Liechtenstein

Giriş: Liechtenstein
Liechtenstein’nın Geçmişi: Liechtenstein hanedanlığının ismi
ailenin 1140 yılından 13yüzyıla ve o tarihten 1807 yılına kadar
sahip olduğu Avusturya’da bulunan Liechtenstein Kalesinden
gelir.
Liechtenstein
Prensliği Kutsal Roma İmparatorluğu içerisinde 1719 yılında
kurulmuştu ve 1806’da bağımsız bir ülke olmuştu. Birinci Dünya
Savaşının sonlarına doğru Liechtenstein Avusturya’ya sıkıca
bağlanmıştı; fakat anlaşmazlıklar yüzünden çıkan ekonomik buhran
Liechtenstein’ın İsviçre’ye kültürel ve diğer bakımlardan
yakınlaşmasını sağladı. II. Dünya Savaşından beri (Liechtenstein
bu savaşta tarafsızdı.) ülkedeki düşük vergiler mükemmel bir
büyümeyi teşvik etti. Liechtenstein 1836’da seramik üreten ilk
fabrikanın açılmasında olduğu gibi 19 yüzyılda bir çok avantaja
sahipti. 1861’de, Tasarruf ve Kredi Bankası ve pamuk dokuyan bir
imalathane kuruldu. Ren nehri üzerine 1868’de iki adet köprü
inşa edildi ve 1872’de ülkeyi bir ucundan diğerine kesen demir
yolu inşaatı tamamlandı.
Liechtenstein Prensi tahmini 4
milyar $’lık servetiyle dünyanın en büyük altıncı devlet
başkanııdır. Ülke nüfusu dünya’nın en yüksek yaşam standardı
sunan ülkelerin birinde yaşamaktan gayet memnundurlar.
Liechtenstein Coğrafyası  
Liechtenstein’nınKonumu: Avrupa’nın ortasında Avusturya ve
İsviçre’nin arasında yer alır.
Liechtenstein’nınCoğrafi Koordinatları: 47 16 K, 9 32 D
Liechtenstein’nın Harita
dizini:
Avrupa
Liechtenstein’nın Yüzölçümü: toplam:160 km²
toprak:160 km² 

su:0 km²

LiechtensteinYüz ölçüm
karşılaştırma:
Washington, DC ‘nin yaklaşık 0.9
kadar büyüktür.
Liechtenstein’nınKara
sınırları:
Toplam: 76 km
Sınır Komşuları: Avusturya 34.9 km, İsviçre 41.1 km
Liechtenstein’nınKıyı boyu: 0 km (Kendisinin olduğu gibi
komşularının da denize kıyısı yoktur.Tamamen kara ile
çevrilidir.)
Liechtenstein’nınDeniz
hakları:
Yoktur. (Denize kıyısı bulunmaz,
kara ile çevrilidir.)
Liechtenstein’daİklim: Kıtasaldır; sıklıkla yağmur ve kar
yağışının görüldüğü soğuk ve bulutlu kışlar; serin ve yer yer
ılıman bulutlu ve nemli yazlar yaşanır.
Liechtenstein’daZemin: Batı kısmında Ren nehri vadisi
bulunur. Çoğunlukla dağlıktır. (Alpler)
Liechtenstein’nınRakım uç
değerleri:
En alçak noktası: Ruggeller Riet
430 m
En yüksek noktası: Vorder-Grauspitz 2,599 m
Liechtenstein’nınDoğal
Kaynakları:
Hidro-elektrik potansiyeli ve
tarım sahaları.
Liechtenstein’nınToprak
kullanımı:
Tarım alanı: %25
Sürekli tarım ürünleri: %0 

Diğer: %75 (2005)

