselti dalgalı biçimde artar.
Kuveyt’inRakım uç değerleri: En alçak noktası: Basra Körfezi 0
m
En yüksek noktası: İsimsiz bölge 306 m
Kuveyt’inDoğal Kaynakları: Petrol, Doğal Gaz, Balık ve
Karides
Kuveyt’inToprak kullanımı: Tarım alanı: % 0.84
Sürekli tarım ürünleri: % 0.17 

Diğer: % 98.99 (2005)

Kuveyt’teSulanan arazi: 130 km² (2003)
Kuveyt’te Doğal afetler: Yollara ve evlere zarar verebilcek
kadar etkili olan ve çok fazla yağmur getiren ani sağanak
yağışlar Ekim’den Nisan’a kadar yaygın biçimde sürer; kum ve toz
fırtınaları yıl içinde oluşabilir fakat genelde Mart ve Ağustos
ayları arasında yaygınlık gösterir.
Kuveyt’inÇevre – bugünkü
sorunlar:
Tatlı suların sınırlı olması;
Dünyanın en büyük ve en gelişmiş bazı deniz suyunu içme suyuna
dönüştüren tesisleri su ihtiyacının çoğunu karşılar; su ve hava
kirliliği; çölleşme.
KuveytÇevre – uluslar arası
anlaşmalar:
Gruplar: Biyofarklılık ,İklim
Değişikliği ,İklim Değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme,
Tehlikedeki türler, Çevresel modifikasyon, Deniz Kanunu,
Tehlikeli Atık Maddeler, Deniz Kanunu, Ozon tabakası korunması
İmzalanmış ama onaylanmamış: Deniz kirliliği
KuveytCoğrafya – not: Basra Körfezinin en önemli
noktasında (körfezin başladığı yerde) stratejik bir konuma
sahiptir.
Kuveyt Halk  
Kuveyt’inNüfusu: 2,505,559 kişiNot:Ülke vatandaşı olmayan 1,291,354 kişi bu sayıya dahildir.
(Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: %26.7 ( erkek 340,814 /
kadın 328,663 )
15-64 yaş: % 70.5 (erkek 1,128,231 / kadın 636,967) 

65 yaş ve üstü: %2.8 ( erkek 44,542 / kadın 26,342 ) (2007
tahmini.)

Kuveyt’te Ortalama yaş: Toplam: 26 yaşErkek: 27.9 yaşKadın: 22.4 yaş (2007 tahmini)
Kuveyt’teNüfus artış oranı: % 3.561
Not: Bu oran ilk körfez krizinde göçeden ülke vatandaşlarının
dönüşlerini de yansıtır. (2007 tahmini)
Kuveyt’teDoğum oranı: 21.95 doğum/1000 nüfus (2007
tahmini)
Kuveyt’teÖlüm oranı: 2.39 ölüm/1000 nüfus (2007
tahmini)
Kuveyt’teNet göç oranı: 16.05 göçmen/1000 nüfus (2007
tahmini)
Kuveyt’teCinsiyet oranı: Doğumda: 1.04 erkek/kadın15 yaş
altı: 1.037 erkek/kadın15-64yaş arası: 1.771 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 1.691 erkek/kadın

Toplam Nüfus:1.526 erkek/kadın (2007 tahmini)

Kuveyt’teBebek ölüm oranı: Toplam: 1000 canlı doğumda 9.47
ölüm
Erkek: 1000 canlı doğumda 10.48 ölümKadın: 1000 canlı doğumda 8.42 ölüm (2007 tahmini)
Kuveyt’te Ortalama yaşam
süresi:
Toplam nüfus: 77.36 yaşErkek: 76.25 yaşKadın: 78.52 yaş (2007 tahmini)
Kuveyt’te Doğurganlık oranı: 2.86 çocuk/kadın (2007 tahmini)
Kuveyt’teUyruk: İsim: Kuveytli(ler)Sıfat: Kuveytli
Kuveyt’teEtnik gruplar: Kuveytliler %45, diğer Araplar
%35, Güney Asyalılar %9, İranlılar %4, diğer %7
Kuveyt’teDinler: Müslüman (Şii %30 ve Sünni %70)
%85, diğer (Hristiyanları, Hinduları ve Farsları içerir %15)
Kuveyt’teDiller: Arapça (resmi dil), İngilizce
yaygın olarak konuşulur.
Kuveyt’te Okuryazarlık oranı: Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup
yazabilir.
Toplam Nüfus:
% 93.3
Erkek: % 94.4

Kadın: % 91 (2005 nüfus sayımı)

Yönetim  
Kuveyt’inÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi: Kuveyt
Devleti
Kabul Edilen Kısa Biçimi: Kuveytmahalli uzun biçimi: Dawlat al Kuwayt

 

mahalli kısa biçimi: Al Kuwayt

Kuveyt’in Bağımlılık durumu:
Kuveyt’inYönetim biçimi: Anayasal Emirlik
Kuveyt’in Başkenti: İsim: Kuveyt
coğrafi koordinatları: 29 20 K, 47 59 D 

zaman farkı: UTC+3 (Standart zaman boyunca Washington’dan 8
saat ileri.)

Kuveyt’inİdari bölgeleri: 6 Vilayet: Al Ahmadi, Al ‘Asimah,
Al Farwaniyah, Al Jahra’, Hawalli, Mubarak Al Kabir
Kuveyt’te Bağımsızlık: 19 Haziran 1961 (İngiltere’den)
Kuveyt’inMilli bayramı: Ulus Günü , 25 Şubat (1950)
Kuveyt Anayasası: 11 Kasım 1962’de kabul edildi ve
yayımlandı.
Kuveyt’teKanun sistemi: Sivil Hukuk sistemi İslami Yasalar
üzerine kurulmuştur ve kişiler arası ilişkilerde büyük önem
teşkil eder. Zorunlu ICJ yargılamasını kabul etmedi.
Kuveyt’teOy hakkı: yaş yok; evrensel(yetişkinler).
Not:Askeri hizmet veya Polis hizmetindeki erkekler oy
kullanamaz; yetişkin kadınlar 16 Mayıs 2006’dan itibaren oy
hakkına sahiptir; oy kullanacak olanların 20 yıllık vatandaş
olmaları şarttır.
Kuveyt’inKatıldığı uluslar
arası örgütler:
ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, BDEAC,
CAEU, FAO, G-77, GCC, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (imza sahibi),
ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol,
IOC, IPU, ISO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC,
PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNWTO, UPU, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WTO
Kuveyt’inBayrak şekli: Yeşil(üstte), beyaz ve kırmızı
olmak üzere üç eşit yatay şerit ve gönder kısmında siyah bir
yamuktan oluşur. Bayrağın 1961 yılında yapılan tasarımı, Birinci
Dünya savaşındaki Arap isyan bayrağından esinlenilmiştir.
KuveytEkonomisi
Kuveyt’te Ekonomiye genel
bakış:
Kuveyt kendi başına 96milyon
varillik petrol rezervleriyle dünya petrol rezervlerinin %10’una
sahip küçük, zengin ve nispeten açık ekonomili bir ülkedir.
Petrol; GSYİH’nın neredeyse yarısını, ihraç gelirlerinin %95’ini
ve ülke gelirinin %80’ini karşılar. Kuveyt’in iklimi tarımsal
gelişmeye imkan vermez. Bunun sonucunda balık haricindeki tüm
besin kaynaklarını dışardan ithal eder. İçilebilir suyun %75’i
ya deniz suyundan elde edilmeli yada ithal edilmelidir. Kuveyt
ülkenin kuzey kısmındaki petrol sahalarının geliştirilmesin
konusunda yabancı şirketlerle tartışmalarına devam etmektedir.
Son yıllarda yaşanan petrol fiyatlarındaki artışlar Kuveyt’in
ekonomisini düzeltmesine, ticaret fazlası elde etmesine ve
yabancı kaynakları çekmesine yardımcı olmuştur. Bu olumlu mali
tablo sonucunda ekonomik reformların uygulanması yavaşlamış ve
ülke yenilikler için acele etmez bir duruma gelmiştir.
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(satın alma gücü paritesi):
55.91 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(resmi döviz kuru):
60.72 milyar $ (2006 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– gerçek büyüme hızı):
% 12.6 (2006 tahmini)
 Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) – kişi başına (PPP):
23,100 $ (2006 tahmini)
Tarım: %0.4
Endüstri: %43.8 