Liechtenstein’daSulanan
arazi:
Mevcut Değil.
Liechtenstein’da Doğal afetler: Mevcut Değil.
Liechtenstein’nınÇevre –
bugünkü sorunlar:
Mevcut Değil.
Liechtenstein’nınÇevre –
uluslar arası anlaşmaları:
Gruplar: Hava Kirliliği, Hava
Kirliliği-Nitrojen Oxidler, Hava Kirliliği-Kalıcı Organik
kirleticiler, Hava Kirliliği-Sulfur 85, Hava Kirliliği-Sulfur
94, Hava Kirliliği-Uçucu Organik Bileşenler, Biyofarklılık
,İklim Değişikliği ,İklim değişikliği-Kyoto Protokolü, Çölleşme,
Tehlikedeki Türler, Tehlikeli Atık Maddeler, Ozon tabakası
korunması, Sulak Alanlar
İmzalanmış ama onaylanmamış: Denizler
Kanunu.
LiechtensteinCoğrafyası –
not:
Özbekistanla birlikte, kendisinin
denize kıyısı olmadığı gibi komşularının da denize kıyısı
olmayan dünyadaki iki ülkeden biridir. İklimsel çeşitlilikler
yükseltiye bağlı olarak değişir.
Liechtenstein
Halkı
 
Liechtenstein’nınNüfusu: 34,247 kişi (Temmuz 2007 tahmini)
Yaş dağılımı: 0-14 yaş: %17.1 ( erkek 2,902 /
kadın 2,963 )
15-64 yaş: %70 ( erkek 11,887 / kadın 12,101 ) 

65 yaş ve üstü: %12.8 ( erkek 1,862 / kadın 2,532 ) (2007
tahmini.)

Liechtenstein’da Ortalama yaş: Toplam: 40.1 yaşErkek: 39.5 yaşKadın: 40.5 yaş (2007 tahmini)
Liechtenstein’daNüfus artış
oranı:
%0.745 (2007 tahmini)
Liechtenstein’daDoğum oranı: 10.02 doğum/1000 nüfus (2007
tahmini)
Liechtenstein’daÖlüm oranı: 7.3 ölüm/1000 nüfus (2007 tahmini)
Liechtenstein’daNet göç
oranı:
4.73 göçmen/1000 nüfus (2007
tahmini)
Liechtenstein’daCinsiyet oranı: Doğumda: 1.01 erkek/kadın15 yaş
altı: 0.979 erkek/kadın15-64yaş arası: 0.982 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri:0.735 erkek/kadın

Toplam Nüfus: 0.946 erkek/kadın (2007 tahmini)

Liechtenstein’daBebek ölüm
oranı:
Toplam: 1000 canlı doğumda 4.58
ölüm
Erkek: 1000 canlı doğumda 6.13 ölümKadın: 1000 canlı doğumda 3.02 ölüm (2007 tahmini)
Liechtenstein’da Ortalama yaşam
süresi:
Toplam nüfus: 79.81 yaşErkek: 76.24 yaşKadın: 83.4 yaş (2007 tahmini)
Liechtenstein’da Doğurganlık
oranı:
1.51 çocuk/kadın (2007 tahmini)
Liechtenstein’daUyruk: İsim: Liechtensteinlı(lar)Sıfat: Liechtensteinlı(lar)
Liechtenstein’daEtnik
gruplar:
Alemannik 86%, Italyanlar,
Türkler, ve diğerleri 14%
Liechtenstein’daDinler: Katolik 76.2%, Protestan 7%,
Bilinmeyen 10.6%, Diğer 6.2% (Haziran 2002)
Liechtenstein’daDiller: Almanca (resmi dil), Alemannik
lehçesi
Liechtenstein’da Okuryazarlık
oranı:
Tanım: 15 yaş ve üzeri okuyup
yazabilir.
Toplam Nüfus:
100%
Erkek: 100%

Kadın: 100%

Yönetim  
Liechtenstein’nınÜlke adı: Kabul Edilen Uzun Biçimi:
Liechtenstein Prensliği
Kabul Edilen Kısa Biçimi:
Liechtensteinmahalli uzun biçimi: Fuerstentum Liechtenstein

 

mahalli kısa biçimi: Liechtenstein

Liechtenstein’nın Bağımlılık
durumu:
Liechtenstein’nınYönetim
biçimi:
Anayasal Monarşi
Liechtenstein’nın Başkenti: İsim: Vaduzcoğrafi
koordinatları: 47 09 K, 9 31 D 

zaman farkı: UTC+1 (Standart zaman boyunca Washington Dc’den
6 saat ileri)

Gün ışığından yararlanma süresi: +1saat, Mart ayı son Pazar
günü başlar; Ekim ayı son Pazar günü sona erer.

Liechtenstein’nınİdari
bölgeleri:
11 bölge: Balzers, Eschen, Gamprin,
Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen,
Triesenberg, Vaduz
Liechtenstein’da Bağımsızlık: 23 Ocak 1719 ( Liechtenstein
Prensliği kuruldu.) 12 Temmuz 1806 ( Kutsal Roma
İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazandı.)
Liechtenstein’nınMilli
bayramı:
Kabullenme Günü, 15 Ağustos
Liechtenstein Anayasası: 5 Ekim 1921
Liechtenstein’daKanun
sistemi:
Yerel sivil ve cezai kurallar;
zorunlu ICJ yargılama yetkisini belirli şartlarla kabul etti.
Liechtenstein’daOy hakkı: 18 yaş;evrensel
Liechtenstein’nınKatıldığı
uluslar arası örgütler:
CE, EBRD, EFTA, IAEA, ICCt, ICRM,
IFRCS, Interpol, IOC, IPU, ITU, OPCW, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UPU,
WCL, WIPO, WTO
Liechtenstein’nınBayrak
şekli:
Zeminde mavi(üstte) ve kırmızı
olmak üzere iki adet eşit olarak uzanmış yatay şerit bulunur.
Mavi şeridin üzerinde, bayrağın yukarı kısmına doğru altın sarı
bir taç vardır.
LiechtensteinEkonomisi
  

Liechtenstein’da Ekonomiye genel bakış:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küçük yüz ölçümüne ve sınırlı
doğal kaynaklarına rağmen Liechtenstein refah düzeyi yüksek,
gelişmiş bir endüstiriye sahip ve finans sektörü ve yaşam
standardları için gerekli olan serbest girişim ekonomisiyle
GSYİH’sı yüksek olan komşularıyla rekabet edecek düzeydedir.
Liechtenstein ekonomisi küçük çaplı işlerden geniş çaplı bir
ekonomiye doğru gelişmiştir. Düşük çalışma vergileri -en fazla
vergi oranı %20dir- ve kolay ortaklık kurma kuralları birçok
holdingin yada posta kutusu kuruluş olarak tabir edilen
kurumların kurulmasına neden olmuştur ki bu kurumlar ülke
gelirlerinin %30’unu getirir. Ülke İsviçre ile birlikte gümrük
birliği anlaşması imzalamıştır ve İsviçre Frangını para birimi
olarak kullanır. Enerji gereksinimlerinin %90’dan fazlasını
ihraç etmektedir. Liechtenstein Mayıs 1995’ten beri Avrupa
Ekonomik Bölgesinin üyesidir ( Bu kuruluş Avrupa Serbest Ticaret
Anlaşmasıyla Avrupa Birliği arasında köprü vazifesi
görmektedir.) Hükümet, ekonomik politikalarını Avrupa’daki
bütünleşmiş olanlarla birlikte uyumlu hale getirme üstünde
çalışmaktadır.
1.786 milyar $(2001 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(satın alma gücü paritesi):
2.487 milyar $ (2001)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
(resmi döviz kuru):
%11 (1999 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– gerçek büyüme hızı):
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– kişi başına (PPP):
25,000 $ (1999 tahmini)
Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)
– sektörlere göre dağılım:
Tarım: %6
Endüstri: %39 

Hizmet: %55 (2001 tahmini)

29.500 kişiden 13.900 ‘ü çalışmak
için Avusturya, İsviçre ve Almanya’dan günü birlik gelip geri
giderler. ( 31 Aralık 2001 )
İş gücü:
Tarım: %2
Endüstri: %47 

Hizmet: %51 (31 Aralık 2001 tahmini)