Hizmet: % 51.3 (2006 tahmini)

Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– sektörlere göre dağılım:
1.136.000Not: Kuveyt’li olmayanlar iş gücünün %70’ini oluşturur. (2006
tahmini)
İş gücü:
İş gücü- iş alanlarına göre: Tarım: Mevcut Değil.
Endüstri: Mevcut Değil.Hizmet: Mevcut Değil.
% 2.2 (2004tahmini)
İşsizlik oranı:
Mevcut Değil.
Yoksulluk sınırı altındaki
nüfus:
En az: 10%: Mevcut Değil. .
En fazla: 10%: Mevcut Değil.
Yüzdelik paya göre ev geliri ya
da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici
fiyatları):
%3 (2006 tahmini)
Kuveyt Bütçesi: Gelirler: 59.58 milyar $Giderler: 33.62 milyar $, Mevcut
olmayan sermaye giderleri dahil. (2006 tahmini)
Kuveyt’teTarım – Ürünleri: Hemen hemen hiç tarım ürünü
bulunmaz; Balık.
Sanayiler: Petrol, Petrokimya, Çimento, Gemi
yapımı ve tamiratı, Suyun tuzdan arıtılması, Besin işleme, Yapı
malzemeleri.
Kuveyt’in Endüstriyel üretimin
gelişme hızı:
%13.1 (2005 tahmini)
Kuveyt’inElektrik üretimi: 40.37 milyar kWh (2004)
Kuveyt’in Elektrik tüketimi: 37.54 milyar kWh (2004)
Kuveyt’in Elektrik ihracatı: 0 kWh (2006)
Kuveyt’inElektrik ithalatı: 0 kWh (2006)
Kuveyt’in Petrol üretimi: 2.418.00 varil/gün (2005 tahmini)
Kuveyt’in Petrol tüketimi: 335,000 varil /gün (2004 tahmini)
Kuveyt’in Petrol ihracatı: 1.970.000 varil /gün
Kuveyt’in Petrol ithalatı: 0 varil/ gün
Kuveyt’in Doğal gaz üretimi: 9.7 milyar cu m (2004 tahmini)
Kuveyt’in Doğal gaz tüketimi: 9.7 milyar cu m (2004 tahmini)
Kuveyt’te İhracat: 56.06 milyar $ f.o.b. (2006
tahmini)
Kuveyt’te İhracat malları: Petrol ve arıtılmış petrol
ürünleri, gübre.
Kuveyt’te İhracat ortakları: Japonya 19.7%, Güney Kore 15.4%,
ABD 11.9%, Tayvan 11.1%, Singapur 9.5%, Hollanda 4.7% (2005)
Kuveyt’te İthalat: 19.12 milyar $ f.o.b. (2006
tahmini)
Kuveyt’te İthalat malları: Besin, Yapı malzemeleri, Motorlu
araç ve parçaları, Gyim eşyaları.
İthalat ortakları: ABD 14.1%, Almanya 10.8%, Japonya
8.4%, Suudi Arabistan 6.2%, İngiltere 5.7%, Fransa 4.8%, Çin
4.5% (2005)
Kuveyt Dış borç: 19.7 milyar $ (2006 tahmini)
Kuveyt Ekonomik yardım – alıcı:

Mevcut Değil.