İş gücü- iş alanlarına göre:
1.3% ( Eylül 2002)
İşsizlik oranı:
Mevcut Değil.
Yoksulluk sınırı altındaki
nüfus:
En az: 10%: Mevcut Değil.
En fazla: 10%: Mevcut Değil.
Yüzdelik paya göre ev geliri ya
da gideri:
Enflasyon oranı (tüketici
fiyatları):
%1 (2001)
Liechtenstein Bütçesi: Gelirler: 424.2 milyar $Giderler: 414.1 milyar $, mevcut
olmayan sermaye giderleri dahil.
Liechtenstein’daTarım –
Ürünleri:
Buğday, Arpa, Mısır, Patates;
Çiftlik Hayvanları, Mandıra Ürünleri.
Sanayiler: Elektronik ürünler, metal
ürünleri, diş ürünleri, seramik sanayii, ilaç niteliğindeki
kimyasalların üretimi, besin ürünleri, ölçü aletleri sanayisi,
turizm, optik araç-gereçler
Liechtenstein’nın Endüstriyel
üretimin gelişme hızı:
Mevcut Değil.
Liechtenstein’da İhracat: 2.47 milyar $ (1996)
Liechtenstein’da İhracat
malları:
Gelişmiş özellikli küçük
makineler, audio ve videp bağlantı aygıtları, motorlu araçlar
için parçalar, dişçilik ürünleri, bilgisayar donanımları,
işlenmiş besinler, elektronik araç-gereçler, optik ürünler.
Liechtenstein’da İhracat
ortakları:
Avrupa Birliği % 62.6(Almanya
24.3%, Avusturya 9.5%, Fransa 8.9%, Italya 6.6%, Büyük Britanya
4.6%), ABD 18.9%, İsviçre 15.7% (2004)
Liechtenstein’da İthalat: 917.3 milyon $ (1996)
Liechtenstein’da İthalat
malları:
Tarımsal ürünler, ham maddeler,
enerji ürünleri, makineler, metal ürünler, tekstil ürünleri,
besin maddeleri, motorlu taşıtlar.
İthalat ortakları: Avrupa Birliği, İsviçre (2004)
Liechtenstein’nın Dış borcu: 0 $ (2001)
Liechtenstein’nın Para birimi
(kod):

İsviçre Frangı (CHF)

Döviz kurları: İsviçre Frangı’nın Amerikan
Dolarına oranı: euros per US dollar – 1.2539 (2006), 1.2452
(2005), 1.2435 (2004), 1.3467 (2003), 1.5586 (2002)
Liechtenstein’da Mali yıl: Takvim yılı
İletişim
Liechtenstein’da Telefonlar –
kullanımdaki ana hatlar:
19,900 (2002)
Liechtenstein’da Telefonlar –
cep telefonu:
11,400 (2002)
Liechtenstein’da Telefon
sistemi:
Genel Değerlendirme: Otomatik
telefon sistemi vardır.
Yerel: Mevcut Değil.Uluslar arası: Ülke kodu 423 , kablo ve mikrodalga radyo
yayını ile İsviçre şebekesine bağlıdır.
Liechtenstein’da Radyo yayın
istasyonları:
AM 0, FM 4, kısa dalga 0 (1998)
Liechtenstein’da Televizyon
yayın istasyonları:
Mevcut Değil. (İsviçre Şebekesine
bağlıdır.) (1997)
Internet ülke kodu: .li
Liechtenstein’nın sahibi olduğu
host sayısı:
4,697 (2006)
Internet kullanıcıları: 20,000 (2002)
Taşımacılık  
Karayolları: Toplam: 380 kmAsfaltlanmış: 380 km (2006)
Liechtenstein’da Limanlar ve
terminaller:
Yoktur.
Military  
Askeri hizmet için mevcut insan
gücü:
Yaşları 18 ile 49 arası erkekler:
7,736 (2005 tahmini.)
Yaşları 18 ile 49 arası
erkekler:6,250 (2005 tahmini)
Askeri hizmet için uygun insan
gücü:
Askeri hizmete hazır hale gelen
insan gücü(yıllık):
Yaşları 18 ile 49 arası erkekler:
208 (2005 tahmini.)
Savunma İsviçre’nin
sorumluluğundadır.
Askeri not:
Diğer Bilgiler