Kuveyt’in Para birimi (kod): Kuveyt Dinarı (KD)
Döviz kurları: KD’ nin Amerikan Dolarına oranı: –
0.29 (2006), 0.292 (2005), 0.2947 (2004), 0.298 (2003), 0.3039
(2002)
Kuveyt’te Mali yıl: 1 Nisan-31Mart
İletişim
Kuveyt’te Telefonlar –
kullanımdaki ana hatlar:
510,300 (2005)
Kuveyt’te Telefonlar – cep
telefonu:
2.536 milyon (2006)
Kuveyt’te Telefon sistemi: Genel Değerlendirme: Servis
kalitesi muhteşemdir.
Yerel: Yeni telefon sistemi yeni
aboneler için geniş bir servis kapasitesi sunar; kablo trafiği
mikrodalga telsiz yayını, eş eksenli kablolar ve açık kablolar
ve fiber-optik kablolar ile yürütülür; Mobil telefon sistemi
Kuveyt içerisinde çalışır ve ülkede ücretli telefonlar da
yaygındır. 

Uluslar arası: Ülke kodu 965 , Suudi Arabistan’a eş eksenli
kablolar ve mikrodalga telsiz yayını ile bağlıdır. Katar, BAE,
Bahreyn’e körfez altından fiber optik kablo ile bağlıdır. zemine
kurulu uydu istasyonları: 3 Intelsat (1 Atlas Okyanusu, 2 Hint
Okyanusu), 1 Inmarsat (Atlas Okyanusu), ve 2 Arabsat

Kuveyt’te Radyo yayın
istasyonları:
AM 6, FM 11 kısa dalga 1 (1998)
Kuveyt’te Televizyon yayın
istasyonları:
13 (ek olarak birçok uydu kanalı)
(1997)
Internet ülke kodu: .kw
Kuveyt İnternet sahibi: 2,310 (2006)
Internet kullanıcıları: 700,000 (2005)
Taşımacılık  
Kuveyt’te Hava alanları: 7 (2006)
Döşeli pistleri (asfalt) olan
hava alanları:
toplam: 43,047 m ve
üzeri: 12,438’den 3,047 m ‘e:2

1,524 ‘ten 2,437 m’ e:

1 (2006)

Döşenmemiş pistli (asfalt
olmayan) hava alanları:

toplam: 3
1,524 ‘ten 2,437 m’ e:
1

914 m altı: 2(2006)

Karayolları: Toplam: 5,749 km
Asfaltlanmış: 4,887 kmAsfaltlanmamış: 862 km (2004)
Kuveyt’te Limanlar ve
terminaller:
Ash Shu’aybah, Ash Shuwaykh, Az
Zawr (Mina’ Sa’ud), Mina’ ‘Abd Allah, Mina’ al Ahmadi
Askeri  
KuveytKuvvet Komutanlıkları: Kara Kuvvetleri, Kuveyt Donanması,
Kuveyt Hava Kuvvetleri (Al-Quwwat al-Jawwiya al-Kuwaitiya),
Ulusal Muhafızlar (2007)
Askeri görev yaşı ve
zorunluluk:

18 yaşına
gelenler gönüllü veya zorunlu askerlik yapabilirler. 40 yaşına
kadar yıllık 1 ay eğitim vardır; kadınlar 1999’dan beri polis
gücünde hizmet verebilmektedirler. (2001)

Askeri hizmet için mevcut insan
gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler:
864,745 kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar:467,120kişi (2005 tahmini)
yaşları 18-49 arası erkekler:
737,292 kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar: 405,207 kişi(2005 tahmini)
Askeri hizmet için uygun insan
gücü:
yaşları 18-49 arası erkekler:
18,743
kişi
yaşları 18-49 arası kadınlar: 20,065kişi (2005 tahmini)
Askeri hizmete hazır hale gelen
insan gücü(yıllık)